0

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TIỂU học

10 445 0
  • SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TIỂU học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 13:33

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI GIÚP HỌC SINH LUYỆN CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC” I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Mặc dù môn học lạ dễ thu hút ý học sinh tiểu học với hình ảnh minh họa sinh động vốn từ ngữ gần gũi với lứa tuổi học sinh, Tiếng Anh môn học ngôn ngữ nên không tránh khỏi việc gây nhàm chán cho học sinh phải lập lại mẫu câu cho thục Để giúp học sinh tiếp thu tốt kiến thức chương trình Tiếng Anh tiểu học, hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động, tạo tảng kiến thức vững cho em, xin chia sẻ số kinh nghiệm tích hợp hoạt động trò chơi vào hoạt động thực hành mẫu câu nhằm gây hứng thú cho học sinh trình học, giúp em hiểu nhanh, nhớ lâu học qua đề tài “Hoạt động trò chơi giúp học sinh luyện mẫu câu Tiếng Anh bậc tiểu học” II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Cơ sở lý luận Đổi phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, để học sinh tự tìm tòi, phát tiếp thu kiến thức giáo viên đóng vai trò hướng dẫn mục tiêu trọng tâm việc giúp học sinh ghi nhớ tốt học Những hoạt động trò chơi đơn giản trò chơi biến tấu từ trò chơi quen thuộc em như: oẳn tù xì, tiếp sức, ghép câu Việc sử dụng hợp lý đồ dùng dạy học có sẵn tự làm góp phần tích cực đến thành công tiết học Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Sau vài hoạt động mà mạnh dạn áp dụng tiết học 2.1 Oẳn Tù Xì * Phạm vi áp dụng: Luyện tập mẫu câu hỏi trả lời có hình minh họa sách giáo khoa * Phương thức tiến hành: - Sau giới thiệu từ vựng, mẫu câu tiến hành thực hành theo nhóm Học sinh tiến hành thực hành mẫu câu theo nhóm đôi - Ở nhóm đôi, học sinh oẳn tù xì, bạn thắng tranh hỏi, bạn thua nhìn tranh trả lời - Đối với mẫu câu tự giới thiệu, bạn thắng tranh đọc to từ/ nhóm từ tranh, bạn thua phải đặt câu với từ/ nhóm từ Let’s Learn English Book 3, page 19 Let’s Learn English Book 3, page 39 b Ghép câu: * Phạm vi áp dụng: Luyện tập mẫu câu đối đáp bàì đối thoại Let’s Learn English Book 3, page 26 Let’s Learn English Book 3, page 38 * Phương thức tiến hành: - Bước vào phần luyện tập, học sinh chia thành nhóm (4 6) tùy thuộc vào độ dài đối thoại - Mỗi thành viên nhóm phát thẻ có chứa câu đối thoại Nhiệm vụ mổi em phải học thuộc câu không bạn nhìn thấy Sau em đọc to câu lên cho nhóm nghe xếp câu lại cho theo thứ tự đối thoại học He’s my new pen friend He’s English What are you doing Nam? Who’s he? Đáp án: 2, 4, 3, I’m reading a letter from Tony - Nhóm học sinh lên bảng đứng theo thứ tự này, viết câu trả lời vào giấy bảng nhóm c Chuyền banh * Phạm vi áp dụng: - Luyện tập mẫu câu hỏi trả lời tiết học ngữ liệu - Luyện tập mẫu câu hỏi trả lời tiết ôn tập Khi giáo viên phải giới thiệu lại mẫu câu cần ôn tập tiết Vi dụ: - Where are you from? – I’m from London - What does your father do? – He’s a taxi driver - What’s the date today? – It’s February 2nd 2012 - What are you doing? – I’m writing a letter - How often you play football?- Sometimes * Phương thức tiến hành: - Chuẩn bị banh (2 banh có dấu chấm hỏi banh trả lời) - Chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm (1 có dấu chấm hỏi không có) - Cả lớp vừa hát đồng (hoặc nghe đĩa CD/ băng cassette) vừa chuyền banh; có hiệu lệnh giáo viên ( gõ thước/ vỗ tay/ ngưng nhạc), học sinh giữ banh có dấu chấm hỏi nhóm đặt câu hỏi cho bạn có banh trả lời nhóm ngược lại d Gọi tên (còn gọi bắn súng, đắm thuyền) * Phạm vi áp dụng: - Luyện tập mẫu câu hỏi trả lời/ mẫu câu đối đáp tiết học ngữ liệu Ví dụ: (Let’s Learn English Book 3, page 51) - How often you play football? - Sometimes - What did you at the Festival? - I drew a picture - Luyện tập mẫu câu hỏi trả lời/ mẫu câu đối đáp tiết ôn tập Khi giáo viên phải giới thiệu lại mẫu câu cần ôn tập tiết Vi dụ: - Where were you yesterday? – I was at home - What’s the matter with you? – I have a headache - I have a fever – You should see a doctor * Phương thức tiến hành: - Chia lớp thành đội chơi Mỗi đội chơi thuyền Nhiệm vụ thuyền viên trả lời câu hỏi sau đặt câu hỏi gọi tên thành viên đội bạn để bạn trả lời Nếu đội bạn trả lời được, tiến trình tiếp tục thực Nếu đội bạn không trả lời xem thuyền đội bị thủng lổ Trong khoảng thời gian định mà giáo viên quy định, thuyền có lỗ thủng đội thắng III/ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Đối với giáo viên: - Giáo viên khai thác triệt để tranh ảnh có sẵn sách giáo khoa, không nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị - Đồ dùng có giá thành thấp, cần làm lần sử dụng lâu dài - Các hoạt động chơihọc thu hút tham gia hoạt động nhiệt tình tất đối tượng học sinh tiết học Đối với học sinh: - Động tác oẳn tù xì tạo bất ngờ việc chia nhiệm vụ hỏi trả lời, thay phiên hỏi trả lời bình thường em biết trước câu phải hỏi( trả lời) không ý đến bạn nói - Hoạt động ghép câu giúp em thục hoạt động đối thoại tạo tự tin cho em trình giao tiếp sau - Hoạt động chia đội chuyền banh tạo bất ngờ tạo hứng thú hoạt động học tập - Ngoài việc củng cố tinh thần đồng đội cho học sinh, hoạt động gọi tên (bắn súng, đắm thuyền) làm cho em ý thức việc giúp đỡ bạn yếu bạn không trả lời đội thua Đây điểm thành công hoạt động trò chơi Kết đạt áp dụng hoạt động trò chơi vào thực tế dạy học lớp: Số HS tích cực tham gia học tập % Tiết dạy Số HS chưa tích cực tham gia học % tập Không áp dụng hoạt động 105/152 trò chơi 69,8% 47 30,2% Có áp dụng hoạt dộng trò 144/152 chơi 94,7% 5,3% IV/ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: - Qua thực tế giảng dạy lớp, nhận thấy việc áp dụng đề tài mang lại hiệu cao, em có hứng thú với việc học qua chất lượng giáo dục cải thiện đáng kể Qua kính đề xuất Ban Giám hiệu nhà trường cho áp dụng phát triển hoạt động trò chơi vào hoạt động dạy học phạm vi toàn trường V/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Let’s Learn English ( Student’s book 3) - Let’s Learn English ( Workbook 3) - Let’s Go 1A - Let’s Go 1B Let’s Go 2A PHÒNG GD&ĐT TP BIÊN HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Trường Tiểu học Trần Quốc NAM Tuấn Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Bình Đa, ngày 03 tháng 10 năm 2011 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011 - 2012 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI GIÚP HỌC SINH LUYỆN CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thùy Vân - Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ tên môn lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn: Tiếng Anh  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ……  Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  Tính (Đánh dấu X vào ô đây) - Có giải pháp hoàn toàn  - Có giải pháp cải tiến, đổi từ giải pháp có Hiệu (Đánh dấu X vào ô đây) - Hoàn toàn triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao   Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Hoàn toàn triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng đơn vị có hiệu  Khả áp dụng (Đánh dấu X vào ô dòng đây) - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Tốt  Khá  Đạt  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  Phiếu đánh dấu X đầy đủ ô tương ứng, có ký tên xác nhận người có thẩm quyền, đóng dấu đơn vị đóng kèm vào cuối sáng kiến kinh nghiệm XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ... môn học lạ dễ thu hút ý học sinh tiểu học với hình ảnh minh họa sinh động vốn từ ngữ gần gũi với lứa tuổi học sinh, Tiếng Anh môn học ngôn ngữ nên không tránh khỏi việc gây nhàm chán cho học. .. động trò chơi vào hoạt động thực hành mẫu câu nhằm gây hứng thú cho học sinh trình học, giúp em hiểu nhanh, nhớ lâu học qua đề tài “Hoạt động trò chơi giúp học sinh luyện mẫu câu Tiếng Anh bậc tiểu. .. việc giúp học sinh ghi nhớ tốt học Những hoạt động trò chơi đơn giản trò chơi biến tấu từ trò chơi quen thuộc em như: oẳn tù xì, tiếp sức, ghép câu Việc sử dụng hợp lý đồ dùng dạy học có sẵn
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TIỂU học, SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TIỂU học,

Hình ảnh liên quan

- Nhóm học sinh có thể lên bảng đứng theo thứ tự này, hoặc viết câu trả lời vào giấy hoặc - SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TIỂU học

h.

óm học sinh có thể lên bảng đứng theo thứ tự này, hoặc viết câu trả lời vào giấy hoặc Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan