Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tiếng anh 11 có đáp án

97 5.6K 13
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tiếng anh 11 có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... TẠO KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THANH HÓA Năm học: 2015 - 2016 Môn thi: Tiếng Anh ĐỀ CHÍNH THỨC Lớp 11 THPT Ngày thi: 20/5/2015 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 06... ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THANH HÓA Năm học: 2015 - 2016 Môn thi: Tiếng Anh HD CHẤM CHÍNH THỨC Lớp 11 THPT Ngày thi: 20/5/2015 Hướng dẫn chấm gồm 03 trang A- ĐÁP ÁN: PART A:... GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH - BẢNG A Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Số phách Điểm

Ngày đăng: 14/02/2017, 02:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan