0

Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

28 180 0
 • Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 16:26

Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… NGUYỄN HOÀNG SA NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI LÁ KIM: PINUS DALATENSIS, PINUS KESIYA VÀ PODOCARPUS NERIIFOLIUS Ở VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Chuyên ngành: Hóa Hữu Mã số: 62 44 01 14 Hà Nội – 2017 Công trình hoàn thành tại: Viện Hoá học Viện Hàn lâm Khoa học Công Nghệ Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trịnh Thị Thủy Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam TS Nguyễn Thanh Tâm Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại: Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam - Số 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu Luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học Công nghệ - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Ngày nay, đôi với phát triển nhanh chóng mặt xã hội loài người nhiều vấn đề nghiêm trọng giới phải đối mặt Trong tám mục tiêu thiên niên kỷ mà nhân loại cố gắng đạt kỷ 21 (gọi tắt MDGs từ tiếng Anh: Millennium Development Goals), vấn đề có liên quan tới sức khỏe người số mục tiêu đặt lên hàng đầu Rõ ràng, biến đổi khí hậu diễn phạm vi toàn cầu với ô nhiễm ô nhiễm môi trường ngày trầm trọng gây ảnh hưởng vô tiêu cực đến sức khỏe người nói riêng sống toàn thể sinh vật trái đất nói chung Việc tìm phương pháp hiệu để điều trị bệnh cho người vấn đề vô khó khăn, đặt nhiều thách thức lớn cho nhà khoa học Trước thực trạng đó, đường hữu hiệu để phát chất có hoạt tính tiềm phát triển thành thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi trồng từ hợp chất thiên nhiên Việt Nam nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên tạo thảm thực vật có đa dạng sinh học cao (có khoảng 13.766 loài) Trong thảm thực vật phong phú đa dạng ấy, loài kim rừng quan trọng sinh thái, kinh tế, thương mại văn hóa Cũng chi khác Thông (Pinales), nhiều loài chi Pinus chi Podocarpus từ lâu gắn bó với đời sống ngày người dân sử dụng y học cổ truyền để trị nhiều loại bệnh khác Trong đó, tính tới thời điểm (2017) có nhiều công trình nghiên cứu nghiên cứu mặt hóa học hoạt tính sinh học trăm loài Pinus khoảng tám mươi loài Podocarpus có nhiều loài hai chi chưa nghiên cứu có nghiên cứu bước đầu Trong đó, loài Thông Đà Lạt (P dalatensis) loài gần đặc hữu Việt Nam chưa nghiên cứu mặt hóa học; Thông ba (P kesiya) loài Thông tre dài (P neriifolius) giới có vài nghiên cứu nên việc nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học ba loài cần thiết, nhằm góp phần tạo sở để hướng đến nghiên cứu khai thác sử dụng sau Mục tiêu nghiên cứu luận án Nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học số loài kim Các nội dung nghiên cứu luận án Nghiên cứu thành phần hóa học ba loài kim: Thông Đà Lạt (P dalatensis), Thông ba (P kesiya) Thông tre dài (P neriifolius) Thử nghiệm số hoạt tính sinh học số chất tách từ loài để tìm kiếm hoạt chất tiềm ứng dụng vào sống CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan loài nghiên cứu 1.1.1 Thông đà lạt (Pinus dalatensis) 1.1.2 Thông ba (Pinus kesiya) 1.1.3 Thông tre dài dài (Podocarpus neriifolius) 1.2 Tình hình nghiên cứu hóa học số loài thuộc chi Pinus 1.2.1 Nghiên cứu thành phần tinh dầu từ chi Pinus 1.2.2 Các hợp chất terpenoid từ chi Pinus 1.2.3 Các hợp chất flavonoid từ chi Pinus 1.2.4 Các hợp chất lignan từ chi Pinus 1.2.5 Các hợp chất khác từ chi Pinus 1.3 Các nghiên cứu hoạt tính sinh học chất phân lập từ loài thuộc chi Pinus 1.3.1 Hoạt tính kháng viêm giảm đau 1.3.2 Hoạt tính ức chế khối u kháng ung thư 1.3.3 Hoạt tính kháng khuẩn kháng nấm 1.3.4 Hoạt tính chống oxi hóa 1.3.5 Hoạt tính kháng virus số hoạt tính khác 1.4 Tình hình nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học số loài thuộc chi Podocarpus 1.5 Tình hình nghiên cứu hóa học loài thông tre dài (Podocarpus neriifolius) CHƯƠNG THỰC NGHIỆM Trình bày nội dung: thu hái mẫu xác định tên khoa học; phương pháp xử lý chiết mẫu; phương pháp khảo xác, tách tinh chế chất; phương pháp xác định cấu trúc phương pháp thử số hoạt tính sinh học, hóa chất thiết bị thí nghiệm; quy trình chiết thu chiết xuất; quy trình phân lập chất từ chiết xuất; kiện phổ chất tách  Dữ kiện phổ chất phân lập ❖ Chất TT1 (PDLE6): Caryolane-1β,9β-diol Chất dạng dầu màu vàng nhạt, 12 mg, [α]D= + 0.7 (CHCl3) H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 3.44 (1H, t, J = 3.5 Hz, H-9), 2.19-2.23 (1H, m, H-2), 1.89 (1H, m, H-5) 1.19 (3H, brs, H-15), 1.02 (3H, brs, H-14), 1.00 (3H, brs, H-13) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 70.7 (C-1), 38.2 (C-2), 34.1 (C-3), 35.1 (C-4), 44.0 (C-5), 20.5 (C-6), 35.5 (C-7), 39.4 (C-8), 72.3 (C-9), 28.2 (C-10), 33.5 (C-11), 42.5 (C-12), 20.8 (C-13), 30.6 (C-14), 26.6 (C-15) ❖ TT2 (PDLN3 PDLE5): hỗn hợp hai chất 16-Hydroxy-8(17),13labdadien-15,16-olid-19-oic acid (TN2a) 15-Hydroxypinusolidic acid (TN2b) H-NMR (CDCl3, 500 MHz): TT2a δH 5.97 (1H, brs, H-16), 5.84 (1H, brs, H-14), 4.89 (1H, brs, H-17a), 4.50 (1H, brs, H-17b), 1.24 (1H, s, H-18), 0.60 (1H, s, H-20) TT2b δH 6.82 (1H, brs, H-14), 6.10 (1H, brs, H-15), 4.89 (1H, brs, H-17a), 4.56 (1H, brs, H-17b), 1.24 (1H, s, H-18), 0.61 (1H, s, H-20) 13CNMR (CDCl3, 125 MHz): TT2a δC 39.2 (C-1), 21.1 (C-2), 37.9 (C-3), 44.2 (C4), 56.2 (C-5), 26.0 (C-6), 38.6 (C-7), 147.3 (C-8), 55.6 (C-9), 40.6 (C-10), 21.8 (C-11), 26.8 (C-12), 171.5 (C-13), 117.1 (C-14), 171.5 (C-15), 99.2 (C-16), 106.8 (C-17), 29.0 (C-18), 183.0 (C-19), 12.9 (C-20) TT2b δC 39.2 (C-1), 19.9 (C-2), 37.9 (C-3), 44.2 (C-4), 56.2 (C-5), 26.0 (C-6), 38.0 (C-7), 147.4 (C-8), 55.7 (C-9), 40.5 (C-10), 21.8 (C-11), 24.3 (C-12), 138.6 (C-13), 143.3 (C-14), 97.3 (C-15), 171.9 (C-16), 106.8 (C-17), 29.0 (C-18), 183.0 (C-19), 12.9 (C-20) ❖ Chất TT3 (PDLE3): 15-Methoxypinusolic acid Chất dạng dầu màu vàng nhạt, mg, [α]D= + 98.0 (CHCl3) H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 6.77 (1H, s, H-14), 5.73 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-15), 4.89 (1H, s, H-17a), 4.57 (1H, d, J = 6.0 Hz, H-17b), 3.57 (3H, brs, 15OCH3), 1.24 (3H, brs, H-18), 0.60 (3H, brs, H-20) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 39.2 (C-1), 19.9 (C-2), 38.0 (C-3), 44.1 (C-4), 56.2 (C-5), 26.0 (C-6), 38.6 (C-7), 147.2 (C-8), 55.7 (C-9), 40.5 (C-10), 21.8 (C-11), 24.6 (C-12), 139.2 (C-13), 141.5 (C-14), 102.5 (C-15), 171.4 (C-16), 106.8 (C-17), 29.0 (C-18), 182.5 (C-19), 12.8 (C-20), 57.0 (15-OCH3) ❖ Chất TT4 (PDWE10): Lambertianic acid (155) Chất rắn không màu, 35 mg, [α]D + 80.0 (MeOH), mp 127 0C, ESI-MS: m/z 315.2 [M-H]+,339.3 [M+Na]+ , CTPT: C20H28O3 H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 7.34 (1H, m, H-15), 7.19 (1H, brs, H-16), 6.25 (1H, d, J= 0.5 Hz, H-14), 4.88 (1H, s, H-17a), 4.57 (1H, s, H-17b), 1.23 (3H, brs, H-18), 0.60 (3H, brs, H-20) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 39.0 (C-1), 19.9 (C-2), 37.8 (C-3), 44.2 (C-4), 56.3 (C-5), 26.0 (C-6), 38.7(C-7), 147.9 (C-8), 55.2 (C-9), 40.4 (C-10), 23.6 (C-11), 24.3 (C-12), 125.4 (C-13), 110.9 (C-14), 142.7 (C-15), 138.7 (C-16), 106.5 (C-17), 29.0 (C-18), 184.4 (C19), 12.8 (C-20) ❖ Chất TT5 (PDLN5 PDLE4): lactone-19-oic acid 8(17), 13-ent-Labdadien-15→16- Chất dạng dầu màu vàng nhạt, [α]D – 44.6(MeOH) ▪ PDLN5 (15 mg) H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 7.10 (1H, s, H-14), 4.89 4.59 (1H, s 1H, s, H-17), 4.67 (2H, d, J = 1.5 Hz, H-15), 1.24 (3H, brs, H-18), 0.60 (3H, brs, H-18) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 39.2 (C-1), 19.9 (C-2), 37.9 (C-3), 44.2 (C-4), 56.3 (C-5), 26.0 (C-6), 38.6 (C-7), 147.4 (C-8), 55.7 (C-9), 40.5 (C-10), 21.9 (C-11), 24.7 (C-12), 134.9 (C-13), 143.9 (C-14), 70.1 (C-15), 174.4 (C-16), 106.8 (C-17), 29.0 (C-18), 183.2 (C-19), 12.8 (C-20) ▪ PDLE4 (59 mg) H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 7.11 (1H, d, J = 1.0 Hz, H-14), 4.89 4.59 ( 1H, s 1H, s, H-17 ), 4.77 (2H, d, J=1.5 Hz, H-15), 1.24 (3H, brs, H18), 0.60 (3H, brs, H-18) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 39.2 (C-1), 19.9 (C2), 37.9 (C-3), 44.2 (C-4), 56.3 (C-5), 26.0 (C-6), 38.6 (C-7), 147.4 (C-8), 55.7 (C-9), 40.5 (C-10), 21.9 (C-11), 24.7 (C-12), 134.8 (C-13), 144.0 (C-14), 70.1 (C-15), 174.4 (C-16), 106.8 (C-17), 29.0 (C-18), 183.8 (C-19), 12.8 (C-20) ❖ Chất TT6 (PDWE9): Isopimaric acid (48) Chất rắn không màu, 67 mg, ESI-MS: m/z 303.2 [M+H]+, 339.3 [M+Na]+, CTPT: C20H30O2 H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 5.80 (1H, dd, J = 17.5 Hz, 11 Hz, H-15), 5.32 (1H, d, J = 4.0 Hz, H-7), 4.92 (1H, d, J = 17.0 Hz, H-16a), 4.86 (1H, d, J = 10.0 Hz, H-16b), 2.03 (1H, m, H-6e), 1.75 (1H, m, H-6a), 0.91 (3H, brs, H-20), 0.86 (3H, brs, H-17), 0.27 (3H, brs, H-19) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 38.8 (C-1), 17.9 (C-2), 37.0 (C-3), 44.3 (C-4), 44.0 (C-5), 25.2 (C-6), 121.0 (C7), 135.7 (C-8), 52.0 (C-9), 35.0 (C-10), 20.0 (C-11), 36.1 (C-12), 36.8 (C-13), 46.1 (C-14), 150.3 (C-15), 109.3 (C-16), 21.5 (C-17), 185.4 (C-18), 17.1 (C-19), 15.3 (C-20) ❖ Chất TT7 (PNWE2): Totarol (321) Chất rắn dạng bột màu trắng, 33 mg, mp 128 0C H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 6.98 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-11), 6.49 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-12), 4.51 (1H, s, 13-OH), 3.27-3.30 (1H, m, H-15), 2.93 (1H, dd, J = 17.0, Hz, 6.5, H-7e), 2.71-2.78 (1H, m, H-7a), 1.35 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-16), 1.33 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-17), 1.17 (3H, s, H-20), 0.94 (3H, s, H-18), 0.91 (3H, s, H-19) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 41.6 (C-1), 19.5 (C-2), 39.6 (C-3), 33.3 (C-4), 49.6 (C-5), 19.3 (C-6), 28.8 (C-7), 134.0 (C-8), 143.2 (C9), 37.7 (C-10), 123.0 (C-11), 114.3 (C-12), 152.0 (C-13), 131.0 (C-14), 27.1 (C-15), 20.3 (C-16), 20.3 (C-17), 33.2 (C-18), 21.6 (C-19), 25.2 (C-20) ❖ Chất TT8 (PNWE5) Totarol-19-carboxylic acid Chất rắn dạng bột màu trắng, mg, ESI-MS (positive) m/z 353.10 [M– 2H+K]+, ESI-MS (negative) m/z 315.12 [M–H]– H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 6.99 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-11), 6.52 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-12), 3.25-3.31 (1H, m, H-15), 2.95 (1H, dd, J = 16.5 Hz, 4.5 Hz, H-7a) 2.62-2.69 (1H, m, H-7e), 1.34 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-16), 1.34 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-17), 1.33 (3H, s, H-18), 1.12 (3H, s, H-20) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz) (Bảng 3.12) ❖ Chất TT9 (PNWE4): Inumakiol D Chất rắn màu vàng nhạt, mg, mp 136 0C H-NMR (CDCl3 & MeOH, 500 MHz): δH 6.99 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-11), 6.68 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-12), 4.99 (1H, brs, H-7), 3.50-3.53 (1H, m, H-15), 1.97 (1H, brd, J = 12.5 Hz, H-5) 1.42 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-16), 1.37 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-17), 1.31 (3H, s, H-20), 1.07 (3H, s, H-19) 13C-NMR (CDCl3 & MeOH, 125 MHz): δC 40.1 (C-1), 20.4 (C-2), 37.7 (C-3), 43.5 (C-4), 45.4 (C-5), 31.2 (C-6), 65.5 (C-7), 134.2 (C-8), 140.4 (C-9), 38.9 (C-10), 124.2 (C-11), 117.1 (C-12), 154.4 (C-13), 133.4 (C-14), 28.1 (C-15), 20.6 (C-16), 20.7 (C-17), 28.6 (C-18), 181.1 (C-19), 22.5 (C-20) ❖ Chất TT10 (PNWE1): Macrophyllic acid Chất rắn dạng bột màu vàng nhạt, 136 mg, IR (KBr) υmax cm-1: 3547 (OH), 3095 (=C–H thơm), 2954, 2875 (C–H no), 1700 (C=O/ acid), 1374-1458 (C=C vòng thơm), 1249 (C–O/ acid) HR-ESI-MS (MeOH) m/z 653.3813 [M+Na]+ (calc 653.3818) H-NMR (CDCl3, 500 MHz) 13 C-NMR (CDCl3, 125 MHz) (Bảng 3.12) ❖ Chất TT11 (PKRE2) 7-oxo-15-Hydroxydehydroabieticacid Chất rắn màu vàng nhạt, 12 mg, mp 119 0C H-NMR (CD3OD, 500 MHz): δH 8.07 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-14), 7.73 (1H, dd, J = 8.5 Hz, 2.5 Hz, H-12), 7.44 (1H, brd, J = 8.5 Hz, H-11), 2.79 (1H, dd, J = 14.0 Hz, 2.0 Hz, H-5), 2.73 (1H, dd, J = 16.5 Hz, 14.0 Hz, H-6a), 2.52 (1H, dd, J = 17.0 Hz, 1.5 Hz, H-6b), 2.41 (1H, d, J = 12.0 Hz, H-1a), 1.87 (1H, m, H2a), 1.75 (1H, m, H-2b), 1.66 (2H, m, H-3), 1.62 (1H, m, H-1b), 1.54 (6H, brs, H-16 H-17), 1.31 (3H, brs, H-19), 1.28 (3H, brs, H-20) 13C-NMR (CD3OD, 125 MHz): δC 38.7 (C-1), 19.9 (C-2), 38.5 (C-3), 46.0 (C-4), 45.8 (C-5), 39.2 (C-6), 202.1 (C-7), 131.7 (C-8), 156.4 (C-9), 38.8 (C-10), 124.9 (C-11), 132.0 (C-12), 148.9 (C-13), 124.0 (C-14), 72.6 (C-15), 31.7 (C-16/C17), 186.0 (C-18), 17.9 (C-19), 23.9 (C-20) ❖ Chất TT12 (PDLE1): 3β-Methoxy-14-serraten-21-one Chất rắn dạng bột, màu trắng, 10 mg, mp 247 0C H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 5.38 (1H, s, H-15), 3.19 (1H, dd, J = 11.5 Hz, 4.5 Hz, H-3a), 1.09 (3H, brs, H-30), 1.04 (3H, brs, H-29), 0.97 (3H, brs, H23), 0.92 (3H, brs, H-28), 0.83 (3H, brs, H-26), 0.80 (3H, brs, H-25), 0.77 (3H, brs, H-24) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 38.6 (C-1), 27.5 (C-2), 78.8 (C-3), 38.2 (C-4), 51.2 (C-5), 18.9 (C-6), 45.1 (C-7), 37.1 (C-8), 62.7 (C-9), 39.0 (C10), 25.5 (C-11), 27.2 (C-12), 56.5 (C-13), 138.3 (C-14), 122.0 (C-15), 24.5 (C16), 55.7 (C-17), 36.2 (C-18), 34.8 (C-19), 38.4 (C-20), 217.0 (C-21), 47.7 (C22), 28.1 (C-23), 15.4 (C-24), 15.7 (C-25), 19.8 (C-26), 55.9 (C-27), 12,9 (C28), 24.5 (C-29), 21.6 (C-30) ❖ Chất TF1 (PDWE1) Pinocembrin Tinh thể hình kim, không màu, 700 mg, mp 192-1930C ESI-MS: m/z 257.0 [M+H]+, CTPT: C15H12O4 H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 12.03 (1H, s, 5-OH), 7.39-7.47 (5H, m, H2′→H-6′), 7.07 (1H, brs, 7-OH), 6.02 (1H, s, H-8), 6.01 (1H, s, H-6), 5.44 (1H, dd, JH2/H3a = 13.0 Hz, JH2/H3e = 3.5 Hz, H-2), 3.08 (1H, dd, JH3a/H3e =17.5 Hz, JH3a/H2 = 13.0 Hz, H-3a), 2.82 (1H, dd JH3e/H2 = 3.0 Hz, JH3e/H3a =17.5 Hz, H-3e) 13 C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 79.2 (C-2), 43.4 (C-3), 195.7 (C-4), 164.3 (C5), 95.5 (C-6), 169.6 (C-7), 95.8 (C-8), 165.2 (C-9), 103.1 (C-10), 138.4 (C-1′), 126.2 (C-2′ C-6′), 128.9 (C-3′ C-5′), 128.9 (C-4′) ❖ Chất TF2 (PDWE2) Chrysin Dạng bột màu vàng, 48 mg, mp 284-286 0C, ESI-MS: m/z 255.0 [M+H]+, CTPT: C15H10O4 H-NMR (CDCl3 & CD3OD, 500 MHz): δH 12.75 (1H, s, 5-OH), 7.90 (2H, dd, J = 7.9 Hz, Hz, H-2′ H-6′), 7.52-7.55 (3H, m, H-3′→H-5′), 6.66 (1H, s, H-3), 6.47 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-6), 6.30 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-8) 13C-NMR (CDCl3 & CD3OD, 125 MHz): δC 164.3 (C-2), 105.0 (C-3), 182.7 (C-4), 161.8 (C-5), 99.6 (C-6), 164.3 (C-7), 94.6 (C-8), 158.3 (C-9), 105.5 (C-10), 131.4 (C1′), 126.5 (C-2′ C-6′), 129.2 (C-3′ C-5′), 132.0 (C-4′) ❖ Chất TF3 (PDWE8), Pinostrobin Chất rắn không màu, 137 mg, mp 112-113 0C H-NMR (CDCl3, 500 MHz): δH 12.01 (1H, s, 5-OH), 7.41-7.46 (5H, m, H2′→H-6′), 6.06 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-6), 6.05 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-8), 5.40 (1H, dd, JH2/H3a = 13Hz, JH2/H3e = 3.0 Hz, H-2), 3.79 (3H, s, 7-OCH3), 3.06 (1H, dd, JH3a/H3e = 17.0 Hz, JH3a/H2 = 13.0 Hz, H-3a), 2.80 (1H, dd, JH3e/H3a =17.0 Hz, JH3e/H2 = 3.0 Hz, H-3e) 13C-NMR (CDCl3, 125 MHz): δC 79.2 (C-2), 43.3 (C3), 195.7 (C-4), 162.7 (C-5), 95.1 (C-6), 167.9 (C-7), 94.2 (C-8), 164.1 (C-9), 103.1 (C-10), 138.4 (C-1′), 126.1 (C-2′ C-6′), 126.1 (C-3′ C-5′), 128.8 (C4′), 55.6 (7-OCH3) ❖ Chất TF4 (PKRE5 PDWB2) (+) Catechin, [α]25D + 15.5 (MeOH) ▪ PKRE5 (120 mg) H-NMR (CD3OD, 500 MHz): δH 6.86 (1H, d, J = Hz, H-2′), 6.79 (1H, d, J = 8.0 Hz, H-5′), 6.74 (1H, dd, J = 8.0 Hz, Hz, H-6′), 5.95 (1H, d, J = 2.5 Hz, H-6), 5.88 (1H, d, J = 2.5 Hz, H-8), 4.59 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-2), 3.99 (1H, m, H-3), 2,87 (1H, dd, J = 16.0 Hz, 5.5 Hz, H-4a), 2.53 (1H, dd, J = 16.0 Hz, 7.5 Hz, H-4b) 13C-NMR (CD3OD, 125 MHz): δC 82.9 (C-2), 68.8 (C-3), 28.5 (C1 4), 157.6 (C-5), 96.3 (C-6), 157.8 (C-7), 95.5 (C-8), 156.9 (C-9), 100.9 (C-10), 132.2 (C-1′), 115.3 (C-2′), 146.2 (C-3′/C-4′), 116.1 (C-5′), 120.1 (C-6′) ▪ PDWB2: 1HNMR (CD3OD) (25 mg) H-NMR (CD3OD, 500 MHz): δH 6.86 (1H, d, J = 1.5 Hz, H-2′), 6.78 (1H, d, J = 8.0 Hz, H-5′), 6.74 (1H, dd, J = 8.0 Hz, 1.5 Hz, H-6′), 5.95 (1H, d, J = Hz, H-6), 5.88 (1H, d, J = 2.5 Hz, H-8), 4.59 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-2), 3.99 (1H, m, H-3), 2,87 (1H, dd, J = 16.0 Hz, 5.0 Hz, H-4a), 2.53 (1H, dd, J = 16.0 Hz, 8.5 Hz, H-4b) ❖ Chất TF5 (PDWE6) Kaempferol Dạng bột màu vàng, mp 276-278 0C ESI-MS: m/z 287.1 [M+H]+ H-NMR (CD3OD, 500 MHz): δH 7.88 (2H, d, J = 9.0 Hz , H-2′/H-6′), 6.96 (2H, d, J = 9.0 Hz , H-3′/H-5′), 6.48 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-8), 6.24 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-6) 13C-NMR (CD3OD, 125 MHz): δC 159.3 (C-2), 130.7 (C-3), 183.7 (C-4), 165.8 (C-5), 100.1 (C-6), 166.1 (C-7), 95.1 (C-8), 163.1 (C-9), 103.9 (C10), 123.2 (C-1′), 129.4 (C-2′ C-6′), 117.1 (C-3′ C-5′), 162.7 (C-4′) ❖ Chất TF6 (PKRE8) 3′-O-Methylcatechin 7-O-β-D-glucopyranoside Dạng bột màu vàng, mg, [α]D = – 144 (MeOH), ESI-MS: m/z 467,2 [M+H]+, CTPT: C22H26O11 H-NMR (CD3OD, 500 MHz): δH 6.98 (1H, d, J = 1.5 Hz, H-2′), 6.86 (1H, dd, J = 8.0 Hz, 1.5 Hz, H-6′), 6.82 (1H, d, J = 8.0 Hz, H-5′), 6.30 (1H, d, J = 2.5 Hz, H-8), 6.05 (1H, d, J = 2.5 Hz, H-6), 4.84 (H-1′′, overlap với H2O), 4.64 (1H, d, J = 8.0 Hz, H-2), 4.05-4.01 (1H, m, H-3), 3.93 (1H, d, J = 11.5 Hz, H-6′′a), 3.85 (3H, s, 3′-OCH3), 3.75 (1H, dd, J = 11.5 Hz, 4.5 Hz, H-6′′b), 3.48-3.43 (m, H-2′′- H-5′′), 3.09 (1H, dd, J = 16.5 Hz, 5.5 Hz, H-4a), 2.60 (1H, dd, J = 16.0 Hz, 8.5 Hz, H-4b) 13C-NMR (CD3OD, 125 MHz): δC 83.1 (C-2), 68.7 (C-3), 28.8 (C-4), 158.0 (C-5), 98.1 (C-6), 156.7 (C-7), 97.0 (C-8), 158.1 (C-9), 103.5 (C-10), 131.9 (C-1′), 111.9 (C-2′), 148.9 (C-3′), 147.5 (C-4′), 116.0 (C-5′), 121.3 (C-6′), glucose 102.5 (C-1′′), 74.9 (C-2′′), 78.1 (C-3′′), 71.3 (C-4′′), 78.2 (C-5′′), 62.6 (C-6′′), 56.4 (3′-OMe) ❖ Chất TF7 (PDLE7) Kaempferol 3-O-(3′′,6′′-di-O-E-p-coumaroyl)-β-Dglucopyranoside Bột màu vàng, 200 mg 15 ❖ Chất TP6: Vanillic acid 4-(- β-D-glucopyranoside) Chất rắn dạng bột không màu, mp 137 0C, CTPT : C14H18O9 Phổ 13C-NMR HSQC cho thấy phân tử có tổng cộng mười bốn carbon vùng thơm phía trường thấp nằm tách biệt với vùng no Ở vùng thơm thấy có sáu tín hiệu carbon vòng benzene (δC 114.6-150.8) vùng no cho thấy TP6 có chứa đường hexose (δC 62.4-102.2) nhóm methoxy (δC 56.6; δH 3.92, s) Ngoài ra, có diện nhóm carbonyl (δC 173.0) Các số liệu phổ 1H-NMR cho thấy vòng benzene TP6 có dạng hệ ABX ba hydrogen lại vòng cho tín hiệu δH 7.65 (1H, s, H-2), 7.62 (1H, d, 8.5 Hz, H-6) 7.19 (1H, d , 8.5 Hz, H-5) Sự xuất nhóm methylene δC 62.4 giúp nhận định phần đường hexose TP6 tồn dạng vòng sáu cạnh pyranose Cấu hình β đường khẳng định anomeric hydrogen (H-1′) biểu doublet δH 5.01 với số tương tác 7.0 Hz Phổ HMBC cho thấy tương tác mạnh H-2 qua ba liên kết (3JCH) với nguyên tử carbon C=O, C-4 C6 Ngoài thấy tương tác H-1′ với vòng thơm vị trí ứng với carbon bậc có δC 150.8 (được gán cho C-4) chứng tỏ phần đường liên kết với vòng thơm vị trí C-4; thêm vào hydrogen nhóm methoxy cho thấy chúng có tương tác với carbon bậc có δC 150.0 (được gán cho C3) vòng thơm cung cấp thêm thông tin nhóm methoxy liên kết với vòng thơm vị trí C-3 Từ phân tích đề xuất TP6 phù hợp với cấu tạo vanillic acid 4-(-β-D-glucopyranoside) Chính khẳng định TP6 16 vanillic acid 4-(-β-D-glucopyranoside) Chất lần tách từ loài Boreava orientalis vào năm 1995 [156], nhiên lần tìm thấy loài thuộc chi Pinus Hình 3.4 Các tương tác phổ HMBC TP6 3.2 Các chất phân lập từ Thông ba (Pinus kesiya) Từ phận rễ loài này, tách xác định cấu trúc 07 hợp chất Bao gồm: 01 abietane diterpenoid, 02 flavonoid, 02 hợp chất dẫn xuất phenol 02 lignan Các chất TF6, TP4 TP7 lần tìm thấy chi Pinus 17 ❖ Chất TP4: Resveratrol-3-O-β-D-glucoside Tên khác: (E) Piceid, tinh thể hình kim màu vàng nhạt, mp 136 0C Phổ khối ESI-MS chất TP4 cho peak ion giả phân tử m/z 391.1 [M+H]+, kết hợp liệu phổ NMR phổ khối xác định công thức phân tử TP4 C20H22O8 Phổ 1H-NMR cho tín hiệu bảy proton thơm, hai proton olefin tín hiệu đường hexose Các tín hiệu proton thơm thuộc hai vòng benzene, ba proton nằm vị trí meta với vòng thơm bị C-1, C-3, C-5 xuất δH 6.81 (1H, brs, H-2), 6.64 (1H, brs, H-6), 6.48 (1H, s, H-4) bốn proton thuộc vòng thơm lại bị C-1′ C-4′ cộng hưởng δH 7.38 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-2′/H-6′), 6.79 (2H, d, J = 8.5 Hz, H3′/H5′) Cặp doublet proton δH 7.03 6.87 (mỗi tín hiệu 1H, H-8 H-7) có số tương tác lớn (J = 16.5 Hz), cho thấy chúng dạng trans với giúp nhận định dẫn xuất trans-stibene có gắn đường Các tín hiệu đơn vị đường gồm năm nhóm oxymethine (δH 4.91-3.32 C 102.4-71.5) với tín hiệu nhóm oxymethylene (δH 3.95, 3.74; C 62.6) Anomeric hydrogen δH 4.92 với J = 7.0 18 Hz xác định đường glucose có cấu hình β Phổ 13C-NMR HSQC chất TP4 cho thấy xuất hai mươi carbon, có mười bốn carbon aglycon (3.C + 11.CH) sáu carbon đường (5.CH + 1.CH2) Các phân tích phổ cho thấy chất TP4 resveratrol có gắn thêm nhánh đường β-glucopyranose Qua so sánh với tài liệu tham khảo [165, 166] cấu trúc chất TP4 xác định resveratrol-3-O-β-D-glucoside Chất phân lập từ rễ loài Polygonum cuspidatum [165] lần hợp chất tìm thấy chi Pinus 3.3 Các chất phân lập từ Thông tre dài (Podocarpus neriifolius) Từ gỗ loài đã phân lập xác định 06 hợp chất Trong có 03 totarane diterpenoid, 01 bis-dierpenoid 02 sterol Chất TT8, TT9 TT10 chất lần phân lập từ loài ❖ Chất TT10: Macrophyllic acid Chất rắn dạng bột màu vàng nhạt, IR (KBr) νmax cm-1: 3547 (OH), 3095 (=C– H thơm), 2954, 2875 (C–H no), 1700 (C=O/ acid), 1374-1458 (C=C vòng thơm), 1249 (C–O/ acid) HR-ESI-MS (MeOH) m/z 653.3813 [M+Na]+ (calc 653.3818), CTPT: C40H54O6 19 Hình 3.7 Các tương tác phổ HMBC NOESY TT10 Từ phổ FT-IR nhận phân tử chất có nhóm chức acid vòng thơm Phổ 13C-NMR DEPT TT10 cho thấy có hai mươi carbon (4.CH3 + 5.CH2 + 3CH + 8.Cq); phía trường thấp tín hiệu ứng với C=O carboxylic acid (C 185.4) vùng thơm có sáu carbon (C 120.2-150.0) lại tín hiệu mười ba carbon no HR-ESI-MS TT10 cho peak ion giả phân tử m/z 653.3813 [M+Na]+, từ tính TT10 có có công thức phân tử C40H54O6 có dạng dimer đối xứng diterpenoid Phổ 1H-NMR cho thấy hoàn toàn phù hợp với 13C-NMR DEPT vòng thơm có tín hiệu singlet hydrogen thơm H 6.86 Tín hiệu nhóm -OH gắn với vòng thơm xuất dạng singlet H 5.01 Ngoài ra, tín hiệu nhóm methyl biểu thị rõ là: hai methyl H 1.34 (3H, brs) 1.00 (3H, brs); quan trọng hơn, phổ thấy tín hiệu hai methyl thuộc nhóm isopropyl qua hai doublet với số tương tác J = 7.0 Hz H 1.35 1.31 Những điều giúp nhận TT10 bis– diterpenoid có chứa khung totarane abietane, phân tử có nhóm -COOH vòng thơm có chứa nhóm -OH Vùng thơm phổ 1H-NMR thấy tín hiệu hydrogen thơm ứng với singlet H 6.86 (H-11), cho thấy thông tin quan trọng mặt cấu trúc lập thể tín hiệu hydrogen methine H-5 (H 1.48) 20 doublet tù có giá trị số tương tác lớn (12.0 Hz) giúp nhận hydrogen nằm liên kết axial Các số liệu phổ 1H-NMR TT10 gán cho vị trí carbon tương ứng dựa vào phổ HSQC, qua thấy tương đồng với số liệu phổ totarol-19-carboxylic acid (TT8) [170] giúp dự đoán dimer totarol-19-carboxylic acid (Bảng 3.13) Điểm khác biệt đáng kể phổ 13C-NMR vị trí C-12, TT8 C–H thơm có C 114.6 TT10 lại carbon bậc có C 120.2 Điều chứng tỏ phân tử TT10 hai hợp phần totarol-19-carboxylic acid liên kết với vị trí C-12 Phổ HMBC khẳng định điều cho thấy tương tác mạnh H-11 (H 6.86) với C-12′ (hay H-11′ với C-12) Thêm vào đó, H-11 có tương tác mạnh với carbon có độ chuyển dịch C 38.7 (C-10), 135.0 (C8) 150.0 (C-13) Ngoài ra, phổ HBMC cho thấy tương tác H-7 (H 3.01 2.70) với carbon có C 21.3 (C-6), 52.4 (C-5) 135.0 (C-8) giúp khẳng định gán giá trị độ chuyển dịch cho C-8 xác Sau khẳng định hợp phần diterpenoid TT10 có khung totarane với nhóm -OH liên kết với vòng thơm C-13 hai thông tin quan trọng: thứ phổ nhìn thấy tương tác mạnh thứ hai hydrogen C13–OH cho thấy tương tác mạnh với C-13, C-12, C-14 Hơn nữa, phổ HMBC làm sáng tỏ thông tin lập thể vị trí C-4, C-5 C-10 C-19, H-5 C-20 thuộc liên kết axial nằm xen kẽ theo kiểu trans–anti qua biểu thị tương tác mạnh H-5→C-19 H-5→C-20 Thêm vào đó, tương tác qua hiệu ứng NOE H-5 H-18 (H 1.34, brs) phổ NOESY giúp chứng minh H-5 C-18 nằm vị trí cis với qua liên kết C4–C5 Những tương tác quan trọng phổ HMBC NOESY biểu thị qua Hình 3.7 Tất phân tích giúp đề xuất TT10 có cấu trúc bis-totarol-19-carboxylic acid với tên gọi macrophyllic acid Bảng 3.13 Số liệu phổ TT10 so với totarol-19-carboxylic acid (TT8),[CDCl3, δ (ppm), J (Hz)] Totarol-19carboxylic acid (TT8) (CDCl3) TT10 (CDCl3) Vị trí DEPT δC HMBC (H→C) δH 21 NOESY (H→H) δC (ppm) e: 2.09, brd, (13.0) a: 1.30 (overlap với H-16, H-17) e: 1.91-1.94, m a: 1.56, brd, (13.0) e: 2.19, brd, (13.5) a: 1.07, td, (13.5, 4.0) - 1, 1′ CH2 40.3 2, 2′ CH2 19.9 3, 3′ CH2 36.9 4, 4′ C 43.6 5, 5′ CH 52.4 6, 6′ CH2 21.1 7, 7′ CH2 30.2 8, 8′ 9, 9′ 10, 10′ C C 135.0* 140.7 e: 2.26, dd, (13.5, 6.0) a: 2.01, m e: 3.01, dd, (17.0, 4.5) a: 2.70, m - C 38.7 - CH 124.9 6.86, s C-8, C-13, C-10, C12′ 124.1 C 120.2 - - 114.6 (CH) C 150.0* - - 152.1 C 131.9 - - 130.9 CH 27.8 3.30, brs - 27.3 CH3 20.0 1.35, d, (7.0) C-14 20.3 CH3 20.2 1.31, d, (7.0) C-14 20.4 CH3 28.2 1.34, brs C-5, C-3, C-4, C-19 28.6 11, 11′ 12, 12′ 13, 13′ 14, 14′ 15, 15′ 16, 16′ 17, 17′ 18, 18′ 1.48, brd, (12.0) C-2, C-10 40.1 C-1, C-3 20.1 C-2, C-4, C-19 37.2 C-19, C20, C-18, C-6, C-7, C-10, C-4 C-5, C-7, C-10, C8, C-4 C-5, C-6, C-8 43.8 H-18 52.1 21.1 H-7 30.0 134.3 141.0 38.5 22 19, 19′ 20, 20′ * C=O 185.4 - CH3 22.3 1.00, brs 13-OH - 5.01, s C-10, C-1, C-5 C-14, C13, C-12 183.9 23.2 tín hiệu có cường độ thấp; e: equatorial ; a: axial 3.4 Hoạt tính sinh học số chất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ❖ Kết luận Hai loài Pinus Pinus dalatensis, Pinus kesiya loài Podocarpus Podocarpus neriifolius Việt Nam lần đầu nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học: Thành phần hóa học gỗ loài Thông đà lạt (Pinus dalatensis) Bằng phương pháp sắc ký cột phân lập 24 hợp chất từ gỗ; Kết hợp phương pháp phổ xác định cấu trúc chất phân lập là: - - - - 01 sesquiterpenoid: caryolane-1β,9β-diol (TT1); 06 diterpenoid: 16-hydroxy-8(17),13-labdadien-15,16-olid-19-oic acid (TT2a), 15-hydroxypinusolidic acid (TT2b), 15-methoxypinusolic (TT3), lambertianic acid (TT4), 8(17),13-ent-labdadien-15→16-lactone-19-oic acid (TT5), isopimaric acid (TT6); 01 triterpenoid: 3β-hydroxy-14-serraten21-one (TT12); 06 flavonoid: pinocembrin(TF1), chrysin(TF2),pinostrobin (TF3), catechin (TF4), kaempferol (TF5), kaempferol 3-O-(3′′,6′′-di-O-E-p-coumaroyl)-βD-glucopyranoside (TF7); 05 hợp chất stilbenoid: dihydropinosylvin(TP1), dihydropinosylvin 5methyl ether(TP2), 5-O-methylpinosylvin(TP3), resveratrol-3-O-β-Dglucoside (TP4), resveratroloside (TP5a); 01 hợp chất phenol đơn giản: vanillic acid 4-(-β-D-glucopyranoside) (TP6) 02 lignan: (+) lariciresinol (TL1), cedrusin-4-O-β-D-glucopyranoside (TL3); 02 sterol: β-sitosterol (TS1), daucosterol (TS2) So sánh thành phần hóa học phận gỗ thấy rằng, 23 thành phần terpenoid gỗ lại chứa nhiều flavonoid stilbenoid Trong chất tách chất TT1, TT3, TT5và TP6 lần tìm thấy chi Pinus Riêng chất TP6 lần tìm thấy họ Thông (Pinaceae) Thành phần hóa học rễ loài Thông ba (Pinus kesiya) Từ rễ loài phân lập xác định 07 hợp chất Bao gồm: - 01 abietane diterpenoid: 7-oxo-15-hydroxy-dehydroabieticacid (TT11); - 02 flavonoid: catechin (TF4), 3′-O-methylcatechin 7-O-β-D-glucopyranoside (TF6); - 01 hợp chất stilbenoid: resveratrol-3-O-β-D-glucoside (TP4); - 01 hợp chất phenol đơn giản: 3,4-dimethoxyphenyl 2-O-(3-O-methyl-α-Lrhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside (TP7); - 02 lignan: cedrusin (TL2), cedrusin-4-O-β-D-glucopyranoside (TL3) Chất TF6, TP4 TP7 lần tìm thấy chi Pinus Thành phần hóa học gỗ loài Thông tre dài (Podocarpus neriifolius) Từ gỗ loài đã phân lập xác định 06 hợp chất Trong có: - 03 totarane diterpenoid: totarol (TT7), totarol-19-carboxylic acid (TT8), inumakiol D (TT9); - 01 bis–diterpenoid: macrophyllic acid (TT10); - 02 sterol: β-sitosterol (TS1), daucosterol (TS2) Trong chất tách chất TT8, TT9 TT10 lần tìm thấy từ loài Đánh giá bước đầu hoạt tính sinh học chất tách Kết thử hoạt tính gây độc tế bào cho thấy chất TT7 TT10 có hoạt tính ức chế tốt dòng tế bào KB Các chất stilbenoid TP2 TP3 thể mức hoạt tính ức chế tương đối dòng tế bào ung thư SK-LU-1, MCF-7 Hep-G2 Trong đó, TT10 cho thấy mức hoạt tính ức chế trung bình dòng tế bào Các chất TT6 TF1 có khả ức chế trình sinh tổng hợp DNA (pha S); TP2 có khả ức chế phân bào (pha G2/M) chu trình tế bào tế bào bạch cầu tủy xương cấp tính nên làm suy giảm đáng kể số lượng tế bào thử nghiệm Trong đó, hỗn hợp TT2 chất TT10 làm giảm số lượng tế bào bạch cầu tủy xương cấp tính theo cách ức chế trình sinh tổng hợp DNA trình phân bào (pha G2/M) chu trình tế bào 24 ❖ Kết luận chung: Các kết luận án thực mục tiêu đề nghiên cứu thành phần hóa học loài Pinus dalatensis, Pinus kesiya, Podocarpus neriifolius thử nghiệm số hoạt tính sinh học chất có hàm lượng lớn Trong tổng số 34 hợp chất tách có: 07 chất lần tìm thấy từ chi Pinus, 06 chất 01 hỗn hợp có hoạt tính gây độc tế bào dòng tế bào ung thư thử nghiệm Các chất tách thuộc lớp chất công bố chi Pinus Podocarpus ❖ Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học phận chưa nghiên cứu từ ba loài Pinus dalatensis, Pinus kesiya Podocarpus neriifolius Nghiên cứu sâu hoạt tính chế tác dụng chất có hoạt tính để làm rõ chất làm sở định hướng cho nghiên cứu NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án công trình nghiên cứu lần Việt Nam thành phần hóa học loài kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya Podocarpus neriifolius Từ loài này, phân lập xác định cấu trúc tổng cộng 34 hợp chất Có 07 chất lần tìm thấy từ chi Pinus là: caryolane-1β,9βdiol, 15-methoxypinusolic, 8(17),13-ent-labdadien-15→16-lactone-19-oic, vanillic acid 4-(-β-D-glucopyranoside), 3′-O-methylcatechin 7-O-β-Dglucopyranoside, resveratrol-3-O-β-D-glucoside 3,4-dimethoxyphenyl 2O-(3-O-methyl-α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside Lần số chất có lượng lớn từ loài sàng lọc hoạt tính sinh học Kết cho thấy, totarol macrophyllic acid có hoạt tính ức chế tốt dòng tế bào KB Các chất dihydropinosylvin 5-methyl ether, 5-O-methylpinosylvin macrophyllic acid có khả ức chế dòng tế bào ung thư SK-LU-1, MCF-7 Hep-G2 Trong chất isopimaric acid, pinocembrin, dihydropinosylvin 5-methyl ether, macrophyllic acid với hỗn hợp 16-hydroxy-8(17),13-labdadien15,16-olid-19-oic acid 15-hydroxypinusolidic acid có hoạt tính chống tăng sinh dòng tế bào bạch cầu tủy xương cấp tính (OCI-AML) mức có ý nghĩa thống kê 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Dinh Thi Phong, Le Quoc Thang, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Diterpenoids from the wood of Podocarpus neriifolius, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2016, 54(4), 488-490 Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Thanh Tâm, Đào Đức Thiện, Trần Đức Quân, Trần Văn Sung, Trịnh Thị Thủy, Các hợp chất phenol từ rễ Thông ba (Pinus kesiya), Tạp chí Hóa học, 2016, 54(6A), 40-43 Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan,Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Abietane diterpenoids and neolignans from the roots of Pinus kesiya, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2017, 55(2), 240-243 Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Dinh Thi Phong, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Chemical constituents from the leaves of Pinus dalatensis Ferré, Natural Product Research (SCIE), 2017, accepted on 10/07/2017 (http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1350672) Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Chemical constituents of Pinus dalatensis Ferré wood and their effect on proliferation of acute myeloid leukemia cells, Letters in Organic Chemistry (SCIE), 2017, chờ chấp nhận đăng (đã có ý kiến phản biện lần 2) Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy, Terpenoids from Pinus dalatensis leaves Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 2017, nhận đăng 26 ... chi Pinus 1.2.2 Các hợp chất terpenoid từ chi Pinus 1.2.3 Các hợp chất flavonoid từ chi Pinus 1.2.4 Các hợp chất lignan từ chi Pinus 1.2.5 Các hợp chất khác từ chi Pinus 1.3 Các nghiên cứu hoạt... chúng có tương tác với carbon bậc có δC 150.0 (được gán cho C3) vòng thơm cung cấp thêm thông tin nhóm methoxy liên kết với vòng thơm vị trí C-3 Từ phân tích đề xuất TP6 phù hợp với cấu tạo vanillic... trị độ chuyển dịch cho C-8 xác Sau khẳng định hợp phần diterpenoid TT10 có khung totarane với nhóm -OH liên kết với vòng thơm C-13 hai thông tin quan trọng: thứ phổ nhìn thấy tương tác mạnh thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt), Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt),

Hình ảnh liên quan

3.2. Các chất được phân lập từ Thông ba lá (Pinus kesiya) - Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

3.2..

Các chất được phân lập từ Thông ba lá (Pinus kesiya) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.4. Các tương tác chính trên phổ HMBC của TP6 - Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

Hình 3.4..

Các tương tác chính trên phổ HMBC của TP6 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Tên khác: (E) Piceid, tinh thể hình kim màu vàng rất nhạt, mp 136 0C Phổ khối ESI-MS của chất TP4 cho peak ion giả phân tử tại m/z 391.1 [M+H]+ , kết hợp các dữ liệu phổ NMR và phổ khối xác định công thức phân tử của  TP4 là C20H22O8 - Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

n.

khác: (E) Piceid, tinh thể hình kim màu vàng rất nhạt, mp 136 0C Phổ khối ESI-MS của chất TP4 cho peak ion giả phân tử tại m/z 391.1 [M+H]+ , kết hợp các dữ liệu phổ NMR và phổ khối xác định công thức phân tử của TP4 là C20H22O8 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hz xác định được đường glucose có cấu hình β. Phổ 13C-NMR và HSQC của chất TP4 cho thấy sự xuất hiện của hai mươi carbon, trong đó có mười bốn - Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

z.

xác định được đường glucose có cấu hình β. Phổ 13C-NMR và HSQC của chất TP4 cho thấy sự xuất hiện của hai mươi carbon, trong đó có mười bốn Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.7. Các tương tác chính trên - Tích hợp và dung hòa các ý kiến trong hệ trợ giúp quyết định đa tiêu chuẩn ngôn ngữ với thông tin trọng số không đầy đủ (tt)

Hình 3.7..

Các tương tác chính trên Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan