0

Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính casio nguyễn việt anh

12 1,226 1
  • Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính casio   nguyễn việt anh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 13:05

Người biên soạn: Nguyễn Việt Anh – ChemHUS Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội SĐT: 01655911717 - Email: Nguyenvietanh1@hus.edu.vn PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BẰNG CASIO Chuyên Đề: SỐ PHỨC CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ PHỨC ( Nâng cao dạng đề thi ) Tất toán số phức thực chức MODE (CMPLX) ngoại trừ số toán đặc biệt Chú ý phần D E A Các phép tính thông thường, Tính Moldun, Argument, Conjg số phức hay biểu thức số phức Và tính số phức có mũ cao… z3+z4 Bài toán tổng quát: Cho Z = z1.z2 - z Tìm Z tính Moldun, Argument số phức liên hợp số phức Z ??? Phương pháp giải:    Để máy tính chế độ Deg không để dạng Rad vào chế độ số phức Mode Khi chữ “i” phần ảo nút “ENG” ta thực bấm máy phép tính bình thường Tính Moldun, Argument số phức liên hợp số phức Z :  Moldun: Ấn shift + hyp Xuất dấu trị tuyệt đối ta nhập biểu thức vào lấy kết  Tính Arg ấn Shift chọn Tính liên hợp ấn shift chọn Ví dụ 1: Đề thi minh họa GD ĐT lần năm 2017 Tìm số phức liên hợp số phức z = i(3i + 1) A: – i Giải: B: -3 + i C: + i D: -3 – i    Mode ấn shift chọn Nhập sau: Conjg(i(3i + 1)) ấn Kết -3 – i D Ví dụ 2: Đề thi minh họa GD ĐT lần năm 2017 Tìm moldun số phức z thỏa mãn z(2 –i) + 13i = A: |z| = B: |z| = 34 C: |z| = D: |z| = Giải:    Chuyển vế để z phía Mode ấn shift hyp 1-13i Nhập vào sau: | 2-i | sau lấy kết thấy A ****: Với số phức có mũ cao máy tính Casio fx 570 plus Vinacal ES plus II bấm bình thường Còn Casio fx 570 es plus Math Error Bài tập tự luyện: B Tìm bậc 2, chuyển số phức dạng lượng giác ngược lại B.1 Tìm bậc số phức tính tổng hệ số Bài toán tổng quát: Cho số phức z thỏa mãn z = f(a,bi) Tìm bậc số phức tính tổng, tích biểu thức hệ số Phương pháp giải:   Cách 1: Đối với việc tìm bậc số phức cách nhanh ta bình phương đáp án xem đáp án trùng số phức đề cho Cách 2: Không vào chế độ Mode Ta để máy chế độ Mode  Ấn shift + xuất ta nhập Pol(phần thực shift ) sau ấn =  Ấn tiếp Shift – xuất ta nhập Rec( , phần ảo) …Lưu ý dấu “,” , Y:2 ) sau ấn ta phần thực phần ảo số phức Ví dụ: Tìm bậc số phức: z = (-2 – 6i) + ( 2i –1) A: -1 + 2i B: – 2i C: + 2i D: -1 – 2i Giải:   Vào mode Rút gọn z dạng tối giản: z = -3 -4i Lần lượt bình phương đáp án ta thấy đáp án B bình phương đề Nên B B.2: Đưa số phức dạng lượng giác ngược lại: Bài toán tổng quát: Tìm dạng lượng giác ( bán kính, góc lượng giác ) số phức thỏa mãn z = f(a,bi) Phương pháp giải:  ấn shift chọn ( r< ) sau nhập số phức  ấn = kế a[...]...F Cặp số (x,y) thỏa mã điều kiện phức, số số phức phù hợp với điều kiện: Phương pháp giải:  Mode 2 và nhập điều kiện đề cho vào casio, chuyển hết về 1 vế  Calc các đáp án Đáp án nào ra kết quả là 0 thì đó là đáp án đúng Ví dụ: Cặp số (x;y) nào (2x+3y+1)+(-x+2y)i = (3x-2y+2)+(4x-3y-3)i -9 -4 A: ( 11 , 11 ) 9 4 B: ( 11 , 11 ) thỏa mãn -4 -9 C: ( 11 , 11 ) điều kiện 4 9 D: ( 11 , 11 ) Giải:  Mode... mãn -4 -9 C: ( 11 , 11 ) điều kiện 4 9 D: ( 11 , 11 ) Giải:  Mode 2 và nhập điều kiện (2x+3y+1)+(-x+2y)i - (3x-2y+2)-(4x-3y-3)i  Calc lần lượt các đáp án ta thấy đáp án B có kết quả bằng 0 Vậy D đúng Bài tập tự luyện phức sau: ... hệ số Bài toán tổng quát: Cho số phức z thỏa mãn z = f(a,bi) Tìm bậc số phức tính tổng, tích biểu thức hệ số Phương pháp giải:   Cách 1: Đối với việc tìm bậc số phức cách nhanh ta bình phương. .. số nghiệm ) là: …… đáp án Phương pháp giải:  Dùng cho máy vinacal: Mode vào chế độ phức giải phương trình số phức phương trình hàm số bình thường nhân nghiệm phức  Đối với casio fx: Nhiều phương. .. lượng giác số phức: Làm tương tự dạng tắc số phức Bài tập tự luyện: C Phương trình số phức toán liên quan: C.1: Phương trình không chứa ẩn: Bài toán tổng quát: Cho phương trình az2+bz+c = Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính casio nguyễn việt anh , Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính casio nguyễn việt anh ,

Từ khóa liên quan