Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh

202 408 1
Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sách hay ôn thi đại học môn tiếng Anh Tập sách này bao gồm 11 chủ điểm chính trong môn tiếng Anh, như: từ vựng, đọc hiểu, trắc nghiệm,....Nhằm mục đích rèn luyện, cũng cố kiến thức tiếng Anh cho các em học sinh PTTH nói chung, lớp 12 nói riêng chuẩn bị thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp và thi tuyển vào các trường Đại học.

Ngày đăng: 21/06/2016, 17:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan