0

giải quyết việc cho lao động nông thôn cho tỉnh Quảng Ninh

7 409 0
  • giải quyết việc cho  lao động nông thôn cho tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2016, 21:09

Thuc trang va giai phap giải quyết việc cho lao động nông thôn cho tỉnh Quảng NinhThực trạng, chất lượng và phát triển nguồn nhân lực hiện có là một trong những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia, của địa phương, của quá trình sản xuất, nhất là trong quá trình CNHHĐH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động xã hội. Nguồn lao động tốt, chất lượng cao là tiền đề vững chắc, là nhân tố quyết định đến sự phát triển kinh tế và sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Có nhiều khái niệm về chất lượng lao động (nguồn nhân lực), các yếu tố cấu thành lên chỉ số nàyQuảng Ninh là tỉnh có dân số không cao so với bình quân chung của cả nước, theo điều tra dân số thời điểm 142009, dân số Quảng Ninh là 1.146.600 người đứng thứ 3063 tỉnh thành trong toàn quốc, đứng thứ 6 trong vùng đồng bằng sông Hồng. CHUYÊN ĐỀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Tài liệu dành cho Báo cáo viên) I Thực trạng chất lượng lao động * Thực trạng, chất lượng phát triển nguồn nhân lực có vấn đề quan trọng quốc gia, địa phương, trình sản xuất, trình CNH-HĐH, chuyển dịch cấu kinh tế, phân công lại lao động xã hội Nguồn lao động tốt, chất lượng cao tiền đề vững chắc, nhân tố định đến phát triển kinh tế hưng thịnh quốc gia Có nhiều khái niệm chất lượng lao động (nguồn nhân lực), yếu tố cấu thành lên số Quảng Ninh tỉnh có dân số không cao so với bình quân chung nước, theo điều tra dân số thời điểm 1/4/2009, dân số Quảng Ninh 1.146.600 người đứng thứ 30/63 tỉnh thành toàn quốc, đứng thứ vùng đồng sông Hồng Năm 2012, dân số trung bình Quảng Ninh khoảng 1.190.000 người; lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế gần 673 ngàn người, lao động tuổi lao động chiếm khoảng 92% so với LLLĐ Lực lao động trẻ tập trung nhiều khu vực đô thị, đồng (76%) Đây nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trong đó, số lao động có việc làm khoảng gần 650 ngàn người; cấu lao động có chuyển dịch đáng kể phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Hiện tại, cấu lao động nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 41,88%, công nghiệp - xây dựng: 28,07%, thương mại - dịch vụ: 30,02% Để đạt kết mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 2020; năm qua, Quảng Ninh thực nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nhân lực: tiến hành chương trình phổ cập giáo dục; tăng cường ngân sách nhà nước để đầu tư nâng cấp sở vật chất, đào tạo giáo viên, giảng viên; xây dựng chế gắn kết sở dạy nghề với người sử dụng lao động, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo Các sở đào tạo ý đến nhu cầu người học, nhu cầu sử dụng doanh nghiệp tích cực chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu thị trường Vì chất lượng lao động có nâng lên đáng kể trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật chuyển biến tích cực cấu Theo điều tra đánh giá Phòng thương mại Việt Nam (VCCI), tiêu chí cấu thành lên số PCI** địa phương nước thỉ tiêu chí đào tạo nguồn nhân lực Quảng Ninh đánh giá cao, năm 2011 đứng đầu nước đạt 5,80 điểm, năm 2012 đứng vị trí thứ sau Hà Nội , Năm 2005, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn lực lượng lao động Quảng Ninh (70,35%) Tuy nhiên, khác hẳn so với nước tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo giảm xuống rõ rệt, đến năm 2011, tỷ lệ 49%, thấp nhiều so với nước (khoảng 70%) Năm 2012 tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%, qua đào tạo nghề 43,9% Lực lượng lao động qua đào tạo chiếm khoảng 55% tổng số lực lượng lao động tỉnh mức tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 3,5% Trong nhóm lao động qua đào tạo, đào tạo nghề đạt thành tựu đáng kể chiếm 43,9% số lao động qua đào tạo, với số lượng tăng gấp lần khoảng thời gian từ 2005-2011 Tỷ lệ lao động có trình độ cao (từ đại học trở lên) có mức tăng trưởng hàng năm cao thứ hai nhóm lao động qua đào tạo nghề chiếm tỷ trọng 11% tổng số lao động qua đào tạo thời điểm năm 2011 Đây nhóm lao động có vai trò định đến phát triển kinh tế tỉnh, đặc biệt số nhóm ngành kinh tế đòi hỏi có nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực Nếu tính đến nhóm có trình độ cao đẳng, tỷ trọng lực lượng lao động có trình độ cao chiếm khoảng 15% tổng lực lượng lao động tỉnh Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo 70-75%, qua đào tạo nghề 55%, năm 2020 tương ứng 90% 70% (theo Đề án phát triển nhanh bền vững Tỉnh ủy) Nhu cầu lao động năm 2015 tỉnh 700 ngàn người năm 2020 từ 800 đến 900 ngàn tùy theo dự báo phát triển kinh tế Như tỉnh Quảng Ninh phải nhập lao động Trong năm gần đây, Quảng Ninh có cố gắng công tác tạo việc làm cho người lao động Đi đôi với việc đẩy mạnh sản xuất để giải việc làm, tỉnh trọng thực giải pháp, sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tự tìm kiếm việc làm giải việc làm Một kênh giúp người lao động kết nối thông tin với người sử dụng lao động qua sàn giao dịch việc làm Đây hoạt động tích cực làm chuyển biến nhận thức cấp, ngành, nhân dân trách nhiệm biện pháp giải việc làm cho người lao động Tần suất hoạt động sàn giao dịch việc làm Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Ninh phiên/tháng, tổ chức vào ngày mồng 10 25 tháng Hạ Long, Uông Bí Móng Cái Qua phân tích kết cụ thể sàn giao dịch việc làm năm 2012 cho thấy thực trạng là: - Doanh nghiệp đăng ký tham gia giao dịch việc làm qua sàn 813 lượt đơn vị, có 21 lượt doanh nghiệp nhà nước (2,6%), 14 lượt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (1,7%), lại doanh nghiệp dân doanh (95,7%) - Tổng số vị trí lao động cần tuyển 16.326; số lao động đăng ký tìm việc làm sàn 6.073 người, chiếm 37% so với nhu cầu cần tuyển - Tổng số lao động trúng sơ tuyển sàn giao dịch việc làm 2.936, chiếm 48,6% so với số lao động dự tuyển 18% so với nhu cầu cần tuyển Như với nhu cầu công khai sàn giao dịch việc làm, nguồn lao động đáp ứng nhu cầu mức thấp Kết phân tích chưa phản ánh đầy đủ mối quan hệ cung cầu lao động song cho thấy dấu hiệu thiếu nguồn lao động, bất cập chất lượng lao động: thể lực, tác phong kỷ luật làm việc, trình độ nghề nghiệp Thiếu CNKT, đặc biệt trình độ cao, thiếu lao động ngành dịch vụ cao cấp (tài chính, ngân hàng, du lịch ), thiếu kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật khai thác, xây dựng, tự động hóa cán có kinh nghiệm quản lý điều hành khách sạn lớn, đầu bếp có tay nghề cao thừa cử nhân quản trị kinh doanh, luật, trung cấp kế toán, du lịch đào tạo trình độ sơ, trung cấp, cao đẳng Sự bất hợp lý gây nên tình trạng ngành thiếu, ngành thừa cán bộ, nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp không tìm việc làm, nhiều người phải làm trái ngành, trái nghề, chí phải làm công việc đòi hỏi tay nghề chuyên môn thấp nhiều Thực trạng gây nên lãng phí lớn cho Nhà nước người học, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị mức 5,3% (2011) Theo thống kê nước cho thấy 70% sinh viên tốt nghiệp đại học không làm ngành nghề học, có khu công nghiệp Đà Nẵng có hàng nghìn cử nhân, tốt nghiệp đại học lại làm vị trí công nhân Vậy cung cầu chưa gặp nhau, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông chưa tốt nên học sinh chọn nghề theo cảm tính, theo dư luận xã hội, đám đông gây vấn đề “thừa thầy, thiếu thợ” Đây vấn đề nóng thị trường lao động nước nói chung tỉnh Quảng Ninh nói riêng, mâu thuẫn quan hệ cung, cầu lao động Mâu thuẫn xuất phát từ 03 phía: Các sở đào tạo: đào tạo có khả năng: yếu tố lịch sử thời bao cấp, hạn chế lực đào tạo (đội ngũ giáo viên, sở vật chất, chương trình giáo trình), nguồn lực xã hội dành cho đào tạo thiếu, sở đào tạo chưa động, hoạt động để tồn tại, mặt sở đào tạo đơn vị phải tính toán cân thu chi doanh nghiệp nên họ phải đào tạo nghề mà có nhiều người học Người học học theo trào lưu chung: chưa có định hướng, hướng nghiệp đầy đủ từ phía gia đình, xã hội, trường phổ thông thân người học, theo quan niệm xã hội: xong phổ thông phải học đại học, học để làm quan làm việc, lao động… Doanh nghiệp lại có nhu cầu nhân lực riêng: doanh nghiệp lớn ngành than, hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ chưa có kế hoạch dự báo nhu cầu nhân lực doanh nghiệp, có đại cương chung chung chưa cụ thể: cần người, ngành nghề gì, cần lúc nào, chế độ trả lương cho người lao động… Mối quan hệ gắn kết doanh nghiệp – sở đào tạo người học chưa có có chưa hiệu quả, trừ ngành than (hiện ngành than có quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2015, trả kinh phí đào tạo, hợp đồng bố trí việc làm sau đào tạo) Nói cách khác sản phẩm sở đào tạo (cung) chưa phù hợp với đòi hỏi nhân lực doanh nghiệp (cầu)- cung chưa gặp cầu Từ dẫn đến tình trạng ý kiến nêu Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh công nghiệp với cấu lao động nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp 37%, công nghiệp - xây dựng: 27% dịch vụ - thương mại: 36%; đến năm 2020 phấn đấu trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp theo hướng đại, cấu lao động nhóm ngành kinh tế tương ứng 25%, 25% 50% Để đạt mục tiêu trên, yêu cầu cấp thiết cần quy hoạch nguồn nhân lực dự báo, định hướng cấu nghề đào tạo, đầu tư chăm sóc sức khỏe người lao động, yêu cầu cải tiến, đổi nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường sở vật chất cho đào tạo sở nhu cầu sử dụng Hiện tỉnh tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch ngành, địa phương giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy chuẩn bị ban hành Nghị phát triển nguồn nhân lực cải cách hành II Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động địa bàn Quảng Ninh Để nâng cao chất lượng lao động đòi hỏi nhiều giải pháp đồng từ chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp Cơ cấu lao động kỹ sư – trung cấp 10 công nhân kỹ thuật liệu thích hợp không hay phải bao nhiêu, xu phát triển kinh tế xã hội, ngành lĩnh vực, công tác dự báo (Quảng Ninh năm 2015: tỉnh đạt tiêu chí tỉnh công nghiệp với cấu kinh tế: Công nghiệp – Dịch vụ - Nông nghiệp Năm 2020: tỉnh đạt tiêu chí tỉnh công nghiệp đại với cấu kinh tế: Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp với mức GDP bình quân đầu người gấp 2,5-3 lần bình quân nước) Trong phạm vi thời gian hôm nêu giải pháp đào tạo nghề để nâng cao chất lượng lao động địa bàn Nhiệm vụ Giáo dục nghề nghiệp có hai hệ thống: a Giáo dục chuyên nghiệp: Hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngành Giáo dục Đào tạo quản lý Hiện địa bàn Quảng Ninh có 10 trường chuyên nghiệp gồm 01 đại học, 06 trường cao đẳng, 02 trường trung học CN 01 trường khiếu thể dục thể thao Nhiệm vụ đào tạo lao động bậc đại học, cao đẳng trung cấp b Đào tạo nghề : Hệ thống trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề sở dạy nghề khác ngành Lao động – Thương binh Xã hội Quảng Ninh Dạy nghề có ba cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp sơ cấp nghề Số sở dạy nghề toàn tỉnh 40 sở: 05 Trường nghề gồm trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề (trong có trường tư thục); - 07 Trường chuyên nghiệp có dạy nghề gồm trường đại học, trường cao đẳng chuyên nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp vừa đào tạo chuyên nghiệp vừa tham gia dạy nghề; - 08 trung tâm dạy nghề (trong có trung tâm dạy nghề tư thục); - 07 trung tâm, đơn vị nghiệp khác (trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm khoa học kỹ thuật giống thuỷ sản vv ) có tham gia dạy nghề - Hơn 10 sở khác doanh nghiệp, đơn vị nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề - Nếu tính sở dạy nghề xây dựng đăng ký hoạt động dạy nghề số CSDN tỉnh 52 (Trường CĐN Việt – Hàn QN, 02 trung tâm DN Vân Đồn, Đông Triều; 05 Trung tâm Hướng nghiệp GDTX cấp huyện) - Hằng năm, hệ thống tuyển sinh 40 ngàn người, năm 2012 khoảng 47 ngàn, hệ chuyên nghiệp khoảng 13 ngàn dạy nghề 34 ngàn Số nghề đào tạo 90 nghề - Trong 13.000 tuyển sinh năm vào hệ đào tạo chuyên nghiệp chủ yếu tập trung nhóm ngành nghề kỹ thuật, sư phạm, kinh tế (kế toán tài chính, quản trị doanh nghiệp…) Ngoài đào tạo quy trường, có 25 trường Đại học, cao đẳng có liên kết đào tạo Quảng Ninh với số lượng 23.000 người, ngành nghề đào tạo chủ yếu nhóm ngành kinh tế (theo số liệu Sở Giáo dục – Đào tạo) Qua cho thấy có tượng “ thừa thày, thiếu thợ” đào tạo nhiều cử nhân nhóm ngành kinh tế - Trong số 34.000 người tuyển sinh học nghề năm 2012 có 23% học trình độ trung cấp cao đẳng nghề (thời gian đào tạo 01 năm trở lên), theo cấu ngành nghề: ngành khai thác mỏ chiếm 21.4%; Nhóm nghề vận hành thiết bị, phương tiện giới chiếm 41,78%; Nhóm nghề điện - sửa chữa 5,45%; Nhóm nghề Xây dựng 2,16%; Nhóm nghề Nông- Lâm - Ngư nghiệp 7,44%; Nhóm nghề thủ công nghiệp 2,39%; Nhóm nghề Du lịch - dịch vụ 3,82%; Nhóm nghề Công nghệ thông tin 4,77%; nhóm nghề khác : 11,05% Riêng dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2012 đạt 5.078 người chiếm 14,7% - Đánh giá: đáp ứng số lượng lao động cho nhu cầu xã hội cho ngành than, vận tải Tuy thực tế, chất lượng đào tạo số ngành thấp, kỹ nghề nghiệp thái độ, tác phong, ứng xử người tốt nghiệp Người tốt nghiệp vào doanh nghiệp cần đào tạo bổ sung đào tạo lại Qua tính toán cho thấy, khả đào tạo trường đáp ứng nhu cầu lao động Tuy nhiên với ngành nghề đặc thù, chất lượng cao trình độ cao cần có hợp tác với sở tỉnh nước Giải pháp 1- Tăng cường công tác quản lý nhà nước dạy nghề: - Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới sở dạy nghề giai đoạn 2012-2020, định hướng đến 2030 theo hướng xã hội hóa củng cố nâng cao lực sở dạy nghề để nâng cao chất lượng dạy nghề - Có sách hỗ trợ người học nghề, sách đãi ngộ, thu hút giáo viên dạy nghề - Hình thành Quỹ hỗ trợ học nghề theo Luật Dạy nghề - Phân luồng học sinh sở, quy định tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học sở vào học nghề theo hướng khoảng 15% học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề 2- Phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề: - Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực* trình độ đào tạo, kỹ sư phạm nghề vào năm 2014, nghề khác đạt chuẩn vào năm 2015 Cử giáo viên, cán quản lý dạy nghề tham gia lớp bồi dưỡng nước - Chuẩn hóa đội ngũ cán quản lý dạy nghề cấp tỉnh cấp huyện Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề cho cán làm công tác văn - xã cấp xã 3- Phát triển chương trình giáo trình sở chương trình khung Bộ Lao động TBXH ban hành, trọng tâm nghề trọng điểm; chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn 4- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt-Hàn, Trung tâm dạy nghề Vân Đồn, Đông Triều, Cẩm Phả Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy nghề cho nghề trọng điểm cấp quốc gia khu vực trường đạt chuẩn thiết bị dạy nghề theo quy định Các sở dạy nghề phải đảm bảo đầu tư sở vật chất thiết bị dạy nghề tối thiểu cho nghề đào tạo 5- Kiểm soát, đảm bảo chất lượng dạy nghề: thực kiểm định sở dạy nghề chương trình dạy nghề; đánh giá cấp chứng kỹ nghề 6- Gắn kết dạy nghề với thị trường lao động, dạy nghề theo địa tham gia doanh nghiệp, trọng tâm ngành than, ngành du lịch dịch vụ 7- Nâng cao nhận thức phát triển dạy nghề 8- Đẩy mạnh hợp tác dạy nghề: hợp tác với sở dạy nghề tỉnh quốc tế để phát triển dạy nghề (những nghề mà tỉnh chưa có trình độ đào tạo thấp) nâng cao trình độ đào tạo nghề Tăng nguốn lực đầu tư cho dạy nghề lên khoảng 12-13% tổng chi từ ngân sách cho giáo dục đào tạo Riêng năm 2012 chi 500 tỷ cho lĩnh vực dạy nghề Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nguồn lực cho phát triển dạy nghề, có sách hỗ trợ vốn, đất đai, thuế với sở dạy nghề công lập 10 Có sách yêu cầu doanh nghiệp phải tuyển người qua đào tạo từ trình độ sơ cấp nghề trở lên Khi có dự án đầu tư phải có phần phương án, kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực (số lượng, cấu ngành nghề, trình độ, kinh phí đào tạo, dự kiến nguồn tuyển) 11 Làm tốt công tác dự báo nguồn nhân lực: doanh nghiệp thành lập phải có phương án nhân lực, có kế hoạch nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực Các thông tin phải tổng hợp gửi đến quan quản lý sở đào tạo - Phối hợp tốt sở đào tạo doanh nghiệp đào tạo từ việc tuyển sinh, xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình giáo trình, tạo điều kiện cho người học thực hành doanh nghiệp - Doanh nghiệp cần đóng góp vào quỹ hỗ trợ học nghề theo luật Dạy nghề 2006 - Định kỳ tổ chức gặp gỡ trao đổi thông tin ba nhà: Nhà doanh nghiệp – Nhà quản lý – Nhà trường Hiệp hội Cơ quan quản lý tổ chức thực hiện./
- Xem thêm -

Xem thêm: giải quyết việc cho lao động nông thôn cho tỉnh Quảng Ninh, giải quyết việc cho lao động nông thôn cho tỉnh Quảng Ninh, giải quyết việc cho lao động nông thôn cho tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan