0

20 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 8 có đáp án

61 2,005 4
  • 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 8 có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 02:21

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) _ Câu 1.(2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Một số tiêu phát triển kinh tế- xã hội số nước châu Á năm 2003: Cơ cấu GDP ( %) Các nước Nhật Cô- oét Việt Nam Lào Nông nghiệp 1,5 23,6 53 GDP/người Công nghiệp 66,4 41,8 38,6 24,3 33400 19040 415 317 Cao Cao Thấp Thấp Dịch vụ 32,1 58,0 37,8 22,7 Mức thu nhập a) Hãy so sánh giá trị nông nghiệp dịch vụ cấu GDP nước có mức thu nhập cao với nước có mức thu nhập thấp? b) Nêu mối quan hệ giá trị nông nghiệp dịch vụ với bình quân GDP theo đầu người? Câu 2.( điểm) a) ASEAN thành lập năm nào? b) Nước ta gia nhập ASEAN năm bao nhiêu? c) Những thành tựu thách thức nước ta gia nhập ASEAN? Câu ( điểm) a) Vì nói: Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam? b) Để khai thác hợp lý tiềm miền đồi núi phải làm gì? Câu ( điểm) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng lúa cà phê Đông Nam Á giới (%) Lãnh thổ Lúa Cà phê Đông Nam Á 26,0 19,0 Thế giới 100,0 100,0 a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu sản lượng lúa cà phê khu vực Đông Nam Á so với giới? b) Từ biểu đồ rút nhận xét giải thích? -HẾT - UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: ĐỊA LÝ Đáp án a/ So sánh: - Các nước có thu nhập cao, giá trị nông nghiệp cấu GDP thấp, giá trị dịch vụ cao - Các nước có thu nhập thấp, giá trị nông nghiệp cấu GDP cao b/ Mối quan hệ: - Những nước có tỉ trọng nông nghiệp cấu GDP cao có bình quân GDP theo đầu người thấp - Những nước có tỉ trọng nông nghiệp cấu GDP thấp tỉ trọng dịch vụ cao, có bình quân theo đầu người cao a/ ASEAN thành lập năm 1967 b/ Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 c/ Thành tựu, thách thức: - Thành tựu:  Tốc độ tăng trưởng buôn bán với ASEAN cao.Tỉ trọng hàng hoá buôn bán với nước hiệp hội lớn( 1/3 tổng buôn bán quốc tế Việt Nam)  Mặt hàng xuất chính: gạo.hàng nhập khẩu: xăng dầu, phân bón, hàng điện tử… - Thách thức:  Sự chênh lệch trình độ , hàng hoá cạnh tranh…  Sự khác biệt thể chế trị, bất đồng ngôn ngữ… a/ Giải thích: - Đồi núi chiếm 3/4 diên tích lãnh thổ dạng phổ biến ( dẫn chứng) - Đồi núi ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan tự nhiên ( phân hóa đai cao) - Đồi núi chứa nhiều tài nguyên: đất, rừng, khoáng sản, trữ thủy điện - Đồi núi ảnh hưởng nhiều đến phát triển KT- XH (dẫn chứng) b/ Để khai thác hợp lý tiềm miền đồi núi phải: - Đẩy mạnh phát triển giao thông, xây dựng sở hạ tầng - Tăng cường trồng bảo vệ rừng - Khai thác nguồn tài nguyên đôi với bảo vệ môi trường - Xây dựng khu công nghiệp khai thác khoáng sản, phát triển mô hình kinh tế trang trại, du lịch sinh thái a/ Vẽ biểu đồ: - Vẽ biểu đồ hình tròn - Yêu cầu vẽ đẹp, xác, có thích, tên biểu đồ b/ Nhận xét giải thích: Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 - - Nhận xét: Đông Nam Á có tỉ trọng lúa cà phê lớn( Lúa chiếm hơn1/4, cà phê chiếm gần 1/5 sản lượng lúa cà phê giới) Giải thích:  Đất phù sa màu mỡ đồng bằng=>trồng lúa Đất badan cao nguyên=>Trồng công nghiệp  Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nguồn nước dồi dào…  Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống canh tác lâu đời HẾT 0,5 0,5 0,25 0,25 UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1:( điểm ) Dựa vào hình vẽ kiến thức học Hãy cho biết a Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ? b Nhận xét độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất vào ngày: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí ? c Nguyên nhân tượng mùa sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh Trái Đất ? Câu ( điểm ) Nêu khác quần cư nông thôn quần cư đô thị Câu ( điểm ) Khí hậu châu phổ biến kiểu khí hậu ? Nêu đặc điểm kiểu khí hậu Câu ( điểm ) Nam có miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm miền ? Câu ( điểm ) Dựa vào bảng số liệu Sự gia tăng dân số châu từ năm 1800- 2002 Đơn vị : Triệu người Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân 600 880 1402 2100 3110 3766 a vẽ biểu đồ thích hợp thể gia tăng dân số từ năm 1800- 2002 b Nhận xét gia tăng dân số châu - HẾT - UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT MÔN: Địa lý I Câu Đáp án Điểm a/ a Trái Đất chuyển động quanh mặt Trời theo hướng từ Tây 0,25 điểm sang Đông , quỹ đạo có hình elíp gần tròn b/ b Độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất vào ngày : Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí không đổi c/ c.Khi chuyển động quỹ đạo , trục Trái Đất 0,25 điểm điểm có độ nghiên không đổi hướng phía nên hai nửa cầu Bắc nam luân phiên ngả phía Mặt trời ,sinh mùa ) - Nửa cầu ngả phía Mặt Trời, góc chiếu lớn, nhận nhiều ánh sáng nhiệt Là mùa nóng nửa cầu - Nửa cầu không ngả phía Mặt Trời, góc chiếu nhỏ , nhận ánh sáng nhiệt Là mùa lạnh nửa cầu *Quân cư nông thôn: - Cách tổ chức sinh sống : nhà cửa xen đồng ruộng, tập hợp thành làng xóm - Mật độ dân cư: thưa thớt Lối sống : + Dựa vào truyền thống gia đình , dòng họ làng xóm + Có phong tục tập quán , lễ hội cổ truyền -Hoạt động kinh tế : Sản xuất nông nông ngư nghiệp * Quần cư đô thị : - Cách tổ chức sinh sống:nhà cử xây dụng theo phố phường - Mật dân số: Dân tập trung đông - Lối sống: + Cộng đồng có tổ chức , nếp sống văn minh, trật tự bình đẳng - Hoạt động kinh tế: sản xuất công nhgiệp dịch vụ 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 đ 0,25đ 0,25 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Khí hậu châu phổ biến kiểu khí hậu gió mùa kiểu khí hậu lục địa Các kiểu khí hậu gió mùa : Phân bố: + Khí hậu gió mùa nhiệt đới phân bố Nam Đông nam khí hậu gió mùa cận nhiệt ôn đới gió mùa phân bố Đông Tính chất: + Mùa đông có gió thổi từ nội địa ra, không khí khô lạnh mưa không đáng kể + Mùa hạ gió thổi từ đại dương vào lục địa thời tiết nóng ẩm có mưa nhiều 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Các kiểu khí hậu lục địa: Phân bố: + Các kiểu khí hậu ôn đới lục địa phân bố chủ yếu vùng nội địa khu vực Tây nam Tính chất: + Mùa đông khô lạnh , mùa hạ khô nóng, lượng mưa TB năm thay đổi từ 200 – 500 mm, độ bốc lớn nên độ ảm không khí thấp +Hầu hết vùng nội địa Tây nam phts triển cảnh quan bán hoang mạc hoang mạc Nam có miền địa hình + Phía bắc : Hệ thống hy ma lay a hùng vĩ chạy theo hướng TBB- ĐN dài gần 2600 km, rộng 320 – 400 km Phía nam : - Là sơn nguyên đê can tương đôí thấp vá phẳng, hai rìa phía tây đông dãy Gát tây gát đông + Giữa chân núi hi ma lay a sơn nguyên đê can - Là đồng ấn rộng phẳng ,chạt tùe bờ biển ráp đén vịnh Ben gan dài 3000 km bề rộng từ 250 km đén 352 Km Vẽ biểu đồ: Biểu đồ hình cột , chí xác đẹp Ghi tên biểu đồ Nhận Xét : Dân số châu tănh nhanh , tỉ lệ gia tăng tự nhiên châu giảm tốc độ gia tăng dân số nhanh Tăng nhanh từ năm 1970 đén năm 2002 - HẾT - 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,5 0,5 0,5 0,5 1,25 0,25 0,25 0,5 UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (2 điểm) Nêu ảnh hưởng khí hậu đến địa hình sông ngòi Việt Nam? Câu (1,5 điểm) Những nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng nước ta? Nhà nước ta có biện pháp sách để bảo vệ rừng? Câu 3: (2 đ) Nét bật thiên nhiên miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ gì? Vì tính chất nhiệt đới miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Câu 4: (2 đ) Vì nước ĐNA tiến hành CNH kinh tế phát triển chưa vững ? Câu 5: (2,5 đ) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng số vật nuôi, trồng năm 2000 Lãnh thổ Lúa Mía Cà phê Lợn Trâu ( triệu ) ( triệu ) ( nghìn ) ( triệu ) ( triệu con) ĐNA 157 129 1400 57 15 Thế giới 599 1278 7300 908 165 a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể sản lượng lúa, cà phê khu vực ĐNA so với giới b) Vì khu vực sản xuất nhiều nông sản Hết UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÝ Đáp ¸n * Khí hậu ảnh hưởng đến địa hình : - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng ẩm 23.50  đất đá bị phong hoá mạnh mẽ, tạo nên lớp vỏ phong hoá dày, vụn bở - Luợng mưa lớn ,tập trung theo mùa  xói mòn, xâm thực địa hình - Nước mưa hoà tan đá vôi tạo nên địa hình Cacxtơ độc đáo * Khí hậu ảnh hưởng đến sông ngòi: - Lượng mưa lớn  nhiều sông, sông nhiều nước - Mưa nhiều phân mùa  chế độ dòng chảy phân mùa Sông có mùa nước cạn trung với mùa mưa tổng lượng nước mùa mưa chiếm 70->80% Tổng lượng nước năm - Mưa lớn tập trung theo mùa  xói mòn địa hình  sông ngòi nhiều phù sa * Nguyên nhân: - Chiến tranh hủy diệt - Cháy rừng - Chặt phá, khai thác sức tái sinh rừng - Quản lý lỏng lẻo, bảo vệ chưa tốt * Biện pháp bảo vệ: - Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tu bổ, tái tạo rừng - Sử dụng hợp lý rừng khai thác - Bảo vệ đặc biệt rừng phòng hộ đầu nguồn - Bảo tồn đa dạng sinh học Điểm 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 *Nét bật thiên nhiên miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ: 0.5 - Mùa đông lạnh gi¸, mưa phùn, gió bất, lượng mưa nhỏ -Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ vì:: 1,5 +Miền chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mùa Đông Bắc từ phía Bắc trung tâm châu Á tràn xuống +Vị trí tiếp giáp với vòng ngoại chí tuyến nhiệt đới Hoa Nam +Miền có dạng địa hình đồi núi thấp, không che chắn +Các dãy núi mở rộng phía Bắc, tạo điều kiện cho luồng gió mùa Đông Bắc lạnh dễ dàng lấn sâu vào đất liền - Phát triển kinh tế vững chắc, bền vững phát triển có chiều hướng tăng cách vững chắc, ổn định, đồng thời phải đôi với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường để tiếp tục cung cấp điều kiện sống cho hệ mai sau Môi trường bảo vệ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững quốc gia ngày - Các nước ĐNA tiến hành CNH, cấu kinh tế có thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực, đóng góp GDP hàng năm ngành ngày nhiều vào kinh tế đặc biệt CN Tuy nhiên kinh tế nước khu vực đánh giá phát triển nhanh chưa vững chắc, vì: + KT phát triển chưa vững chắc, dễ bị ảnh hưởng từ tác động bên + Môi trường chưa quan tâm mức trình phát triển đất nước ( Ô nhiễm môi trường đô thị, chặt phá rừng, cháy rừng dẫn đến có nhiều thảm hoạ thiên tai ) a) Vẽ biểu đồ  B1: Xử lí số liệu: Đơn vị : % ĐNA so với TG Lúa 26,2 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 Cà phê 19,2 B2- Vẽ biểu đồ hình tròn, có kí hiệu, có tên biểu đồ, có bảng giải b) GT: - Khu vực ĐNA có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất NN sản 0,5 xuất nhiều loại nông phẩm nhiệt đới có giá trị, đặc biệt lúa gạo cà phê Cụ thể: - Lúa ĐNA chiếm 36,7% châu Á 26,2% TG - Cà phê ĐNA chiếm 77,7% châu Á 19,2% TG  Do : 0,5 - Có đồng phù sa màu mỡ - Có khí hậu nóng ẩm quanh năm ( Nhiệt đới gió mùa ) - Có nguồn nước tưới dồi - Có truyền thống canh tác lâu đời Hết UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (1 điểm) Quan sát sơ đồ sau Đất liền Biển Hãy trình bày trình hình thành mưa trái đất? Nêu cách tính lượng mưa trung bình năm địa phương? Câu (1 điểm) Dựa vào kiến thức học, xác định hướng lại (Đông, Tây, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam) theo mũi tên hướng Nam hình đây: Nam Câu (2 điểm) Cho bảng sau: Mùa lũ lưu vực sông Ghi chú: + tháng lũ Tháng Lưu vực sông Các sông Bắc Bộ Các sông Trung Bộ Các sông Nam Bộ 10 11 12 + + + + + + + + + + + + + + Nêu giải thích khác mùa lũ sông thuộc khu vực nước ta Câu (3 đ) a Phân tích biểu tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần địa hình, sông ngòi nước ta? 2.5 Hãy giải thích vĩ độ mà nhiệt độ Việt Nam Ấn Độ khác như: * Tháng giêng: - Hà Nội (Việt Nam) nhiệt độ thấp Nac-pơ (Ấn Độ) 4,4oC - Vinh (Việt Nam) nhiệt độ thấp Mum-Bai (Ấn Độ) 6,3oC Câu 5(3 đ) Dựa vào bảng số liệu dân số nước ta từ năm 1996 – 2009 (Đơn vị: Nghìn người) Năm Nam Nữ 1996 2000 2003 2006 2009 35857.3 38166.4 39755.4 41354.9 42482.6 37922.4 39469.0 41170.0 42781.9 43307.0 a Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể dân số nước ta từ năm 1996 – 2009? b Nhận xét tình hình gia tăng dân số nước ta tỉ lệ giới tính giai đoạn ? - HẾT - UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: ĐỊA LÍ Câu 1: điểm Phần a: 0.5 điểm + Châu Á có số dân lớn giới (năm 2002 đạt 60,6% dân số gới) + Mức gia tăng tự nhiên dân số châu A cao, đạt 1,3% (năm 2002) - Đứng thứ ba sau châu Phi châu Mĩ - Ngang mức tăng trung bình giới Phần b: 1.5 điểm * Dân số châu Á đông số nguyên nhân sau: - Do châu Á có nhiều đồng châu thổ màu mỡ vùng ôn đới, nhiệt đới thuận lợi cho quần cư người 0.25đ - Trong thời gian dài, mô hình gia đình đông khuyến khích để thỏa mãn nhu cầu lao động nghề nông truyền thống trồng lúa nước châu Á 0.25đ - Nhiều nơi châu Á tồn hủ tục, quan niệm cũ (học sinh nêu ví dụ) (0.25đ) - Tôn giáo ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng dân số (học sinh nêu ví dụ) 0.5đ -Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao (0,25đ) Câu 2: điểm - Không khí nóng sau hấp thụ xạ mặt đất, mà mặt đất xạ sau hấp thụ đươc xạ Mặt Trời (1.0đ), nhiệt độ cao không khí phải vào lúc 13 giờ, chậm so với mặt đất (1.0đ) (Câu học sinh có cách diễn đạt khác nội dung phải theo gợi ý trên) Câu 3: điểm - Đặc điểm biển Đông: (1,25đ) + VN biển Đông bao bọc phía Đông Đông Nam (0,25đ) + Biển Đông vùng biển rộng triệu km2 (0,25 đ) + Là biển nóng chịu ảnh hưởng gió mùa, thề rõ nhiệt độ nước biển, dòng hải lưu thành phần loài sinh vật biển (0,25 đ) + Biển Đông biển tương đối kín.Hình dạng biển tạo nên tính chất khép kín dòng hải lưu với hướng chảy chịu chi phối gió mùa (0,25 đ) + Tính chất nhiệt đới gió mùa tính chất khép kín đặc điểm biển Đông ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiên nhiên nước ta (0,25 đ) - Ảnh hưởng biển Đông khí hậu: (1,25đ) + Nhờ có biển Đông , khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương, điều hòa (0.55đ) + Biển Đông nguồn dự trữ ẩm, làm cho độ ẩm tương đối không khí thường 80% (0.25đ) + Biển Đông mang lại cho nước ta lượng mưa lớn (0.25đ) + Biển Đông làm giảm tính chất khắc nghiệt thời tiết lạnh mùa đông dịu bớt thời tiết nóng vào mùa hè (0.25đ) + Biển Đông làm biến tích khối khí qua biển vào nước ta (0.25đ) - Ảnh hưởng biển Đông địa hình (0,5 đ) + Các dạng địa hình ven biển đa dạng: vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, tam giác châu thổ với bãi triều rộng lớn, bãi cát phẳng, đầm phá, cồn cát, vịnh nước sâu , đảo ven bờ rạn san hô…(0.25đ) + Có nhiều giá trị kinh tế biển: xây dựng cảng, khai thác nuôi trồng thủy sản, du lịch….(0.25đ) Câu 4: điểm a/ Vẽ biểu đồ: điểm - Yêu cầu: Vẽ đủ cột, xác, đẹp, có tên biểu đồ ghi đầy đủ b/ Nhận xét giải thích: điểm - cụ thể sau: + Nhận xét : 1.0 điểm - Thu nhập bình quân đầu người nước không - Cô-oét nước có GDP/người cao nhất, sau đến Hàn Quốc, Trung Quốc thấp Lào + Giải thích : 1.0 điểm - Cô-oét có nguồn dầu khí phong phú nhiều nước công nghiệp đầu tư khai thác -> thu nhập bình quân đầu người cao - Hàn Quốc nước công nghiệp mới, có mức độ công nghiệp hoá cao nhanh - Trung Quốc tập trung phát triển dịch vụ công nghiệp chế biến để xuất -> tốc độ tăng trưởng kinh tế cao - Lào nước phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn *Ghi chú: Học sinh sử dụng Át lát đại lí để làm thi UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( điểm ) Phân biệt lục địa châu lục? Kể tên lục địa châu lục giới? Câu 2: ( 2,5 điểm ) Đặc điểm sông ngòi nước ta? Sông ngòi nước ta chịu ảnh hưởng khí hậu nào? Câu 3: ( 2,5 điểm ) Chứng minh nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú? Em nêu số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh số tài nguyên khoáng sản nước ta? Câu 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu diện tích rừng Việt Nam qua số năm, hãy: a Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn 33 triệu ha) b Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ ? c Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam ? Diện tích rừng Việt Nam (đơn vị triệu ha) Năm Diện tích rừng 1943 14,3 1993 8,6 - HẾT - 2001 11,8 UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu Câu (2 điểm) Câu (3 điểm) Câu (2 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: ĐỊA LÝ Đáp án * Phân biệt lục địa châu lục - Lục địa: khối đất liền rộng hàng triệu ki lô mét vuông, có biển đại dương bao quanh Sự phân chia lục địa mang ý nghĩa mặt tự nhiên chinh + Trên giới có lục địa là: lục địa Á-Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô- xtrây-li-a, lục địa Nam Cực - Châu lục: bao gồm phần lục địa đảo, quần đảo bao quanh Sự phân chia châu lục chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chớnh trị + Trờn giới cú châu.lục là: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu đại dương châu Nam Cực * Đặc điểm sông ngòi nước ta : ( 2đ) a Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp nước: nước có 2360 sông dài 10 km ( 93% sông nhỏ, ngắn dốc) Các sông lớn sông Hồng, Me Công có phần trung hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta Chúng tạo nên đồng châu thổ rộng lớn b Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính: tây bắc- đông nam vòng cung trùng với hướng địa hình c Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ mùa cạn khác rõ rệt Lượng nước mùa lũ gấp - lần mùa cạn, chiếm 7080 lượng nước năm d Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn: bình quân 1m3 nước có 233g cát bùn chất hòa tan, tổng lượng phù sa 200 triệu / năm * Ảnh hưởng khí hậu tới sông ngòi: - Lượng mưa lớn -> sông ngòi phát triển - Khí hậu phân hóa làm mùa -> sông ngòi có mùa nước : + Mùa mưa khí hậu tương ứng với mùa lũ sông + Mùa khô khí hậu tương ứng với mùa cạn sông - Lượng mưa lớn, tập trung theo mùa -> xói mòn địa hình -> sông ngòi nhiều phù sa * Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú: - Trên lãnh thổ( đất liền biển đảo) có khoảng 5000 điểm quặng tụ khoáng gần 60 loại khoáng sản khác nhau, nhiều loại khai thác + Khoáng sản lượng: than, dầu, khí tự nhiên + Khoáng sản kim loại: sắt, đồng, chì, kẽm, bô xít, thiếc… + Khoáng sản phi kim loại: apatit, đá quý, đá vôi… - Phần lớn khoáng sản có trữ lượng vừa nhỏ, số khoáng sản có trữ lượng lớn than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bô xit * Một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh số tài nguyên Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 khoáng sản nước ta: + Chính sách khai thác vơ vét, bóc lột thực dân pháp + Trình độ kĩ thuật khai thác, vận chuyển chế biến lạc hậu + Việc sử dụng số khoáng sản lãng phí Câu (3 điểm) a Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền: + 1943 = 41.2% + 1993 = 24.8% + 2001 = 34.0% b Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ cột, tỉ lệ %, có tên biểu đồ, đẹp c Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam : - Diện tích rừng từ năm 1943 – 1993 giảm nhiều nguyên nhân như: chiến tranh, chặt phỏ rừng bừa bói, đốt rừng làm nương rẫy… - Diện tớch rừng từ năm 1993 đến năm 2001 tăng trở lại do: Nhà nước đầu tư trồng rừng, bảo vệ môi trường… 0,25 0,25 0,25 1.0 0,5 0,5 10 điểm Tổng UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn: ĐỊA LÍ Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Câu 1: (1 điểm ) Phân biệt sông hệ thống sông? Câu 2:( điểm ) Dựa vào đồ hệ thống sông nước ta ( Trang 10- Át lát địa lí tự nhiên Việt Nam ) Em : a Sắp xếp hệ thống sông lớn nước ta vào khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ b So sánh khác chế độ nước sông ngòi khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ ? Giải thích lại có khác ? Câu 3: (2 điểm ) Việt Nam quốc gia thể đầy đủ đặc điểm thiên nhiên, văn hoá, lịch sử khu vực Đông nam Á Qua nội dung học em chứng minh nhận xét Câu 4( điểm ) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng số trồng năm 2000 Lãnh thổ Lúa( triệu tấn) Mía(Triệu tấn) Cà phê(nghìn ) Đông Nam Á 157 129 1400 Châu Á 427 547 1800 Thế giới 599 1278 7300 a Hãy vẽ biểu đồ tròn thể sản lượng lúa, cà phê khu vực Đông Nam Á so với châu Á ? b Vì khu vực lại sản xuất nhiều nông sản ? .Hết ( Thí sinh sử dụng Át lát ĐLVN) UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn: ĐỊA LÍ Câu Đáp án Câu1 - Sông dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định bề mặt trái điểm đất nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng - Hệ thống sông : Gồm dòng sông với phụ lưu, chi lưu hợp lại với tạo thành hệ thống sông Câu2 a.Sắp xếp hệ thống sông lớn nước ta vào khu vực điểm Bắc Bộ TrungBộ NamBộ 1.Hệthốngsông Hồng 1.Hệthống sông Cả, 1.Hệ thống sông 2.TháiBình, 2.SôngThu Bồn Đồng Nai , 3.BằngGiang-Kì Cùng Mê Công sông Mã b.So sánh, khác chế độ nước sông khu vực *Bắc Bộ -Gồm nhiều hệ thống sông lớn - Chế độ nước thất thường - Mùa lũ kéo dài tháng từ tháng 6-10 cao tháng lũ tập trung nhanh kéo dài * TrungBộ - Gồm hệ thống sông nhỏ, ngắn,dốc,phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập - Lũ lên nhanh đột ngột - Mùa lũ muộn sông Bắc Bộ vào cuối năm từ tháng 9-12 * Nam Bộ - Gồm hệ thống sông lớn , lòng sông rộng sâu - Lượng nước chảy lớn, chế độ nước theo mùa điều hòa sông Bắc Bộ Trung Bộ - Mùa lũ từ tháng 7-11 c.Giải thích : Có khác chế độ nước sông khu vực chủ yếu + Đặc điểm địa hình , hình dạng lãnh thổ khu vực khác + Do đặc điểm khí hậu đặc biệt thời gian mùa mưa khu vực khác ( HS nêu cụ thể vùng nêu ý mức độ hiểu ) Điểm 0,5 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, Câu3 Việt Nam quốc gia thể đầy đủ đặc điểm thiên điểm nhiên, văn hoá, lịch sử khu vực Đông nam Á - Đặc điểm tự nhiên : Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể qua tất thành phần tự nhiên khí hậu, địa hình, sông ngòi,đất đai, sinh vật - Văn hóa: Nền văn minh lúa nước, tôn giáo: Đạo phật phổ biến, nghệ thuật kiến trúc mang nét văn hóa phương đông - Lịch sử : + Cùng chung lịch sử : Trước thuộc địa nước đế quốc Việt Nam cờ đầu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc + Hiện nước thành viên hiệp hội nước Đông Nam Á a.Vẽ biểu đồ tròn: - biểu đồ thể sản lượng lúa khu vực Đông Nam Á so với châu Á - biểu đồ thể sản lượng cà phê khu vực Đông Nam Á so với điểm châu Á ( Tính số liệu % Châu Á =100%) - Đầy đủ số liệu ,tên biểu đồ , kí hiệu - Nhận xét : Đông Nam Á 1khu vực có sản lượng lúa cà phê cao châu Á giới + Sản lượng lúa Đông Nam Á = 36,8% châu Á mà sản lượng lúa châu Á = 71,3% giới + Sản lượng cà phê Đông Nam Á =77,8% châu Á b Giải thích - Do đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á thuận lợi cho trồng nhiệt đới cà phê, lúa : + Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm + Địa hình có nhiều đồng đất phù sa màu mỡ + Nhiều sông ngòi cung cấp nước tưới tiêu + Đồi núi, cao nguyên có đất đỏ ba dan phù hợp trồng cà phê - Do có số dân đông , nguồn lao động dồi , thị trường tiêu thụ lớn 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu4 - 1,0 1,0 0,5 0,5 UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian: 90 phút( Không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( 1,5đ) Một thư chuyển lúc 1giờ ngày 1/3/2012 từ Việt Nam.( múi thứ 7) đến NewYork ( múi 19) Một sau trao cho người nhận.Hỏi thư đến tay người nhận ,ngày bao nhiêu? Câu 2:(1,5đ)Cho biết đồng sau thuộc châu lục giới? Tên đồng Đồng hạ lưu Đa-nuýt Đồng Lablata Đồng Hoa Đồng Trung Tâm Đồng Amadon Đồng Lưỡng Hà Châu lục Câu3:(3đ) Nêu đặc điểm chung khí hậu Việt Nam? Tại Việt Nam lại có đặc điểm khí hậu đó? Câu4:(3đ) Cho bảng số liệu sau: Diện tích số dân số khu vực Châu Á Khu vực Diện tích Dân số năm 2001( Triệu (Nghìn km2) người) Đông Á 11 762 1503 Nam Á 4489 1356 Đông Nam Á 4495 519 Trung Á 4002 56 Tây Nam Á 7016 286 a vẽ biểu đồ thể mật độ khu vực Châu Á b Nhận xét Câu 5: (1điểm) Muốn khai thác lâu bền bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, cần phải làm gì? ………………………HẾT………………………… UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO …………… Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: ĐỊA LÝ Tính Đáp án Điểm (1,5đ) New York cách Việt Nam 12 múi ( 19- 7=12) 0,5 Khi Việt Nam ngày 1/3/2012 New York 13 ngày 29/2/2012 (Việt Nam cách New York 12 múi phía Tây).Vì năm 2012 năm nhuận nên tháng có 29 ngày Một sau trao cho người nhận ,lúc là: 13 + 1= 14 ngày 29/2/2012 Nêu vị trí đồng lớn giới Đồng hạ lưu Đa-nuýt Châu Âu Đồng Lablata Nam Mỹ Đồng Hoa Châu Á Đồng Trung Tâm Bắc Mỹ Đồng Amadon Nam Mỹ Đồng Lưỡng Hà Châu Á Đặc điểm khí hậu Việt Nam a.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể - Nhiệt độ trung bình 210C, số nắng đạt từ 1400- 3000 năm -Khí hậu nước ta có hai mùa gió: Mùa gió đông Bác mùa gió Tây nam Lượng mưa lớn từ 1500- 2000mm Độ ẩm không khí 80% Một số nơi đón gió có lượng mưa cao VD Bắc Quang 4802mm, Huế 2867mm  Khí hậu nước ta có tính chất vị trí nước ta nằm khí hậu nhiệt đới, nằm khu vực hoạt động gió mùa điển hình giới.Do nước ta nằm gần biển, chịu nhiều ảnh hưởng biển b.Tính chất đa dạng thất thường thể : - Khí hậu thay đổi theo thời gian, năm có nùa Xuân,Hạ,Thu,Đông - Khí hậu thay đổi theo không gian thể khí hậu khác miền, vùng  Miền khí hậu phía Bắc…  Mền khí hậu đông Trường Sơn  Miền khí hậu phía nam  Miền khí hậu biển đông - Một số vùng núi phía Bắc có sương mù , có tuyết rơi - Tính chất đa dạng thể năm rét sớm, năm rét muộn năm mua nhiều, năm mưa 0,5 0,5 (1,5đ) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (3đ) 1,5đ 0,25 0,25 0,25 0,5 1,5đ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  Do vị trí nước ta kéo dài 15 vĩ độ ,do địa hình,do ảnh 0,25 hưởng biển Vẽ biểu đồ nhận xét 3đ - Xử lý số liệu xác Đông Á -> 127,8 người /km2 Nam Á -> 302 người /km2 Đông Nam Á -> 115 người /km2 Trung Á -> 14 người /km2 Tây Nam Á -> 41 người /km2 Vẽ biểu đồ cột đúng, đẹp Nếu sai chi tiết trừ Nhận xét : Mật độ dân số châu Á không đồng + Caao Đông Nam Á, thấp Trung Á Bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam 0,5 - Ngăn chặn dầu tràn biển,xử lý tốt dầu tràn 0,25 2đ -0,25 0,25 0,25 1đ - Nghiêm cẩm xả chất thái sinh hoạt, chất thải sản xuất 0,25 biển - Khai thác hải sản, khoáng sản biển phải hợp lý 0,25 - Bảo vệ tốt vùng biển chủ quyền đất nước 0,25 ………………………HẾT………………………… UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian: 90 phút (không kể thời gian đề) Câu (1,0 diểm) Giải thích phía Tây khí hậu châu Âu ấm áp, mưa nhiều ôn hòa? Câu (2,0 điểm) Nêu đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam mặt tự nhiên Vị trí có thuận lợi khó khăn cho việc xây dựng bảo vệ tổ quốc Câu (2,0 điểm) Dựa vào đồ khí hậu Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, xác định hướng di chuyển bão vào nước ta Khu vực năm chịu ảnh hưởng nhiều bão? Các trận bão gây hậu ? Nêu biện pháp khắc phục? Câu (3,0 điểm) Sông ngòi yếu tố tự nhiên quan trọng nước ta, em hãy: a Nêu đặc điểm chế độ nước sông ngòi nước ta b Nhân dân ta tiến hành biện pháp để khai thác nguồn lợi hạn chế tác hại lũ lụt ? c Lượng phù sa sông ngòi lớn có tác động tới thiên nhiên đời sống dân cư đồng châu thổ sông Hồng sông Cửu Long Câu (2,0 điểm) Cho bảng số liệu: Sản lượng số trồng năm 2000 Lãnh thổ Lúa (triệu tấn) Mía (nghìn tấn) Cà fê (nghìn tấn) Đông Nam Á 15,7 129 1400 Châu Á 427 547 1800 a Tính tỉ trọng sản lượng lúa, mía, cà fê Đông Nam Á so với châu Á b Vẽ biểu đồ hợp lí nêu nhận xét Ghi chú: Học sinh sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam máy tính để làm - HẾT - UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: ĐỊA LÍ Câu NỘI DUNG - Càng phía Tây khí hậu châu Âu ấm áp, mưa nhiều ôn (1đ) hòa, yếu tố sau: - Gần đại dương (Đại Tây Dương, chịu ảnh hường biển dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương, mùa đông lạnh, mùa hạ nóng (chênh lệnh nhiệt độ nhỏ) nên có tính chất ấm ấp - Nhận trực tiếp gió Tây ôn đới từ Đại Tây Dương thổi vào mang nước, lượng mưa trung bình năm lớn phân bố năm a Vị trí địa lí Việt Nam mặt tự nhiên - Vị trí nội chí tuyến - Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á (2đ - Vị trí cầu nối đất liền biển, nước Đông Nam Á đất liền Đông Nam Á hải đảo - Vị trí tiếp xúc luồng gió mùa luồng sinh vật b Thuận lợi khó khăn vị trí cho việc xây dựng bảo vệ tổ quốc - Thuận lợi + Phát triển kinh tế toàn diện với nhiều ngành nghề khác + Dễ dàng hội nhập, giao lưu với nước khu vực giới vị trí trung tâm cầu nối - Khó khăn: + Có nhiều thiên tai: bão, lụt, sóng biển, cháy rừng + Khó khăn cho việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Hướng di chuyển bão vào nước ta Các bão đổ vào nước ta xuất phía đông (Biển Đông) (2,0 sau di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, đông bắc đ) đổ vào nước ta Khu vực năm chịu ảnh hưởng nhiều bão Bắc Trung Bộ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với tần suất trung bình từ 1,3 đến 1,7 bão/tháng Hậu bão Các bão đổ từ Biển Đông vào nước ta thường gây nhiều hậu xấu: - Tàn phá sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện nước gây ách tắc giao thông, đình trệ sở sản xuất Điểm 0,5 đ 0,5 đ 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 (3đ) - Gây ngập lụt diện rộng, tàn phá nhà cửa, làng mạc ruộng vườn, thiệt hại đến tính mạng, tài sản, sức khoẻ nhân dân Các biện pháp khắc phục - Các quan khí tượng phải theo dõi sát hình thành di chuyển bão để dự báo bão kịp thời giúp địa phương chủ động phòng chống bão - Các địa phương, địa phương vùng Bắc Trung Bộ nơi xẩy nhiều trận bão năm phải có kế hoạch, biện pháp phòng tránh bão hợp lí - Nhà nước địa phương phải có kế hoạch ứng cứu vùng có bão đổ vào Phát huy tinh thần tương thân, tương đồng bào nước giúp đỡ vùng bão lụt a Nêu đặc điểm chế độ nước sông ngòi nước ta - Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ mùa cạn khác rõ rệt Vào mùa lũ nước sông ngòi dâng cao chảy mạnh Lượng nước mùa lũ gấp hai đến ba lần, có nơi đến bốn lần lượng nước mùa cạn chiếm 70- 80% lượng nước năm - Mùa lũ lưu vực sông khu vực khác không trùng nhau: Các sông Bắc Bộ mùa lũ từ tháng đến tháng 10 ; Các sông Trung Bộ mùa lũ từ tháng đến tháng 12 ; Các sông Nam Bộ mùa lũ từ tháng đến tháng 11 b Nhân dân ta tiến hành biện pháp để khai thác nguồn lợi hạn chế tác hại lũ lụt - Xây dựng hồ chứa nước: dùng cho thuỷ lợi, thuỷ điện, chống lũ lụt nơi nuôi thuỷ sản du lịch Đắp đê - Chung sống với lũ ĐBSCL: tận dụng nguồn nước để thau chua rửa mặn, nuôi thuỷ sản; tận dụng phù sa bón ruộng, mở rộng đồng bằng; đánh bắt thuỷ sản tự nhiên c Lượng phù sa sông ngòi lớn có tác động tới thiên nhiên đời sống dân cư đồng châu thổ sông Hồng sông Cửu Long - Giúp bồi đắp phù sa tạo nên đồng châu thổ màu mỡ ngày mở rộng, nên đời sống dân cư hai vùng gắn liền với phát triển lúa nước - Phù sa sử dụng để bón ruộng cải tạo đất nâng cao suất trồng - Cung cấp cát để xây dựng nhà cửa - Tuy nhiên vùng cửa sông phù sa lắng đọng nhiều gây trở ngại cho giao thông vận tải đường sông a Tính tỉ trọng sản lượng lúa, mía, cà fê Đông Nam Á so với 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 1,0 0,5 0,5 1,0 0, 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 (2đ) châu Á - Tỉ trọng sản lượng lúa, mía, cà fê Đông Nam Á so với châu Á (%) (Học sinh tính đúng, đủ theo bảng số liệu cho điểm tối đa) b Vẽ biểu đồ nhận xét - Vẽ biểu đồ: hình tròn hình cột Vẽ tỉ lệ có giải, tên biểu đồ - Nhận xét: Đông Nam Á nơi sản xuất nhiều sản phẩm (có dẫn chứng) - Giải thích: Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất sản phẩm đó: - Có đồng châu thổ, đất phù sa màu mỡ, nhiều cao nguyên có đất đỏ ba dan, khí hậu nhiệt đới thích hợp với cà fê - Có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nguồn nước dồi thích hợp cho trồng lúa mía - Dân cư có truyền thống canh tác lâu đời - HẾT - 1,5 0, 0,25 0,25 0,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 8 có đáp án,

Từ khóa liên quan