0

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

20 1,303 9
 • BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 14:42

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT -o0o HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH Thừa Thiên Huế, 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT -o0o BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thừa Thiên Huế, 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đợt thực tập nỗ lực thân, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Huế, quý thầy cô giáo khoa Địa lý- Địa chất hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập, hành trang giúp hoàn thành thuận lợi chuyến thực tập Đồng thời xin chân thành cảm ơn Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiều thời gian thực tập quan Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chú, anh, chị Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà hết lòng bảo, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ trình thu thập số liệu, tiếp cận thực tế công tác quan Xin chân thành cảm ơn! MỞ ĐẦU Lý chọn chủ đề Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, văn minh, quốc phòng Trải qua nhiều hệ, nhân dân ta tốn bao công sức tạo lập bảo vệ vốn đất ngày Đất đai tài nguyên có hạn số lượng, có vị trí cố định không gian, thay di chuyển theo ý muốn chủ quan người Chính vậy, việc quản lý sử dụng tài nguyên quý giá cách hợp lý có ý nghĩa định đến phát triển kinh tế đất nước mà đảm bảo cho mục tiêu trị phát triển kinh tế xã hội.Đất đai yếu tố thiếu quốc gia Ngay từ loài người biết đến chăn nuôi, trồng trọt vấn đề sử dụng đất đai không đơn giản phát triển song song với tiến khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội, trị Khi xã hội phát triển giá đất ngày cao giữ vị trí quan trọng Mác khẳng định:” Lao động cha, đất mẹ sản sinh cải vật chất” Do đó, việc quản lý đất đai mục tiêu Quốc gia thời đại nhằm nắm quản lý chặt quỹ đất đai đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm có hiệu Tuy nhiên trình thực Luật Đất đai quy định khác nhiều hạn chế khâu tổ chức thực Nhiều văn pháp lý chồng chéo mâu thuẫn tình trạng chuyển dịch đất đai kiểm soát pháp luật xảy ra.Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình chậm đặc biệt đất Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị quyền sở hữu nhà triển khai chưa đồng Việc tranh chấp đất đai diễn nhiều hình thức… Đứng trước thực trạng đó, đề tài” Hiện trạng quản lý đất đai Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” chọn Ý nghĩa chuyến thực tập Chuyến thực tập đáp ứng tốt cho trình học tập, hoàn thiện kiến thức chuyên môn lực nghề nghiệp ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn bước đầu có kinh nghiệm quý báu làm hành trang cho công việc tương lai Nâng cao khả hiểu biết có hội tiếp xúc thực tế công việc nhằm nắm bắt rõ nội dung, yêu cầu hoạt động ngành theo học tập nghiên cứu trường Thời gian thực tập Thời gian thực tập từ 29/05/2017 đến 10/06/2017 Ngày Nội dung công việc Kết đạt 29/5/17 Đến quan thực tập nộp giấy giới thiệu Cơ quan chấp nhận nhận xin thực tập quan thực tập Thu thập thông tin Phòng Tài Thu thập tài liệu nguyên Môi trường Thành phố Đông như:báo cáo thuyết minh kế Hà hoạch sử dụng đất 2017, báo cáo thống kê 2016… 30/5/17 Đối chiếu đồ khu đất dự án xây dựng hệ thống giao thông Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị, công trình Kiệt 178 đường Hàm Nghi( Phường 5- Thành phố Đông Hà) với danh sách thu hồi đất dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công( GMS) tỉnh Quảng Trị 31/5/17 Đối soát thực địa hồ sơ thu hồi đất( đoạn đường Hoàng Diệu, Thành phố Đông Hà) Kiểm tra hồ sơ giao đất bổ sung 1/6/17 Đối chiếu sổ sách thu hồi đất để xây dựng công trình đường nối đường Trần Cao Vân đến Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án xây dựng hệ thống đường giao thông Thành phố Đông Hà với đồ khu vực 2/6/17 Kiểm tra hồ sơ giao đất bổ sung Kiểm tra thực địa giải phóng mặt 4/6/17 5/6/17 6/6/17 7/6/17 Tham gia lễ mit tinh hưởng ứng ngày Môi trường giới(5/6) Đối chiếu thu hồi đất để thực công trình đường Đặng Trần Côn( đoạn đường từ Hùng Vương đến Hàm Nghi) với đồ khu đất Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kiểm tra hồ sơ giao đất bổ sung Thống kê đồ địa phường: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Đông Lương, Đông Lễ, Đông Giang, Đông Các số liệu số thửa, diện tích đất thu hồi, loại đất…phù hợp với danh sách bảng tổng hợp Đất thực tế thu hồi theo hồ sơ thu hồi đất Các số liệu danh sách thu hồi đất khớp với số liệu đồ khu vực Biết thứ tự xếp giấy tờ hồ sơ , quy trình bàn giao hồ sơ cho phận lưu trữ Các số liệu số thửa, loại đất, diện tích thu hồi… danh sách thu hồi khớp với số liệu đồ Biết thứ tự xếp giấy tờ hồ sơ , quy trình bàn giao hồ sơ cho phận lưu trữ Lập bảng danh sách tổng hợp phường thành phố Đông Hà số thửa, ngày công nhận… 8/6/17 9/6/17 Thanh Kiểm tra thực địa hồ sơ cấp giấy chứng Biết thứ tự xếp giấy nhận quyền sử dụng đất tờ hồ sơ , quy trình bàn giao hồ sơ cho phận lưu trữ Xin nhận xét quan người Hoàn thành tốt hướng dẫn Trình Trưởng phòng ký xác nhận Chương GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 1.1 Vị trí chức Phòng Tài nguyên Môi trường quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố thực chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước tài nguyên môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường , khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu Phòng Tài nguyên Môi trường có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng ; chịu chỉđạo, quản lý điều hành Uỷ ban nhân dân thành phố ; đồng thời chịu chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Tài nguyên Môi trường 1.2 Hệ thống tổ chức, quyền hạn nhiệm vụ 1.2.1 Bộ máy tổ chức Phòng Tài nguyên Môi trường có Trưởng phòng, không 02 Phó Trưởng phòng công chức thực công tác chuyên môn nghiệp vụ Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trước pháp luật toàn hoạt động Phòng Các Phó Trưởng Phòng giúp Trưởng phòng đạo số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trước pháp luật nhiệm vụ phân công Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động Phòng Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức thực chế độ, sách khác Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định theo quy định pháp luật 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành định, thị ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hành năm ; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường Tổ chức thực văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường; theo dõi thi hành pháp luật tài nguyên môi trường Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố tổ chức thực sau phê duyệt Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân thành phố Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai thành phố thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thành phố Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất Tổ chức đăng kí xác nhận kiểm tra việc thực cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường kế hoạch phòng ngừa, ứng phó khắc phục cố môi trường địa bàn; thực công tác bảo vệ môi trường làng nghề địa bàn; lập báo cáo trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, khu du lịch địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ liệu tài nguyên nước, môi trường đa dạng sinh học địa bàn Tham gia thực giải pháp ngăn ngừa kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, liệu sinh vật biến đổi gen sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực kế hoạch, chương trình bảo tồn phát triển bền vững hệ sinh thái, loài nguồn gen Thực biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật việc trám lấp giếng Tổ chức ứng phó, khắc phục cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát tham gia giải cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền Giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tâm kỹ thuật vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, nhân phép hoạt động khoáng sản địa phương theo quy định pháp luật Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định pháp luật Tổ chức thực kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu địa bàn thành phố Tổ chức thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản Theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, phòng, chống, thiên tai địa bàn; thực nhiệm quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn theo phân cấp ủy quyền quan quản lý nhà nước cấp Theo dõi, kiểm tra tổ chức, cá nhân việc thực quy định pháp luật tài nguyên môi trường; giải khiếu nại, tổ cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tài nguyên môi trường theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân thành phố Ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức hoạt động hội tổ chức phi phủ lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân thành phố Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước tài nguyên môi trường công chức đia môi trường Uỷ ban nhân dân phường Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định Uỷ ban nhân dân thành phố Sở Tài nguyên Môi trường Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cấu ngạch công chức, quan theo quy định pháp luật Quản lý chịu trách nhiệm tài chính, tài sản Phòng theo quy định pháp luật Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nguồn tài dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định pháp luật Chương HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 1.Khái quát địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Thành phố Đông Hà có đơn vị hành (9 phường), với tổng diện tích đất tự nhiên 7.308,53ha Mật độ dân số khoảng 1.184 người/km Phía Bắc giáp huyện Cam Lộ huyện Gio Linh; Phía Nam giáp huyện Triệu Phong; Phía Đông giáp huyện Triệu Phong; Phía Tây giáp huyện Cam Lộ Đông Hà có vị trí quan trọng chiến lược quân sự, quốc phòng - an ninh khu vực Bắc miền Trung, hội tụ điều kiện giao lưu, tiếp thu thành tựu khoa học tiên tiến, khả thu hút đầu tư trong, thành phố phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương Địa hình thành phố Đông Hà có hai dạng địa hình gò đồi bát úp phía Tây Tây - Nam, chiếm khoảng 44% diện tích đất tự nhiên địa hình đồng có độ cao trung bình +3m so với mực nước biển, chiếm 56% diện tích đất tự nhiên - Khí hậu: Thành phố Đông Hà nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa lại chịu ảnh hưởng gió Tây - Tây Nam nên tạo thành tiểu vùng khí hậu khô, nóng - Chế độ thủy văn: Thành phố Đông Hà chịu ảnh hưởng hệ thống sông ngòi thủy triều từ biển vào thông qua cửa biển Cửa Việt Hệ thống sông ngòi thành phố gồm sông sông Hiếu, sông Thạch Hãn sông Vĩnh Phước - Tài nguyên đất: Theo kết điều tra nông hoá thổ nhưỡng chủ yếu gồm loại đất sau: Đất feralit sa phiến; đất phù sa bồi, phù sa không bồi, đất phù sa Glây - Tài nguyên khoáng sản: Nguồn tài nguyên khoáng sản thành phố Đông Hà nghèo, có nguồn đất sét làm gạch ngói, trữ lượng nhỏ, phân bố rải rác phường Đông Giang, Đông Thanh, Đông Lương phường Do đó, khó thực việc khai thác diện rộng, quy mô lớn - Cảnh quan môi trường: Công tác quản lý môi trường địa bàn thành phố ngày có nhiều chuyển biến tích cực Thành phố phối hợp với ngành chức tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường; giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường địa bàn Thống kê sở gây ô nhiễm môi trường để có kế hoạch di dời Tuy nhiên, thực trạng môi trường địa bàn thành phố nhiều vấn đề phải xem xét có biện pháp xử lý, chất thải khu cụm công nghiệp sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ khu dân cư, rác thải nguy hại, rác thải y tế, tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 ước đạt 11,41%/năm, dịch vụ thương mại tăng 11,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,58%, nông nghiệp tăng 7,23% - Dịch vụ thương mại: Tiếp tục phát huy lợi thế, đạt mức tăng trưởng khá; loại hình dịch vụ viễn thông, bảo hiểm, vận tải, giải trí, du lịch, lưu trú, ăn uống phát triển đa dạng; kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, hàng chất lượng cao, hàng hiệu, hàng xa xỉ có bước phát triển khá; nhiều sở kinh doanh thương mại đầu tư xây dựng, nâng cấp đưa vào khai trương - Công nghiệp xây dựng: Sản xuất công nghiệp địa bàn trì nhịp độ tăng trưởng ổn định, doanh nghiệp sở sản xuất tiếp tục khắc phục khó khăn, trì sản xuất - Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 2.424,1 đạt 96,96% kế hoạch, 102,31% so với năm 2015 - Thu ngân sách địa bàn năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vượt kế hoạch, đảm bảo chủ động điều hành chi ngân sách Tổng thu ngân sách địa bàn ước thực 311,158 tỷ đồng, đạt 105,87% dự toán thành phố, tăng 19,30% so với thực năm 2015 Tổng chi ngân sách địa phương ước thực 398,968 tỷ đồng, đạt 112,09% dự toán thành phố - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực năm 2.124 tỷ đồng(2016), tăng 16,32% so với kỳ năm trước 2.2 Hiện trạng đất đai Thành phố Đông Hà 2.2.1 Đất tự nhiên địa giới hành Tổng diện tích đất tự nhiên địa giới hành thành phố 7308,53ha a Đất nông nghiệp: 4082,1 ha, chiếm 55,85% Trong đó: - Đất sản xuất nông nghiệp 1613,3 ha, chiếm 39,52% - Đất lâm nghiệp 2369,5 ha, chiếm 58,05% - Đất nuôi trồng thủy sản 98,8 ha, chiếm 2,42% - Đất nông nghiệp khác 0,6 ha, chiếm 0,01 % b Đất phi nông nghiệp: 2785,8 ha, chiếm 38,12% - Đất 615,48 ha, chiếm 23,4% - Đất chuyên dùng 1248,6 ha, chiếm 44,82% - Đất tôn giáo 10,1 ha, chiếm 0,36% - Đất tín ngưỡng 16,2 ha, chiếm 0,58% - Đất nghĩa trang, nghĩa địa 292,6 ha, chiếm 10,50% - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 390,3 ha, chiếm 14,01% - Đất có mặt nước chuyên dùng 176,3 ha, chiếm 6,33% - Đất phi nông nghiệp khác 0,1 ha, chiếm 0,01% c Đất chưa sử dụng: 440,6 ha, chiếm 6,03 % - Đất chưa sử dụng 413,0 ha, chiếm 93,74% - Đất đồi núi chưa sử dụng 27,6 ha, chiếm 6,26% (Chi tiết cấu loại đất thể biểu 01, 02, 03 biểu 10) 2.2.2 Đất theo đơn vị hành Diện tích đất theo đơn vị hành cấp phường trực thuộc thành phố Đông Hà sau: - Phường 1: Diện tích tự nhiên 259,5 - Phường 2: Diện tích tự nhiên 200,5 - Phường 3: Diện tích tự nhiên 1915,9 - Phường 4: Diện tích tự nhiên 516,2 - Phường 5: Diện tích tự nhiên 363,7 - Phường Đông Lương: Diện tích tự nhiên 2000,1 - Phường Đông Lễ: Diện tích tự nhiên 939,5 - Phường Đông Giang : Diện tích tự nhiên 629,3 - Phường Đông Thanh: Diện tích tự nhiên 484,0 2.3 Hiện trạng quản lý đất 2.3.1 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đôn đốc UBND xã, phường tập trung thời gian cho việc cấp giấy CNQSD đất, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp (hồ sơ đầy đủ có pháp lý) Thường xuyên Báo cáo xin ý kiến đạo UBND thành phố trường hợp có hồ sơ phức tạp hồ sơ nguồn gốc đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.3.2 Công tác quy hoạch, giao đất, thu hồi đất Tham mưu trình UBND thành phố dự án đầu tư xin thu hồi giao đất để xây dựng khu đô thị, khu Công nghiệp, đất dịch vụ, sản xuất kinh doanh - Tham mưu trình UBND thành phố lập thủ tục thu hồi giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đất Tích cực tham gia phối hợp với ngành liên quan Công tác bồi thường giải phóng mặt để thực dự án đầu tư 2.3.3 Công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo đất đai Trực tiếp phối hợp với Thanh tra tập trung giải dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai, tham mưu trình UBND thành phố kết luận, định giải vụ việc 2.4 Giải pháp quản lý đất 2.4.1 Chính sách sản xuất nông nghiệp - Tạo điều kiện để nông dân góp vốn giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi đất nông nghiệp để thực dự án đầu tư sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế - Thực ưu đãi lãi suất gửi tiền tiết kiệm số tiền bồi thường, hỗ trợ người nông dân bị thu hồi đất thực dự án đầu tư - Đối với quỹ đất nông nghiệp lại, triển khai thực có hiệu Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị thành phố 2.4.2 Chính sách phát triển hạ tầng đô thị - Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phân khu phường - Việc quy hoạch đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị, tạo mặt thu hút dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cần tập trung thu hồi quỹ đất nông nghiệp có điều kiện canh tác không thuận lợi (đất hoang hóa, bị thiếu nước, bạc màu, vụ ), hạn chế đến mức thấp việc chuyển đất chuyên canh sản xuất rau hoa, chuyên canh lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp - Ưu tiên bảo đảm quỹ đất cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện dành quỹ đất để kêu gọi xã hội hóa lĩnh vực - Triển khai thực thí điểm việc đấu thầu kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển xây dựng khu dân cư đô thị địa bàn thành phố 2.4.3 Huy động có hiệu nguồn vốn đầu tư - Thực có hiệu nhiệm vụ chi ngân sách thành phố hàng năm; đồng thời tranh thủ có hiệu nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh nguồn vốn tài trợ ODA - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư nước quan tâm bỏ vốn đầu tư thực dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố - Tiếp tục đẩy mạnh thực giao đất đô thị có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thực cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức, cá nhân sử dụng đất làm mục đích sản xuất kinh doanh - Tiếp tục triển khai có hiệu đề án xã hội hóa lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị để huy động vốn đống góp nhân dân thông qua công trình xã hội hoá 2.4.4 Thực tốt biện pháp quản lý hành đất đai - Thực công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2017 theo trình tự thủ tục để người dân biết thực kế hoạch - Tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp, ngành nhằm ngăn chặn kịp thời công trình đầu tư xây dựng không phù hợp kế hoạch để đảm bảo quản lý kế hoạch sử dụng đất - Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động đất đai, làm sở cho công tác quản lý đất đai theo kế hoạch sử dụng đất - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân thực thủ tục hành đất đai - Thực quy định giao đất tái định cư giao đất có thu tiền sử dụng đất nhà nước thu hồi đất thực dự án đầu tư phát triển kinh tế - 0xã hội lợi ích công cộng, quốc gia 2.4.5 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường - Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển sở hạ tầng kinh tế giao thông, thuỷ lợi, sở chế biến, thị trường tiêu thụ… - Giao đất theo tiến độ, lực khai thác sử dụng thực tế tất trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới; đất giao hết hạn sử dụng phải thu hồi kịp thời; thực giao đất cụ thể đến đối tượng trực tiếp sử dụng đất 2.4.6 Giải pháp tổ chức thực - Các phòng, ban, ngành kế hoạch sử dụng đất phê duyệt để tổ chức triển khai dự án heo tiến độ, đảm bảo thực tiêu sử dụng đất - UBND phường kế hoạch sử dụng đất thành phố phân bổ cho phường để phối hợp với quan, đơn vị có liên quan triển khai thực công trình, dự án địa bàn phường Tuyên truyền, vận động nhân dân thực việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch thành phố 11 - Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với phòng, ban, ngành UBND phường tổ chức công khai kế hoạch, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng để cấp, ngành nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực kế hoạch sử dụng đất phê duyệt ban hành kịp thời văn theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất Kiên xử lý trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật - Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin địa lý quản lý phát triển đô thị, xây dựng sở liệu đất đai sở tích hợp thông tin đồng quy hoạch phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội thành phố từ thành phố đến sở, đảm bảo cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin cho lãnh đạo quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất KẾT LUẬN Trong trình thực tập, làm công việc liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, thống kê danh sách hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ chuyển đổi mục đích, hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất đai cố gắng hoàn thành thời hạn Khi làm công việc thống kê danh sách hồ sơ, có hội tìm hiểu kĩ loại giấy tờ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, biết thứ tự xếp giấy tờ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai biết quy trình bàn giao hồ sơ cho phận lưu trữ Ngoài ra, tham gia anh chị khảo sát thực địa, đến hộ gia đình giải vấn đề liên quan đến đất đai Tuy áp lực công việc lớn, tiếp xúc với người dân anh chị phòng Tài Nguyên Môi trường thành phố Đông Hà làm việc thẩm quyền, cố gắng giải công việc nhanh nhất, thỏa đáng cho người dân Các anh chị cởi mở, nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho người dân, từ học nhiều kỹ giao tiếp, xử lý tình công việc Trải qua trình thực tập, áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế hiểu rõ trải nghiệm thực tế Đặc biệt, học tác phong làm việc nơi công sở, không thiếu tự tin, rụt rè trước, thay vào cởi mở, có trách nhiệm thấy yêu thích chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường mà theo học Sau đợt thực tập này, mong nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên thực tập với thời gian dài để sinh viên có hội trải nghiệm thực tế, học nhiều điều bổ ích, hiểu sâu hơn, kỹ kiến thức học giảng đường, tự tin đứng trước tập thể, biết cách quản lí tổ chức nhóm, hình thành nên tác phong làm việc chuyên nghiệp, trang bị thêm hành trang cho trình làm việc sau 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà, Báo cáo kết thống kê đất đai năm 2016 Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Thông tin điện tử Quảng Trị PHỤ LỤC Hình 1: Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Đông Hà Hình 2: Trụ sở Phòng Tài nguyên Môi trường Đông Hà Hình 3: Không gian làm việc Phòng Tài nguyên Môi trường Đông Hà 15 Hình 5: Giải phóng mặt đoạn đường Nguyễn Trãi Hình 6: Giải phóng mặt đoạn đường Hùng Vương CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP I THÔNG TIN SINH VIÊN THỰC TẬP Mã sinh viên: 14T3051034 Điện thoại: 0965914669 Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Hương Email: nguyenthidieuhuong96@gmail.com Học phần thực tập: Thực tập chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã học phần: QTM3181 Học kỳ: II Năm học: 2016 - 2017 Thời gian thực tập: Từ ngày 29/5/ 2017 đến ngày 11/6/ 2017 II THÔNG TIN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP Tên đơn vị: Phòng Taì nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa Thành phố Đông Hà Điện thoại: 0233 3552 542 III NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP ……………, ngày …… tháng …… năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng đấu) 17 ... HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT -o0o BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI... 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà, Báo cáo kết thống kê đất đai năm 2016 Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Đông Hà, Báo cáo. .. nhà nước tài nguyên môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường , khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu Phòng Tài nguyên Môi trường có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG,

Hình ảnh liên quan

Lập được bảng danh sách tổng  hợp   của  9  phường  ở thành  phố  Đông  Hà  về  số thửa, ngày công nhận… - BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

p.

được bảng danh sách tổng hợp của 9 phường ở thành phố Đông Hà về số thửa, ngày công nhận… Xem tại trang 5 của tài liệu.
Địa hình của thành phố Đông Hà có hai dạng cơ bản là địa hình gò đồi bát úp ở phía Tây và Tây - Nam, chiếm khoảng 44% diện tích đất tự nhiên và địa hình đồng bằng có độ cao trung bình +3m so với mực nước biển, chiếm 56% diện tích đất tự nhiên. - BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

a.

hình của thành phố Đông Hà có hai dạng cơ bản là địa hình gò đồi bát úp ở phía Tây và Tây - Nam, chiếm khoảng 44% diện tích đất tự nhiên và địa hình đồng bằng có độ cao trung bình +3m so với mực nước biển, chiếm 56% diện tích đất tự nhiên Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 3: Không gian làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường Đông Hà - BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Hình 3.

Không gian làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường Đông Hà Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 1: Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Đông Hà Hình 2: Trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường Đông Hà - BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Hình 1.

Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Đông Hà Hình 2: Trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường Đông Hà Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 5: Giải phóng mặt đoạn đường Nguyễn Trãi - BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Hình 5.

Giải phóng mặt đoạn đường Nguyễn Trãi Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 6: Giải phóng mặt bằng đoạn đường Hùng Vương - BÁO CÁO THỰC TẬP  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Hình 6.

Giải phóng mặt bằng đoạn đường Hùng Vương Xem tại trang 19 của tài liệu.