0

10 đề trắc nghiệm toán 12 năm 2017 chuẩn theo cấu trúc của bộ giáo dục có đáp án chi tiết

207 1,276 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2017, 13:04

... Câu 20: Đáp án D Chỉ cần cho a 2, b dùng MTCT kiểm tra đáp án Câu 21: Đáp án A Kỳ khoản đầu toán năm sau ngày mua 5.000.000 đồng, qua năm toán 6.000.000 đồng, năm 3: 10. 000.000 đồng năm 4:20.000.000...www.dethithptquocgia.com website chia sẻ tài liệu đề thi miễn phí – file word ĐỀ SỐ BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Hàm... miễn phí – file word ĐỀ SỐ BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Cho hàm số y f x ,y có đồ thị (C) (C1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề trắc nghiệm toán 12 năm 2017 chuẩn theo cấu trúc của bộ giáo dục có đáp án chi tiết, 10 đề trắc nghiệm toán 12 năm 2017 chuẩn theo cấu trúc của bộ giáo dục có đáp án chi tiết,

Từ khóa liên quan