Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

4 6K 75
 Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp. 2. Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊNĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP(Công tác số 6)I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp.2. Biết được quan điểm của nhân viên về các hoạt động trong Công ty.3. Đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên.4. Cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ty trong hoạt động, chính sách nhân sự, quan hệ laođộng .II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT1. Lý thuyết nhu cầu của Maslow: dù rất cổ điển nhưng vẫn không lạc hậu so với thực tế xã hội hiện nay.NHU CẦU PHÁTTRIỂNNHU CẦU ĐƯỢCCOI TRỌNGNHU CẦU ĐƯỢC YÊUTHƯƠNG VÀ SỞ HỮUNHU CẦU AN TOÀNNHU CẦU SINH HỌC Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--2.Ý nghĩa của tháp Maslow trong thực tếHội nhập và cạnh tranh Khuynh hướng chọn nơi làm việc thoả mãn bản thân cao nhất Khi kinh tế khá giả Đòi hỏi thoả mãn nhu cầu về tinh thần Khi kinh tế còn khó khăn Tiền lương, vật chất quyết định việc đi hay ởIII. NỘI DUNG KHẢO SÁT1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viênSTT Loại yếu tố Yếu tố1.Vật chấtLương, thưởng2. Phương tiện làm việc, an toàn trong công việc3.Tinh thầnCơ hội thăng tiến4. Công việc thu hút5. Danh tiếng công ty, văn hóa công ty6. Quan hệ làm việc tích cực (với cấp trên, với đồng nghiệp)Bảng câu hỏi khảo sát sẽ được xây dựng dựa trên các yếu tố này. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--2. Thang đánh giá mức độ hài lòng của nhân viênHÀI LÒNGCác yếu tố tinhthần sẽ làm tăng sự hài lòngKHÔNG HÀI LÒNGKHÔNG BẤT MÃNCác yếu tố vậtchất sẽ làm giảm sự bất mãnBẤT MÃN3. Bảng câu hỏi khảo sát(Tham khảo bảng đính kèm).IV. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁTKhảo sát theo phương pháp lấy mẫu đại diện. Chọn cỡ mẫu:STT Đơn vị Số lượng nhân sự Cỡ mẫu Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--1. K.HCNS+ IT 15 Quản lý: 03Bp IT: 02; K.HCNS: 03.2. K.BH 42 Quản lý: 05Kho: 02Văn phòng: 033. K.TCKT 11 Quản lý: 02Nhân viên: 034. K.MH 22 Quản lý: 02Kho: 02Văn phòng: 035. K.TT 13 Quản lý: 02Họa sĩ: 01Khác: 026. K.NCPT 17 Quản lý: 03Nhân viên: 037. K.KT 63 Quản lý: 04Nhân viên: 108. K.SX 40 Quản lý: 04Nhân viên: 109. PxBA1 164 Quản lý: 05Nhân viên: 3010. PxBA2 170 Quản lý: 05Nhân viên: 3011. PxKẹo 172 Quản lý: 05Nhân viên: 3012. PxNha 30 Quản lý: 04Nhân viên: 1013. NMBKBH 2 250 Quản lý: 02Nhân viên: 5014. CN Hà nội Tại VP chi nhánh: 0315. CN Cần thơ Tại VP chi nhánh: 02Tổng số mẫu khảo sát: 280 mẫu.V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆNSTT Hạng mục Tiến độ1. Chuẩn bị bảng câu hỏi và gửi cho các đơn vịTừ 12 đến 17/01/20062. Thu thập ý kiến Từ 17 đến 26/01/20063. Tổng hợp kết quả và lập báo cáo phân tích Từ 26/01/2006 đến 15/02/2006Ngày 09/01/2006Duyệt K.HCNS . - Email: contact@cpoclub.net--KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊNĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ PHÙ HỢP(Công tác số 6)I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT SỰ HÀI. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN1. Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp.2. Biết được quan điểm của nhân viên về các

Ngày đăng: 21/08/2012, 18:02

Hình ảnh liên quan

Bảng câu hỏi khảo sát sẽ được xây dựng dựa trên các yếu tố này. -  Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

Bảng c.

âu hỏi khảo sát sẽ được xây dựng dựa trên các yếu tố này Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Bảng câu hỏi khảo sát -  Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

3..

Bảng câu hỏi khảo sát Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Chuẩn bị bảng câu hỏi và gửi cho các đơn vị -  Kế hoạch - Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên

1..

Chuẩn bị bảng câu hỏi và gửi cho các đơn vị Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan