0

Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc

22 306 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 13:03

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Phần Một: Tác giả I. Cuộc đời: _ Nguyễn Đình Chiểu ( 1822 – 1888 ) _ Hiệu Hối Trai, quê Gia Đònh ( Tp HCM ) _ 1843 đỗ tú tài _ 1846 Huế học, nghe tin mẹ mất, đường trở chòu tang, bò đau mắt, bò mù, trở Gia Đònh mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân. _ 1859 Pháp đánh Gia Đònh, ông lãnh tụ đánh giặc. Nam kì mất, ông trở Bến Tre giữ trọn lòng thủy chung với dân với nước. Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Phần Một: Tác giả II. Sự nghiệp thơ văn: 1. Những tác phẩm chính: _ Trước thực dân Pháp xâm lược: + Truyện Lục Vân Tiên + Dương Từ – Hà Mậu _ Sau giặc Pháp đến Nam kì: + Chạy giặc + Văn tế nghóa só Cần Giuộc + Văn tế Trương Đònh + Ngư tiều vấn đáp y thuật VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Phần Một: Tác giả II. Sự nghiệp thơ văn: 2. Nội dung thơ văn: + Đề cao lí tưởng đạo đức, nhân nghóa + Thể lòng yêu nước, thương dân 3. Nghệ thuật thơ văn: + Vẻ đẹp thơ không phát lộ rực rỡ bề mà tiềm ẩn tầng sâu cảm xúc, suy ngẫm. + Bút pháp trữ tình xuất phát từ cõi tâm sáng, nhiệt thành, lòng yêu thương người nhà thơ nồng đậm thở sống. + Mang đậm chất Nam bộ. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Phần Hai: Tác phẩm I. Tiểu dẫn: 1. Hoàn cảnh đời: 1859 Gia Đònh thất thủ, năm sau Pháp đánh úp Cần Giuộc. 16 / 12 / 1861, nghóa quân tập kích đồn giặc số hi sinh. truy điệu nghóa quân hi sinh VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC I. Tiểu dẫn: gắn với tang lễ 2. Thể tế: tái _ Nội dung: bày tỏ _ Hình thức: văn xuôi thơ lục bát song thất lục bát phú _ Giọng điệu: lâm li thống thiết Pháp công thành Gia Đònh Tội ác thực dân Pháp Tội ác thực dân Pháp Nông dân Việt Nam thời kì Pháp thuộc VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC II. Đọc hiểu: 1. Bố cục: phần a. Lung khởi ( C 1-2 ) Khái quát bối cảnh thời đại khẳng đònh ý nghóa chết nghóa lớn. b. Thích thực ( C 3-15 ) Tái hình ảnh người nghóa só nông dân. c. Ai vãn ( C 16-27 ) Bày tỏ lòng thương tiếc người liệt só. d. Kết ( câu cuối ) Ca ngợi linh hồn bất diệt nghóa só. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC II. Đọc hiểu: 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: a. Hình ảnh người dân trước Pháp xâm lược: côi cút làm ăn tập kiên, tập súng, nghèo khó tập mác, tập cờ ruộng trâu cày cấy mắt chưa ngó sống với nông nghiệp lạc hậu, chưa quen trận mạc, binh đao. Cái nhìn chân thực, cảm thông VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: b. Sự chuyển biến người nông dân Pháp xâm lược: + Tình cảm: * ghét thói * muốn ăn gan lòng căm thù giặc * muốn cắn cổ Động từ mạnh: muốn ăn, muốn cắn Mứùc độ căm thù lên đến đỉnh VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: b. Sự chuyển biến người nông dân Pháp xâm lược: + Nhận thức: * chém rắn đuổi hươu Có ý thức trách nhiệm với nghiệp cứu nước * treo dê bán chó VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: b. Sự chuyển biến người nông dân Pháp xâm lược: + Hành động: * sức đoạn kình Tự nguyện sung * dốc tay hổ vào nghóa quân miêu tả chân thực sinh động, gần gũi với cách suy nghó, lời ăn tiếng nói . VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: c. Vẻ đẹp hào hùng đội quân áo vải TA GIẶC * Ngọn tầm Đạn nhỏ đạn to vông vạt nhọn Tàu thiếc tàu * Hỏa mai đốt đồng rơm cúi * Dao phay Quyết tâm chiến đấu VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: c. Vẻ đẹp hào hùng đội quân áo vải: Đạp, xô, lướt tới, đâm ngang, chém ngược, hè trước, ó sau… Hình ảnh sinh động Lòng dũng cảm tuyệt vời, hi sinh cao q VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2. Hình tượng người nghóa só nông dân: d. Thành công nghệ thuật: + Miêu tả chi tiết chân thực, cô đúc từ thực tế sống, có tầm khái quát cao. + Hình tượng nhân vật đặt kết cấu chặt chẽ, hợp lí. + Từ ngữ bình dò, tinh tế, xác, có sức gợi cảm. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 3. Ý nghóa cao cả, thiêng liêng sức mạnh gợi cảm tiếng khóc thương người liệt só: _ Không thể tình cảm riêng tư mà tác giả thay mặt nhân dân nước khóc thương biểu dương công trạng người liệt só. _ Không hướng chết mà hướng sống đau thương, khổ nhục dân tộc. _ Không gợi nỗi đau thương mà khích lệ lòng căm thù giặc ý chí tiếp nối nghiệp dở dang người nghóa só. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC III. Ghi nhớ: Bài văn tế nghóa só Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu tiếng khóc cao thiêng liêng cho thời kì lòch sử khổ đau dân tộc, tượng đài bi tráng người nghóa só nông dân Cần Giuộc dũng cảm chiến đấu hi sinh tổ quốc. Bài văn thành tựu xuất sắc nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật, kết hợp nhuần nhuyễn chất trữ tình tính thực, ngôn ngữ giản dò, sáng, giàu sức biểu cảm. [...]... Quyết tâm chiến đấu VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2 Hình tượng người nghóa só nông dân: c Vẻ đẹp hào hùng của đội quân áo vải: Đạp, xô, lướt tới, đâm ngang, chém ngược, hè trước, ó sau… Hình ảnh sinh động Lòng dũng cảm tuyệt vời, sự hi sinh cao q VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2 Hình tượng người nghóa só nông dân: d Thành công nghệ thuật: + Miêu tả bằng những chi tiết chân thực, cô đúc từ thực tế cuộc sống, có... ý chí tiếp nối sự nghiệp dở dang của những người nghóa só VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC III Ghi nhớ: Bài văn tế nghóa só Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu là tiếng khóc cao cả thiêng liêng cho một thời kì lòch sử khổ đau của dân tộc, là bức tượng đài bi tráng về những người nghóa só nông dân Cần Giuộc đã dũng cảm chiến đấu hi sinh vì tổ quốc Bài văn cũng là một thành tựu xuất sắc về nghệ thuật xây dựng hình... thức trách nhiệm với sự nghiệp cứu nước * treo dê bán chó VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2 Hình tượng người nghóa só nông dân: b Sự chuyển biến của người nông dân khi Pháp xâm lược: + Hành động: * ra sức đoạn kình Tự nguyện sung * dốc tay bộ hổ vào nghóa quân miêu tả chân thực sinh động, gần gũi với cách suy nghó, lời ăn tiếng nói VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2 Hình tượng người nghóa só nông dân: c Vẻ đẹp hào... kì Pháp thuộc VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC II Đọc hiểu: 1 Bố cục: 4 phần a Lung khởi ( C 1-2 ) Khái quát bối cảnh thời đại và khẳng đònh ý nghóa cái chết bất tử vì nghóa lớn b Thích thực ( C 3-15 ) Tái hiện hình ảnh người nghóa só nông dân c Ai vãn ( C 16-27 ) Bày tỏ lòng thương tiếc đối với người liệt só d Kết ( 2 câu cuối ) Ca ngợi linh hồn bất diệt của các nghóa só VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC II Đọc... hậu, chưa quen trận mạc, binh đao Cái nhìn chân thực, cảm thông VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2 Hình tượng người nghóa só nông dân: b Sự chuyển biến của người nông dân khi Pháp xâm lược: + Tình cảm: * ghét thói mọi * muốn ăn gan lòng căm thù giặc * muốn cắn cổ Động từ mạnh: muốn ăn, muốn cắn Mứùc độ căm thù lên đến tột đỉnh VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 2 Hình tượng người nghóa só nông dân: b Sự chuyển biến của... Miêu tả bằng những chi tiết chân thực, cô đúc từ thực tế cuộc sống, có tầm khái quát cao + Hình tượng nhân vật được đặt trong một kết cấu chặt chẽ, hợp lí + Từ ngữ bình dò, tinh tế, chính xác, có sức gợi cảm VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 3 Ý nghóa cao cả, thiêng liêng và sức mạnh gợi cảm của tiếng khóc thương người liệt só: _ Không chỉ thể hiện tình cảm riêng tư mà tác giả đã thay mặt nhân dân cả nước khóc . nước. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Nguyeãn Ñình Chieåu Nguyeãn Ñình Chieåu VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Phần Một Phần Một : Tác giả : Tác giả II. II. Sự nghiệp thơ văn Sự. Pháp đến Nam kì : : + Chạy giặc + Chạy giặc + Văn tế nghóa só Cần Giuộc + Văn tế nghóa só Cần Giuộc + Văn tế Trương Đònh + Văn tế Trương Đònh + Ngư tiều vấn đáp y thuật + Ngư tiều. hơi thở cuộc sống. + Mang đậm chất Nam bộ. + Mang đậm chất Nam bộ. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC Phần Hai: Tác phẩm Phần Hai: Tác phẩm I. Tiểu dẫn: I. Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc,

Từ khóa liên quan