0

Các hình thức học tập

5 3,444 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 13:02

Ngày nay, giáo viên biết rằng cách thức học tập của học sinh vô cùng đa dạng. Mỗi cá nhân học sinh đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Những điểm mạnh và điểm yếu này có thể được t 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức học tập,

Hình ảnh liên quan

Khả năng thao tác và tạo ra những hình ảnh trong trí óc để giải quyết vấn đề. Không gian ƒ Trí tuệ này không bị giới hạn trong lĩnh vực trực quan - Các hình thức học tập

h.

ả năng thao tác và tạo ra những hình ảnh trong trí óc để giải quyết vấn đề. Không gian ƒ Trí tuệ này không bị giới hạn trong lĩnh vực trực quan Xem tại trang 2 của tài liệu.
nội tăm chúng hình thành nên nhận thức và định hướng hành vi của chính họ. Tư nhiên Thành thạo trong việc ghi nhận và phân loại cây cối và động vật - Các hình thức học tập

n.

ội tăm chúng hình thành nên nhận thức và định hướng hành vi của chính họ. Tư nhiên Thành thạo trong việc ghi nhận và phân loại cây cối và động vật Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan