0

Tả ngắn về loài chim

8 5,503 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:25

Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2007 Tập làm văn Bài 1: - Cảm ơn cháu! - Không có gì ạ! Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2007 Tập làm văn Bài 2: a) Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói: Cảm ơn bạn. Tuần sau mình sẽ trả. b) Em đến thăm bạn ốm. Bạn em nói: Cảm ơn bạn. Mình sắp khỏi rồi. c) Em rót nước mời khách đến nhà. Khách nói: Cảm ơn cháu. Cháu ngoan quá! Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2007 Tập làm văn Bài 3: Chim chích bông Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà con nông dân. Theo Tô Hoài Thø t­ ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2007 TËp lµm v¨n Bµi 3: Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2007 Tập làm văn Một số loài chim Chim chích bông Chim sâu Chim bồ câu chích choè Chim sơn ca Chim chìa vôi Thø t­ ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2007 TËp lµm v¨n Mét sè loµi chim Chim c«ng Chim vµng anh Chim gâ kiÕn Chim vÑt Chim có mÌo Chim c¸nh côt Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2007 Tập làm văn Một số loài chim Chim chích bông Chim sâu Chim bồ câu chích choè Chim sơn ca Chim chìa vôi Chim vàng anh Chim vẹt Chim công Chim cú mèo . c«ng Chim vµng anh Chim gâ kiÕn Chim vÑt Chim có mÌo Chim c¸nh côt Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2007 Tập làm văn Một số loài chim Chim chích bông Chim sâu Chim. số loài chim Chim chích bông Chim sâu Chim bồ câu chích choè Chim sơn ca Chim chìa vôi Thø t­ ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2007 TËp lµm v¨n Mét sè loµi chim Chim
- Xem thêm -

Xem thêm: Tả ngắn về loài chim, Tả ngắn về loài chim,