Phân tích bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

2 786 0
Phân tích bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Phân tích Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc September 12, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THPT - Tác giả: qt Đề bài: Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu, có tượng đài nghệ thuật mang tính chất bi tráng người nông dân yêu nước, chống ngoại xâm. Anh (chị) phân tích văn tế để làm rõ vẽ đẹp có hình tượng nghệ thuật đó. I. Gợi ý chung Vẻ đẹp có hình tượng người nông dân yêu nước, chống Pháp dựng lên Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) tượng đài mang tính bi tráng. I. Gợi ý cụ thể Dàn Bài văn tế khóc thương người nông dân Cần Giuộc nghĩa mà đứng lên đánh giặc Pháp hi sinh. Đó đỉnh cao sáng tác Nguyễn Đình Chiểu, bình dị mà dựng lên tượng đài nghệ thuật đẹp, mang tính bi tráng. 1. Người nông dân Nam Bộ nghèo khó, cui cút làm ăn sống đời thầm lặng, cực thôn ấp. Họ biết ruộng trâu, biết đến võ nghệ, võ khí, chiến trận. Nhưng lòng họ đẹp: yêu nước cao độ, không đội trời chung với bọn xâm lăng cầm gậy, cầm dao tự nguyện đứng lên đánh giặc thời đại vĩ đại khổ nhục dân tộc. 2. Tượng đài đẹp hùng tráng a. Về trang bị: áo giáp mà với manh áo vải thô sơ, với tầm vông quen thuộc quê hương. Lần tầm vông vào văn học với ý nghĩa cao đẹp nét tạo hình giàu giá trị thẩm mĩ. Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu, có tượng đài nghệ thuật mang tính chất bi tráng người nông dân yêu nước, chống ngoại xâm b. Về tinh thần, hành động: Với trang bị thô sơ, thiếu thốn, người dán ấp dân lân dùng rơm cúi, lưỡi dao phay, vật dụng quê hương, gia đình – mà chống lại súng đạn, tàu thiếc tàu đồng Tây. Đến đây, đoạn văn ngắt nhịp ngắn, khẩn trương với hàng loạt từ ngữ đầy sức mạnh chiến đấu quật cường đạp rào lướt tới, đạp cửa xông vào, liều chẳng có. Kề đâm ngang, người chém ngược. Bọn hè trước, lũ ó sau… Tất làm quần thể tượng đài người nông dân yêu nước tư công mạnh mẽ hào sảng. Những người nông dân chất phác tự dựng cho tượng đài anh hùng, cao cả, đầy nghĩa khí nhà thơ mù xây dựng họ thành hình tượng nghệ thuật, thành quần thể tượng đài hào hùng cao đẹp văn tế bất hủ mình. c. Kết chiến đấu: đốt đồn giặc, chém rớt đầu tên quan huy. d. Tượng đài vừa tráng vừa bi ai: . ; - Đây người anh hùng thất thế, người nông dân lấy gan đồng chọi với đạn sắt, lấy yếu chống mạnh, lấy vũ khí thô sơ chống phương tiện đại. - Tuy chiến đấu ngoan cường, đánh trận oanh liệt tưng bừng họ ngã xuống hi sinh chiến bại. - Giọt nước mắt sông nước cỏ cây, nhân dân đặc biệt nỗi đau mẹ già, vợ yếu. 3. Ý thức yêu nước mãnh liệt, lòng khâm phục xót đau với người nghĩa sĩ trận Cần Giuộc tạo kiệt tác cho nhà thơ mù Đồ Chiểu. Vẻ đẹp hình tượng vừa lạ xưa có chủ soái đề cao thê vừa đẹp, hào hùng, bi tráng, đáng tự hào. Đây nước mắt nhà thi sĩ anh hùng lau chẳng ráo, khóc thương anh hùng ngã xuống bất tử. Read more: http://taplamvan.edu.vn/phan-tich-bai-van-te-nghia-si-can-giuoc/#ixzz3me1GbD3g . Phân tích bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc September 12, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THPT - Tác giả: qt Đề bài: Trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu,. lên trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) như một tượng đài mang tính bi tráng. I. Gợi ý cụ thể Dàn bài Bài văn tế khóc thương người nông dân Cần Giuộc vì nghĩa mà đứng lên đánh. quê hương. Lần đầu tiên ngọn tầm vông đã đi vào văn học với ý nghĩa cao đẹp và nét tạo hình giàu giá trị thẩm mĩ. Trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, có một tượng đài nghệ

Ngày đăng: 24/09/2015, 17:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan