0

720 Câu trắc nghiệm Hóa Dược Có đáp án

79 26,921 386

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:26

1 BÀI : THUỐC THẦN KINH THUỐC MÊ VÀ THUỐC TIỀN MÊ : Câu Các giai đoạn gây mê diễn theo thứ tự: a Thời kỳ giảm đau, Thời kỳ kích thích, Thời kỳ phẫu thuật, Hồi phục b Thời kỳ kích thích, Thời kỳ giảm đau, Thời kỳ phẫu thuật, Hồi phục c Thời kỳ giảm đau, Thời kỳ phẫu thuật, Thời kỳ kích thích, Hồi phục d Thời kỳ kích thích, Thời kỳ phẫu thuật, Hồi phục, Thời kỳ giảm đau Câu Tiêu chuẩn thuốc mê lý tưởng, NGOẠI TRỪ: a Khởi mê nhanh, nhẹ nhàng; phục hồi nhanh b Không giãn vân c Không ảnh hưởng tuần hoàn, hô hấp d Tác dụng phụ thấp Câu Thuốc mê sau thuốc mê dạng khí: a Halothan b Enfluran c Nitrogen monoxid d Cloroform Câu Thuốc mê sau có chứa Flo, NGOẠI TRỪ: a Isofluran b Fluroxen c Methoxyfluran d Ether Câu Đặc điểm thuốc mê Halothan, NGOẠI TRỪ: a Là thuốc mê lỏng b Hiệu lực gây mê < 100% c Không làm giãn vân d Hạn chế dùng halothan sản khoa Câu Định tính thuốc mê NITROGEN MONOXID: a Đặt mẩu than hồng luồng khí N2O: Bùng lửa b Lắc khí N2O với d.d kiềm pyrogalon: có màu nâu c Phổ IR d Phổ UV Câu Thuốc mê sau gây tác dụng phụ " Hội chứng giống hysteri" : a N2O b Thiopental natri c Enfluran d Halothan Câu Đặc điểm thuốc mê Enfluran: a Chất lỏng trong, không màu, dễ bay mùi dễ chịu b Khởi mê nhanh, nhẹ nhàng với mùi dễ chịu; giãn trung bình c Hiệu lực gây mê: Thuốc mê 100% d Tất Câu Thuốc mê dẫn chất Barbiturat: a Thiopental natri b Propofol c Ketamin d Etomidat Câu 10 Ưu điểm thuốc mê tiêm, NGOẠI TRỪ: a Dễ phân liều b Dụng cụ gây mê đơn giản c Có hiệu lực kéo dài d Khởi mê nhanh Câu 11 Tác dụng thuốc mê THIOPENTAL NATRI: a Thuốc mê tiêm tĩnh mạch; hiệu lực 100% b Chỉ định người hen phế quản suy hô hấp c Phát huy tác dụng chậm d b,c Câu 12 Tác dụng thuốc mê PROPOFOL: a Thuốc mê đường tiêm tác dụng chậm b Không làm giảm đau c Gây mê cho phẫu thuật < d b, c Câu 13 Thuốc mê dùng đường tiêm tĩnh mạch: a Isofluran b N2O c Propofol d Methoxyfluran Câu 14 Thuốc mê dùng đường hô hấp: a Thiopental natri b Enfluran c Propofol d Methohexital natri Câu 15 Tỉ lệ Enfluran hỗn hợp gây mê: N2O + oxy + enfluran: a 1-4% b 5-6.5% c 10% d 2-4,5% THUỐC TIỀN MÊ: câu Câu 16 Mục đích sử dụng thuốc tiền mê, NGOẠI TRỪ: a Hỗ trợ giảm đau, giãn b Giúp an thần c Khởi mê dễ dàng d Gây nôn Câu 17 Tác dụng Droperidol: a Chống nôn b Giảm đau c Gãn vận động d Ức chế thần kinh trung ương mạnh Câu 18 Chống định KHÔNG ĐÚNG Droperidol: a Người bệnh hen b Người dùng thuốc IMAO c Nôn dùng thuốc chống ung thư, phẫu thuật d Người nhược Câu 19 Tác dụng phụ tiêm thuốc tê, NGOẠI TRỪ: a Hạ Huyết áp b Tăng nhịp tim c Suy hô hấp d Hoa mắt, rối loạn nhận thức Câu 20 Thuốc gây tê tiêm bề mặt hiệu quả: a Bupivacain HCl b Ethyl clorid c Lidocain HCl d Procain HCl Câu 21 Thuốc gây tê tiêm Bôi, phun da không hiệu qủa: a Lidocain HCl b Procain HCl c Bupivacain HCl d b, c Câu 22 Thuốc có tác dụng gây tê bề mặt: a Lidocain HCl b Procain HCl c Bupivacain HCl d Ethyl clorid Câu 23 Thuốc tê có cấu trúc amid, NGOẠI TRỪ: a Bupivacain HCl b Lidocain HCl c Mepivacain HCl d Procain HCl Câu 24 Thuốc mê có cấu trúc ester: a Procain HCl b Ethyl clorid c Lidocain HCl d Bupivacain HCl Câu 25 Các phương pháp định tính thuốc tê LIDOCAIN HYDROCLORID: a Phổ IR b SKLM c Phản ứng ion Cl- d Tất Câu 26 Liều tối đa thuốc tê LIDOCAIN HYDROCLORID thêm adrenalin a 200mg b 300mg c 500mg d 400mg Câu 27 Thuốc tê gây tê bay nhanh, thu nhiệt làm lạnh nơi tiếp xúc: a Procain HCl b Ethyl clorid c Lidocain HCl d Bupivacain HCl Câu 28 Định tính PROCAIN HYDROCLORID: a Phổ IR b Phản ứng đặc trưng nhóm amin thơm I c Dung dịch procain làm màu thuốc tím d Tất Câu 29 Định lượng PROCAIN HYDROCLORID: a PP Acid-Base b Phương pháp đo nitrit c PP quang phổ UV d Tất Câu 30 Chỉ định thuốc tê ETHYL CLORID: a Gây tê tủy sống b Gây tê tủy sống c Đau chấn thương, phẫu thuật nông ngắn d Tất sai Câu 31 Chỉ định thuốc tê BUPIVACAIN HYDROCLORID: a Gây tê tủy sống b Gây tê tủy sống c Đau chấn thương, phẫu thuật nông ngắn d Tất sai Câu 32 Chỉ định thuốc tê PROCAIN HYDROCLORID: a Gây tê tủy sống b Gây tê tủy sống c Đau chấn thương, phẫu thuật nông ngắn d Tất sai Câu 33 Thuốc tê có tác dụng phòng chống loạn nhịp tim trường hợp cấp tính nhồi máu tim, phẫu thuật: a Procain HCl b Ethyl clorid c Lidocain HCl d Bupivacain HCl Câu 34 Thuốc tê chống định gây tê sản khoa: a Procain HCl b Ethyl clorid c Lidocain HCl d Bupivacain HCl Câu 35 Tác dụng phụ thuốc tê ETHYL CLORID: a Phun thuốc qúa mức gây hoại tử mô vùng gây tê b Qúa liều dễ ngừng tim c Hoa mắt, loạn thị giác, run cơ; loạn tâm thần tạm thời d Chậm nhiệp tim Câu 36 Liều tối đa thuốc tê LIDOCAIN HYDROCLORID không thêm adrenalin a 200mg b 300mg c 500mg d 400mg Câu 37 Tại sử dụng LIDOCAIN HYDROCLORID liều cao thêm adrenalin: a Adrenalin chất co mạch làm giảm hấp thu LIDOCAIN vào máu, làm giảm độc tính toàn thân b Adrenalin chất giãn mạch làm giảm hấp thu LIDOCAIN vào máu, làm giảm độc tính toàn thân c Adrenalin chất co mạch làm tăng hấp thu LIDOCAIN vào máu, làm giảm độc tính toàn thân d Adrenalin chất giãn mạch làm giảm hấp thu LIDOCAIN vào máu, làm giảm độc tính toàn thân THUỐC AN THẦN, GÂY NGỦ: Câu 38 Thuốc an thần gây ngủ có cấu trúc BARBITURAT : a Phenobarbital b Nitrazepam c Diazepam D b,c Câu 39 Thuốc an thần gây ngủ dùng chữa động kinh dạng cục toàn thể; co giật : a Zolpidem b Phenobarbital c Zaleplon d Buspiron Câu 40 Thuốc có tác dụng an thần tác dụng giãn cơ: a Nitrazepam b Clonazepam c Diazepam d Buspiron Câu 41 Thuốc an thần gây ngủ có tác dụng giãn cơ: a Phenobarbital b Diazepam c Nitrazepam d Tất Câu 42 Thuốc có tác dụng Gây ngủ ngắn hạn: a Zolpidem b Zaleplon c Buspiron d a, b Câu 43 Đặc điểm KHÔNG ĐÚNG Nitrazepam: a Gây ngủ mạnh b Giãn vận động c Sản phẩm chuyển hóa có hoạt tính nên có tác dụng kéo dài d Là dẫn chất barbiturat Câu 44 Chỉ định Phenobarbital: a Căng thẳng ngủ, Động kinh b Gây mê c Chống nôn d Giảm đau Câu 45 Định tính Phenobarbital: a Phản ứng đặc trưng barbiturat: Tạo muối với Co+2 có màu tím b Phổ IR c Phổ UV d Đo nhiệt độ nóng chảy Câu 46 Đặc điểm thuốc ngủ ZOLPIDEM: a Tạo giấc ngủ nhanh, ngắn (khoảng h); giãn nhẹ b Hấp thu tốt đường tiêu hoá, bị thức ăn cản trở c Dùng thuốc > ngày phải đề phòng tích luỹ, dễ gây qúa liều d Tất THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN: Câu 47 Liên quan cấu trúc tác dụng thuốc điều trị rối loạn tâm thần thuộc dẫn chất phenothiazin: S 65 10 N R1 43 R2 a R2 = H : liệt thần mạnh b R2 ≠ H: kháng histamin mạnh c Tác dụng liệt thần giảm theo thứ tự R2 = -F > -COCH3 > -S-CH3 > -CN > -Cl > -H d Tất Câu 48 CLOPROMAZIN HYDROCLORID định chủ yếu trường hợp: a Trầm cảm b Căng thẳng, ngủ c Tâm thần hưng cảm d Động kinh Câu 49 CLOPROTHIXEN HYDROCLORID thuộc nhóm thuốc: a Điều rị rối loạn tâm thần b Động kinh c Parkinson d An thần, gây ngủ Câu 50 Các thuốc điều trị tâm thần hưng cảm hệ mới, NGOẠI TRỪ: a Clozapin b Risperidon c Sulpirid d Clopromazin Câu 51 Các thuốc chống trầm cảm vòng, NGOẠI TRỪ: a Imipramin b Desipramin c Clomipramin d Phenelzin Câu 52 Thuốc chống trầm cảm ức chế chọn lọc tái hấp thu serotonin, NGOẠI TRỪ: a Fluoxetin b Fluoxamin c Imipramin d Sertralin Câu 53 Nhóm thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ thấp; Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng thuốc cao: a TCA b SSRI c IMAO d Nhóm thuốc cấu trúc khác Câu 54 Thuốc chống trầm cảm có tác dụng trị đái dầm trẻ em người già: a Imipramin b Phenelzin c Fluoxetin d Sertralin Câu 55 Tác dụng nhóm thuốc chống trầm cảm IMAO: a Phục hồi nor-adrenalin >Tăng dẫn truyền TKTW, chống trầm cảm b Ức chế men MAO >Tăng dẫn truyền TKTW, chống trầm cảm c Cản trở tái hấp thu serotonin >Tăng dẫn truyền TKTW, chống trầm cảm d Tất Câu 56 Tác dụng phụ nhóm thuốc chống trầm cảm SSRI: a Độc cho gan b Kháng cholinergic gây khô miệng, táo bón, giảm thị lực c Rối loạn tiêu hoá d Gây tụt HA nặng Câu 57 FLUOXETIN HYDROCHLORID định trường hợp: a Trầm cảm chứng dễ hoảng sợ b Chứng đái dầm trẻ em người già c Tâm thần hưng cảm d Kết hợp thuốc IMAO trị trầm cảm CHỐNG ĐỘNG KINH: câu Câu 58 Acid hữu có tác dụng chống động kinh: a Carbamazepin b Valproat natri c Phenobarbital d Clonazepam Câu 59 Thuốc chống động kinh dẫn chất hydantoin: a Phenytoin b Ethosuximid c Carbamazepin d Primidon Câu 60 Thuốc chống động kinh ức chế phát triển tủy sống bào thai: a Ethosuximid b Phenobarbital c Carbamazepin d Valproat natri Câu 61 Thuốc chống động kinh có cấu trúc dị vòng: a Phenytoin b Ethosuximid c Carbamazepin d Primidon Câu 62 Thuốc hàng đầu điều trị Parkinson: a Levodopa b Carbidopa c Selegiline d Atropine Câu 63 Tỷ lệ phối hợp: Levodopa - carbidopa đúng: a : b 10 : c 5: d a, b Câu 64 Tại sử dụng Levodopa lại phối hợp với carbidopa: a Carbidopa giúp bảo vệ levodopa / huyết tương ngoại vi b Làm tăng tác dụng Levodopa c Làm giảm tác dụng phụ Levodopa ngoại vi d Tất Câu 65 DROTAVERIN dùng giãn trường hợp: a Giãn phẫu thuật b Đau co thắt mật, tiết niệu, đường tiêu hóa; co thắt tử cung c Co vận động d Parkinson BÀI: THUỐC GIẢM ĐAU THUỐC GIẢM ĐAU TW: Câu 66 Opioid nguồn gốc tổng hợp hóa học: a Morphin b Codein c Fentanyl d Heroin Câu 67 Opioid nguồn gốc thiên nhiên: a Morphin b Pethidin c Oxycodon d Codein Câu 68 Các Opioid có khung là: a Phenothiazin b Morphinan c Thioxanthen d 1,4-benzodiazepin Câu 69 Morphin dược dụng thường dùng dạng muối: a Muối Clorid b Muối sulfat c Muối tartrat d Tất Câu 70 Tác dụng KHÔNG ĐÚNG Morphin: a Ức TKTW làm giảm cảm giác đau b Kích thích nhu động ruột gây tiêu chảy c Liều cao: Ức chế trung tâm hô hấp tuần hoàn d Lạm dụng dẫn đến tình trạng lệ thuộc thuốc Câu 71 Tác dụng sau Codein: a Giảm đau, gây nghiện > Morphin b Giảm đau, gây nghiện = Morphin c Hiện không sử dụng d Giảm đau, gây nghiện < Morphin , có tác dụng giảm ho Câu 72 Tác dụng phụ sử dụng Morphin, NGOẠI TRỪ: a Gây nghiện b Táo bón c Nôn d Kích thích hô hấp Câu 73 Thuốc Opioid có tác dụng giảm đau trung bình: a Dextropropoxyphen b Fentanyl c Pethidin d Alfentanil Câu 74 Thuốc đối kháng opioid, NGOẠI TRỪ: a Naltrexon b Naloxon c Tramadol d Nalorphin Câu 75 Chọn phát biểu KHÔNG ĐÚNG định Opioid tổng hợp hóa học: a Thuốc giảm đau mạnh: Cơn đau dội; tiền mê b Thuốc giảm đau trung bình: Phối hợp với paracetamol, aspirin c Giảm đau + đối kháng opioid: Đau nhẹ; tiền mê; phối hợp cai nghiện d Codein: giảm ho Câu 76 Kháng Opioid dùng để củng cố cai nghiện: a Naltrexon b Naloxon c Nalorphin d Morphin Câu 77 Kháng Opioid dùng để Giải độc opioid: a Naloxon b Naltrexon c Nalorphin d a,c Câu 78 Chỉ định Morphin , NGOẠI TRỪ: a Đau phẫu thuật b Ung thư giai đoạn cuối c Đau chấn thương d Nhức đầu Câu 79 Chống định Morphin, NGOẠI TRỪ: a Phụ nữ mang thai kỳ cho bú b Suy hô hấp c Tổn thương phẫu thuật sọ não d Cơn đau nặng, dội Câu 80 Các phương pháp định tính Morphin: a Với Kali fericyanid > ferocyanid, tạo màu xanh lơ với Fe3+ b Phản ứng ion Clc Hấp thụ UV, Sắc ký phổ IR d Tất Câu 81 Tác dụng KHÔNG ĐÚNG PETHIDIN: a Giảm đau: < morphin 6-8 lần, gây ngủít co trơn b Co trơn mạnh c Dùng đau bệnh lý tụy, mật ống dẫn mật d Sản phẩm chuyển hóa Norpethidin hoạt tính tích luỹ Câu 82 Các phương pháp định tính PETHIDIN: a Phản ứng Cl- b Hấp thụ UV c Phổ IR sắc ký d Tất Câu 83 Chỉ định PETHIDIN: a Thay morphin chống đau dội b Thiểu gan, thận; phụ nữ kỳ cho bú c Người dùng thuốc ức chế TKTW d Đau mạn tính Câu 84 Phát biểu KHÔNG ĐÚNG DEXTROPROPOXYPHEN: a Hiệu lực giảm đau trung bình b Hiệu lực giảm ho < levopropoxyphene c Phối hợp với paracetamol aspirine tăng hiệu lực giảm đau d Chỉ định trường hợp đau nặng Câu 85 Phát biểu KHÔNG ĐÚNG METHADON: a Methadon có tác dụng giảm đau kèm đối kháng opioid b Tác dụng kéo dài, tích luỹ thuốc c Bản thân methadon không gây quen thuốc d Dùng đau nặng cai nghiện Câu 86 Cách sử dụng Naloxon: a Tiêm tĩnh mạch b Uống c Tiêm bắp d Tiêm da Câu 87 Cách sử dụng Naltrexon: a Tiêm tĩnh mạch b Uống 10 c Tiêm bắp d Tiêm da Câu 88 Opioid dùng đau nặng cai nghiện: a Fentanyl b Methadon c Pethidin d Oxycodon Câu 89 Tác dụng sau Heroin: a Giảm đau, gây nghiện > Morphin b Giảm đau, gây nghiện = Morphin c Giảm đau, gây nghiện >>> Morphin, không sử dụng d Giảm đau, gây nghiện < Morphin , có tác dụng giảm ho Câu 90 Thuốc Opioid có tác dụng giảm đau mạnh, NGOẠI TRỪ a Alfentanil b Fentanyl c Pethidin d Dextropropoxyphen Câu 91 Định lượng Morphin dùng phương pháp: a Acid-base/CH3COOH; HClO4 0,1M; đo điện b Acid-base/Et-OH 96%; NaOH 0,1M; đo c Quang phổ UV d HPLC Câu 92 Thuốc sau thuốc giảm đau trung ương: a Morphin dẫn chất b NSAID c Paracetamol d Aspirin Câu 93 Morphin alcaloid chiết suất từ: a Nhựa Anh túc b Nhựa thuốc c Nhựa Thuốc phiện d a,c Câu 94 Các Opioid bán tổng hợp, NGOẠI TRỪ: a Pethidin b Codein c Heroin d Oxymorphon Câu 95 Định lượng PETHIDIN dùng phương pháp: a Acid-base/CH3COOH; HClO4 0,1M; đo điện b Acid-base/Et-OH 96%; NaOH 0,1M; đo c Quang phổ UV d HPLC NSAID: câu Câu 96 Thuốc giảm đau dẫn chất anilin: a Paracetamol b Ibuprofen c Diclofenac natri d Methyl salicylat a Adrenalin b Nor-Adrenalin c Oxytocin d Thyroxin Câu 589 Hoạt tính sinh học OXYTOCIN: a Gây lợi tiểu b Ức chế tuyến sữa tiết sữa c Co tử cung, cao vào cuối kỳ mang thai d Gây giãn mạch Câu 590 OXYTOCIN KHÔNG định trường hợp: a Thúc đẻ b Kiểm soát chảy máu tử cung sau đẻ c Gây sẩy thai thai chết lưu d Suy thai thai nằm sai vị trí Câu 591 Lưu ý sử dụng OXYTOCIN: a Dùng đường uống b Tiêm bắp c Tiêm truyền tĩnh mạch chậm d Tiêm truyền tĩnh mạch nhanh Câu 592 Tác dụng phụ OXYTOCIN, NGOẠI TRỪ: a Co tử cung dội b Loạn nhịp tim thai nhi c Trẻ sơ sinh bị vàng da d Chảy máu không cầm BÀI THUỐC KHÁNG SINH Các penicillin : 593 Cấu trúc PENICILLIN gồm: a Vòng β-lactam + thiazolidin b Vòng β-lactam + dihydrothiazin c Vòng β-lactam + azetidin-2-on d Chỉ vòng β-lactam Câu 594 Nếu từ khung Penam, biến đổi thay S O khung gì: a Carbapenam b Oxapenam c Oxacephem d Carbacephem Câu 595 Nếu từ khung Penam, biến đổi thay S C khung gì: a Carbapenam b Oxapenam c Oxacephem d Carbacephem Câu 596 Quá trình bán tổng hợp PENICILLIN xảy theo giai đoạn: a Thủy phân penicillin G thu A6AP b Acyl hoá A6AP c Ester hoá A6AP d a,b Câu 597 Penicillin thiên nhiên ly trích từ Nấm: a Penicilin G b Meticillin c Amoxicilin d Ticarcilin Câu 598 Penicillin thiên nhiên ly trích từ Nấm: a Penicilin V b Carbenicilin c Ampicilin d Oxacillin Câu 599 Penicilin G có tên gọi khác là: a Benzylpenicillin b Phenoxybenzylpenicillin c Amoxicillin d Ampicilin Câu 600 Penicilin V có tên gọi khác là: a Benzylpenicillin b Phenoxybenzylpenicillin c Amoxicillin d Ampicilin Câu 601 Đặc điểm Penicillin thiên nhiên: a Phổ tác dụng rộng gồm hầu hết vi khuẩn gram (-) gram (+) b Bị β-lactamase phá hủy c Penicillin G bền môi trường acid, uống d Penicillin V: Không bền với acid, tiêm IM IV Câu 602 Đặc điểm KHÔNG PHẢI Penicillin thiên nhiên: a Gây dị ứng thường xuyên nặng, phải thử (test) trước tiêm đủ liều b Bị β-lactamase phá hủy c Phổ tác dụng rộng gồm hầu hết vi khuẩn gram (-) gram (+) d Tiêm bắp đau; tiêm tĩnh mạch viêm mạch máu Câu 603 Penicillin có khả kháng β-lactamase: a Piperacillin b Amoxicillin c Ampicilin d Meticillin Câu 604 Penicillin dễ bị β-lactamase phá hủy: a Meticillin b Oxacillin c Cloxacillin d Penicilin G Câu 605 Độc tính sử dụng Meticilin: a Độc gan b Gây viêm thận c Thường xuyên dị ứng d Loét dày tá tràng Câu 606 Đặc điểm KHÔNG ĐÚNG Penicilin kháng β-lactamase: a Bị β-lactamase phá hủy b Trừ meticillin cần tiêm IM; penicillin kháng acid uống c Có phổ tác dụng hẹp chủ yếu vi khuẩn gram (+) d Dùng thay penicillin thiên nhiên bị vi khuẩn kháng Câu 607 Penicillin có phổ tác dụng rộng: a Penicilin G b Amoxicilin c Penicilin V d Oxacillin Câu 608 Penicillin có tác dụng kháng Pseudomonas aeruginosa: a Ticarcillin b Ampicilin c Meticillin d Oxacillin Câu 609 Penicillin có tác dụng kháng Pseudomonas aeruginosa, NGOẠI TRỪ: a Ticarcillin b Carbenicilin c Piperacillin d Oxacillin Câu 610 Kháng sinh bền môi trường acid dùng đường uống: a Penicilin G b Penicilin V c Meticillin d Ticarcillin Câu 611 HÓA TÍNH PENICILLIN, Chọn câu ĐÚNG: a Vòng β-lactam không bền bị mở vòng kiềm b Vòng β-lactam bền vững không bị mở vòng kiềm c Có tính chất lưỡng tính d Có tính chất base Câu 612 Nguồn gốc PENICILLIN G: a Bán tổng hợp b Tổng hợp c Nuôi cấy nấm Penicillium notatum Penicillium khác d Ly trích từ virus Câu 613 Phổ tác dụng PENICILLIN G: a Chủ yếu vi khuẩn yếm khí b Chủ yếu gram (+) VK gram (-): Lậu cầu, màng não cầu c Chủ yếu vi khuẩn gram (-) d Đề kháng tự nhiên gram (+) Câu 614 PENICILLIN G định trường hợp, NGOẠI TRỪ: a Nhiễm khuẩn: Vết thương, hô hấp phổi b Lậu, giang mai c Viêm màng não, nhiễm trùng máu d Nhiễm Pseudomonas aeruginosa Câu 615 Phổ tác dụng CLOXACILLIN: a Chủ yếu vi khuẩn yếm khí b Giống penicillin G; kháng β-lactamase c Chủ yếu vi khuẩn gram (-) d Phổ rộng hầu hết gram (+) gram (-) Câu 616 CLOXACILLIN định trường hợp: a THay penicillin G vi khuẩn đề kháng b Nhiễm Pseudomonas aeruginosa c NHiễm vi khuẩn yếm khí d Nhiễm trùng vi khuẩn gram (-) Câu 617 Phổ tác dụng AMOXICILLIN: a Chủ yếu vi khuẩn yếm khí b Giống penicillin G; kháng β-lactamase c Chủ yếu vi khuẩn gram (-) d Phổ rộng hầu hết gram (+) gram (-), Nhạy cảm với H pylori Câu 618 AMOXICILLIN định trường hợp, NGOẠI TRỪ: a Loét dày-tá tràng H pylori b Nhiễm Pseudomonas aeruginosa c Nhiễm khuẩn hô hấp d Nhiễm khuẩn mật, viêm màng tim Câu 619 Kháng sinh không bền môi trường acid dùng đường tiêm: a Amoxicilin b Penicilin V c Oxacilin d Ticarcillin Câu 620 CHỌN PHÁT BIỂU ĐÚNG: a Tỉ lệ hấp thu Ampicilin cao đạt tới > 90% b Hiệu lực với H pylori: Amoxicillin >> ampicillin c Tỉ lệ hấp thu Amoxcilin thấp đạt 30-40% d Amoxcilin, Ampicilin có khả kháng β-lactamase Câu 621 Cách phối hợp sau thích hợp nhất: a Acid clavuclanic + Amoxicillin b Sulbactam + Amoxicillin c Acid clavuclanic + Oxacilin d Acid clavuclanic + Ampicillin Câu 622 Chất ức chế β-lactamase bảo vệ cho hoạt chất penicillin: a Sulfacetamid b Sulfadoxin c Sulbactam d Sulfaguanidin CÁC CEPHALOSPORIN : Câu 623 Cấu trúc CEPHALOSPORIN gồm: a Vòng β-lactam + thiazolidin b Vòng β-lactam + dihydrothiazin c Vòng β-lactam + azetidin-2-on d Chỉ vòng β-lactam Câu 624 Các CEPHALOSPORIN chia làm hệ: a b c d Câu 625 CEPHALOSPORIN thiên nhiên ly trích từ nấm: a Cefadroxil b Cephalosporin C1 c Cefaclor d Cefoxitin Câu 626 CEPHALOSPORIN hệ I: a Cephalexin b Cefepim c Cefaclor d Cefixim Câu 627 CEPHALOSPORIN hệ II: a Cephalexin b Cefepim c Cefaclor d Cefixim Câu 628 CEPHALOSPORIN hệ III: a Cephalexin b Cefepim c Cefaclor d Cefixim Câu 629 CEPHALOSPORIN hệ IV: a Cephalexin b Cefepim c Cefaclor d Cefixim Câu 630 Đặc điểm Các CEPHALOSPORIN hệ I, CHỌN CÂU SAI: a Bị β-lactamase phân hủy b Nhạy cảm với VK gram (+): Staphylococcus; hoạt lực < penicillin c Nhạy cảm với VK gram (-): E coli, Klebciella pneumoniae, Salmonella d Nhạy cảm TK mủ xanh (Ps aeruginosa) Câu 631 Kháng sinh nhóm CEPHALOSPORIN hệ II dùng đường uống: a Cefuroxim b Cefprozil c Cefoxitin d Cefamandol Câu 632 Phổ tác dụng CEPHALOSPORIN hệ II, CHỌN CÂU SAI: a VK gram (-): CS II > CS I b VK gram (+): Hoạt lực với tụ cầu vàng thấp CS I c Không kháng β-lactamase d Kháng tự nhiên: TK mủ xanh Câu 633 CEPHALOSPORIN hệ III hiệu lực ưu với Enterobacter;bị Ps aeruginosa kháng, NGOẠI TRỪ: a Cefotaxim b Ceftazidim c Ceftriaxon D Ceftizoxim Câu 634 CEPHALOSPORIN hệ III hiệu lực cao với Ps aeruginosa; hiệu lực thấp với Enterobacter: a Ceftazidim b Cefotaxime c Cefotiam d Cefpirom Câu 635 Hóa tính CEPHALOSPORIN: a Bị Kiềm, alcol phá vòng β-lactam b Có tính base c Có tính lưỡng tính d Bền với acid: Cephalosporin < Penicillin Câu 636 Chỉ định CEPHALOSPORIN hệ II: a Nhiễm VK gram (-): Lậu, tiêu hóa Enterobacter , tiết niệu… b Nhiễm đa khuẩn, bao gồm đường tiêu hóa; nhiễm TK mủ xanh c Nhiễm VK gram (-) (+): NK hô hấp, Lậu, NK phẫu thuật d a,b,c Câu 637 Chỉ định CEPHALOSPORIN hệ III: a Nhiễm VK gram (-): Lậu, tiêu hóa Enterobacter , tiết niệu… b Nhiễm đa khuẩn, bao gồm đường tiêu hóa; nhiễm TK mủ xanh c Nhiễm VK gram (-) (+): NK hô hấp, Lậu, NK phẫu thuật d a,b,c Câu 638 Tác dụng phụ CEPHALOSPORIN, CHỌN CÂU SAI: a Tiêm IM đau, nguy hoại tử chỗ tiêm b Độc tính với thận c Thường xuyên penicillin d Độc dây thần kinh thính giác Câu 639 CEPHALOSPORIN bị chống đinh khi: a Uống b Tiêm tĩnh mạch (IV) c Tiêm Bắp (IM) d Tất Câu 640 Phổ tác dụng CEPHALOTHIN: a Chủ yếu Vi khuẩn gram (+) b Chủ yếu Vi khuẩn gram (-) c Chủ yếu Vi khuẩn yếm khí d Vi khuẩn gram (+) , Gram (-), phần Vi khuẩn yếm khí Câu 641 Phổ tác dụng CEFOTAXIM: a VK gram (-) ; hiệu lực cao với Enterobacter b Chủ yếu Vi khuẩn gram (+) c Chủ yếu Vi khuẩn yếm khí d Phổ rộng Vi khuẩn gram (+) , Gram (-) Câu 642 Phổ tác dụng CEFEPIM: a Phổ rộng Vi khuẩn gram (+) , Gram (-) b Không nhạy cảm với Trực khuẩn mủ xanh c Chủ yếu vi khuẩn yếm khí d Nhạy cảm với vi khuẩn gram (-) chủ yếu,TK mủ xanh Câu 643 Phương pháp định tính CEFUROXIM: a Phản ứng màu phân biệt: Vàng nhạt/vàng đậm b Phản ứng phân biệt : Nâu nhạt/nâu đỏ c Phản ứng màu phân biệt: Đỏ/đỏ nâu d Phản ứng màu phân biệt: Vàng sáng/nâu Câu 644 Phương pháp định tính CEPHALOTHIN: a Phản ứng màu phân biệt: Vàng nhạt/vàng đậm b Phản ứng phân biệt : Nâu nhạt/nâu đỏ c Phản ứng màu phân biệt: Đỏ/đỏ nâu d Phản ứng màu phân biệt: Vàng sáng/nâu Câu 645 Phương pháp định tính CEPHALEXIN: a Phản ứng màu phân biệt: Vàng nhạt/vàng đậm b Phản ứng phân biệt : Nâu nhạt/nâu đỏ c Phản ứng màu phân biệt: Đỏ/đỏ nâu d Phản ứng màu phân biệt: Vàng sáng/nâu KHÁNG SINH AMINOGLYCOSID: Câu 646 Độc tính aminosid, NGOẠI TRỪ: a Tổn thương thần kinh thính giác b Hoại tử ống thận gây bí đái, phù c Dị ứng thuốc, giảm thị lực d Gây vàng vĩnh viễn trẻ sơ sinh Câu 647 Aminosid chủ yếu gây độc tiền đình: a Streptomycin b Amikacin c Gentamycin d Netilmicin Câu 648 Aminosid chủ yếu gây độc ốc tai: a Streptomycin b Amikacin c Gentamycin d Netilmicin Câu 649 Aminosid gây độc ốc tai nhất: a Streptomycin b Amikacin c Gentamycin d Netilmicin Câu 650 Aminosid gây độc ốc tai tiền đình : a Streptomycin b Amikacin c Gentamycin d Netilmicin Câu 651 Phổ tác dụng kháng sinh nhóm Aminosid : a Nhạy cảm chủ yếu vi khuẩn gram (+) b Nhạy cảm chủ yếu vi khuẩn yếm khí c Nhạy cảm chủ yếu vi khuẩn gram (-) d Phổ rộng gram (-) gram (+) Câu 652 Aminosid dùng phối hợp điều trị lao: a Streptomycin b Gentamicin c Paramomycin d Spectinomycin Câu 653 Aminosid định trị nhiễm TK mủ xanh, tụ cầu vàng: a Streptomycin b Gentamicin c Paramomycin d Spectinomycin Câu 654 Aminosid hiệu lực cao với lậu cầu : a Streptomycin b Gentamicin c Paramomycin d Spectinomycin Câu 655 Aminosid hiệu lực cao với lậu cầu : a Streptomycin b Gentamicin c Paramomycin d Spectinomycin Câu 656 Aminosid có tác dụng diệt amip tẩy sán ruột: a Streptomycin b Gentamicin c Paramomycin d Spectinomycin Câu 657 TOBRAMYCIN KHÔNG định trường hợp: a Nhiễm khuẩn toàn thân: Tiêm IM truyền b Nhiễm TK mủ xanh c Nhiễm khuẩn mắt d Phối hợp Aminosid khác Câu 658 Các phương định tính GENTAMICIN SULFAT: a Cho màu tím với ninhydrin 2b Phản ứng ion SO4 c Sắc ký d Tất Câu 659 Nguyên tắc sử dụng kháng sinh aminosid, chọn câu SAI: a Không tiêm liều cao, liên tục thời gian dài b Theo dõi thính lực lượng nước tiểu tiêm aminosid c Dẫn chất 4,5 deoxy-2 streptamin dùng đường tiêm d Không phối hợp với thuốc có độc tính thận Câu 660 Chọn phát biểu KHÔNG ĐÚNG NEOMYCIN SULFAT: a Phối hợp với gramicidin, nystatin điều trị đa nhiễm da b Dùng đường tiêm c Làm ruột trước phẫu thuật ổ bụng d Nhạy cảm VK gram (-) KHÁNG SINH TETRACYCLIN: Câu 661 Phổ tác dụng kháng sinh nhóm TETRACYCLIN: a Vi khuẩn gram (+) b Vi khuẩn gram (-) c Vi khuẩn yếm khí d a,b,c Câu 662 Tác dụng phụ KHÔNG PHẢI kháng sinh nhóm TETRACYCLIN: a Xỉn màu răng, hư men b Cản trở phát triển xương, trẻ em chậm lớn c Gây dị ứng nặng,phải thử (test) trước sử dụng d Gây sạm vùng da hở Câu 663 Phương pháp định tính TETRACYCLIN HYDROCLORID, chọn câu SAI: a Phát huỳnh quang vàng đèn UV b Tạo màu với FeCl3 H2SO4 đậm đặc c Sắc ký, so với chuẩn d Phổ IR Câu 664 Kháng sinh nhóm TETRACYCLIN dùng trị tiêu chảy du lịch: a Clotetracyclin b Doxycyclin c Minocyclin d Tetracyclin Câu 665 Chọn phát biểu KHÔNG ĐÚNG DOXYCYCLIN: a Ít ảnh hưởng đến phát triển xương trẻ b Hiệu lực kháng khuẩn cao Tetracyclin lần c Thời hạn tác dụng kéo dài d Phổ hẹp CLORAMPHENICOL ,MACROLID,POLYPEPTID, GLYCOPEPTID: Câu 666 Phương pháp định tính CLORAMPHENICOL: a Phát huỳnh quang xanh lơ tia UV b Phản ứng nhóm Nitrophenyl Clo hữu c Phản ứng tạo phức với CuSO4 d Phản ứng tạo phức với FeCl3 Câu 667 Phương pháp định lượng CLORAMPHENICOL: a Quang phổ UV b Đo Iod c Acid-Base d Chuẩn độ tạo phức Câu 668 Phổ tác dụng CLORAMPHENICOL: a Phổ hẹp chủ yếu VK gram (+) b Chủ yếu vi khuẩn yếm khí c Phổ rộng, đặc hiệu VK gram (-) d Phổ hẹp chủ yếu VK gram (-) Câu 669 Tác dụng phụ điển hình CLORAMPHENICOL: a Xỉn màu răng, hư men b Độc cho tai c Suy tủy khó hồi phục d Gây dị ứng thường xuyên nặng Câu 670 Biến đổi cấu trúc CLORAMPHENICOL dạng Ester tao thành chất có đặc điểm: a Tác dụng chậm, kéo dài b Mất vị đắng c Thay đổi độ tan nước d a,b,c Câu 671 MACROLID có vòng lacton 16 nguyên tử: a Erythromycin b Roxithromycin c Clarithromycin d Spiramycin Câu 672 Phổ tác dụng kháng sinh MACROLID : a Phổ rộng, Chủ yếu vi khuẩn gram (+) b Phổ rộng, Chủ yếu vi khuẩn gram (-) c Phổ hẹp d Không nhạy cảm vi khuẩn yếm khí Câu 673 Phương pháp định tính ERYTHROMYCIN: a Phản ứng tạo màu với HCl đặc đậm b Phát huỳnh quang xanh lơ tia UV c Phản ứng nhóm Nitrophenyl Clo hữu d Phản ứng tạo phức với CuSO4 Câu 674 Tác dụng phụ điển hình LINCOMYCIN: a Viêm gan b Tiêu chảy viêm ruột kết màng giả c Độc thận d Độc tai Câu 675 Kháng sinh nhóm MACROLID nhạy cảm đặc hiệu với H pylori: a Erythromycin b Azithromycin c Clarithromycin d Spiramycin Câu 676 Kháng sinh nhóm MACROLID trị nhiễm khuẩn tủy răng, niếu: a Erythromycin b Azithromycin c Clarithromycin d Spiramycin Câu 677 Kháng sinh nhóm dùng thay cho nhóm Penicilin: a Aminosid b Macrolid c Cloramphenicol d Cephalosporin Câu 678 Kháng sinh nhóm POLYPEPTID: a Polymycin B b Colistin c Vancomycin d a,b Câu 679 Kháng sinh nhóm Glycopeptid: a Polymycin B b Colistin c Vancomycin d a,b Câu 680 Phổ tác dụng POLYMYCIN B: a Nhạy cảm chủ yếu VK gram (-) b Nhạy cảm chủ yếu VK gram (+) c Nhạy cảm chủ yếu VK yếm khí d Phổ rộng VK gram (-), VK gram (+), VK yếm khí Câu 681 POLYMYCIN B dùng thay cho kháng sinh nào: a Vancomycin b Aminosid c Penicilin d Macrolid Câu 682 Phổ tác dụng VANCOMYCIN: a Nhạy cảm chủ yếu VK gram (-) b Nhạy cảm chủ yếu VK gram (+) c Nhạy cảm chủ yếu VK yếm khí d Nhạy cảm VK gram (+), VK Clostridium difficile Câu 683 Kháng sinh dùng trị Viêm ruột kết màng giả Clostridium difficile: a Polymixin B b Rifampicin c Vancomycin d Penicilin G Câu 684 Kháng sinh dùng đặc hiệu trị trực khuẩn lao trực khuẩn phong: a Polymixin B b Rifampicin c Vancomycin d Penicilin G Câu 685 Tác dụng phụ dùng VANCOMYCIN, CHỌN CÂU SAI: a Truyền tốc độ nhanh gây đỏ mặt cổ b Gây hư thận c Thoát mạch tiêm tĩnh mạch gây hoại tử chỗ tiêm d Suy tủy THUỐC KHÁNG KHUẨN TỔNG HỢP HÓA HỌC: Câu 686 Tác dụng kháng khuẩn Sulfamid do: a Cạnh tranh PABA sinh tổng hợp acid folic vi khuẩn, tạo acid folic giả b Ức chế tổng hợp thành (vách) tế bào vi khuẩn c Ức chế tổng hợp A.nucleic d Ức chế tổng hợp Protein Câu 687 Sulfamid không hấp thu ruột; dùng điều trị nhiễm khuẩn ruột hiệu qủa cao: a Sulfaguanidin b Sulfadoxin c Sulfacetamid d Sulfamethoxazol Câu 688 Sulfamid dùng điều trị sốt rét: a Sulfaguanidin b Sulfadoxin c Sulfacetamid d Sulfamethoxazol Câu 689 Sulfamid tác dụng kéo dài dùng trị nhiễm khuẩn toàn thân: a Sulfaguanidin b Sulfadoxin c Sulfacetamid d Sulfamethoxazol Câu 690 Sulfamid làm dung dịch tra dung dịch tra mắt trị nhiễm khuẩn mắt: a Sulfaguanidin b Sulfadoxin c Sulfacetamid d Sulfamethoxazol Câu 691 Phương pháp địnht tính SULFAMETHOXAZOL: a Với CuSO4: Màu xanh ngọc bền b Với CuSO4: Tạo tủa màu đỏ c Với CuSO4: Tạo tủa màu nâu d Với CuSO4: Tạo tủa màu xanh rêu bền Câu 692 Phương pháp định lượng SULFAMETHOXAZOL: a Acid-Base b Đo Ceri c Đo iod d Đo nitrit nhóm amin thơm I Câu 693 Tác dụng phụ SULFAGUANIDIN: a Rối loạn hệ vi khuẩn ruột b Kết tinh đường tiết niệu gây sỏi thận c Rối loạn công thức máu d Gây xót mắt Câu 694 Sulfamid chống nhiễm khuẩn tiết niệu: a Sulfaguanidin b Sulfacetamid c Sulfamethizol d Ag-sulfadiazin Câu 695 Loại Sulfamid kết hợp tác dụng kháng khuẩn sulfamid bạc trị nhiễm khuẩn da: a Sulfaguanidin b Sulfacetamid c Sulfamethizol d Ag-sulfadiazin Câu 696 Tỷ lệ phối hợp Sulfamethoxazol-Trimethoprim hiệu cao nhất: a 5:1 b 4:1 c 6:1 d 10:1 Câu 697 Phương pháp định tính SULFACETAMID: a Với CuSO4: Màu xanh ngọc bền b Với CuSO4: Tạo tủa màu đỏ c Với CuSO4: Tạo tủa màu nâu d Với CuSO4: Tạo tủa màu xanh rêu bền Câu 698 Thuốc nhóm quinolon trị nhiễm trùng tiểu: a Ofloxacin b Ciprofloxacin c Acid nalidixic d Norfloxacin Câu 699 Phổ kháng khuẩn Flouoroquinolon, CHỌN CÂU SAI: a Vi khuẩn yếm khí b VK gram (-) c VK gram (+) d Một vài chất nhạy cảm TK phong, Protozoa P falciparum (KST sốt rét) Câu 700 Cơ chế tác dụng kháng sinh Flouoroquinolon: a Cạnh tranh PABA sinh tổng hợp acid folic vi khuẩn, tạo acid folic giả b Ức chế tổng hợp thành (vách) tế bào vi khuẩn c Ức chế tổng hợp A.nucleic d Ức chế tổng hợp Protein Câu 701 Tác dụng phụ sử dụng kháng sinh nhóm Flouoroquinolon dài ngày, NGOẠI TRỪ: a Kéo dài thời gian đông máu b Xạm da bắt nắng c Thoái hóa mô sụn, viêm gân-khớp d Viêm ruột kết màng giả Câu 702 Chọn phát biểu KHÔNG ĐÚNG CIPROFLOXACIN: a Thuốc thâm nhập bào thai sữa mẹ b Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tuyến tiền liệt, bệnh lậu c Thuộc nhóm Quinolon hệ I THUỐC TRỊ LAO, PHONG, THUỐC SÁT TRÙNG, TẨY UẾ: Câu 703 Tác dụng POVIDON-IODIN: a Diệt vi khuẩn b Diệt virus c Diệt vi nấm d Tất Câu 704 Tác dụng KHÔNG ĐÚNG CLORAMIN T: a Diệt vi khuẩn b Diệt virus c Diệt vi nấm d a,b Câu 705 Phương pháp định lượng ISONIAZID: a Đo Iod b Đo brom c Acid-Base d Đo quang Câu 706 Phương pháp định lượng PYRAZINAMID a Đo Iod b Đo brom c Acid-Base d Đo quang phổ UV Câu 707 Thuốc trị Lao gây tác dụng phụ rối loạn thị giác: a Ethambutol b Pyrazinamid c Isoniazid d Rifampicin Câu 708 Thuốc trị Lao gây gắn kết với vitamin B6 thành chất không tác dụng: a Ethambutol b Pyrazinamid c Isoniazid d Rifampicin Câu 709 Thuốc trị Lao hoạt lực cao với Mycobarterium, độc tính thấp, NGOẠI TRỪ: a Rifampicin b Ethambutol c Pyrazinamid d Ethionamid Câu 710 Độc tính ISONIAZID dùng thuốc kéo dài, CHỌN CÂU SAI: a Gây thiếu Viatmin B6 b Độc tính gan: phát ban, vàng da c Độc tính thần kinh: viêm dây thần kinh, co giật d Tăng acid uric/máu nguy gây thấp gout Câu 711 Thuốc điều trị phong: a Streptomycin b Isoniazid c Dapsone d Pyrazinamid Câu 712 Thuốc trị Lao gây tăng acid uric/máu nguy gây thấp gout a Ethambutol b Pyrazinamid c Isoniazid d Rifampicin Câu 713 Thuốc phối hợp điều trị phong, NGOẠI TRỪ: a Dapsone b Rifampicin c Ethionamid d Streptomycin Câu 714 Cơ chế tác dụng kháng sinh β-lactam: a Cạnh tranh PABA sinh tổng hợp acid folic vi khuẩn, tạo acid folic giả b Ức chế tổng hợp thành (vách) tế bào vi khuẩn c Ức chế tổng hợp A.nucleic d Ức chế tổng hợp Protein Câu 715 Cơ chế tác dụng kháng sinh Aminosid: a Cạnh tranh PABA sinh tổng hợp acid folic vi khuẩn, tạo acid folic giả b Ức chế tổng hợp thành (vách) tế bào vi khuẩn c Ức chế tổng hợp A.nucleic d Ức chế tổng hợp Protein Câu 716 Kháng sinh nhạy cảm với trực khuẩn Lao thuộc nhóm Aminosid: a Streptomycin b Rifampicin c Isoniazid d Ethambutol Câu 717 Tác dụng phụ thuốc DAPSON: a Gây sẫm màu da, mắt; nước tiểu có màu đỏ b Sai lệch công thức máu c Gây rối loạn thị giác d Thiếu Vit B6 Câu 718 Phương pháp định lượng POVIDON-IODIN: a Đo Iod b Đo brom c Acid-Base d Đo quang Câu 719 Phương pháp định tính POVIDON-IODIN: a Tạo màu xanh với hồ tinh bột b Phổ IR c Phổ UV d a,b Câu 720 Các chất sát khuẩn có tính oxy hóa, NGOẠI TRỪ: a Kali permanganat b Cloramin T c Nước oxy già d Xanh methylen [...]... Diclofenac c Celecoxid d Meloxicam Câu 101 Các NSAID ức chế COX2 GẤP 5-50 LẦN COX 1có ưu điểm: a Có tác dụng kháng viêm vượt trội hơn b Có tác dụng hạ sốt vượt trội hơn c Ít gây tai biến trên dạ dày và hệ tiêu hóa, Ít gây dị ứng d Có tác dụng giảm đau vượt trội hơn Câu 102 Tác dụng nào KHÔNG ĐÚNG của Aspirin: a Chống kết tập tiểu cầu b Giảm đau, hạ sốt c Làm đông máu d Kháng viêm Câu 103 Cấu trúc sau đây là... phục Câu 314 Vitamin B12 chống chỉ định trong trường hợp: a Ung thư b Bệnh thần kinh thị giác c Không có chống chỉ định d a,b đúng Câu 315 Khoáng chất nào có vai trò bảo vệ men răng và làm tăng mật độ xương: a Canxi b Đồng c Flo d Kẽm Câu 316 Thiếu chất khoáng nào liên quan tới nhiều dạng thiếu máu: a Canxi b Đồng c Flo d Kẽm Câu 317 Thiếu chất khoáng nào gây chuột rút: a Canxi b Đồng c Flo d Kẽm Câu. .. thiocrom/ mt kiềm, phát huỳnh quang màu xanh lơ/ UV Câu 284 Phương pháp định lượng Viatmin B1, CHỌN CÂU SAI: a Phương pháp môi trường khan b Phương pháp cân c Quang phổ UV, đo huỳnh quang, HPLC d Đo Iod Câu 285 Vitamin nào có tác dụng hạ đáng kể mức lipid/máu: a Vitamin C b Vitamin B1 c Vitamin PP d Viatmin B6 Câu 286 Dạng Viatmin A có tác dụng tăng nhạy cảm ánh sáng yếu của võng mạc mắt: a Vitamin A acid b... hợp Probrombin ở gan, giúp cho sự đông máu d Tăng nhạy cảm ánh sáng yếu của võng mạc mắt Câu 302 Thiếu Vitamin B1 gây bệnh: a Scorbut b Beri-beri c Pellagra d Quáng gà Câu 303 Thiếu Vitamin PP gây bệnh: a Scorbut b Beri-beri c Pellagra d Quáng gà Câu 304 Vai trò sinh học của Vitamin B1 trong cơ thể: a Là Co-enzym trong chu trình Kreb chuyển hóa glucid b Là Co-enzym xúc tác sinh tổng hợp protein và acid... loạn nhĩ-thất d Viêm cơ tim Câu 164 Nguồn gốc QUINIDIN: a Chiết thẳng từ vỏ cây Cinchona b BTH từ quinin c a,b đúng d a,b sai Câu 165 Thuốc trợ tim nguồn gốc tổng hợp hóa học, CHỌN CÂU SAI: a Khắc phục nhược điểm của glycosid tim b Có tác dụng tăng lực bóp cơ tim kèm giãn mạch c Chỉ định trong trường hợp Suy tim cấp d Dùng bằng đường uống được 3 THUỐC CHỐNG ĐAU THẮT NGỰC 1 câu Câu 166 Các nhóm thuốc dùng... Telmisartan d Valsartan Câu 215 Thuốc hạ huyết áp ức chế cả 2 thụ thể β1,β 2: a Lisinopril b Propranolol c Atenolol d Nifedipin Câu 216 Thuốc hạ huyết ức chế chọn lọc thụ thể β1: a Alprenolol b Valsartan c Metoprolol d Clonidin Câu 217 Tác dụng phụ của METHYLDOPA: a Trầm cảm b Rối loạn tiêu hóa c Tỷ lệ đáp ứng thuốc không cao d Tất cả đúng Câu 218 Đặc điểm METHYLDOPA, CHỌN CÂU ĐÚNG: a Hạ huyết áp do...11 Câu 97 Thuốc giảm đau là dẫn chất acid salicylic: a Methyl salicylat b Nimesulid c Ibuprofen d Paracetamol Câu 98 Biện pháp làm giảm nguy cơ trên hệ tiêu hóa khi dùng NSAID, NGOẠI TRỪ a Dùng thuốc khi no b Uống nhiều nước c Uống khi nằm d Kết hợp thuốc: Misoprotol Câu 99 Các NSAID có tác dụng ức chế COX1 = COX2, NGOẠI TRỪ: a Diclofenac b ibuprofen c Indomethacin d Rofecoxid Câu 100 Các NSAID có. .. sinh Câu 290 Độc tính vitamin D, CHỌN CÂU SAI: a Tăng calci/huyết b Sỏi thận c Huyết khối d Vô cơ hóa mô xương Câu 291 Nhu cầu vitamin D hàng ngày đối với người lớn khoẻ mạnh, không phơi nắng: a 300 UI/ngày b 400 UI/ngày c 500 UI/ngày d 600 UI/ngày Câu 292 Vitamin E được chỉ định trong trường hợp: a Phòng sẩy thai, kinh nguyệt không đều; đàn ông vô sinh b Loãng xương c Quáng gà d Bệnh Pellagra Câu 293... ít kích ứng đường tiêu hóa b Uống dễ hấp thu; sản phẩm chuyển hóa độc với gan c Chỉ định trong sốt, đau đầu d Ngộ độc paracetamol: Khi uống 5 g paracetamol/24 h Câu 122 Chống chỉ định chung khi dùng các NSAID, CHỌN CÂU SAI: a Viêm loét dạ dày, tá tràng b Người dễ chảy máu c Rối loạn thần kinh, suy gan, suy thận d Kết hợp với Misoprotol Câu 123 Để giảm nguy cơ trên hệ tiêu hóa, có thể sử dụng NSAID chung... gồm, NGOẠI TRỪ: a Digoxin b Digitoxin c Ouabain d Amrinon Câu 151 Các thuốc trợ tim nguồn gốc tổng hợp hóa học gồm, NGOẠI TRỪ: a Amrinon b Enoximon c Ouabain d Milrinon Câu 152 Trong cấu trúc của Glycosid trợ tim: Genin-O-đường thì phần nào có tác dụng dược lí a Genin b Đường c liên kết Glycosid d b,c đúng Câu 153 Các lưu ý khi dùng Digitalis, CHỌN CÂU SAI: a Giới hạn an toàn của thuốc hẹp b Suy tim cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: 720 Câu trắc nghiệm Hóa Dược Có đáp án, 720 Câu trắc nghiệm Hóa Dược Có đáp án, , THUỐC CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP (HA), THUỐC HẠ MỨC LIPID / MÁU, VIRUS HERPES, CÚM, VIÊM GAN, THUỐC TẨY GIUN, SÁN KÝ SINH Câu 384 Kháng sinh có tác dụng diệt giun:, BÀI : THUỐC ĐƯỜNG HÔ HẤP 1.THUỐC GIẢM HO:, THUỐC CHỮA HEN PHẾ QUẢN, THUỐC CHỐNG TIÊU CHẢY: Câu 494 Thuốc chữa tiêu chảy:, HORMON THÙY SAU TUYẾN YÊN: Câu 588 HORMON thùy sau tuyến Yên:, Câu 634 CEPHALOSPORIN thế hệ III hiệu lực cao hơn với Ps. aeruginosa; hiệu lực thấp với Enterobacter:

Mục lục

Xem thêm