0

Bài 33 Hạt và các bộ phân của hạt

3 2,800 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:25

Tuần:20 Tiết:40 Ngày soạn: I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Kể tên được những bộ phận của hạt - Phân biệt được hạt 2 lá mầm hạt một la ùmầm - Giải thích được tác dụng của các biện pháp chọn , bảo quản hạt giống 2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh để rút ra kết luận 3.Thái độ: Biết cách chọn bảo quản hạt giống II. Phương pháp: - Trực quan - Thảo luận nhóm - Nêu giải quyết vấn đề III. Phương tiện: -Giáo viên:Tranh vẽ hình 33.1 hình 33.2,Mẫu vật hạt đỗ đen ngâm nước,kính lúp cầm tay, kim mũi mác -Học sinh:Hạt đỗ đen hạt bắp ngâm nước,kẻ sẵn bảng phụ vào tập IV. Tiến trình bài giảng 1.n đònh (1phút): -Giáo viên: Kiểm tra só số -Học sinh : báo cáo só số Kiểm tra bài cũ (3 phút): -Dựa vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả? -Thế nàolàquả khô quả thòt?cho ví dụ -Có mấy loạiquả khô? Cho ví dụ -Có mấy loạiquảthòt? Cho ví dụ -Tại sao phải thu hoạch đỗ xanh đỗ đen trước khi quả chín khô? 2.Mở bài (2 phút): Sau khi thụ tinh noãn sẽ phát triển thành hạt vậy hạt gồm những bộ phậnnào? người tã dựa vào đặc điểm nào để phân biệt hạt một lá mầmvà hạt hai lá mầm?Bài học hôm nay sẽ trả lờicâu hỏitrên 3. Các hoạt động: Nội dung tiết dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Tiểu kết 1:Các bộ phận của Hoạt động 1:Tìm hiểu các bộ phận Mục tiêu : nắm được hạtgồm vỏ hạt Hạt gồm vỏ , phôi chất dinh dưỡng dự trữ -Vỏ bảo vệ hạt -Phôi gồm chồi mầm, rễ mầm,thân mầm, lámầm -Chất dinh dưỡng ở lá mầm hoạc phôi nhũ của hạt(16 phút) -Hướng dẫn học sinh bóc vỏ ngô đỗ đen dùng kính lúp quan sát đối chiếu với hình3.1 33.2 tìm đủ các bộphận của hạt -Cho các nhóm thảo luận báo cáo trên bảng phụ -Giáo viên chốt lại vấn đề -Giáo viên treo tranh vẽ tranh câm các bộ phận của hạt đỗ đen hạt ngô đã được bóc vỏ yêu cầu học sinh điền các bộ phận của hạt -Có người nói rằng hạt lạc có 3phần vỏ , phôi chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói đó có chính xác không ? vì sao phôi chất dinh dưỡng dự trữ -Học sinh tự bóc vỏ tách hạt tìm các bộ phận của hạt như hình vẽ -Các nhóm thảo luận 4 phút điền vào bảng phụ -Học sinh nhắc lạikiến thức -Học sinh cử đại diện để hoàn thành tranh câm các học sinh khác nhận xét bổ sung -Câu nói đó tuy đúng nhưng chưa thật chính xác vì hạt lạc không có chất dinh dưỡng dự trữ riêng mà được chứa trong lá mầm của phôi Tiểu kết 2: phân biệt hạt một lámầm vàhạt 2 là mầm Dựa vào số lá mầm củaphôi để phân biệt hạt một lámầmvàhạt hai lámầm Hoạt động 2:Phân biệt hạt một lámầm hạt hai lámầm(16 phút) -Cho học sinh nhìn lại bảng trang 108 sgk để chỉ ra điểm giống khácnhau giữa hạt hai la ùmầm hạt một lámầm -Cho học sinh đọc thông tin sgk thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau trong 4 phút + Dựa vào đặc điểm chủ yếu nào để phân biệt hạt hai la ùmầm hạt một lámầm? +Thế nào là cây một lá mầm cây hai lá mầm ? cho ví dụ -Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắt, mẩy , không sức sẹo không sâu bệnh? Mục tiêu :Nắm được đặc điểm phân biệt hạt một lámầm hạt hai lá mầm -Học sinh nhìn lại bảng để so sánh báo cáo nhận xét bổ sung -Học sinh đọc thông tin sgk thảo luận sau đó báo cáo +Dựa vào số lá mầm của phôi để phân biệt +Cây một lámầm phôi của hạt có một lámầm :hành ,lúa;Cây hai lá mầm phôi của hạt có 2 lámầm: cải ,bưởi ,cà Hạt to , chắt, mẩy sẽ có nhiều chất dinh dưỡng bộ phận phôi khoẻ ;hạt không sức sẹo các bộ phận của hạt còn nguyên vẹn đảm bảo hạt nảy mầm tốt cây phát triển bình thường chất dinh dưỡng đủ cung cấp cho cây 4.Củng cố( 4 phút ) Điền các từ thích hợp vào ô trống Hatï gồm (1) .(2) .,chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong (3) . (4) . C6ay họ đậu thuộc loại cây .(5) .la ùmầm.cây ngô, cây cau thuộc loại cây . (6) .lámầm Bộ phận che trở cho hạt là (7) 5.Dặn dò: (3 phút)-Sưu tầm các loạiquả cải ,chò,đậu bắp, ké đầu ngựa, quả trâm, bầu quả xấu hổ -Kẻ sẵn bảng phụ vào tập RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . của phôi Tiểu kết 2: phân biệt hạt một lámầm v hạt 2 là mầm Dựa vào số lá mầm củaphôi để phân biệt hạt một lámầmv hạt hai lámầm Hoạt động 2 :Phân biệt hạt. tranh câm các bộ phận của hạt đỗ đen và hạt ngô đã được bóc vỏ yêu cầu học sinh điền các bộ phận của hạt -Có người nói rằng hạt lạc có 3phần vỏ , phôi và chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 33 Hạt và các bộ phân của hạt, Bài 33 Hạt và các bộ phân của hạt,

Từ khóa liên quan