0

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

32 4,066 37

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

VĂN TẾ NGHĨA CẦN GIUỘC Nguyễn Đình Chiểu A. TÁC GIẢ I. Cuộc đời Nhóm 1 Ngày Nguyễn Đình Chiểu mất, cánh đồng Ba Tri rợp trắng khăn tang. Vậy nhà thơ đã sống một cuộc đời như thế nào mà lại có ảnh hưởng lớn và được nhân dân yêu mến đến như vậy? Nhóm 2 - Bối cảnh lịch sử thời đại Nguyễn Đình Chiểu? - Em rút ra điều gì từ nhân cách Nguyễn Đình Chiểu? - Kể tên những sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu mà em biết. A. TÁC GIẢ I. Cuộc đời Nhóm 3 Nội dung thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Nhóm 4 Nghệ thuật thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. A. TÁC GIẢ I. Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) Tự: Mạnh Trạch, hiệu: Trọng Phủ, Hối Trai Cuộc đời riêng: công danh nghẽn lối vì bệnh tật 1843 đỗ tú tài  1846 ra Huế học  1849 chuẩn bị vào thi Hội thì nhận được tin mẹ mất, bỏ thi về chịu tang  đau mắt rồi bị mù. Bi kịch chung của thời đại: Pháp xâm lược, triều đình đầu hàng. Nhân dân vẫn khởi nghĩa đánh Pháp.  thời kì “khổ nhục nhưng vĩ đại” của dân tộc. - Nghị lực phi thường: dạy học, bốc thuốc, sáng tác thơ văn  được nhân dân yêu kính gọi là cụ Đồ Chiểu. - Yêu nước sâu sắc: cùng lãnh tụ nghĩa quân bàn mưu tính kế đánh giặc, khảng khái cự tuyệt mọi sự mua chuộc của kẻ thù, thuỷ chung, son sắt với dân, với nước. II. Sự nghiệp thơ văn Vài sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu Sự nghiệp thơ văn Tác phẩm chính - Trước khi Pháp xâm lược: Truyện Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu. - Sau khi Pháp xâm lược: thơ, văn tế, truyện thơ Một số tác phẩm tiêu biểu: Chạy giặc, Văn tế nghĩa Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, Thơ điếu Trương Định, Thơ điếu Phan Tòng, Văn tế nghĩa trận vong Lục tỉnh, Ngư Tiều y thuật vấn đáp… Nội dung - Lí tưởng đạo đức, nhân nghĩa xuất phát từ đạo nho nhưng mang đậm tính nhân dân và truyền thống dân tộc. - Lòng yêu nước, thương dân: + Ghi lại chân thực lịch sử + Khích lệ lòng căm thù giặc, chí cứu nước của nhân dân + Tố cáo tội ác của giặc ngoại xâm và bọn bán nước + Biểu dương những anh hùng nghĩa sĩ, phu yêu nước + Bày tỏ tấm lòng kiên trung, bất khuất của những con người thất thế mà vẫn hiên ngang. Nghệ thuật - Đỉnh cao của văn chương trữ tình đạo đức. - Vẻ đẹp thơ văn tiềm ẩn trong tầng sâu cảm xúc, suy ngẫm. - Bút pháp trữ tình xuất phát từ cái tâm trong sáng, nhiệt thành, giàu tình yêu thương, một lòng vì dân, vì nước. - Đậm đà sắc thái Nam Bộ: lời ăn tiếng nói mộc mạc, tâm hồn chất phác, tính cách khoáng đạt, lối thơ kể . A. TÁC GIẢ Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương trong sáng, cao đẹp về nhân cách, nghị lực và ý chí, về lòng yêu nước, thương dân và thái độ kiên trung, bất khuất trước kẻ thù. Thơ văn ông là một bài ca đạo đức, nhân nghĩa, là tiếng nói yêu nước cất lên từ cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, là thành tựu nghệ thuật xuất sắc mang đậm sắc thái Nam Bộ. B. Tác phẩm “Văn tế nghĩa Cần Giuộc I. Đọc hiểu tiểu dẫn 1. Thể loại văn tế - Gắn với phong tục tang lễ  bày tỏ lòng tiếc thương với người đã mất. - 2 nội dung cơ bản + Kể lại cuộc đời, công đức, phẩm hạnh của người đã mất + Bày tỏ nỗi đau thương của người sống trong giờ phút vĩnh biệt. - Bố cục: thường gồm 4 đoạn + Lung khởi (Thương ôi!/ Hỡi ôi! .): luận chung về lẽ sống, chết + Thích thực (Nhớ linh xưa…): kể công đức, phẩm hạnh, cuộc đời người đã khuất + Ai vãn: niềm thương tiếc + Kết: niềm thương tiếc + lời cầu nguyện của người đứng tế. - Được viết theo thể: văn xuôi, thơ lục bát, song thất lục bát, phú… - Âm điệu: lâm li, thống thiết, sử dụng nhiều từ thán từ và những từ ngữ, hình ảnh có giá trị biểu cảm mạnh. 2. “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” a. Hoàn cảnh sáng tác Viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định để tế những nghĩa đã hi sinh trong trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Giuộc đêm 16/12/1861. b. Ý nghĩa lịch sử: dựng bức tượng đài đầu tiên của người nông dân nghĩa trong văn học dân tộc  gây xúc động mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần chiến đấu.  bài văn tế lập tức được truyền tụng khắp nơi. 2. “Văn tế nghĩa Cần Giuộc” c. Bố cục - Lung khởi (2 câu đầu): bối cảnh thời đại và ý nghĩa cái chết bất tử của người nông dân. - Thích thực (câu 3 – 15): hình ảnh người nông dân – nghĩa - Ai vãn (câu 16 – 28): tiếc thương, cảm phục người nghĩa - Kết (2 câu cuối): ngợi ca linh hồn bất tử của các nghĩa sĩ. [...]... giả sử dụng trong các câu văn đó, giá trị biểu cảm của chúng Trên cái “nền” thời đại đó, tác giả khái quát như thế nào về ý nghĩa cái chết của người nông dân – nghĩa Cần Giuộc? Câu hỏi thảo luận Gợi ý Nhóm 2: Hoàn cảnh xuất thân của người nghĩa trong bài văn tế  Tìm những câu văn thể hiện hoàn cảnh xuất thân của người nghĩa  Tìm những biện pháp tu từ trong những câu văn ấy, phân tích, đánh... cảnh xuất thân của người nghĩa trong bài văn tế + Nhóm 3: Những chuyển biến về tư tưởng của người nông dân khi giặc Pháp xâm lược + Nhóm 4: Vẻ đẹp hào hùng của người nông dân trong “trận nghĩa đánh Tây” Câu hỏi thảo luận Gợi ý Nhóm 1: Tình thế, bối cảnh thời đại mà Nguyễn Đình Chiểu xây dựng hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ; ý nghĩa cái chết của họ    Tìm những câu văn thể hiện tình thế, bối... Đọc những câu văn thể hiện bức tranh công đồn của người nông dân – nghĩa Tưởng tượng và miêu tả lại bức tranh xông trận đó Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để tạo ấn tượng cho bức tranh ấy? II Đọc hiểu văn bản 1 Hình tượng người nông dân – nghĩa a Bối cảnh thời đại và ý nghĩa cái chết của người nông dân – nghĩa - Hỡi ôi! : tiếng than  đau đớn tột độ - Súng giặc đất rền, lòng...II Đọc hiểu văn bản Cách đọc văn tế  Đoạn 1: trang trọng  Đoạn 2: trầm lắng khi hồi tưởng, hào hứng, sảng khoái khi kể lại chiến công  Đoạn 3: trầm buồn, xót xa, đau đớn  Đoạn 4: thành kính, trang nghiêm II Đọc hiểu văn bản  Câu hỏi thảo luận + Nhóm 1: Tình thế, bối cảnh thời đại mà Nguyễn Đình Chiểu xây dựng hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ; ý nghĩa cái chết của họ + Nhóm... nông dân – nghĩa a Bối cảnh thời đại và ý nghĩa cái chết của người nông dân – nghĩa  Nghệ thuật đối lập - Lòng dân trời tỏ - Súng giặc đất rền  thế lực vật chất xâm lược  tinh thần quyết tâm đánh bạo tàn giặc thấu cả trời xanh  cuộc đụng độ căng thẳng của thời đại “khổ nhục nhưng vĩ đại” - Mười năm công vỡ ruộng Danh nổi tợ phao - Một trận nghĩa đánh Tây Tiếng vang như mõ  Ý nghĩa cái chết:... chí cứu nước II Đọc hiểu văn bản 2 Tiếng khóc đau thương  Biểu dương người nông dân - nghĩa sĩ:  Xả thân bảo vệ Tổ quốc  Chết vinh còn hơn sống nhục  Linh hồn bất tử, truyền cho người sống ý chí cứu nước  cảm phục, tự hào II Đọc hiểu văn bản 2 Tiếng khóc đau thương  Ý nghĩa tiếng khóc  Nguyễn Đình Chiểu thay mặt nhân dân cả nước thương tiếc + biểu dương công lao nghĩa  Không chỉ hướng về... tử về người nông dân – nghĩa Cần Giuộc đã dũng cảm chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc - Nghệ thuật: + Xây dựng nhân vật sắc sảo + Kết hợp nhuần nhuyễn chất trữ tình và tính hiện thực + Ngôn ngữ bình dị, trong sáng, sinh động  thành tựu xuất sắc về nghệ thuật Dặn dò Học thuộc lòng, đọc diễn cảm, biết phân tích bài văn tế  Chuẩn bị: Thực hành về thành ngữ, điển cố + Tìm hiểu ý nghĩa của mỗi thành ngữ,... cút làm ăn, toan lo nghèo khó”, người nông dân đã hoá thân thành nghĩa phi thường, tự nguyện gánh vác trọng trách cứu nước 1 Hình tượng người nông dân – nghĩa d Vẻ đẹp hào hùng phút công đồn - Nhắc lại xuất thân: vốn chẳng phải quân cơ quân vệ, chẳng qua là dân ấp dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ  tinh thần tự nguyện, trọng nghĩa khí Có - manh áo vải - ngọn tầm vông - rơm con cúi - lưỡi... đầu tiên trong lịch sử văn học dân tộc, người nông dân – nghĩa được dựng tượng đài sừng sững với vẻ đẹp bất khuất, kiên cường, với tinh thần yêu nước, xả thân II Đọc hiểu văn bản 2 Tiếng khóc đau thương  Bao trùm phần ai vãn và kết là một tiếng khóc lớn mang màu sắc sử thi Tiếng khóc ấy xuất phát từ những nguồn cảm xúc nào? Tiếng khóc ấy có bi luỵ không? Tại sao? II Đọc hiểu văn bản 2 Tiếng khóc... nghĩa đánh Tây Tiếng vang như mõ  Ý nghĩa cái chết: bất tử, tiếng thơm còn mãi muôn đời * Hai câu đầu dựng nên cái “nền” đầy tính sử thi cho bức chân dung người nghĩa anh hùng 1 Hình tượng người nông dân – nghĩa b Hoàn cảnh xuất thân của nghĩa quân   Xuất thân: nông dân + Việc cuốc, việc cày, việc cấy, tay vốn quen làm  chỉ quen đồng áng + Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng . phẩm tiêu biểu: Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, Thơ điếu Trương Định, Thơ điếu Phan Tòng, Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh, Ngư. trị biểu cảm mạnh. 2. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc a. Hoàn cảnh sáng tác Viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định để tế những nghĩa sĩ đã hi sinh trong trận
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, , TÁC GIẢ I. Cuộc đời TÁC GIẢ

Hình ảnh liên quan

- Thích thực (câu 3– 15): hình ảnh người nông dân – nghĩa sĩ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

h.

ích thực (câu 3– 15): hình ảnh người nông dân – nghĩa sĩ Xem tại trang 10 của tài liệu.
 Nhận xét về những hình ảnh và từ ngữ, biện pháp nghệ thuật tác giả sử dụng - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

h.

ận xét về những hình ảnh và từ ngữ, biện pháp nghệ thuật tác giả sử dụng Xem tại trang 13 của tài liệu.
 Tác giả đã sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

c.

giả đã sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, Xem tại trang 15 của tài liệu.
1. Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

1..

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ Xem tại trang 17 của tài liệu.
1. Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ      a. Bối cảnh thời đại và ý nghĩa cái chết của người nông dân – nghĩa sĩ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

1..

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ a. Bối cảnh thời đại và ý nghĩa cái chết của người nông dân – nghĩa sĩ Xem tại trang 18 của tài liệu.
1. Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

1..

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ Xem tại trang 19 của tài liệu.
1. Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ    c. Chuyển biến về tư tưởng - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

1..

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ c. Chuyển biến về tư tưởng Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Hình ảnh ước lệ kì vĩ (đoạn kình, bộ hổ)  phút hoá thân kì diệu của người nông dân, đánh dấu bước chuyển biến lớn lao về tư tưởng. - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

nh.

ảnh ước lệ kì vĩ (đoạn kình, bộ hổ)  phút hoá thân kì diệu của người nông dân, đánh dấu bước chuyển biến lớn lao về tư tưởng Xem tại trang 21 của tài liệu.
1. Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ    d. Vẻ đẹp hào hùng phút công đồn - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

1..

Hình tượng người nông dân – nghĩa sĩ d. Vẻ đẹp hào hùng phút công đồn Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn