0

giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN

65 743 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2017, 07:30

giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN Tiết 1: Ngày soạn: Tuần GIỚI THIẾU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “ CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC ” I MỤC TIÊU: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp Yêu cầu HS biết số nội dung chương trình có thái độ học tập - Một số quy định nội quy, yêu cầu tập luyện Yêu cầu HS biết số nội dung để thực học thể dục - Biên chế tổ, chọn cán môn - Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” Yêu cầu học sinh nắm cách chơi, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn II ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường lớp Vệ sinh nơi tập - Phương tiện: GV chuẩn bị còi bóng nhựa, cao su hay da III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học * Xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối - Đứng chỗ vỗ tay hát - Trò chơi: “Tìm người chủ huy” - GV điều khiển cho HS chơi thử sau tổ chức cho chơi thức A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a.Giới thiệu chương trình thể dục lớp - Nội dung bao gồm: ĐHĐN, Bài TDPT chung, BTRLTTCB, TCVĐ môn tự chọn Đá cầu, sau nội dung học có kiểm tra đánh giá cho em, yêu cầu em phải tham gia đầy đủ tiết học tích cực tập nhà b Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện - Trong quần áo phải gọn gàng khuyến khích mặc quần áo thể thao, không dép lê, muốn vào lớp phải xin phép c Biên chế tổ tập luyện - Cách chia tổ tập luyện theo biên chế lớp Tổ trưởng em lớp tín nhiệm bầu d Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” Có hai cách chuyền bóng: - Xoay người qua phải qua trái sau, chuyền bóng cho người sau - Chuyền bóng qua đầu cho B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - HS đứng theo đội hình hàng ngang - GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp - Tập luyện theo nhóm tổ, GV làm mẫu cách chuyền bóng phổ biến luật chơi - Cho lớp chơi thử sau chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn lại nội dung vừa học chơi trò chơi mà em ưa thích Tuần Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC ” I.MỤC TIÊU: Năm học: 2015- 2016 Ngàydóng soạn: - Cũng cố nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, theo lệnh GV - Trò chơi “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS chơi luật, hào hứng chơi II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập - Phương tiện: GV chuẩn bị còi - cờ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện * Xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối - Đứng chỗ vỗ tay hát - Trò chơi: “Tìm người chủ huy” Gv điều khiển cho hs chơi A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghĩ - GV HS quan sát , nhận xét biểu dương tinh thần, kết tập luyện b Trò chơi “Chạy tiếp sức” - Ôn lại trò chơi học lớp B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét, sữa chữa sai sót cho HS - Tập hợp lớp cho tổ thi đua trình diễn - Cho HS chơi thử sau chơi có thi đua, GV biểu dương tổ thắng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghĩ để vận dụng tốt học tập sinh hoạt Tuần Tiết 3: QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG ” I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng Yêu cầu: dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái kỹ thuật, đẹp với lệnh - Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh” Yêu cầu HS biết chơi luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng chơi Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: GV chuẩn bị còi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện - Đứng chỗ vỗ tay hát * Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp trò chơi: “Tìm người huy” - GV điều khiển HS thực A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a Đội hình, đội ngũ - Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng Yêu cầu: dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái kỹ thuật, đẹp với lệnh b Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng ” - GV nhận xét biểu dương đội thắng Chú ý: HS tham gia chơi không xô đẩy lẫn chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - GV cho lớp tập đồng loạt - Chia tổ tập luyện khu vực quy định, GV quan sát sửa sai cho hs - Tập hợp lớp sau cho tổ thi đua trình diễn nội dung ĐHĐN - Cho lớp tập để cố - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi Sau tổ chức cho em chơi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng để vận dụng học tập sinh hoạt Tiết 4: Tuần ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ” I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, Yêu cầu động tác với lệnh - Học kỹ thuật động tác quay sau Yêu cầu nhận biết hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự chơi II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Dọn vệ sinh an toàn nơi tập Năm học: 2015- 2016 - Phương tiện: GV chuẩn bị còi kẻ sân cho trò chơi Ngày soạn: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện * Đứng chỗ vỗ tay hát - Trò chơi: “Diệt vật có hại”, GV LT điều khiển cho HS chơi A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a.Đội hình, đội ngũ - Ôn quay phải, quay trái, - Học kỹ thuật động tác quay sau: + TTCB đứng nghiêm + Khẩu lệnh “Đằng sau quay” + Động tác: Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thân trên, đồng thời dùng gót chân phải bàn chân trái làm trụ, quay qua phải – sau Khi quay trọng tâm thể dồn vào chân phải, quay xong nhanh chóng thu chân trái sát chân phải thành tư đứng nghiêm b Chơi trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh” - GV nhận xét biểu dương đội thắng Chú ý: HS tham gia chơi không xô đẩy lẫn chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - GV cho lớp tập đồng loạt - Chia tổ tập luyện động tác quay sau GV quan sát sửa sai - GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi Sau tổ chức cho em chơi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Ôn quay phải, quay trái, quay sau, Tiết 5: Tuần ĐI ĐỀU ĐỨNG LẠI QUAY SAU TRÒ CHƠI " KÉO CƯA LỪA XẺ" I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kĩ thuật : Đi đều, đứng lại, quay sau Yêu cầu nhận biết hướng quay, động tác lệnh - Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" Yêu cầu chơi luật, hào hứng chơi II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị còi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện * Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh"- GV điều khiển cho HS chơi Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: - Đứng chỗ vỗ tay hát A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn đều, đứng lại, quay sau b,Trò chơi vận động: - Trò chơi " Kéo cưa lừa xẻ" Vần điệu trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ Kéo cho thật khoẻ Cho thật nhịp nhàng Cho ngực nở nang Chân tay cứng cáp Hò dô hò dô” + GV biểu dương cặp HS chơi luật nhiệt tình B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Tập đồng loạt lớp, GV điều khiển - Tập luyện theo tổ GV quan sát nhận xét đánh giá - Trình diễn theo tổ, tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét sửa sai cho HS - GV tập hợp lớp theo đội hình nhóm đôi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi - GV cho lớp ôn lại vần điệu - Cho hai HS lên làm mẫu - Tiếp theo cho lớp chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ôn để vận dung học tập Tiết 6: Tuần ĐI ĐIỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ" I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kĩ thuật quay sau Yêu cầu bbản động tác, với lệnh - Học động tác vòng phải, vòng trái, đứng lại.Yêu cầu học sinh nhận biết hướng vòng, lam quen với kĩ thuật động tác - Trò chơi " Bịt mắt bắt dê" Yêu cầu: Rèn luyện nâng cao tập trung ý vào định hướng cho HS, chơi luật, hào hứng nhiệt tình chơi II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị còi 4—5 khăn để chơi trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học, chần chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện - Trò chơi " Làm theo hiệu lệnh " * Giậm chân tai chỗ đếm to theo nhịp Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay sau - Học điều vòng phải, vòng trái, đứng lại: + Khẩu lệnh:"Vòng bên phải ( bên trái) .bước !" + Động tác: Động lệnh " Bước!" rơi vào chân phía bên vồng đội hình hàng dọc HS đội hình hàng dọc nghe thấy tiếng hô "Vòng bên phải (hoặc bên trái) bước!" em đầu hàng bước chân phải (trái) thêm bước nữa, dùng mũi bàn chân vừa bước lên vừa làm động tác đẩy xoay người phía phải (trái) tiếp tục Các em sau đến chỗ vòng thực động tác Chú ý: GV cần ý đến độ dài tốc độ bước HS chỗ bẻ góc để vòng bên trái bên phải cho phù hợp với hàng b, Trò chơi "Bịt mắt bắt dê" B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Tập trung lớp để củng cố: Tổ trưởng điều khiển lớp tập, GV quan sát, nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS - GV làm mẫu động tác hoàn chỉnh, Làm mẩu chậm kết hợp giảng giải động tác - GV hô lệnh cho tổ tập mẫu - Tập đồng loạt lớp điều khiển GV - GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi luật chơi, cho nhóm HS lên làm mẫu cách chơi Tiếp theo cho cảc lớp chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ôn vòng phải vòng trái, quay sau Tiết 7: Tuần ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI "CHẠY ĐỔI CHỖ VỔ TAY NHAU" I MỤC TIÊU: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, Yêu cầu thực động tác, đêu, với lệnh - Ôn dều vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu câu thực động tác, hướng đảm bảo cự li đội hình - Trò chơi " Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" Yêu cầu rèn luyện kĩ chạy, phát triển sức mạnh, HS chơi luật, hào hứng nhiệt tình chơi II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Địa điểm : Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tạp luyện - Phương tiện: chuẩn bị còi, vẽ sân cho trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện - Chơi trò chơi đơn giản để HS tập trung ý - Đứng chỗ vỗ tay hát A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a) Đội hình đội ngũ - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: - Ôn vòng phải đứng lại - Ôn vòng trái đứng lại - Ôn tổng hợp tất nội dung ĐHĐN b, Trò chơi "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" + GV quan sát, nhận xét , biểu dương tổ thắng Chú ý: Vỗ tay với người đối diện không chên lấn xô đẩy lẩn tham gia trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Cán lớp điều khiển nội dung, GV quan sát sửa chửa động tác sai - GV nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi luật chơi cho tổ lên chơi thử - Cho lớp chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn đều, trò chơi học Tuần Tiết 8: QUAY SAU ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI " BỎ KHĂN" I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kĩ thuật động tác: vòng phải, vòng trái đứng lại Yêu cầu thực động tác, tương đối lệnh - Trò chơi " Bỏ khăn" Yêu cầu tập trung ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi luật, tham gia chơi hào hứng, nhiệt tình *nội dung cần giảm tải: không dạy quay sau, thay vòng phải, trái thường theo nhịp chuyển hướng II ĐỊA ĐIÊM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập , bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, 1-2 khăn tay III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bìa học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện - Đứng chỗ vỗ tay hát * Chơi trò chơi" Dệt vật có hại " A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn vòng phải,vòng trái đứng lại - GV phân vị trí cho HS tập theo nhóm tổ - Tổ trưởng hô nhịp 5- phút GV, LT theo dõi sửa sai cho hs + Từng tổ lên trình diễn, GV quan sát nhận xét, biểu dương tổ thi đua tập tốt lần * Cả lớp tập để củng cố LT điều khiển Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: b)Trò chơi " Bỏ khăn " - Ôn trò chơi học lớp Yêu cầu: HS tham gia chơi phải luật trật tự - GV tập hợp lớp đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi , cho nhóm HS làm mẫu cách chơi - Cho lớp chơi thử, cuối cho lớp chơi có thi đua B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: ôn nội dung học để vận dụng học tập sinh hoạt ngày Tiết 9: Tuần ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI "BỊT MẮT BẮT DÊ" I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực hện động tác, tương đối đúng, đẹp, lệnh - Học động tác đổi chân sai nhịp Yêu cầu HS biết cách bước đệm đổi chân - Trò chơi " Bịt mắt bắt dê" Yêu càu rền luện nâng cao khả tập trung ý, khả định hướng, chơi luật, hào hứng , nhiệt tình chơi *nội dung cần giảm tải: không dạy quay sau, thay vòng phải, trái thường theo nhịp chuyển hướng II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phưong tiện: Chuẩn bị còi, 2- khăn để bị mắt chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu càu học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Trò chơi " Tìm người huy" A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số,quay sau vòng phải, đứng lại - Học động tác đổi chân sai nhịp + Khi bước chân trái chạm đất phía trước vào nhịp sai nhịp cần bước thêm bước đệm + Động tác: Nhịp chân trái bước lên, chân phải nhanh chóng bước tiếp, mũi chân sát chân trái, đồng thời chân trái bước nhanh lên phía trước bước nhỏ, chân phải bước lên vào nhịp hô Năm học: 2015- 2016 Ngày Chú ý: Động tác bước đệm cần thực nhanh kịp với nhịp hô soạn: b) Trò chơi " Bịt mắt bắt dê " - Ôn trò chơi học lớp Yêu cầu: HS tham gia chơi phải luật trật tự B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Chia tổ tập luyện khu vực quy định - Gv làm mẫu động tác hoàn chỉnh, làm mẫu chậm giảng giải cách bước theo nhịp hô - Cho HS tập luyện theo cử động + Thực bước đệm chổ + Bước đệm bước - GV tập hợp lớp đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi, cho lớp chơi thử, cuối cho lớp chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học để vận dụng ngày Tuần Tiết 10: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP – TRÒ CHƠI "BỎ KHĂN" I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kĩ thuật: Quay sau, vòng phải, vòng trái, đổi chân sai nhịp Yêu cầu thực động tác, lệnh - Trò chơi " Bỏ khăn " Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn khéo léo, chơi luật, hào hứng, nhiệt tình chơi *nội dung cần giảm tải: không dạy quay sau, thay vòng phải, trái thường theo nhịp chuyển hướng II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: Địa diểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn nơi tập Phương tiện: Chuẩn bị 1còi khăn để bịt mắt chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu càu học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Xoay khớp, ép dọc, ngang, chạy chổ * Trò chơi "Làm theo hiệu lệnh" A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay sau vòng phải, vòng trái, đổi chân sai nhịp b) Trò chơi "Bỏ khăn" - Ôn trò chơi học lớp Yêu cầu: HS tham gia chơi phải luật trật tự B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Chia tổ tập luyện khu vực quy định Tổ trưởng điều khiển, GV đến tổ sửa sai - Cho tổ thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua - GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi , giải thích cách chơi Sau cho lớp chơi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Năm học: 2015- 2016 Ngày - Luyện tập tốt đổi chân sai nhịp để vận dụng tốt họcsoạn: tập Tuần Tiết 11: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI "KẾT BẠN" I MỤC TIÊU: - Củng cố nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, vòng phải vòng trái, đổi chân sai nhịp Yêu cầu tập hợp dàn hàng nhanh, không xô đẩy chen lấn Đi không sai nhịp, đến chỗ vòng tương đối đẹp Biết cách đổi chân sai nhịp - Trò chơi " Kết bạn" Yêu cầu tập trung ý, phản xạ nhanh, chơi luật, hào hứng, nhiệt tình chơi *nội dung cần giảm tải: không dạy quay sau, thay vòng phải, trái thường theo nhịp chuyển hướng II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phưong tiện: GV chuẩn bị còi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện - Đứng chỗ vỗ tay hát - Trò chơi “Diệt vật có hại” A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a) Đội hình đội ngũ : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, vòng phải, vòng trái, đổi chân sai nhịp - GV quan sát, nhận xét biểu dương thi đua b) Trò chơi " Kết bạn " - GV quan sát, nhận xét xử lý tình xảy tổng kết trò chơi Yêu cầu: HS tham gia chơi phải luật trật tự B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: + Chia tổ tập luyện khu vực quy định * Tập hợp lớp cho tổ thi đua trình diễn - GV tập hợp lớp đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi , cho nhóm HS làm mẫu cách chơi - Cho lớp chơi thử, cuối cho lớp chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: TUẦN 28 BÀI 55: ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI " DẪN BÓNG " I- MỤC TIÊU: - Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác - Trò chơi " Dẫn bóng " Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để tiếp tục rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị 1em cầu, còi, kẻ sân, chuẩn bị 2-4 bóng cho HS chơi trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp, ổn định tổ chức, phổ biến nội dung tiết học - Khởi động: Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên Xoay khớp cổ tay, chân, hông… - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh Gv tổ chức A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác Gv nêu yêu cầu, làm mẩu lại động tác để em quan sát, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu 2.Trò chơi " Dẩn bóng " Gv nêu tên trò chơi, cách chơi sau tổ chức cho em tập luyện theo nhóm tổ Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để tiếp tục rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo Gv cần phân chia thắng thua để em có nổ lực cố gắng B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học bạn bè người thân để vận dụng sống học tập Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: TUẦN 28 ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI "TRAO TÍN GẬY" BÀI 56: I- MỤC TIÊU: - Ôn học số nội dung môn tự chọn Yêu cầu thực động tác - Trò chơi " Trao tín gậy " Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để tiếp tục rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sân, chuẩn bị 2-4 bóng cho HS chơi trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Lăn bóng qua hầm” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác - Gv nêu yêu cầu, làm mẩu lại động tác để em quan sát, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu 2.Đỡ chuyền cầu mu bàn chân Yêu cầu duỗi cổ chân đá cầu để cầu bay phía trước - Gv quan sát nhắc nhở nâng cao kĩ cho hs Trò chơi " Trao tín gậy " Gv nêu tên trò chơi, cách chơi sau tổ chức cho em tập luyện theo nhóm tổ Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để tiếp tục rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo Gv cần phân chia thắng thua để em có nổ lực cố gắng B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học bạn bè người thân để vận dụng sống học tập Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: TUẦN 29 ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY BÀI 57: I- MỤC TIÊU: - Ôn học số nội dung môn tự chọn Yêu cầu thực nội dung ôn tập học - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy số dụng cụ khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… - Ôn thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Lăn bóng tiếp sức” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác - Gv nêu yêu cầu, làm mẩu lại động tác để em quan sát, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu 2.Chuyền cầu mu bàn chân Tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4- 5m, Gv quan sát nhắc nhở nâng cao kĩ cho hs.Yêu cầu duỗi cổ chân đá cầu để cầu bay phía trước 3.Nhảy dây chân trước chân sau Yêu cầu biết cách thực động tác nâng cao thành tích - GV nhắc lại cách tập luyện phối hợp tập - GV làm mẫu sau cho HS thực tập theo nhóm cá nhân B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học bạn bè người thân để vận dụng sống học tập TUẦN 29 Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: BÀI 58: ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY I- MỤC TIÊU: - Ôn học số nội dung môn tự chọn Yêu cầu thực nội dung ôn tập học - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy số dụng cụ khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… - Ôn thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Lăn bóng tiếp sức” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác - Gv nêu yêu cầu, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu 2.Chuyền cầu mu bàn chân Tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4- 5m, Gv quan sát nhắc nhở nâng cao kĩ cho hs.Yêu cầu duỗi cổ chân đá cầu để cầu bay phía trước, nâng cao số lần chuyền cầu qua lại 3.Nhảy dây chân trước chân sau - GV nêu yêu cầu sau cho HS tập theo nhóm cá nhân.Yêu cầu biết cách thực động tác nâng cao thành tích B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học bạn bè người thân để vận dụng học tập TUẦN 30 ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY BÀI 59: I- MỤC TIÊU: - Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Chuyền cầu mu bàn chân Yêu cầu thực nội dung ôn tập học Năm học: 2015- 2016 Ngày - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực bảnsoạn: động tác nâng cao thành tích II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy dụng cụ để tập môn tự chọn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… - Ôn thể dục phát triển chung - Trò chơi: “Lăn bóng tiếp sức” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác, nâng cao thành tích - Gv nêu yêu cầu, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu 2.Chuyền cầu mu bàn chân Tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4- 5m, Gv quan sát nhắc nhở nâng cao kĩ cho hs.Yêu cầu duỗi cổ chân đá cầu để cầu bay phía trước, nâng cao số lần chuyền cầu qua lại - Thi đua chuyến cầu nhóm, Gv quan sát đánh giá 3.Nhảy dây chân trước chân sau - GV nêu yêu cầu sau cho HS tập theo nhóm cá nhân.Yêu cầu biết cách thực động tác nâng cao thành tích B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học bạn bè người thân để vận dụng học tập TUẦN 30 ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI “ KIỆU NGƯỜI” BÀI 60: I- MỤC TIÊU: - Ôn số nội dung môn thể thao tự chọn Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi “Kiệu người” Yêu cầu biết cách chơi tham gia vào trò chơi, phải đảm bảo an toàn II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: - Phương tiện : Chuẩn bị còi cho GV, dụng cụ để tập môn tự chọn Kẻ sân để tổ chức trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… - Ôn số động tác thể dục phát triển chung ( GV tự chọn ) * Trò chơi: “Tìm người huy” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu biết cách thực thực động tác, nâng cao thành tích - Gv nêu yêu cầu, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu 2.Chuyền cầu mu bàn chân Tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 5- 7m, Gv quan sát nhắc nhở nâng cao kĩ cho hs.Yêu cầu duỗi cổ chân đá cầu để cầu bay phía trước, nâng cao số lần chuyền cầu qua lại - Thi đua chuyền cầu nhóm, Gv quan sát đánh giá Trò chơi vận động: Kiệu người” Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn phối hợp bộphận thể - Gv nêu tên trò chơi, cách chơi sau tổ chức cho em tập luyện theo nhóm tổ Yêu cầu biết cách chơi tham gia vào trò chơi, phải đảm bảo an toàn Gv cần phân chia thắng thua để em có nổ lực cố gắng B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học bạn bè người thân để vận dụng học tập BÀI 61: TUẦN: 31 ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY TẬP THỂ I- MỤC TIÊU: - Ôn tâng cầu mu bàn chân - đầu gối, chuyền cầu theo nhóm người Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Ôn nhảy dây tập thể Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, tổ 2-3 dây nhảy dài(do GV HS chuẩn bị) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: - Trò chơi: “Lăn bóng tiếp sức” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu mu bàn chân - đầu gối, chuyền cầu theo nhóm người Gv nêu yêu cầu, sau phân chia cá nhân, nhóm đôi tập luyện, hs ý tâng cầu, Gv quan sát nhắc nhở, sửa sai cho hs - Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích Ôn nhảy dây tập thể - Gv nêu nhiệm vụ, yêu cầu, tổ chức lớp tập luyện theo nhóm tổ, gv quan sát sửa sai - Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tiếp tục ôn luyện tâng cầu, chuyền cầu, nhảy dây để nâng cao kĩ học tập BÀI 62: TUẦN 31 ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI “ KIỆU BẠN” I- MỤC TIÊU: - Ôn số nội dung môn thể thao tự chọn Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi “ Kiệu bạn” Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi cho GV, dụng cụ để tập môn tự chọn Kẻ sân để tổ chức trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Tiếp tục tâng cầu đùi, mu bàn chân - Gv nêu yêu cầu, sau phân chia nhóm đôi tập luyện, nhắc nhở hs ý nâng cao đầu gối tâng cầu Năm học: 2015- 2016 Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích Ngày soạn: 2Ôn luyện chuyền cầu mu bàn chân Tiếp tục tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4-5m, Gv quan sát nhắc nhở nâng cao kĩ cho hs.Yêu cầu duỗi cổ chân đá cầu để cầu bay phía trước, nâng cao số lần chuyền cầu qua lại - Thi đua chuyền cầu nhóm, Gv quan sát đánh giá Trò chơi vận động: Kiệu bạn” - Gv nêu tên trò chơi, cách chơi sau tổ chức cho em tập luyện theo nhóm tổ - Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học để vận dụng học tập BÀI 63: TUẦN: 32 ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG” I- MỤC TIÊU: - Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân, chuyền cầu theo nhóm người Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi “Dẫn bóng” Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức khéo léo, nhanh nhẹn II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi cho GV, dụng cụ để tập môn tự chọn Kẻ sân để tổ chức trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Nâng cao kĩ tâng cầu đùi, mu bàn chân - Gv nêu yêu cầu, sau phân chia nhóm đôi tập luyện Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích 2.Luyện tập chuyền cầu mu bàn chân Tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4-5m, Gv quan sát nâng cao kĩ cho hs.Yêu cầu nâng cao số lần chuyền cầu qua lại Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: - Thi đua chuyền cầu nhóm, Gv quan sát đánh giá Trò chơi : Dẩn bóng - Gv nêu tên trò chơi, cách chơi, cách phân thắng thua sau tổ chức cho em thi đua theo nhóm tổ - Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức khéo léo, nhanh nhẹn B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học với bố mẹ để vận dụng học tập BÀI 64: TUẦN 32 ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY I- MỤC TIÊU: - Ôn số nội dung môn tự chọn Yêu cầu thực nội dung ôn tập học - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu nâng cao thành tích II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy dụng cụ để tập môn tự chọn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn sân tập - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Lăn bóng tiếp sức” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu: Duy trì nhiều số lần chạm cầu lần tâng cầu - Gv nêu yêu cầu, sau cá nhân, nhóm đôi tập luyện nội dung giáo viên đề Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người Yêu cầu: Duy trì nhiều số lần qua lại giữ người lần đá - Tiếp tục tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4-5m, - Thi đua chuyền cầu nhóm, Gv quan sát đánh giá Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Năm học: 2015- 2016 Ngàyhợp soạn: Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn phối phận thể Tập luyện theo nhóm đôi, cá nhân, Gv nhắc nhở, sửa chữa sai sót cho hs B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học để vận dụng học tập, nâng cao sức khỏe TUẦN: 33 ĐÁ CẦU – NHẢY DÂY BÀI 65: I- MỤC TIÊU: - Ôn số nội dung môn tự chọn Yêu cầu thực nội dung ôn tập học II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy dụng cụ để tập môn tự chọn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn sân tập - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu: Duy trì nhiều số lần chạm cầu lần tâng cầu - Gv nêu yêu cầu, sau cá nhân, nhóm đôi tập luyện nội dung giáo viên đề - Mời hs có kĩ tốt thực để lớp quan sát học tập Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người Yêu cầu: Duy trì nhiều số lần qua lại giữ người lần đá - Tiếp tục tập luyện theo nhóm đôi, đứng cách 4-5m, Gv quan sát nhắc nhở hs tập luyện nghiêm túc, tích cực - Thi đấu tập, Gv quan sát hướng dẩn, đánh giá trình tập luyện hs Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn phối hợp phận thể Năm học: 2015- 2016 Ngày - Tập luyện theo nhóm đôi, cá nhân, Gv nhắc nhở, sửa chữa sai sót chosoạn: hs giúp em nâng cao thành tích kĩ thuật B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học để nâng cao sức khỏe TUẦN 33 ĐÁ CẦU BÀI 66: I- MỤC TIÊU: - Kiểm tra kĩ tâng cầu Yêu cầu thực kĩ thuật, đạt thành tích cao II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, cầu đá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn sân tập - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân Yêu cầu: Duy trì nhiều số lần chạm cầu lần tâng cầu - Gv nêu yêu cầu, sau cá nhân, nhóm đôi tập luyện nội dung giáo viên đề Kiểm tra tâng cầu GV tổ chức kiểm tra - Hs chọn kĩ học +cách đánh giá: Hoàn thành tốt: thực động tác, tâng cầu liên tục từ 10 lần chạm trở lên Hoàn thành: thực động tác, tâng cầu liên tục từ lần chạm trở lên Chưa hoàn thành: sai kỉ thuật tâng cầu lần chạm số tình khác - Gv nhận xét, đánh giá B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn tâng cầu để nâng cao kĩ sức khỏe Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: TUẦN 34 BÀI 67: NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY” I- MỤC TIÊU: - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi “Lăn bóng tay” Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy dụng cụ để tập môn tự chọn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn sân tập - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Tìm người huy” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Nhảy dây: Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn phối hợp phận thể - Gv nêu nội dung, yêu cầu, phân chia làm việc theo nhóm đôi, cá nhân - Hs tập luyện Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Gv quan sát nhắc nhở, nâng cao kĩ cho hs 2.Trò chơi "Lăn bóng tay" Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Gv nêu tên trò chơi, nhắc làm mẩu lại trò chơi để hs nắm Phân chia nhóm tập luyện theo tổ - Gv quan sát nhắc nhở hs tập luyện tích cực - Gv nhận xét, đánh giá B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nhảy dây, trò chơi để nâng cao kĩ sức khỏe Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: BÀI 68: TUẦN 34 NHẢY DÂY -TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY” I- MỤC TIÊU: - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi “Lăn bóng tay” Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : Chuẩn bị còi, HS dây nhảy dụng cụ để tập môn tự chọn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn sân tập - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Tìm người huy” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Tiếp tục luyện tập nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Gv nêu nội dung, yêu cầu, phân chia làm việc theo nhóm đôi, cá nhân - Hs tập luyện Gv quan sát nhắc nhở, nâng cao kĩ cho hs 2.Ôn luyện trò chơi "Lăn bóng tay" - Gv nêu tên trò chơi, nhắc làm mẩu lại trò chơi để hs nắm Phân chia nhóm tập luyện theo tổ - Gv quan sát nhắc nhở tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn hs tập luyện tích cực - Gv nhận xét, đánh giá tiết học B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, trò chơi để nâng cao kĩ sức khỏe Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: BÀI 69: TUẦN 35 DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG TRÒ CHƠI " TRAO TÍN GẬY " I- MỤC TIÊU: - Ôn di chuyển tung bắt bóng Yêu cầu thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi " Trao tín gậy " Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện : HS/1 bóng nhỏ tối thiểu HS/1 dây Kẻ sân, chuẩn bị 2-4 tín gậy bóng cho HS chơi trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Xoay khớp cổ tay, chân, hông… * Trò chơi: “Diệt vật có hại” A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Ôn di chuyển tung bắt bóng Chia tổ tập luyện theo khu vực mà GV phân công - GV trực tiếp giúp đỡ, kiểm tra, đánh giá chỗ Yêu cầu thực nâng cao thành tích Trò chơi " Trao tín gậy " Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, rèn luyện nhanh nhẹn, khéo léo B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học để vận dụng sống học tập Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: TUẦN 35 BÀI 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC I MỤC TIÊU: - Tổng kết năm học Yêu cầu hệ thống kiến thức, kĩ học năm, đánh giá cố gắng điểm hạn chế, kết hợp có tuyên dương, khen thưởng HS hoàn thành tốt II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: Chuẩn bị nơi HS trình diễn dụng cụ để HS sử dụng thực động tác (GV cần dự kiến) A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: HỆ THỐNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Đội hình đội ngũ Bài thể dục Bài tập Trò chơi vận phát triển Môn tự chọn RLTTCB động chung Ôn: Các động tác: Ôn: Các động tác: Ôn: Học mới: Học mới: Học mới: - Gv hệ thống lại kiến thức học để hs nắm theo nội dung B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Gv mời số học sinh lên thực lại số nội dung học năm học để học sinh củng cố kiến thức C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ôn nội dung học để vận dụng sống học tập Năm học: 2015- 2016 [...]... tiện: Chuẩn bị 1-2 còi, kẻ sân cho trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC • Khởi động: 6-8p - GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Khởi động xoay các khớp, cổ, dầu gối, hông, vai, - Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh" A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1 Ôn bài thể dục phát triển chung: Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung - Tập theo nhóm đôi liên hoàn 5 động tác, GV quan sát sửa sai cho hs - Tập luyện theo. .. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1 Bài thể dục phát triển chung: Ôn các động tác thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác và thuộc thứ tự động tác, chuẩn bị kiểm tra - Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh - Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện * Thi đua trình diễn các động tác thể dục đã học: Mổi tổ thực hiện, GV, cả lớp quan sát nhận xét - Tập... tác trở lên - Chú ý: Những hs chưa hoàn thành, GV có thể kiểm tra lại vào tiết sau B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1 Ôn lại bài thể dục phát triển chung - Chia tổ ôn luyện, GV quan sát, chỉnh sửa cho các em - Chia nhóm tổ tập luyện hoàn thiện bài học, chuẩn bị tốt cho kiểm tra 2 Kiểm tra : Thực hiện cả 8 động tác của bài thể dục - Kiểm tra theo đợt, mổi đợt từ 4- 5 hs * Thả lỏng toàn thân C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:... đến từng tổ sửa sai - Tập hợp cả lớp cho từng tổ một thi đua trình diễn GV quan sát nhận xét và biểu dương thi đua - GV tập hợp lớp ở đội hình chơi, nêu tên trò chơi giải thích cách chơi, luật chơi, rồi cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi Cho cả lớp chơi thử, cuối cùng cho cả lớp chơi có thi đua C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tập luyện các nội dung đã học với bạn và người thân Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn:... 6-8p - GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Khởi động xoay các khớp, cổ, đầu gối, hông, vai - Chơi trò chơi " Làm theo hiệu lệnh" A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1 Bài thể dục phát triển chung: Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung - Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh - Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện * Thi đua trình diễn 5 động tác thể dục đã học: mổi... động xoay các khớp, cổ, đầu gối, vai, hông… A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1 Bài thể dục phát triển chung: Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung - Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh - Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện * Thi đua trình diễn 5 động tác thể dục đã học: mổi tổ thực hiện, GV, cả lớp quan sát nhận xét - Tập đồng loạt để củng cố 2 Trò chơi vận động: Trò... trình diễn các động tác thể dục đã học: Mổi tổ thực hiện, GV, cả lớp quan sát nhận xét - Tập đồng loạt để củng cố 2 Trò chơi vận động: " Chim về tổ" Yêu cầu HS tham gia trò chơi nhiệt tình, thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt Năm học: 2015- 2016 Ngày soạn: Tiết 27: Tuần 14 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ... chơi ( do Gv chọn) A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1 Bài thể dục phát triển chung: Ôn các động tác thể dục phát triển chung Yêu cầu thuộc thứ tự động tác và tập tương đối đúng - Chia tổ tập luyện, Gv quan sát sửa sai cho học sinh - Chia nhóm đôi tập luyện, LT, GV quan sát nhắc nhở tập luyện * Thi đua trình diễn các động tác thể dục đã học: Mổi tổ thực hiện, GV, cả lớp quan sát nhận xét - Tập đồng loạt để củng... trình diễn các động tác thể dục đã học: Mổi tổ thực hiện, GV, cả lớp quan sát nhận xét - Tập đồng loạt để củng cố 2 Trò chơi vận động: " Đua ngựa" Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn để vận dụng tốt trong sinh hoạt tập thể Tiết 29: Tuần 15 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI " THỎ NHẢY" I MỤC TIÊU: Năm học: 2015- 2016... 6-8p - GV tập trung lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ trang phục tập luyện - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp vai, khớp hông, đầu gối * Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” LT điều khiển A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: a, Học bài thể dục phát triển chung - Học động tác vươn thở - Học động tác tay B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: a, Tập luyện bài thể dục phát triển chung - Tập hợp lớp theo đội hình hàng ... Làm theo hiệu lệnh" A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Ôn thể dục phát triển chung: Ôn động tác thể dục phát triển chung - Tập theo nhóm đôi liên hoàn động tác, GV quan sát sửa sai cho hs - Tập luyện theo. .. 13 HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ CỦA BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI " CHIM VỀ TỔ" I MỤC TIÊU: - Ôn động tác thể dục học thể dục phát triển chung Yêu cầu học sinh thực động tác theo thứ tự, xác tương đối đẹp -... bạn để vận dụng tốt sinh hoạt tập thể Tuần 14 Năm học: 2015- 2016 Tiết 28: Ngày soạn: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI " ĐUA NGỰA" I MỤC TIÊU: - Ôn thể dục phát triển chung Yêu cầu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN, giáo án thể dục lớp 4 cả năm chuẩn theo VNEN,