0

ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng)

1 1,311 7
  • ĐỀ THI   môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2016, 07:23

ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng) ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng) ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng) ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng) ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng) Đề thi môn Mạng nhiệt Thời gian làm bài: 60 phút Đề số: 02 Lý thuyết: Lập hàm phân bố nhiệt độ áp suất môi chất pha chảy tầng ống có ma sát Bài tập: Đờng ống mỏng bọc cách nhiệt có thông số (dc/d, , l) đặt không khí có thông số (t0, ), môi chất vào ống nhiệt có thông số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với giá trị cho trớc theo bảng sau: Thông số dc/d l t0 G Giá trị 120/80 0,1 270 27 1800 Đơn vị mm/mm W/mK m m/s 0C kg/h Thông số Cp t1 P1 ts r Giá trị 1900 220 170 2048 Đơn vị J/kgK 0C bar 0C kJ/kg 1- Tính nhiệt trở Rl, vị trí ngng tụ xn 2- Tính tổn thất Gn tổn thất nhiệt Q qua ống 3- Nếu không bọc cách nhiệt, tức d=dc=80mm, thông số R lo, xno, Gno, Q0 4- Mô tả đờng cong t(x) đồ thị Đề thi môn Mạng nhiệt Thời gian làm bài: 60 phút Đề số: 01 Lý thuyết: Tính nhiệt cho ống đơn kênh ngầm Bài tập: Đờng ống mỏng bọc cách nhiệt có thông số (dc/d, , l) đặt không khí có thông số (t0, ), môi chất vào ống nhiệt có thông số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với giá trị cho trớc theo bảng sau: Thông số dc/d l t0 G Giá trị 100/60 0,1 270 27 900 Đơn vị mm/mm W/mK m m/s 0C kg/h Thông số Cp t1 P1 ts r Giá trị 1900 220 170 2048 Đơn vị J/kgK 0C bar 0C kJ/kg 5- Tính nhiệt trở Rl, vị trí ngng tụ xn 6- Tính tổn thất Gn tổn thất nhiệt Q qua ống 7- Nếu không bọc cách nhiệt, tức d=dc=60mm, thông số R lo, xno, Gno, Q0 8- Mô tả đờng cong t(x) đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng), ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng), ĐỀ THI môn học mạng nhiệt (trường đại học bách khoa đà nẵng)

Từ khóa liên quan