0

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (10)

3 595 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 10:17

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Câu Phương trình phản ứng : A Z = 58 ; A = 143 = 58 ; A = 139 93 U + n→ ZA X + 41 Nb + 3n + β − 235 92 B Z = 44 ; A = 140 Câu Cho phản ứng hạt nhân sau: 24 He + đây: A 17 O B Trong Z , A : 19 10 Ne C Câu Trong phản ứng hạt nhân: là: A Triti α 14 N → Li D + 12D → X + p B Prôton α C Z = 58 ; A = 140 D.Z X + 11 H Hạt nhân X hạt sau D He 23 11 Na + p → Y + 1020Ne X Y C Triti đơtêri D α triti Câu Xác định hạt x phản ứng sau : 1225Mg + x → 1122 Na + α A proton B nơtron Câu Cho phản ứng hạt nhân sau : Biết độ hụt khối của hạt nhân 23 He H C electron H + H → B 77,2 MeV 19 B nơtron F → n + 3,25 MeV C 772 MeV Câu 6(Đề CĐ- 2012) : Cho phản ứng hạt nhân: X + Giải: X + ∆mD = 0,0024 u 1u = 931 MeV/e2 Năng lượng liên kết A 7,72 MeV MeV A anpha He + D pozitron He +16 O C đơteri 19 F → He +16 O D 0,772 Hạt X D prôtôn Hạt X có số khối A = 16 + - 19 = có nguyên tử số Z = + – = Vậy X prôtôn Chọn D Câu Phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ xảy ở: A Nhiệt độ bình thường B Nhiệt độ thấp C Nhiệt độ cao D Áp suất cao Câu Trong lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân nơtrôn k phải thỏa mãn điều kiện nào? A.k 1 C.k ≤1 D.k=1 Câu Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng, đại lượng sau hạt sau phản ứng lớn so với lúc trước phản ứng A Tổng khối lượng hạt B Tổng độ hụt khối hạt C Tổng số nuclon hạt D Tổng vectơ động lượng hạt Câu 10 Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, hấp thụ nowtron B Một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ C Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, cách tự phát D Thành hai hạt nhân nhẹ vài nowtron, sau hấp thụ nơtron chậm Câu 11 Phản ứng nhiệt hạch A Kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B Kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C Phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D Phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 12 Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân A Tỏa nhiệt lượng lớn thực B Cần nhiệt độ cao C Hấp thụ nhiệt lượng lớn D Trong đó, hạt nhân nguyên tử nung chảy thành nuclon Câu 13 (Đề ĐH – CĐ 2010 )Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 14(ÐỀ ĐH-2009): Trong phân hạch hạt nhân nơtron Phát biểu sau đúng? 235 92 U, gọi k hệ số nhân A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 15 Phương trình phóng xạ: 1737 Cl + ZA A Z = 1, A = B Z = 2, A = 37 X → n + 18 Ar Trong Z, A là: C.Z = 1, A = D Z = 2, A =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (10) , Bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (10) ,