0

Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm

5 27,070 643

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2013, 01:25

Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ( PHẦN QUẢN LÍ HỌC SINH) LỜI NÓI ĐẦU: Trong lónh vực giáo dục, người thầy không chỉ có lòng “ yêu nghề mến trẻ ” đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho học sinh mà quan trọng hơn nữa là phải có một biện pháp, làm thế nào để đạt hiệu quả cao. Muốn học sinh tiếp cận được mọi tri thức, người giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp giúp các em có ý thức học tập chủ động tiếp thu kiến thức, hăng say và thi đua trong học tập . Qua thực tế công việc của người giáo viên chủ nhiệm tôi xin trình bày một số khía cạnh nhỏ nói về phần theo dõi và quản lý học sinh . Tôi xin nhận được sự đóng góp của thầy cô để giúp tôi làm công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đạt kết quả cao hơn. I /. Đặc điểm tình hình : 1/. Thuận lợi : Được sự chỉ đạo sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, đề ra kế hoạch cụ thể hàng tháng kì học, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên . Sự kết hợp, hỗ trợ kòp thời của đoàn đội, của ban thi đua trong nhà trường. Sự cộng tác chặc chẽ từ phía giáo viên bộ môn cùng tôi quản lí lớp . Sự quan tâm từ phía đòa phương và chính quyền . 2/. Khó khăn : Là giáo viên bộ môn sử đòa, số giờ trực tiếp đứng lớp có mội đến hai tiết trên một tuần. Việc theo dõi hàng ngày nhắc nhở kòp thời đến học sinh khó khăn. Trong tình hình hiện nay, vấn đề phổ cập giáo dục dẫn đến việc học tập, ý thức học tập của các em phần nào bò giảm sút . Để xác đònh động cơ trong học tập, người giáo viên chủ nhiệm phải mất thời gian dài . II/. Nội dung và biện pháp : 1 – Trước ngày khai giảng, tôi nhận sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường thu nhận học sinh của lớp chủ nhiệm . 2 – Gặp giáo viên chủ nhiệm cũ nắm bắt tình hình chung của lớp và cụ thể đến từng học sinh. Cần chú ý đến những học sinh giỏi, học sinh cá biệt học sinh là Trang 1 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) cán sự lớp cũ. HIểu rõ hơn những nguyên nhân mà học sinh yếu, hoàn cảnh những em cá biệt … Từ kinh nghiệm biện pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm cũ, tôi điều chỉnh lại biện pháp của mình sao cho phù hợp. Với tôi sẽ không xa lánh các em, dùng hình thức sử phạt nghiêm gay gắt sẽ không có tác dụng. Tôi gần gũi với các em nhiều hơn, thể hiện một tình cảm như người mẹ, người chò, động viên kòp thời chỉ rõ cho các em việc làm sai làm đung…Việc sử phạt là việc bất đắt dó và khi dùng biện pháp này thì phải khéo léo , vừa mềm mỏng vừa kiên quyết. 3 – Sau lễ khai giảng, phải tiến hành họp lớp. Ổn đònh lớp nhắc nhở lại nội quy của trường đã đề ra . 4 – Tổ chức cán sự lớp : Tiến hành ngay sau vài buổi học đầu tiên, lấy ý kiến biểu quyết của tập thể. a , Chia tổ : VD : Lớp tổng số 46 học sinh , tôi chia làm 4 tổ . Tổ ( tổ 1 bằng 11 em , tổ 2 bằng 11 em ,tổ 3 bằng 12 em , tổ 4 bằng 12 em ). Mỗi tổ phải đảm bảo nhiều đối tượng: Có học sinh yếu, học sinh giỏi,học sinh ở đòa bàn xa, học sinh ở đòa bàn gần, có học sinh ngoan, có học sinh cá biệt …. * Bầu tổ trưởng tổ phó : - Lấy ý kiến biểu quyết của tổ trên cơ sở gợi ý của giáo viên chủ nhiệm . - Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, tổ phó . + Tổ trưởng : Điều hành công việc chung,theo dõi, đôn đốc các hoạt động hàng ngày của tổ về việc thực hiện nội quy, học tập … + Tổ phó : Theo dõi, điều hành công việc thuộc về lao động, vệ sinh, cây xanh . Nhiệm vụ chung của tổ trưởng, tổ phó là 15 phút đầu giờ kiểm tra tổ viên việc học ở nhà,việc làm bài tập , nội quy. Tôi đưa ra những quy đònh cụ thể để các em tổ trưởng ,tổ phó theo dõi chính xác – công bằng . VD: Bắt buộc học sinh phải làm bài tập 100% thầy cô cho về nhà . Nếu làm còn thiếu phải có lí do chính đáng . Không chấp nhận trường hợp bài khó mà không làm, học sinh cần phải suy nghó , nếu làm sai 15 phút đầu giờ lớp phó học tập giải đáp, nếu không giải được đưa kiến nghò lên giáo viên bộ môn. Trang 2 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) VD: Nhiệm vụ tổ phó : Đến lược tổ mình vệ sinh lớp tổ phó nhận bàn giao từ tổ bạn , phân công tổ viên trực 2 người trên 1 buổi ( thứ 2 bạn A – B , thứ 3 bạn C – D…) . Như vậy công việc giao cụ thể, bạn nào làm chưa tốt cuối tuần lớp phó nắm tình hình, hoặc mất đồ ( chổi , xô múc nước … ) . Sẽ biết được đó là trách nhiệm của ai, giáo viên chủ nhiệm dễ dàng xử lí . Ví dụ trực vệ sinh sận trường tổ phó nhận vò trí của tổ mình theo dõi, nhắc nhở tổ viên , báo cáo chính xác cho lớp phó lao động cụ thể . * Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các tổ chuẩn bò một cuốn sổ theo dõi tổ viên . Bìa sổ : SỔ THEO DÕI TỔ VIÊN – TỔ 1 Người phụ trách : Tổ trưởng Nguyễn Văn A Tổ phó Phạm Văn B Trang 1 Tháng 9 / Tuần 1 stt Họ và tên Học tập Ý thức đạo đức Xếp loại KT bài KL bài SĐ BKT ĐH trễ Bỏ giờ VP đồng phục Nói chuyệ n KĐ quỹ 1 Lưu Văn A + + + TB 2 Trần VĂn B 7.10 Tốt 3 Phan VĂn C + Khá 4 Lưu Lên Sử Vật lý + TB 5 6 * Giáo viên chủ nhiệm ra quy đònh để học sinh trong tổ tự xếp loại . Ví dụ : Loại tốt: Không vi phạm điều gì và có điệm từ khá trở lên. Loại khá : Còn 1-2 lỗi vi phạm nhưng không phải cố ý. (Bỏ giờ là lỗi cố ý… Xếp loại trung bình, nhắc nhở nhiều lần xếp loại yếu). Ví dụ :Ban B ra đường có mâu thuẫn với bạn khác . Cán sự lớp tìm hiểu rõ và báo lại giáo viên chủ nhiệm giải quyết kòp thời . * Thủ quỹ: Sau 1 tháng báo cáo thu – chi …. Tồn tại bao nhiêu, công khai tài chính trước lớp . 5 – Giáo viên chủ nhiệm lắng nghe báo cáo của giáo viên bộ môn . Kòp thời giải quyết công việc ở lớp. 6 – Giáo viên chủ nhiệm làm công tác quan hệ với gia đình và xã hội : Trang 3 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) Đầu năm họp phụ huynh đầu tháng mười . Nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh , thông báo những khoảng đóng góp …… Cần chú ý đến gia đình nghèo, kiến nghò lên cấp trên các khoản đóng góp. Vận động các nhà hảo tâm, chính quyền hỗ trợ như: áo quần, tập vở , sách giáo khoa…. Tổ chức lớp : Thăm hỏi , động viên các gia đình gặp hoàn cảnh không may. Giáo viên chủ nhiệm in sẵn sổ liên lạc, lấy chữ ký và chữ viết của phụ huynh làm mẫu . Quy đònh thứ 2 hàng tuần gởi sổ liên lạc về nhà …gia đình nắm bắt ưu nhược điểm của con em mình – đưa ý kiến nhận xét và yêu cầu đến giáo viên chủ nhiệm . Họp phụ huynh lần 2 vào cuối học kì I . Họp phụ huynh lần 3 vào cuối học kì II. III/. Kết quả đạt được • Đại đa số học sinh của lớp chủ nhiệm có ý thức , kỉ luật cao . Biết phê bình, tự phê bình , thi đua học tập . ° Sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình, thông tin chính xác kòp thời … vì vậy lớp tôi chủ nhiệm đã nhiều năm qua không có học sinh cúp tiết, bỏ giờ . ° Các em tự rèn cho mình một ý thức giữ gìn lớp sạch đẹp . Trong suốt buổi học lớp không có hiện tượng xả rác bừa bãi, để dép ngoài hành lang, lớp học thoáng mát. ° Từng tổ có ý thức về trách nhiệm được giao và bảo quản cây xanh đạt hiệu quả cao. ° Ý thức chấp hành nội quy của các em rất cao . Đồng phục trước khi đến lớp và sau khi ra khỏi trường … Xếp hàng trước khi vào lớp, khi ra khỏi trường . Trên đây là những kết quả đạt được khi tôi áp dụng bằng các biện pháp trên. Nhờ có những biện pháp trên , tôi tranh thủ thời gian hoàn thành tốt nhiều công tác kiêm nhiệm khác. IV/. Rút kinh nghiệm : * Quá trình quản lí học sinh chúng tôi rút ra kinh nghiệm như sau: * Đầu năm phải có được nội quy, quy đònh riêng của lớp lồng ghép trong nội quy của nhà trường . Trang 4 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) * Xây dựng đội ngũ cán sự lớp : giỏi trong học tập và ý thức đạo đức tốt , năng động , sáng tạo , mạnh dạn , là cánh tay đắt lực của giáo viên chủ nhiệm . * Sự kết hơp chặt chẽ của giáo viên bộ môn, có biện pháp và hỗ trợ kòp thời cùng giáo viên chủ nhiệm . * Sự quan tâm của gia đình, kết hợp chặt chẽ cùng giáo viên chủ nhiệm bên cạnh đó nhờ sự giúp đỡ của BGH nhà trường của chính quyền đòa phương. V/. Kết luận: Trong công tác chủ nhiệm lớp, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bằng kinh nghiệm nhỏ bé của mình tôi áp dụng vào thực tế, nắm bắt tình hình học sinh khi không đứng lớp, xử lí học sinh kòp thời, được phụ huynh thống nhất . Tôi tin rằng với biện pháp nêu trên, được sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn, của BGH nhà trường, gia đình và xã hội, kết quả trong công tác chủ nhiệm lớp sẽ đạt cao hơn . Trên đây là một vài biện pháp trong phần quàn lí học sinh của lớp chủ nhiệm , mong sự đóng góp của các đồng nghiệp giúp đỡ tôi làm tốt hơn . Xin chân thành cảm ơn !!! Trang 5 . thời giải quyết công việc ở lớp. 6 – Giáo viên chủ nhiệm làm công tác quan hệ với gia đình và xã hội : Trang 3 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần. gian hoàn thành tốt nhiều công tác kiêm nhiệm khác. IV/. Rút kinh nghiệm : * Quá trình quản lí học sinh chúng tôi rút ra kinh nghiệm như sau: * Đầu năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm,

Từ khóa liên quan