0

Tóm tắt văn bản thuyết minh

16 1,298 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:28

Trường THPT Lê Minh Xuân Tổ: Ngữ Văn Giáo viên: Nguyễn Thò Lan Anh I.Kiểm tra bài cũ I.Tìm hiểu chung III.Luyện tập IV.Củng cố, dặn dò Tiến trình bài giảng Kiểm tra bài cũ • Em đã học những phương pháp thuyết minh nào? Nêu ví dụ về một phương pháp thuyết minh mà em hay bắt gặp nhất? I.Tìm hiểu chung 1) Mục đích, yêu cầu  Mục đích Tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm: Hiểu và nắm được nội dung chính của văn bản. Nêu mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt một văn bản thuyết minh?  Yêu cầu – Bản tóm tắt phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn so với văn bản gốc Bản tóm tắt phải đạt được những yêu cầu nào? 2. Cách tóm tắt văn bản thuyết minh • Đọc văn bản giới thiệu về Nhà sàn ở SGK và chuẩn bò các nội dung sau:  Xác đònh đối tượng thuyết minh.  Tìm đại ý của văn bản.  Tìm bố cục của văn bản và nêu ý chính của mỗi phần.  Viết văn bản tóm tắt.  Đối tượng: Văn bản thuyết minh về nhà sàn - một công trình kiến trúc gần gũi, quen thuộc của đồng bào miền núi nước ta và Đông Nam Á.  Đại ý: Văn bản thuyết minh về cấu tạo, nguồn gốc, giá trò sử dụng và sức hấp dẫn của ngôi nhà sàn ở Việt Nam. + Thân bài: Tiếp đến“cũng phải là nhà sàn”: nguồn gốc, cấu tạo, công dụng của nhà sàn. + Kết bài: Còn lại: đánh giá, ca ngợi vẻ đẹp và sức hấp dẫn của nhà sàn Việt Nam xưa và nay.  Tóm tắt văn bản  Bố cục: + Mở bài: Đầu đến “văn hóa cộng đồng”: đònh nghóa nhà sàn và mục đích sử dụng Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh  Xác đònh mục đích, yêu cầu  Đọc kỹ văn bản gốc, xác đònh đối tượng, đại ý văn bản, tìm dữ liệu, gạch dưới những ý quan trọng  Chia văn bản thành đoạn nhỏ, tìm ý chính mỗi đoạn, diễn thành đoạn văn.  Kiểm tra lại Qua việc tìm hiểu mục đích, yêu cầu và các thao tác để tiến hành tóm tắt một văn bản cụ thể, em thử trình bày cách tóm tắt một văn bản thuyết minh? VI/ Luyện tập Bài tập 1/Sgk  Đọc phần Tiểu dẫn bài thơ hai – cư của Ba sô, xác đònh: Đối tượng thuyết minh của văn bản  Xác đònh bố cục  Viết tóm tắt [...]... 5 Họ Thôi kiện Tử Văn xuống Minh ti, Diêm Vương sai quỷ D Xoa bắt Tử Văn về trò tội 6 Khi nghe rõ sự tình, Diêm Vương đã đày viên tướng họ Thôi xuống cửu u và phong cho Tử Văn làm chức phán sự đền Tản Viên Đáp án 1.a 2.c 3.b 4.d 5.e 6.f V/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố: • Sau khi học xong bài này, em cần lưu ý những gì khi tóm tắt một loại văn bản nói chung và tóm tắt văn bản thuyết minh nói riêng? Dặn...Đối tượng thuyết minh: tiểu sử, sự nghiệp của Ba-sôvà đặc điểm thơ Hai cư  Bố cục: Đoạn 1: từ đầu đến M.Si-ki (1867-1902) Tóm tắt tiểu sử và giới thiệu tác phẩm của Ba-sô Đoạn 2: còn lại Đặc điểm thơ Hai cư Bài tập mở rộng (xem phiếu bài tập làm thêm) Sắp xếp theo trật tự những tình tiết, sự kiện diễn ra trong truyện “Chức phán sự đền Tản Viên” đã bò xáo trộn sao cho mạch lạc sau đó tóm tắt lại truyện... lại truyện 1 Ngô Tử Văn tên là Soạn ở đất Lạng Giang được tiếng là người cương trực 2 Trong làng có ngôi đền linh thiêng bò vong hồn viên tướng Bách Hộ họ Thôi thời nhà Hồ cướp và ở đấy gây nên nhiều tội ác 3 Tử Văn tức giận đốt đền nhưng đốt xong anh lại bò mắc bệnh Vong hồn tên tướng họ Thôi đến tìm Tử Văn và đe dọa sẽ đi kiện, Tử Văn vẫn thản nhiên, ngất ngưỡng 4 Thổ Công gặp Tử Văn và kể đầu đuôi... Củng cố: • Sau khi học xong bài này, em cần lưu ý những gì khi tóm tắt một loại văn bản nói chung và tóm tắt văn bản thuyết minh nói riêng? Dặn dò: - Học thuộc phần ghi nhớ SGK - Làm bài tập 2 :Tóm tắt văn bản “Đền Ngọc Sơn và hồn thơ Hà Nội” - Chuẩn bò trước bài: Trích đoạn “Chinh phụ ngâm khúc” (Đặng Trần Côn) . tượng thuyết minh.  Tìm đại ý của văn bản.  Tìm bố cục của văn bản và nêu ý chính của mỗi phần.  Viết văn bản tóm tắt.  Đối tượng: Văn bản thuyết minh. chính xác, ngắn gọn so với văn bản gốc Bản tóm tắt phải đạt được những yêu cầu nào? 2. Cách tóm tắt văn bản thuyết minh • Đọc văn bản giới thiệu về Nhà sàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt văn bản thuyết minh, Tóm tắt văn bản thuyết minh,

Từ khóa liên quan