0

Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo

1 767 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 17:11

Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo        Tài liệu nước ngoài: Tìm tài liệu thư viện pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Download tài liệu full text Lấy báo qua Hinari: http://www.who.int/hinari/en/ Lấy báo qua http://www.sci-hub.org/ Lấy báo qua http://booksc.org/ Lấy báo SpingerLink qua DOI với đường link http://libgen.org/scimag/get.php?doi  Tài Liệu Việt Nam  Tìm kiếm tài liệu Thư viện Quốc Gia: http://nlv.gov.vn/  Tìm kiếm tài liệu tạp chí Y dược học Việt Nam: http://www.vjmp.vn/  Tìm kiếm tài liệu tạp chí Nghiên cứu Y học: http://tapchinghiencuuyhoc.vn/  Tạp chí Y dược lâm sàng 108: http://www.benhvien108.vn/TapChiYDuoc.aspx  Tạp chí Y dược học Quân sự: http://hocvienquany.vn/TapChi_YDHQS//PORTAL/default.aspx  Tạp chí Y học thực hành: http://www.yhth.vn/  Tạp chí Y tế công cộng: http://www.vpha.org.vn/Table/Tap-chi-Y-teCong-cong/  Tạp chí y học dự phòng: http://tapchiyhocduphong.vn/vi/  Tạp chí sách y tế: http://www.hspi.org.vn/vcl/d15993
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo, Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo,

Từ khóa liên quan