Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo

1 717 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 17:11

Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo        Tài liệu nước ngoài: Tìm tài liệu thư viện pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Download tài liệu full text Lấy báo qua Hinari: http://www.who.int/hinari/en/ Lấy báo qua http://www.sci-hub.org/ Lấy báo qua http://booksc.org/ Lấy báo SpingerLink qua DOI với đường link http://libgen.org/scimag/get.php?doi  Tài Liệu Việt Nam  Tìm kiếm tài liệu Thư viện Quốc Gia: http://nlv.gov.vn/  Tìm kiếm tài liệu tạp chí Y dược học Việt Nam: http://www.vjmp.vn/  Tìm kiếm tài liệu tạp chí Nghiên cứu Y học: http://tapchinghiencuuyhoc.vn/  Tạp chí Y dược lâm sàng 108: http://www.benhvien108.vn/TapChiYDuoc.aspx  Tạp chí Y dược học Quân sự: http://hocvienquany.vn/TapChi_YDHQS//PORTAL/default.aspx  Tạp chí Y học thực hành: http://www.yhth.vn/  Tạp chí Y tế công cộng: http://www.vpha.org.vn/Table/Tap-chi-Y-teCong-cong/  Tạp chí y học dự phòng: http://tapchiyhocduphong.vn/vi/  Tạp chí sách y tế: http://www.hspi.org.vn/vcl/d15993
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo, Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo, Hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan