0

Thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải

54 236 0
  • Thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2017, 13:41

Lời mở đầu Trong năm vừa qua, xây dựng trở nên ngành sản xuất vật chất quan trọng, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế quốc dân tiền đề vật chất kinh tế cho xã hội Ngày nay, điều kiện kinh tế ngày phát triển ngành xây dựng hết ngày chiếm vị trí quan trọng việc tạo dựng phát triển sở hạ tầng đất nớc Chính lý trên, để ngành sản xuất nói chung Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải nói riêng ngày phát triển đóng góp vai trò ngày lớn vào kinh tế quốc dân mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp tăng lợi nhuận phải hạ thấp đợc giá thành sản phẩm Muốn kế toán với t cách công cụ quản lý phải ngày đợc củng cố hoàn thiện nhằm mục tiêu giảm chi phí nguyên vật liệu, từ hạ thấp đợc chi phí sản xuất Để đạt đợc điều đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến tất khâu trình sản xuất từ bỏ vốn đầu t thu vốn về, không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm thu đợc lợi nhuận cao đồng thời đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng Trong doanh nghiệp sản xuất, vật liệu yếu tố trình sản xuất sở để hình thành sản phẩm Đặc biệt xây dựng, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất (70-80%) Do muốn tối đa hóa lợi nhuận bên cạnh việc sử dụng loại nguyên vật liệu đảm bảo chất lợng doanh nghiệp phải biết sử dụng tiết kiệm,hiệu nguyên vật liệu Hơn nữa,vật liệu phận quan trọng hàng tồn kho việc hạch toán quản lý nguyên vật liệu đúng, đủ kịp thời cho sản xuất đồng thời kiểm tra ,giám sát đợc việc chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu dự trữ nhằm ngăn chặn việc sử dụng lãng phí vật liệu Nh vậy, nói việc quản lý nguyên vật liệu cần thiết từ đòi hỏi công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu phải đợc thực tốt, góp phần nâng cao hiệu sản xuất, hạ thấp chi phí giá thành Xuất phát từ lý trên, đồng thời qua thời gian thực tập Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải em sâu tìm hiểu thực tế nhận thấy đợc tầm quan trọng nguyên vật liệu trình sản xuất,sự cần thiết phải tổ chức quản lý nguyên vật liệu công tác kế toán nguyên vật liệu công ty, với kiến thức thu nhận đợc trình học tập nhà trờng, giúp đỡ nhiệt tình cô chú, anh chị phòng tài kế toán, đặc biệt với hớng dẫn tận tình Cô giáo hớng dẫn em sâu nghiên cứu đề tài: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Về mặt kết cấu, phần mở đầu kết luận, phần nội dung luận văn đợc chia thành phần : Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán Nguyên Vật Liệu Doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng kế toán Nguyên Vật Liệu Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Phần 3: Nhận xét số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật liệu Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Do trình độ thời gian thực tập có hạn, công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu phức tạp nên luận văn vào tìm hiểu số vấn đề chủ yếu chắn nhiều thiếu sót Vì vậy, em kính mong đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo cô phòng tài -kế toán để đề tài đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán Nguyên Vật Liệu Doanh nghiệp I Khái niệm , đặc điểm vai trò nguyên vật liệu,CCDC sản xuất kinh doanh Khái niệm đặc điểm Nguyên vật liệu, Công cụ dụng sn xut kinh doanh - Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất đối tợng lao động mà doanh nghiệp mua tự gia công chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh doanh nghiệp yếu tố trình vật chất sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm dịch vụ phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh để bán * c im Nguyờn vt liu Doanh Nghip Nguyờn vt liu doanh nghip l nhng i tng lao ng mua ngoi hoc t ch bin dựng cho mc ớch sn xut kinh doanh ca Doanh nghip L mt ba yu t c bn ca quỏ trỡnh sn xut,l c s vt cht cu thnh nờn thc th sn phm - Vt liu tham gia vo quỏ trỡnh sn xut ch tham gia mt chu k sn xut kinh doanh , nú b tiờu hao chuyn dch ton b giỏ tr mt ln vo chi phớ sn xut k - Khái niệm Công cụ dụng cụ CCDC t liệu lao động , điều kiện quy định giá trị , thời gian sử dụng quy định TSCĐ 1.2 c im Cụng c dng c doanh nghip Cụng c dng c tham gia vo nhiu chu k sn xut khỏc nhng gi nguyờn hỡnh thỏi vt cht ban u , giỏ tr ca chỳng b hao mũn dn v chuyn dch tng phn vo chi phớ SXKD k Song CCDC cú giỏ tr nh , thi gian ngn nờn c sp xp vo ti sn lu ng v c mua sm d tr bng ngun v lu ng nh i vi vt liu 1.2.Vai trò nguyên vật liệu trình sản xuất kinh doanh Trong SXKD vật liệu, CCDC yếu tố thiếu đợc Chi phí vật chất thờng chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí SX để hạ thấp chi phí giá thành sản phẩm việc tăng cờng công tác quản lý hạch toán vật liệu điều kiện cần thiết để việc sử dụng vật liệu đợc tiết kiệm có hiệu 1.3 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ sn xut kinh doanh 1.3.1 Phõn loi Căn vào yêu cầu quản lý nguyên liệu, vật liệu bao gồm: + Nguyên liệu, vật liệu chính: nguyên liệu, vật liệu tham gia vào trình sản xuất kinh doanh cấu thành nên thực thể sản phẩm, toàn giá trị nguyên vật liệu đợc chuyển vào giá trị sản phẩm + Vật liệu phụ: loại vật liệu tham gia vào trình sản xuất, không cấu thành nên thực thể sản phẩm nhng kết hợp với vật liệu làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, tăng thêm chất lợng sản phẩm tạo điều kiện cho trình chế tạo sản phẩm đợc thực bình thờng, phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói, phục vụ cho trình lao động + Nhiên liệu: thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lợng trình sản xuất kinh doanh, phục vụ cho công nghệ sản xuất, phơng tiện vận tải, công tác quản lý nhiên liệu tồn thể lỏng, thể rắn hay thể khí + Phụ tùng thay thế: vật t dùng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất + Vật liệu thiết bị xây dựng bản: vật t đợc sử dụng cho công việc xây dựng Đối với thiết bị xây dựng bao gồm thiết bị cần lắp thiết bị không cần lắp, công cụ, khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt cho công trình xây dựng + Vật liệu khác: loại vật liệu không đợc xếp vào loại Các loại vật liệu trình sản xuất loại nh phế liệu, vật liệu thu hồi lý TSCĐ Đây cách phân loại mà doanh nghiệp thờng sử dụng phổ biến hạch toán kế toán theo cách phân loại đáp ứng đợc yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại nguyên vật liệu Để đảm bảo thuận tiện, tránh nhầm lẫn công tác quản lý hạch toán số lợng giá trị loại nguyên vật liệu, sở phân loại doanh nghiệp chi tiết loại nguyên vật liệu vào đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Căn vào yêu cầu quản lý công việc ghi chép kế toán công cụ dụng cụ đợc chia thành: + Công cụ, dụng cụ + Bao bì luân chuyển + Đồ dùng cho thuê * Căn vào nguồn gốc Căn vào nguồn hình thành nguyên vật liệu bao gồm: + Nguyên liệu, vật liệu mua + Nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, gia công * Căn vào mục đích nơi sử dụng Nguyên vật liệu đợc chia thành: + Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh + Nguyên liệu, vật liệu dùng cho công tác quản lý + Nguyên liệu, vật liệu dùng cho mục đích khác Công cụ dụng cụ đực chia thành: + Công cụ, dụng cụ dùng cho SXKD + Công cụ, dụng cụ dùng cho quản lý + Công cụ dụng cụ dùng cho mục đích khác II Nguyên tắc kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ doanh nghiệp * Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu, CCDC Các loại vật t thuộc hàng tồn kho doanh nghiệp, nguyên tắc đánh giá vật t phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 Hàng tồn kho hàng tồn kho doanh nghiệp đ ợc đánh giá theo giá gốc ( trị giá vốn thực tế) trờng hợp giá trị thực đợc thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực đợc Giá trị thực đợc vật t giá ớc tính vật t kỳ SXKD bình thờng trừ chi phí ớc tính để hoàn chỉnh sản phẩm chi phí ớc tính phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm Giá gốc vật t đợc xác định cụ thể cho loại, bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến chi phí khác có liên quan đến việc sở hữu loại vật t Chi phí mua vật t bao gồm giá mua, loại thuế không đợc hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trình mua vật t trừ khoản chiết khấu thơng mại giảm giá hàng mua Chi phí chế biến vật t bao gồm chi phí có liên quan trực tiếp đến sản xuất chế biến loại vật t Trờng hợp sản xuất nhiều loại vật t quy trình công nghệ thời gian mà tách đợc chi phí chế biến phải phân bổ chi phí theo tiêu chuẩn thích hợp Trờng hợp có sản phẩm phụ giá trị sản phẩm phụ đợc tính theo giá trị thực đợc, giá trị đợc loại trừ khỏi chi phí chế biến tập hợp chung cho sản phẩm Các khoản chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công khoản chi phí khác phát sinh mức bình thờng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không đợc tính vào giá gốc vật t Giá gốc nguyên vật liệu, CCDC nhập kho +) Nguyên vật liệu,CCDC nhập kho chủ yếu mua hay đội sản xuất tự mua Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu,CCDC nhập kho đợc tính nh sau: Tr giỏ thc t NVL, S lng NVL, = CCDC nhp kho n giỏ mua ghi x trờn húa n CCDC nhp kho Giỏ gc Nguyờn vt liu , CCDC xut kho Giỏ tr thc t xut kho ca vt liu, = S lng Vl, CCDC CCDC k xut kho k x n giỏ thc t bỡnh quõn gia quyn cui k * Tính giá vật liệu theo giá thực tế nhập kho giá thực tế xuất kho + Giá thực tế nhập kho: - Đối với vật liệu mua nhập kho: Giá thực tế = giá mua theo hoá đơn + thuế nhập (nếu có) + chi phí thu mua khoản chiết khấu thơng mại giảm giá mua hàng đợc hởng - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp tự gia công chế biến: Giá thực tế = (giá trị vật liệu công cụ sản xuất thuê chế biến + tiền công phải trả cho ngời nhận chế biến + chi phí vận chuyển bốc rỡ về) - Đối với nguyên vật liệu cá nhân khác góp vốn liên doanh Giá thực tế nhập kho giá hội đồng bên tham gia liên doanh đánh giá chấp nhận - Đối với phế liệu thu hồi nhập kho: Giá thực tế chúng giá ớc tính sử dụng, tiêu thụ đợc chúng + Giá thực tế xuất kho: Để tính giá thực tế xuất kho vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp sử dụng phơng pháp tính toán giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho nh sau: - Tính theo giá thực tế nhập trớc xuất trớc: Theo phơng pháp ta giả định loại nguyên vật liệu nhập trớc , xuất trớc sử dụng đến đợt nhập sau , xuất đợt nhập trớc sử dụng đến đợt nhập sau, xuất đợt nhập lấy theo giá đợt nhập - Tính theo giá thực tế nhập sau xuất trớc: Theo phơng pháp ta giả định loại vật t công cụ nhập sau đợc sử dụng để xuất trớc, xuất hết đợt sau sử dụng đến đợt nhập trớc - Phơng pháp giá bình quân: Giá thực tế nguyên liệu xuất kho = (số lợng NVL Xuất kho * đơn giá NVL ) Trong đơn giá nguyên vật liệu đợc tính loại đơn giá sau: + Đơn giá bình quân kỳ dự trữ (bình quân gia quyền ) + Đơn giá binh quân kỳ dự trữ = ( gía thực tế NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ /số lợng NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ ) +Đơn giá bình quân cuối kỳ trớc Giá bình quân = (giá thực tế NVL tồn cuối kỳ trớc đầu kỳ này/ số lợng NVL tồn kho cuối kỳ trớc tồn đầu kỳ này) +Đơn giá bình quân liên hoàn (bình quân sau lần nhập) Đơn giá bình quân sau lần nhập = (giá thực tế tồn kho trớc đợt nhập + giá thực tế nhập đợt nhập đó/ số lợng tồn trớc đợt nhập + số lợng nhập kho đợt nhập đó) - Phơng pháp giá thực tế đích danh: Theo phơng pháp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ nhập giá đợc giữ nguyên lúc xuất kho - Phơng pháp hạch toán: Theo phơng pháp toàn vật liệu biến động kỳ đợc tính theo giá hạch toán ( giá kế hoạch hai giá ổn định kỳ ) cuối kỳ kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức: Giá thực tế vật liệu giá hạch toán vật liệu xuất dùng = (hoặc tồn kho cuối kỳ) xuất dùng (hoặc tồn kho cuối kỳ) Giá thực tế vật liệu Hệ số giá vật liệu = * Hệ số giá vật liệu tồn kho đầu kỳ Giá hạch toán vật liệu tồn kho đầu kỳ + + Giá thực tế vật liệu nhập kho kỳ Giá hạch toán vật liệu nhập kho kỳ Nhìn chung phơng pháp tính giá thực tế nguyên vật nhập kho xuất kho nên có u điểm hạn chế riêng có điều kiện áp dụng định, doanh nghiệp phải vào đặc điêm hoạt động SXKD , khả trình độ nghiệp vụ cán kế toán nh yêu cầu quản lý để áp dụng phơng pháp tính giá thực tế nhập kho, giá thực tế xuất kho đảm bảo nguyên tắc quán niên độ kế toán III Nhiệm vụ kế toán Nguyên vật liệu, CCDC sn xut kinh doanh Để đáp ứng yêu càu quản lý,kế toán doanh nghiệp cần thực tốt nhiệm vụ sau: -Thực việc phân loại đánh giá vật liệu ,CCDC phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực kế toán quy định yêu cầu quản trị doanh nghiệp -Tổ chức chứng từ,tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng doanh nghiệp để ghi chép phân loại tổng hợp số liệu đầy đủ ,kịp thời số có tình hình biến động tăng, giảm vật liệu,CCDC trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh,xác định trị giá vốn hàng bán - Kiểm tra tình hình thực tiêu kế hoạch mua nguyên vật liệu,CCDC,kế hoặch sử dụng nguyên vật liệu,CCDC cho sản xuất kế hoặch bán hàng Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ,CCDC cần thiết doanh nghiệp cần phải tổ chức khoa học hợp lý để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp IV Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu, CCDC 4.1 Chứng từ sổ sách Thủ tục quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hóa đơn chứng từ Chứng từ sử dụng theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo định 15/2006/QĐC - BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng tài , loại chứng từ kế toán nguyên vật liệu : Loại 2: Hàng tồn kho - Phiếu nhập kho ( Mẫu 01 VT ) - Phiếu xuất kho ( Mẫu 02- VT) - Thẻ kho ( Mẫu 06- VT ) - Phiếu nhập kho kiêm vận chuyên nội ( Mẫu 03 = VT ) - Biên kiểm vật t, sản phẩm , hàng hóa ( mẫu 08 VT) - Hoá đơn kiểm phiếu xuất kho ( mẫu 02- BH) - Hoá đơn cớc phí vận chuyển ( mẫu 03 BH ) Ngoài chứng từ mang tính chất bắt buộc sử dụng thống theo quy định nhà nớc, doanh nghiệp sử dụng thêm chứng từ kế toán hớng dẫn nh: - Phiếu xuất vật t theo hạn mức ( mẫu 04 VT) - Biên kiểm nghiệm vật t ( mẫu 05 VT) - Phiếu bán vật t lại cuối kỳ ( mẫu 07 VT) Tuỳ thuộc đặc điểm, tình hình cụ thể doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động, phản ánh kinh tế, hình thức sở hữu chứng từ khác nhau, ngời lập chứng từ phải chịu trách nhiệm việc ghi chép Tổ chức luân chuyển chứng từ theo trình tự thời gian hợp lý kế toán trởng quy định 10 PHIU XUT KHO Ngy 23/12/2010 S: 20 - H v tờn ngi nhn : Phm Vn Mnh - B phn : i trng phõn xng sn xut - Lý xut kho : Phc v thi cụng - Xut ti STT : Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Tờn nhón hiu quy Vỏn g dỏn Cng VT M3 S lng Y ờu cu 12 Thc nhp 12 776.315 12 9.315.780 9.315.780 S tin bng ch: Chớn triu ba trm mi nm nghỡn by trm tỏm mi ng! Th trng n v (ó ký) K toỏn trng Ph trỏc cung tiờu Ngi nhn (ó ký) (ó ký) (ó ký) Th kho (ó ký) 40 n v: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải a ch: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định Mu s: 01-VT (Ban hnh theo Q s15/2006/Q-BTC Ngy 20/ 03/ 2006 ca B trng BTC) PHIU NHP KHO Ngy 05 thỏng 12 nm 2010 N:1521 S: 138 Cú: 112 -H v tờn ngi giao hng: Ngc Anh Phũng vt t -Theo HGTGT s 0006756 ngy 05 thỏng 06 nm 2010 ca Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải -Nhp ti kho NVL chớnh a im: TT Tờn, nhón hiu, quy MS VT cỏch, phm cht vt t A B G lim C D M3 S lng Theo Thc chng t 10,7 n giỏ nhp 10,7 4.500.000 Cng Thnh tin 48.000.000 48.000.000 Tng s tin (vit bng ch); bn tỏm triu ng chn! S chng t gc kốm theo K toỏn trng hoc b Ngi lp phiu Ngi giao hng Th kho (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) phn cú nhu cu nhp (Ký, h tờn) 41 n v: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải a ch: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định S K TON TNG HP Nm :2010 Tờn ti khon: Tin Mt S hiu:111 VT:1000 NT 02/12 Chng t SH NT 29 NKC Trang dũng SHTK S tin N 112.970.000 cú 02/12 D u thỏng Mua nguyờn vt liu tr 40 16 152 7.700.000 40 30 152 24.750.000 07/12 38 07/12 bng TM Mua g xoan o 20/12 40 20/12 Mua NVL 40 47 152 52.000.000 22/12 50 22/12 Mua NVL 40 49 152 11.000.000 Cng phỏt sinh D cui thỏng 95.450.000 17.520.000 n v: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải a ch: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định 42 S K TON TNG HP Nm :2010 Tờn ti khon: Tin Gi ngõn hng S hiu:112 VT:1000 NT 04/12 Chng t SH NT 31 04/12 D u thỏng Mua nguyờn vt NKC Trang dũng SHTK S tin 40 16 152 88.000.000 40 30 152 12.320.000 N 145.560.000 cú liu tr bng 04/12 32 04/12 TGNH Mua NVL 17/12 39 17/12 Mua NVL 40 47 152 16.500.000 21/12 50 21/12 Mua NVL 40 49 152 630.000 Cng phỏt sinh D cui thỏng 117.450.000 28.110.000 n v: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải a ch: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định S K TON TNG HP Nm :2010 43 Tờn ti khon: phi tr ngi bỏn S hiu:331 VT:1000 NT Chng t SH NT NKC Trang dũng SHTK S tin 40 16 152 cú 3.950.000 N 01/12 28 01/12 D u thỏng Dn mua NVL cha tr tin 03/12 30 03/12 Mua NVL 40 30 152 3.960.000 22/12 39 22/12 Mua NVL 40 47 152 15.400.000 Cng phỏt sinh D cui thỏng 23.310.000 23.310.000 Đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Địa chỉ: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định Phiếu xuất kho Ngày 23/12/2010 - Họ tên ngời nhận : Phạm văn Thanh - Bộ phận : Đội trởng phân xởng sản xuất - Lý xuất kho - Xuất STT Tên nhãn Số: 20 : Phục vụ thi công : Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền hiệu quy 44 Yêu cầu Ván gỗ x Cộng Thủ trởng M3 12 Kếtoán trởng đơn vị (Đã ký) Thực xuất 12 12 Phụ trách 4.500.000 54.000.000 54.000.000 Ngời nhận Thủ kho (Đã ký) (Đã ký) cung tiêu (Đã ký) (Đã ký) Đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Địa chỉ: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định NHT Kí CHUNG (Trớch NKC) Nm:2010 Trang: 48 VT:1.000 NT Chng t SH N,T 01/12 28 02/12 29 01/12 02/12 Din gii S trang trc chuyn sang Nhp kho g dỏn Nhp kho ó ghi s X X S TT 01 02 03 04 05 S hiu TK 152 133 331 152 133 S phỏt sinh N Cú 3.550 350 3.905 7.000 700 45 03/12 30 03/12 Nhp kho cu phong X 04/12 31 04/12 Nhp kho cu phong X 04/12 32 04/12 Nhp kho g dỏn X 07/12 38 07/12 Mua mỏy khoan bờ tụng X 17/12 39 17/12 Mua x c xõy dng cụng trỡnh X 19/12 17 19/12 Xut X 20/12 18 20/12 Xut cu phong 20/12 40 20/12 Mua g x 21/12 19 21/12 Xut x c X X X 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33 34 35 36 22 23 24 37 38 111 7.700 152 133 3.600 360 331 3.960 152 133 80.000 8.000 112 88.000 152 133 11.200 1.120 112 12.320 153 133 22.500 2.250 111 24.750 152 133 15.000 1.500 112 16.500 621 152 621 152 152 133 111 621 152 7.000 7.000 40.000 40.000 48.000 4.800 52.800 15.000 Cng chuyn trang sau 15.000 Đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Địa chỉ: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định NHT Kí CHUNG (Trớch NKC) Nm:2010 Trang: 41 NT VT:1.000 Chng t SH N,T Din gii 21/12 41 21/12 S trang trc chuyn sang Mua 22/12 44 22/12 Mua x c ó ghi X X S TT 25 26 27 28 29 S hiu TK 152 S phỏt sinh N Cú 630 112 152 133 630 14.000 1.400 331 15.400 46 22/12 50 22/12 Mua mỏy khoan thng X 23/12 20 23/12 Xuõt g dỏn phc v cụng trỡnh 23/12 31 23/12 30 31 32 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 X 24/12 33 24/12 Xut x c xõy dng cụng trỡnh Xuõt phc v cụng trỡnh 24/12 34 24/12 Xuõt g x phc v sn xut 25/12 36 25/12 27/12 38 27/12 28/12 39 28/12 Xuõt mỏy khoan thng phc v sn xut Xuõt mỏy khoan bờ tụng phc v sn xut Xuõt g dỏn X X X X X X 28/12 40 28/12 Xut g dỏn phc v cụng trỡnh X Cng chuyn trang sau 152 133 111 621 152 621 152 621 152 621 152 621 153 621 153 621 152 621 152 10.000 1.000 11.000 9.315,780 9.315,780 15.000 15.000 630 630 30.000 30.000 7.500 7.500 9.000 9.000 8.400 8.400 6.400 6.400 Biu 14: S Cỏi Đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Địa chỉ: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định S CI Tờn ti khon: Nguyờn vt liu Nm : 2010 S hiu:152 VT:1000 NT Chng t SH NT NKC Trang dũng SHTK D u thỏng 01/12 02/12 03/12 04/12 04/12 17/12 20/12 21/12 22/12 28 29 30 31 32 39 40 41 44 01/12 02/12 03/12 04/12 04/12 17/12 20/12 21/12 22/12 Nhp kho g dỏn Nhp kho Nhp kho cu phong Nhp kho cu phong Nhp kho g dỏn Mua x c Mua g x Mua Mua x c 40 40 40 40 40 40 40 40 40 01 04 07 10 13 19 22 25 27 331 111 331 112 112 112 111 112 331 S tin N cú 49.300 3.550 7.000 3.600 80.000 11.200 15.000 48.000 630 14.000 47 19/12 20/12 21/12 23/12 17 18 19 20 19/12 20/12 21/12 23/12 23/12 31 23/12 24/12 24/12 33 34 24/12 24/12 28/12 28/12 39 40 28/12 28/12 Xut Xut cu phong Xut x c Xut g dỏn phc v sn xut Xut x c phc v xn xut Xut Xut g x 40 40 40 40 33 35 37 39 621 621 621 621 7.000 40.000 15.000 9.315,780 40 41 621 15.000 40 40 43 45 621 621 Xut g dỏn Xut g dỏn Cng phỏt sinh D cui thỏng 40 40 51 53 621 621 630 30.000 7.500 9.000 8.400 6.400 141.245,78 215.840 114.494,22 Đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Địa chỉ: Đờng 21khu công nghiệp Hòa Xá- TP Nam Định S CI Tờn ti khon: cụng c dng c Nm : 2010 S hiu:153 VT:1000 NT Chng t SH NT NKC Trang dũng SHTK S tin N cú 13.500 22.500 07/12 38 07/12 D u thỏng Mua mỏy khoan bờ tụng 22/12 50 22/12 Mua mỏy khoan thng 40 30 111 25/12 36 25/12 Xut mỏy khoan thng 40 47 621 7.500 27/12 38 27/12 Xut mỏy khoan bờ tụng 40 49 621 9.000 Cng phỏt sinh D cui thỏng 40 16 111 10.000 32.500 16.000 16.500 48 \ CHNG NHN XẫT, NH GI V CễNG TC K TON NGUYấN VT LIU, CCDC TI CễNG TY TNHH NGUYN HNG HI 3.1 Nhn xột 3.1.1 u im - Vi t chc b mỏy qun lý cỏc phũng ban chc nng gn nh, phự hp vi c im quy mụ hot ng ca cụng ty , Cụng ty ó cú kh nng phc v tt cho quỏ trỡnh thi cụng xõy dng cụng trỡnh Quy nh nhim v rừ rng cho cỏc phũng ban chc nng kp thi ỏp ng yờu cu qun lý nhm khụng ngng nõng cao hiu qu hot ng ca Cụng ty - Trong cụng tỏc k toỏn, Cụng ty ó xõy dng cho mỡnh mt i ng k toỏn vng vng, cú bố dy kinh nghim cụng tỏc k toỏn, luụn ỏp dng ỳng, kp thi cỏc ch k toỏn hin hnh Cụng vic c phõn cụng c th phự hp vi trỡnh ca tng nhõn viờn k toỏn, t ú to iu kin phỏt huy v nõng cao trỡnh kin thc cho tng ngi - T chc b mỏy k toỏn theo hỡnh thc t chc cụng tỏc k toỏn trung l phự hp vi doanh nghip Mụ hỡnh ny m bo s lónh o trung, thng nht i vi cụng tỏc kim tra, x lý v cung cp thụng tin cho ban lónh o quyt nh ỳng n 49 - Cụng ty ó s dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn hch toỏn Nguyờn vt liu nờn ti bt k thi im no cng tớnh c giỏ tr nhp, xut, tng , gim v hin cú Nh vy cú iu kin qun lý tt Nguyờn vt liu v hch toỏn cht ch ỳng quy nh, to iu kin thun li cho cụng tỏc k toỏn ti cụng ty - V h thng kho : Cụng ty ó t chc mi i cụng trỡnh mt kho giỳp vic thu mua, d tr bo qun c thun li Cỏc kho thng nm ti chõn cụng trỡnh nờn d dng cho vic xut vt liu a vo s dng - V cỏch phõn loi: Cụng ty da vo vai trũ cụng dng ca vt liu kt hp vi c im sn xut kinh doanh m phõn thnh : NVL chớnh, vt liu ph, nhiờn liu, h tựng thay th, vt liu khỏc Vic phõn loi vt liu nh trờn l hp lý, m bo kt hp gia lý thuyt v thc hnh - V vic s dng TK k toỏn hch toỏn tng hp : k toỏn ó s dng cỏc TK ỏp ng c yờu cu qun lý Chng hn : theo dừi v qun lý s NVL m cỏc i s dng, k toỏn dựng TK 136 phn ỏnh 3.1.2 Nhc im bờn cnh nhng u im trờn , tỡm hiu tỡnh hỡnh thc t v k toỏn nguyờn vt liu , CCDC ca Doanh nghip em thy cũn nhng mt tn ti m doanh nghip cú kh nng ci tin v cn hon thin nhm ỏp ng tt hn na yờu cu cụng tỏc qun lý ca doanh nghip - Mt s nghip v kinh t phỏt sinh doanh nghip hoch toỏn cha phự hp vi ch k toỏn hin hnh - Vic lp bỏo cỏo ti chớnh doanh nghip c thc hin bng tay ú phn mm k toỏn ó cú h thng bỏo cỏo ti chớnh Vic lm th cụng ny va tn thi gian cú th dón n sai sút quỏ trỡnh lp 3.2 Mt s kin ngh nhm hon thin cụng tỏc k toỏn Nguyờn vt liu, CCDC ti Cụng ty TNHH Nguyn Hng Hi 50 - Tng cng cụng tỏc nghiờn cu th trng thu thp cỏc thong tin v nhu cu, x lý v a cỏc quyt nh sn xut kinh doanh l cụng vic cn thit quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca mi doanh nghip nn kinh t th trng - o to chuyờn sõu i ng cỏn b nhõn viờn : Cụng ty nờn trớch mt t l li nhun thnh lp qu d phũng v khuyn khớch nhng cụng nhõn cú tay ngh cao, cú trỏch nhim cụng vic - Hon thin chớnh sỏch giỏ: Vỡ Cụng ty cú phõn xng sn xut vy vic nh giỏ cho mi sn phm ca mỡnh l rt quan trng Giỏ c phi phự hp vi ngi tiờu dựng m thu c li nhun cao - M rng cỏc mt hng tiờu th , thc hin a dng húa cỏc sn phm, ỏp ng nhu cu cho tt c cỏc i tng mc thu nhp - T chc cỏc dch v sau bỏn hng : tỡnh hỡnh cnh tranh gay gt nh hin , ũi hi cỏc doanh nghip khụng ngng tỡm kim cỏc hot ng thỳc y sau bỏn hng Cht lng sn phm, giỏ c v dch v l mt nhng thnah cụng c cnh tranh hu hiu hin Do vy Cụng ty cn tỡm hiu nhiu hn na quỏ trỡnh sn xuõt v kinh doanh sn phm t c cỏc mc tiờu 51 Kết Luận Qua thời gian tìm hiểu thực tế Cụng ty TNHH Nguyn Hng Hi em nhận thấy rõ đợc tầm quan trọng ảnh hởng to lớn công tác kế toán nguyên vật liệu,CCDC tới trình sản xuất kinh doanh công ty Hạch toán nguyên vật liệu,CCDC công cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt đợc tình hình đạo sản xuất nh việc lập kế hoch th mục,sử dụng chi tiêu nguyên vật liệu ,CCDC thích hợp từ có ý nghĩa dịnh đến việc hạ giá thành công trình,tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Nh vậy,có thể thấy tổ chức kế toán nguyên vật liệu,CCDC đóng vai trò quan trọng nhu cầu tất yếu công tác quản lý.Công tác kế toán nguyên vật liệu ,CCDC cần phải quan tâm mức,luôn đợc hoàn thiện đổi Trong thời gian thực tập công ty,đợc bảo,hớng dẫn tận tình Cô chú,Anh chị phòng Tài chính-Kế toán giáo viên hớng dẫn em có đợc kiến thức thực tế định trình kế toán tronh doanh nghiệp sản xuất,đã nêu lên u điểm,tồn công tác quản lý,hạch toán nguyên vật liệu,CCDC Công ty mạnh dạn đề xuất ý kiến với mong muốn công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu ,CCDC Công ty không ngừng hoàn thiện ngày phát huy đợc mặt mạnh,hạn chế đợc khuyết điểm mình: - NVL,CCDC nên tồn kho - Sử dụng công nhân hợp lý,khoa học,trả lơng lực - Thờng xuyên trao đổi,học hỏi kinh nghiệm với đơn vị khác -Thờng xuyên cho công nhân học nâng cao tay nghề 52 Tuy nhiên ,do trình độ thời gian thực tập nhiều hạn chế,công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu ,CCDC công tác phức tạp nên luận văn vào tìm hiểu số vấn đề chủ yếu chắn nhiều thiếu sót.Vì vậy,em kính mong đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo cô phòng Tài chính-Kế toán để đề tài đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ dẫn tận tình cán phòng Kế toán Cụng ty TNHH Nguyn Hng Hi đặc biệt cụ giáo hng dn chuyờn thời gian qua tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Tài liệu tham khảo HaRold Q.Langenderfer Kế toán Tài tập (Hệ thống Kế toán Mỹ) Hồ Văn Kim Lộc, Khiếu Văn Quyết dịch Nhà xuất Tài Giáo trình Kế toán tài chính, Hà Nội 1999 Nhà xuất Tài Những quy định quản lý Tài Doanh nghiệp, Hà Nội - 1999 Nhà xuất Tài Hệ thống Tài khoản Kế toán, Hà Nội 2000 Nhà xuất Tài Hớng dẫn kế toán thực chuẩn mực kế toán, Hà Nội 10 - 2002 Nghiêm Văn Lợi Kế toán Doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB Tài chính, Hà Nội 2002 Nguyễn Văn Nhiệm Hớng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ kế toán loại hình doanh nghiệp, NXB Thống Ngô Thế Chi, Vũ Công Ty - Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 2001 53 Mục lục thực trạng công tác kế toán nguyên liệu vật liệu công ty tnhh nguyễn hồng hải 24 S K TON TNG HP 42 D u thỏng .42 D cui thỏng 42 D u thỏng .43 D cui thỏng 43 D u thỏng .44 D cui thỏng 44 S CI .47 D u thỏng .47 D cui thỏng 48 D u thỏng .48 D cui thỏng 48 54 ... Vật Liệu Doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng kế toán Nguyên Vật Liệu Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Phần 3: Nhận xét số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật liệu Công ty TNHH Nguyễn Hồng. .. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải Về mặt kết cấu, phần mở đầu kết luận, phần nội dung luận văn đợc chia thành phần : Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán Nguyên Vật. .. gian thực tập Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải em sâu tìm hiểu thực tế nhận thấy đợc tầm quan trọng nguyên vật liệu trình sản xuất,sự cần thiết phải tổ chức quản lý nguyên vật liệu công tác kế toán nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải, Thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải, Thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng Hải

Từ khóa liên quan