0

CHUYÊN đề KINH tế QUỐC tế

21 134 0
  • CHUYÊN đề KINH tế QUỐC tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2016, 19:40

1.Tính cấp thiết và mục đích nghiên cứu Trong xu hướng toàn cầu hóa, các nước trên thế giới đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế khu vực cũng như nền kinh tế thế giới trên cơ sở đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế. Để có thể tiến hành từng bước hội nhập vững chắc và thành công, một nhân tố không thể thiếu đó chính là hành lang pháp lý tiến bộ, theo kịp với thực tiễn quốc tế. Xét trong lĩnh vực thương mại quốc tế, các nước tham gia phải xây dựng và áp dụng nghiêm túc hệ thống các nguyên tắc nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trong hệ thống các nguyên tắc đó, Tối huệ quốc (MFN) là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất.Tối huệ quốc (MFN) có bản chất là đối xử bình đẳng cơ sở để tạo nên môi trường thương mại quốc tế cạnh tranh lành mạnh. Nguyên tắc này được thể hiện rất rõ qua các hiệp định của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), đồng thời cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng áp dụng trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương và đa phương.Nhằm tìm hiểu rõ hơn về nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) , em xin chọn đề tài “Phân tích nội dung của nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại quốc tế và thực tiễn áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) ” làm chuyên đề trong quá trình học tập môn Kinh tế quốc tế.2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứuBố cục đề tài được chia làm ba phần chính sau: Chương I: Giới thiệu chung về nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) Chương II: Thực tiễn áp dụng nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) Chương II: Tổng quát về tác động của nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết mục đích nghiên cứu Trong xu hướng toàn cầu hóa, nước giới hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế khu vực kinh tế giới sở đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế Để tiến hành bước hội nhập vững thành công, nhân tố thiếu hành lang pháp lý tiến bộ, theo kịp với thực tiễn quốc tế Xét lĩnh vực thương mại quốc tế, nước tham gia phải xây dựng áp dụng nghiêm túc hệ thống nguyên tắc nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Trong hệ thống nguyên tắc đó, Tối huệ quốc (MFN) nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) có chất đối xử bình đẳng - sở để tạo nên môi trường thương mại quốc tế cạnh tranh lành mạnh Nguyên tắc thể rõ qua hiệp định Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), đồng thời nguyên tắc quan trọng áp dụng quan hệ hợp tác kinh tế song phương đa phương Nhằm tìm hiểu rõ nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) , em xin chọn đề tài “Phân tích nội dung nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) quan hệ thương mại quốc tế thực tiễn áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) ” làm chuyên đề trình học tập môn Kinh tế quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bố cục đề tài chia làm ba phần sau: Chương I: Giới thiệu chung nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) Chương II: Thực tiễn áp dụng nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) Chương II: Tổng quát tác động nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MFN ( MOST FAVOURED NATIONAL) Lịch sử đời khái niệm Thuật ngữ MFN thuật ngữ có lịch sử lâu đời, xuất từ kỷ 12 số dạng khác Tuy nhiên thức trở thành nguyên tắc có ý nghĩa thương mại quốc tế vào kỷ 17 quốc gia châu Âu cạnh tranh với việc xây dựng hệ thống sách thương mại Hiệp ước có điều khoản MFN hiệp ước Hoa Kỳ Pháp năm 1778 Tiếp theo đó, điều khoản MFN đưa vào Hiệp ước Cobden-Chevalier năm 1860 Pháp Anh Từ trở đi, nguyên tắc MFN áp dụng nhiều hiệp định thương mại khác Châu Âu với mức độ khác Tình hình trị căng thẳng trước Chiến tranh giới lần thứ làm cho nguyên tắc MFN bị mai gần bị hẳn Khi chiến tranh gần kết thúc, nhiều quốc gia có nỗ lực nhằm phục hồi lại tầm quan trọng MFN không thành công Mãi đến tháng năm 1918, điểm thứ ba chương trình 14 điểm mình, Tổng thống Hoa Kỳ Wilson kêu gọi dỡ bỏ nhiều tốt tất hàng rào cản trở kinh tế thiết lập điều kiện thương mại bình đẳng quốc gia đồng tâm phấn đấu hoà bình cam kết trì hoà bình Hội nghị Hoà bình giới sau chiến tranh giới thứ không bàn đến hàng rào cản trở thương mại, Hiệp ước hoà bình, Đức số nước có quyền lực khác yêu cầu mở rộng vô điều kiện MFN thương mại với nước đồng minh năm Hội Quốc Liên dẫn chiếu tới nguyên tắc "đối xử bình đẳng” thương mại quốc gia thành viên, điều tương đương với nguyên tắc MFN Hội nghị Kinh tế Thế giới Geneve tháng năm 1927 tuyên bố ủng hộ khả diễn giải nguyên tắc MFN, nhấn mạnh nguyên tắc cần sử dụng rộng rãi hiệp ước thương mại Năm 1933, Hội Quốc Liên xuất văn mẫu với khoảng 300 từ nguyên tắc MFN Tuy nhiên, tác động khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933, nguyên tắc MFN không nhận ủng hộ rộng rãi Nguyên tắc gần biến Chiến tranh Thế giới thứ hai, sau chiến tranh nguyên tắc lại hồi sinh mạnh mẽ với phát triển hệ thống thương mại đa phương, với đời Hiệp định chung thuế quan thương mại (GATT 1947), MFN trở thành tảng thương mại quốc tế Theo GATT 1947, MFN nghĩa vụ ràng buộc chung, đối xử dành cho nước mở rộng tới tất thành viên khác Điều quy định số hiệp định WTO Ví dụ, tất thành viên GATT dành cho đối xử thuận lợi việc áp dụng điều hành quy định hải quan, thuế quan khoản thu khác có liên quan dành cho nước khác Năm 1948, quy chế thức GATT đưa vào điều GATT, trở thành sở quan trọng việc giao dịch thương mại giới MFN nguyên tắc hiệp định chung thương mại hàng hóa (GATT) nhằm bảo đảm đối xử công với quốc gia tham gia hiệp định, không cho phép đối xử đặc biệt nước tham gia GATT Không có định nghĩa chung MFN cho lĩnh vực, xét chất MFN đơn giản có nghĩa nước dành đối xử thuận lợi cho nước dành đối xử cho tất thành viên khác WTO Do đó, chất MFN đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử nguyên tắc góp phần thúc đẩy tự hoá thương mại Cơ sở pháp lý cách thức áp dụng a) Cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý đãi ngộ tối huệ quốc thường điều khoản quy định MFN Căn vào điều khoản mà bên ký kết bên nhiều bên ký kết khác phải thực nghĩa vụ nhau, dành cho đãi ngộ tối huệ quốc phạm vi áp dụng WTO quy định Có phương pháp để đạt đãi ngộ MFN từ hay nhiều nước khác: + Kí kết hiệp định thương mại hiệp định thương mại có điều khoản quy định MFN + Quy định tố chức quốc tế mà quốc gia thành viên tổ chức phải tuân thủ Thông thường quy chế tối huệ quốc mang tính song phương Tuy nhiên quy chế áp dụng đơn phương nhằm đáp ứng tình trạng kinh tế đặc biệt quốc gia hay áp lực trị VD: Mỹ không áp dụng nguyên tắc MFN Cuba Cuba Mỹ thành viên WTO b) Cách áp dụng tối huệ quốc: Áp dụng MFN vô điều kiện(áp dụng tối huệ quốc kiểu châu Âu): Các nước dành cho MFN(ký kết hiệp định ưu đãi miễn trừ thuế cho quốc gia thứ ba nào) mà không kèm theo điều kiện ràng buộc VD: Năm 1641, đãi ngộ tối huệ quốc lần áp dụng điều ước kí kết Hà Lan Bồ Đào Nha Áp dụng MFN có điều kiện (áp dụng tối huệ quốc kiểu châu Mỹ): quốc gia hưởng MFN phải chấp nhận điều kiện kinh tế trị mà quốc gia cho hưởng đòi hỏi VD: Năm 1778 lần áp dụng cho điều ước thương mại mà Mỹ kí với Pháp Năm 1979, Trung Quốc ký hiệp định thương mại với Mỹ quy định bên dành cho đãi ngộ tối huệ quốc lĩnh vực xuất nhập khẩu… Nhưng hàng năm quốc hội Mỹ phải xét phê chuẩn cho Trung Quốc hưởng ưu đãi tối huệ quốc từ Mỹ Đây loại ưu đãi tối huệ quốc có điều kiện Ngoại lệ MFN Tương tự lĩnh vực thương mại hàng hoá sở hữu trí tuệ, Đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) nguyên tắc tảng thương mại dịch vụ Điều II, GATS quy định “Đối với biện pháp thuộc phạm vi điều chỉnh hiệp định này, Thành viên phải không điều kiện dành cho dịch vụ người cung cấp dịch vụ Thành viên khác, đãi ngộ không thuận lợi đãi ngộ mà Thành viên dành cho dịch vụ người cung cấp dịch vụ nước khác” Nghĩa vụ hiểu thành viên WTO dành cho thành viên khác đồng thời hưởng từ thành viên đãi ngộ ưu đãi mà thành viên dành cho quốc gia nào, quốc gia có thành viên WTO hay không Như vậy, nguyên tắc, biện pháp mở cửa thị trường dịch vụ thuộc GATS, cam kết đơn phương, song phương đa phương phải áp dụng vô điều kiện với thành viên WTO Tuy nhiên, thực tế, đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ nội dung phức tạp thuộc tính thương mại dịch vụ Trước hết, tính chất vô hình dịch vụ nên khó định lượng tác động biện pháp bảo hộ giá trị cam kết tự hoá lĩnh vực Bởi vậy, đàm phán dịch vụ công thức cắt giảm chung thương mại hàng hoá quốc gia tự đưa lịch trình cam kết riêng Với trình độ phát triển, lực đàm phán khác nhau, quốc gia có Danh mục cam kết riêng không nước giống nước Thứ hai, nhóm nước có cách tiếp cận khác đàm phán dịch vụ Trong nước công nghiệp phát triển muốn thúc đẩy mạnh mẽ thoả thuận mở cửa thị trường nước phát triển lại dè dặt việc đưa cam kết Bên cạnh lý trình độ phát triển, nguyên nhân không phần quan trọng e ngại việc mở cửa thiếu kiểm soát dịch vụ nhạy cảm (tài chính, viễn thông, vận tải, giáo dục…) dẫn đến ổn định, tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế-xã hội Cụ thể, số thành viên phát triển WTO, 44 nước cam kết 20 phân ngành 47 nước cam kết từ 21 đến 60 phân ngành Các nước phát triển cam kết từ 60 đến 130 phân ngành Từ hai lý nêu trên, áp dụng cứng nhắc nguyên tắc MFN không thúc đẩy tiến trình đàm phán dịch vụ Bởi điều mâu thuẫn với nguyên tắc quan trọng đàm phán nguyên tắc có có lại không khuyến khích thành viên tự nguyện đưa cam kết tự hoá dịch vụ Một số ngoại lệ nêu rõ dự thảo ban đầu Điều khoản MFN, ví dụ GATT Khi xây dựng Hiệp định GATT, thực tế có loạt hệ thống ưu đãi có hiệu lực, đặc biệt Hệ thống Ưu đãi Khối Thịnh Vượng chung Hiệp định GATT 1947 thừa nhận tiếp tục tồn hệ thống ưu đãi ngoại lệ có từ trước GATT với giả thiết ảnh hưởng ưu đãi giảm bớt theo thời gian Trên thực tế, với sụp đổ hệ thống thực dân cũ, ưu đãi ghi phụ lục kèm theo Điều I GATT hiệu lực (ví dụ “thương mại ưu đãi” Pháp Đông Dương theo phụ lục B) Các ngoại lệ nghĩa vụ MFN quy định Hiệp định GATT Hiệp định khác gồm có: - Thoả thuận thương mại khu vực (liên minh thuế quan, khu vực thương mại tự do): Các thể chế thương mại khu vực hình thành nhiều khu vực theo Điều khoản XXIV GATT 1994 (quy định áp dụng theo lãnh thổ, vận chuyển biên giới, liên minh quan thuế khu vực thương mại tự do) - Thương mại biên giới: Thương mại biên giới xem thực tế thương mại quốc tế đặc biệt mà cư dân hai bên biên giới nước láng giềng phép buôn bán không theo quy định xuất nhập thông thường Các nước láng giềng thường có sách riêng để tạo điều kiện cho quan hệ thương mại cư dân hai bên biên giới sách áp dụng nước biên giới - Mua sắm Chính phủ: Nghĩa vụ MFN Điều I, GATT không áp dụng sản phẩm nhập mục đích tiêu dùng tức thời tiêu dùng cuối Chính phủ không nhằm mục đích bán lại sử dụng cho sản xuất hàng hoá để bán - Ngoại lệ chung theo Điều XX GATT 1994: Điều khoản XX GATT 1994 cho phép thành viên hạn chế nhập từ xuất đến nguồn cụ thể Những biện pháp áp dụng mục đích cụ thể, gồm: • Bảo vệ đạo đức công cộng • Bảo vệ sống người, động vật hay thực vật bảo vệ sức khoẻ • Bảo đảm tôn trọng pháp luật quy tắc không bất tương thích với quy định hiệp định • Liên quan tới sản phẩm sử dụng lao động tù nhân • Bảo vệ di sản quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hay khảo cổ • Liên quan tới việc gìn giữ nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, biện pháp áp dụng hạn chế với sản xuất tiêu dùng nước • Thi hành nghĩa vụ hiệp định liên phủ hàng hoá sở ký kết phù hợp với tiêu thức đệ trình không bị phản đối • Hạn chế với xuất nguyên liệu nước sản xuất cần thiết có đủ số lượng thiết yếu nguyên liệu để đảm bảo hoạt động chế tác thời kỳ giá nội trì giá ngoại nhằm thực kế hoạch ổn định kinh tế phủ, với điều kiện hạn chế không dẫn tới tăng xuất hay tăng cường mức bảo hộ với ngành công nghiệp nước không vi phạm quy định GATT không phân biệt đối xử • Nhằm có hay phân phối sản phẩm thuộc diện khan chung nước hay địa phương - Ngoại lệ an ninh theo Điều XXI GATT 1994: Điều XXI GATT cho phép thành viên hạn chế nhập từ xuất đến nước cụ thể lý bảo vệ an ninh quốc gia - Ngoại lệ liên quan đến việc thực nguyên tắc đối xử khác biệt thuận lợi cho nước phát triển Ngoại lệ cho phép nước dành đối xử khác biệt thuận lợi cho nước phát triển mà không đòi hỏi có đối đẳng từ nước phát triển áp dụng cho nước phát triển khác Ngoại lệ áp dụng trường hợp sau: • Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP): hệ thống thuế quan ưu đãi mà nước phát triển dành cho nước phát triển; • Đối xử khác biệt thuận lợi biện pháp phi thuế quan dành cho nước phát triển; • Các thoả thuận nước phát triển với áp dụng cho nước phát triển; • - Đối xử đặc biệt dành cho nước phát triển Các ngoại lệ khác GATT công nhận (thuế chống phá giá, thuế chống trợ cấp, trả đũa theo quy định giải tranh chấp): Các hiệp định WTO cho phép áp dụng biện pháp cụ thể sau áp dụng thủ tục cụ thể hình thức thuế đối kháng, thuế chống phá giá, biện pháp trả đũa theo quy trình giải tranh chấp Các biện pháp áp dụng hình thức sản phẩm bắt nguồn từ nước thành viên cụ thể WTO - Các hiệp định nhiều bên: Các Hiệp định WTO bao gồm Hiệp định gọi Hiệp định nhiều bên Đó là: Hiệp định Thương mại Máy bay Dân dụng, Hiệp định Mua sắm Chính phủ, Hiệp định Quốc tế Sữa Hiệp định Quốc tế Sản phẩm Thịt bò Các Hiệp định áp dụng cho thành viên thoả thuận chấp nhận chúng, nên quyền lợi dành cho thành viên hiệp định giới hạn cho thành viên chấp nhận hiệp định Trường hợp gọi MFN có điều kiện: việc dành MFN vào số điều kiện mà nước hưởng phải đáp ứng Do quy chế thành viên hiệp định điều kiện Điều gọi MFN với điều kiện tham gia hiệp định CHƯƠNG II THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC TỐI HUỆ QUỐC (MFN) Thực theo MFN Nghĩa vụ MFN nghĩa vụ mà nước thành viên WTO phải tuân thủ Đồng thời nghĩa vụ bắt buộc Hiệp định thương mại song phương, thoả thuận thương mại khu vực Vì vậy, tất nước giới phải thực nghĩa vụ Tuy nhiên, song song với quy định ràng buộc nghĩa vụ MFN hiệp định thương mại song phương, đa phương hay thỏa thuận khu vực cho phép áp dụng trường hợp ngoại lệ Nghĩa nước sử dụng ngoại lệ MFN để dành đối xử MFN cho nước thay toàn nước thành viên hiệp định Mục tiêu cuối việc áp dụng ngoại lệ MFN làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa xuất từ nước không hưởng đối xử MFN Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp nước quy định dành MFN cho nước khác số điều kiện không liên quan đến thương mại đáp ứng Ví dụ điển hình trường hợp Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Luật Jackson-Vanik sửa đổi Luật Thương mại 1974 hạn chế việc dành MFN cho nước cho nước có kinh tế phi thị trường nước từ chối quyền di cư công dân họ, đánh thuế di cư cao mức thuế danh nghĩa, áp dụng mức thu cao mức danh nghĩa muốn di cư Động đưa Luật Jackson-Vanik ban đầu nhằm vào Liên xô cũ, hiệu lực sử dụng quan hệ thương mại Hoa Kỳ với Trung Quốc, Việt Nam, Rumani, Mông cổ Việc Hoa Kỳ từ chối không cho nước nói hưởng MFN có nghĩa hàng hoá nước bị Hoa Kỳ áp dụng thuế suất cao theo 10 Luật Smoot-Hawley Điều làm giảm đáng kể sức cạnh tranh hàng hóa xuất nước thị trường Hoa Kỳ Một ngoại lệ MFN khác nước sử dụng phổ biến ngoại lệ thoả thuận thương mại “khu vực” mà gần thường gọi “chủ nghĩa khu vực” (regionalism) chí số trường hợp gọi “chủ nghĩa song phương” (bilateralism) Do GATT thừa nhận tồn thoả thuận thương mại khu vực ngoại lệ MFN nên thập kỷ từ 1950 đến 1990 có 75 thoả thuận thương mại khu vực hình thành riêng thập kỷ 1990 đến 2000 có tới 82 thoả thuận đời Tuy nhiên, có tới 100 kiểu “thoả thuận thương mại khu vực” mang danh nghĩa có số hàng hoá đưa vào diện thực Do đó, nghĩa vụ MFN bị đe doạ nghiêm trọng WTO buộc phải thành lập Uỷ ban để rà soát kiểm tra thoả thuận thương mại khu vực nay, thoả thuận thương mại khu vực song phương có chiều hướng ngày tăng lên Ngày khoảng 50% tổng giao dịch thương mại toàn cầu tiến hành thông qua thoả thuận thương mại khu vực Việc áp dụng MFN chia thành giai đoạn : Giai đoạn đầu (từ 1947-1954) Việc đối xử công thực cần thiết kinh tế trị nước sáng lập GATT nhằm tránh ganh đua thuế khủng hoảng 1929-1933 khiến thương mại giới giảm hai phần ba giá trị danh nghĩa, đó, việc không tuân thủ nguyên tắc tuân theo trường hợp ngoại lệ Từ 1954 đến 1979 Các quy định ban đầu GATT, điển hình MFN, không phân biệt nước phát triển nước phát triển Tất bên tham gia có quyền nghĩa vụ trình độ phát triển 11 Tuy nhiên, đến đầu năm 50, trật tự bắt đầu bị đặt dấu hỏi, bên bên GATT Bên cạnh đó, số lượng nước phát triển trở thành thành viên GATT tăng lên, nhiều nước quan điểm không thực tế kì vọng nước phát triển nghèo với kinh tế dễ bị tổn thương canh tranh điều kiện với nước phát triển Vì vậy, đến năm 1979, vòng đàm phán Tokyo đưa nguyên tắc đối xử đặc biệt nước phát triển, gọi điều khoản thi hành Điều khoản hợp pháp hóa ưu đãi thuế quan cho nước phát triển khuôn khổ Hệ thống Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) đồng thời cho phép ngoại lệ nguyên tắc nhân nhượng lẫn đàm phán thuế quan, ý tưởng nước phát triển cần giảm thuế quan với hàng hóa nước phát triển mà không đòi hỏi đổi lại việc cắt giảm thuế quan tương tự Ngoài điều khoản cho phép nước phát triển dễ dàng tham gia vào khu vực thương mại tự Thêm vào đó, phủ nước phát triển tăng cường khả bảo vệ doanh nghiệp nước nhờ khả linh hoạt rào cản thương mại quyền cung cấp hỗ trợ phủ Từ 1980 đến Nhiều ý kiến muốn nước phát triển tham gia nhiều vào vòng đàm phán người ta ngày nhận đối xử đặc biệt có giá đàm phán mà ko có phụ thuộc lẫn khiến cho nước phát triển trở nên hấp dẫn đối tác khác Do đó, vòng đàm phán Uruguay bắt đầu, nhiều nước phát triển định tham gia tích cực vào vòng đàm phán nhằm đạt hỗ trợ cho lợi ích xuất họ Họ chấp nhận tuân thủ MFN nhiều phân ngành so với trước (Cụ thể, số thành viên phát triển WTO, 44 nước cam kết 20 phân ngành 47 nước cam kết từ 21 đến 12 60 phân ngành Các nước phát triển cam kết từ 60 đến 130 phân ngành.) Tuy nhiên điều khoản đối xử đặc biệt với nước phát triển ko có thay đổi Ngoại lệ MFN Ngoại lệ MFN việc cho phép thành viên WTO chưa thực nhiệm vụ định Ngoại lệ ghi hiệp định bên riêng lẻ, dành ưu tiên cho số nước định, áp dụng biện pháp tự vệ với số hàng hóa thỏa mãn số điều kiện định Sự xuất ngoại lệ: Hiệp định chung thuế quan thương mại (GATT) Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) đồng ý cho xuất ngoại lệ trường hợp cần thiết để tăng tính mềm dẻo thương mại quốc tế Ngoại lệ trợ giúp cho nước phát triển với việc đồng ý cho trì hệ thống thuế quan hạn ngạch cách tự Mục tiêu để giúp tăng mức sống cho quốc gia hỗ trợ ngành kinh tế non Tuy nhiên, để bảo vệ nguyên tắc MFN, nước định ngoại lệ chấp nhận lần không bổ sung thêm Hiện ngoại lệ xem xét lại quy định nguyên tắc thời hạn chúng 10 năm Những trường hợp ngoại lệ cuả MFN : - Các quốc gia nằm khối tự thương mại hiệp định tự thương mại phép dành cho đặc quyền mậu dịch so với nước bên (ASEAN, NAFTA…) Ví dụ: Điều 24 GATT công nhận nước thuộc thỏa thuận khu vực dành cho ưu đãi lớn so với ưu đãi dành cho nước thành viên WTO nằm thỏa thuận khu vực Như vậy, nước ASEAN dành cho không thuế suất thấp mà tiêu chuẩn kỹ thuật ngặt nghèo 13 Campuchia, Mỹ, Anh tham gia vào WTO Việt Nam đối xử theo nguyên tắc MFN Ô tô nhập Việt Nam áp mức thuế chung (100-160%) tùy theo loại xe để bảo hộ công nghiệp ô tô nước Giá xe ô tô Việt Nam đắt Trong nước Campuchia miễn thuế nhập ô tô Giá xe ô tô Campuchia rẻ nửa so với Việt Nam Tuy nhiên theo thỏa thuận khu vực, khu kinh tế thương mại Lao Bảo tất tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, kinh doanh có trụ sở đăng ký Khu KTTM Lao Bảo nhập ôtô du lịch đăng ký sử dụng Khu KTTM với thuế suất thuế nhập không hạn chế số lượng nhập khẩu, đăng kí biển kiểm soát Lào Campuchia Ở vùng xe ô tô thứ bình thường gia đình, với 500-1000 usd bạn sở hữu ô tô bình dân Đã thời Việt Nam rộ lên việc buôn lậu xe biển Lào Campuchia vào thành phố Điều lý giải hay bắt gặp xe lạ từ Lào, Capuchia toàn ông chủ Việt Nam Các Đại gia Việt mua xe xịn nhờ người Campuchia, Lào đứng tên đưa Việt Nam Chỉ sau phủ áp thuế nhập ô tô cũ tăng lên 100%, giảm thời hạn lưu thông xe biển nước xuống 14 ngày, hạn chế tối đa việc xe lậu (trước xe biển nước sau tháng phải quay lại hải quan để xin gia hạn) Theo cam kết ASEAN, đến năm 2018 số dòng xe nguyên nhập áp dụng thuế suất 0% Xe nhập từ nước thành viên WTO giảm mạnh theo cam kết giảm 70% sau năm nhập 14 Chỉ với 500USD cho Daewoo Tico Khoảng 85.000 USD cho Poscho 15 14.000 USD cho RX300 Lexus Cơ chế thương mại đường biên ngoại lệ MFN Quy định cho phép thành viên WTO dành ưu đãi thương mại cho nước láng giềng để tạo điều kiện thúc đẩy thay đổi dịch vụ sản xuất tiêu dùng nội địa vùng biên giới giáp Ví dụ: Theo Tổng cục Hải quan, giao thương Việt Nam nước có chung đường biên giới có hai cách thức: buôn bán ngạch buôn bán qua biên giới Trong đó, buôn bán qua biên giới bao gồm hàng hoá xuất nhập biên giới (hàng tiểu ngạch), hàng hoá mua bán, trao đổi cư dân biên giới, hàng hoá đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa Hàng hoá buôn bán qua biên giới xuất khẩu, nhập phải nộp thuế lệ phí (nếu có) theo quy định pháp luật Việt Nam, trừ hàng hoá trao đổi cư dân biên giới định lượng miễn thuế, hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu, nhập hàng hóa qua biên giới theo thỏa thuận song phương Việt Nam với nước có chung biên giới Lý giải vấn đề này, theo bà Trần Thị Thúy Hoa, Tổng thư ký Hiệp hội cao su Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc mua mủ cao su Việt Nam theo đường ngạch phải chịu thuế từ 1820% giá trị lô hàng, mua theo tiểu ngạch thuế 9-10%, giảm gần phân nửa so với ngạch Trong năm 2010, Chính phủ Việt Nam triển khai dành ưu đãi thuế quan 0% cho 25 nhóm hàng nông sản Campuchia xuất sang Việt Nam, phía Campuchia cấp C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) ưu đãi cho bốn nhóm mặt hàng Việt Nam xuất sang Campuchia thuốc lá, hạt điều, sầu riêng măng cụt Từ năm 2008, Việt Nam ban hành danh mục giảm thuế nhập mặt hàng từ Lào, với mức giảm 50% hưởng thuế suất nhập 0% theo chương trình ưu đãi Việt – Lào Các mã hàng nằm danh 16 mục giảm 50% thuế suất bao gồm: thịt, trứng, lúa gạo, đường, động đốt trong, xe vận tải hàng hóa… Ngoại lệ MFN thứ ba định đại hội đồng GATT ngày 25.6.1971 việc thiết lập hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) áp dụng cho hàng hoá xuất xứ từ nước phát triển chậm phát triển Trong chương trình GSP, nước phát triển dành cho số nước phát triển chậm phát triển mức thuế quan ưu đãi (thậm chí 0%) mà không đòi hỏi nước phải dành ưu đãi tương tự Ví dụ: Hoa Kỳ có chương trình GSP để giúp kinh tế nước phát triển Chương trình miễn thuế nhập cảng cho khoảng 3,400 sản phẩm nhập cảng từ 134 nước lãnh thổ, bao gồm 43 nước chậm tiến Hoa Kỳ dành thêm 1,400 sản phẩm cho nước Tổng thống Hoa Kỳ người ký định mặt hàng nước hưởng GSP Để miễn thuế nhập theo chế độ ưu đãi này: (1) hàng phải nhập trực tiếp từ nước hưởng lợi vào lãnh thổ hải quan Hoa Kỳ (2) 35% trị giá hàng hoá phải tạo nước hưởng lợi Danh sách sản phẩm hưởng quy chế GSP thay đổi, thêm bớt hàng năm quốc gia Thời gian hưởng quy chế GSP vĩnh viễn, trái lại có thời hạn Những hàng hoá hưởng GSP Hoa Kỳ bao gồm hầu hết sản phẩm công nghiệp bán công nghiệp, số mặt hàng nông thuỷ sản, nguyên liệu công nghiệp Không phải sản phẩm xin hưởng quy chế GSP HoaKỳ ấn định từ 1995 số sản phẩm sau không nằm quy chế này: hầu hết hàng dệt may, đồng hồ, giầy dép, túi cầm tay, đồ đựng hành lý, khăn giải bàn, găng tay để làm việc, quần áo da Ngoài số sản phẩm nhập cảng có tính cách nhậy cảm không bao gồm danh sách GSP thép, kính, đồ điện tử 17 CHƯƠNG III TỔNG QUÁT TÁC ĐỘNG CỦA NGUYÊN TẮC TỐI HUỆ QUỐC (MFN) Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) nguyên tắc áp dụng thương mại quốc tế Được quy định lần đầu Hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT) sau Hiệp định chung Thương mại dịch vụ (GATS), nguyên tắc Tối huệ quốc có tác động lớn đến trình tự hóa thương mại kinh tế giới xu hướng toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ thời gian gần Khi tham gia kí kết trở thành thành viên WTO, nước phải tuân thủ nguyên tắc Tối huệ quốc, nhiên cách thức áp dụng nước không giống Có hai cách thức áp dụng nguyên tắc Tối huệ quốc: có điều kiện ràng buộc (kiểu châu Mỹ) điều kiện ràng buộc (kiểu châu Âu) Mỗi cách thức áp dụng việc dành cho nước tham gia ưu đãi nhau, điểm cốt yếu nguyên tắc Tối huệ quốc Xét lĩnh vực thương mại quốc tế, nguyên tắc Tối huệ quốc có tác động lớn việc xóa bỏ phân biệt đối xử “hàng rào” ngăn cản trình giao thương nước thành viên, tạo dựng môi trường cạnh tranh quốc tế lành mạnh, tăng cường lưu thông hàng hóa kinh tế toàn cầu Tuy nhiên cách thức lại có ảnh hưởng khác đến nước tham gia kí kết có hay điều kiện ràng buộc kèm theo Cụ thể, với cách thức áp dụng Tối huệ quốc có điều kiện ràng buộc, để hưởng ưu đãi từ nguyên tắc mang lại, nước hưởng phải chấp nhận điều kiện kèm kinh tế hay trị mà quốc gia cho hưởng yêu cầu Những điều kiện kinh tế hay trị có ảnh hưởng đến độc lập phát triển quốc gia hưởng ưu đãi Tối huệ quốc, vậy, đánh đổi mà nước áp dụng 18 cần phải cân nhắc tham gia kí kết Khác với cách thức áp dụng Tối huệ quốc có điều kiện, cách thức áp dụng Tối huệ quốc điều kiện ảnh hưởng trên, vậy, áp dụng cách thức đạt hiệu cao hài hòa lợi ích bên tham gia thực 19 KẾT LUẬN Trong xu hướng toàn cầu hóa nay, số lượng quốc gia tham gia hội nhập kinh tế giới tăng nhanh Là nguyên tắc thúc đẩy tự hóa thương mại, hai nguyên tắc Tối huệ quốc Đối xử quốc gia ngày trở nên phổ biến quan hệ quốc tế nói chung quan hệ kinh tế quốc tế nói riêng Tuy nhiên, quy định quốc tế hai nguyên tắc tương đối phức tạp có ảnh hưởng sâu sắc đến quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể nước Chính vậy, quốc gia cần có chuẩn bị kĩ nhiều phương diện tham gia kí kết hiệp định có hai nguyên tắc Tối huệ quốc Đối xử quốc gia để phát huy hiệu tích cực hai nguyên tắc việc thúc đẩy tự hóa thương mại, phát triển kinh tế, đồng thời giữ vực độc lập chủ quyền quốc gia sắc văn hóa dân tộc 20 MỤC LỤC NỘI DUNG LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chương I: Giới thiệu chung MFN ( Most Favoured Trang 1 National) Lịch sử đời khái niệm Cơ sở pháp lý cách thức áp dụng a) Cơ sở pháp lý b) Cách áp dụng tối huệ quốc Ngoại lệ tối huệ quốc Chương II Thực tiễn áp dụng nguyên tắc tối huệ quốc Thực theo MFN Ngoại lệ MFN Chương III: Tổng quát tác động nguyên tắc tối huệ quốc KẾT LUẬN 3 9 11 17 18 21 [...]... đẩy tự do hóa thương mại, hai nguyên tắc Tối huệ quốc và Đối xử quốc gia ngày càng trở nên phổ biến trong quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế quốc tế nói riêng Tuy nhiên, các quy định quốc tế về hai nguyên tắc tương đối phức tạp và có ảnh hưởng sâu sắc đến từng quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước Chính vì vậy, mỗi quốc gia cần có sự chuẩn bị kĩ càng trên nhiều phương... theo Cụ thể, với cách thức áp dụng Tối huệ quốc có điều kiện ràng buộc, để hưởng nhưng ưu đãi từ nguyên tắc này mang lại, nước được hưởng phải chấp nhận những điều kiện đi kèm về kinh tế hay chính trị mà quốc gia cho hưởng yêu cầu Những điều kiện về kinh tế hay chính trị đều có ảnh hưởng đến sự độc lập cũng như phát triển của quốc gia được hưởng ưu đãi Tối huệ quốc, do vậy, đây là sự đánh đổi mà các nước... CỦA NGUYÊN TẮC TỐI HUỆ QUỐC (MFN) Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất được áp dụng trong thương mại quốc tế hiện nay Được quy định lần đầu tại Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) và sau này là Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS), nguyên tắc Tối huệ quốc có tác động rất lớn đến quá trình tự do hóa thương mại của nền kinh tế thế giới trong xu hướng... điểm cốt yếu của nguyên tắc Tối huệ quốc Xét trên lĩnh vực thương mại quốc tế, nguyên tắc Tối huệ quốc có tác động rất lớn trong việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử cũng như “hàng rào” ngăn cản quá trình giao thương giữa các nước thành viên, tạo dựng môi trường cạnh tranh quốc tế lành mạnh, tăng cường lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên mỗi cách thức lại có ảnh hưởng khác nhau đến nước... định chung về thương mại và dịch vụ (GATS) đều đồng ý cho sự xuất hiện của ngoại lệ trong trường hợp cần thiết để tăng tính mềm dẻo trong thương mại quốc tế Ngoại lệ trợ giúp cho các nước đang phát triển với việc đồng ý cho duy trì hệ thống thuế quan và hạn ngạch một cách tự do hơn Mục tiêu để giúp tăng mức sống cho các quốc gia này và hỗ trợ các ngành kinh tế mới đang non kém Tuy nhiên, để bảo vệ nguyên... tham gia kí kết Khác với cách thức áp dụng Tối huệ quốc có điều kiện, cách thức áp dụng Tối huệ quốc không có điều kiện không có những ảnh hưởng trên, do vậy, khi áp dụng cách thức này sẽ đạt được hiệu quả cao nhất và hài hòa lợi ích các bên tham gia thực hiện 19 KẾT LUẬN Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, số lượng các quốc gia tham gia hội nhập kinh tế thế giới tăng rất nhanh Là những nguyên tắc cơ... gia cần có sự chuẩn bị kĩ càng trên nhiều phương diện khi tham gia kí kết các hiệp định có hai nguyên tắc Tối huệ quốc và Đối xử quốc gia để phát huy hiệu quả tích cực của hai nguyên tắc này trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, phát triển kinh tế, đồng thời giữ vực độc lập chủ quyền quốc gia cũng như bản sắc văn hóa dân tộc 20 MỤC LỤC NỘI DUNG LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết và mục đích nghiên cứu... các nước đều phải tuân thủ nguyên tắc Tối huệ quốc, tuy nhiên cách thức áp dụng của mỗi nước không giống nhau Có hai cách thức áp dụng nguyên tắc Tối huệ quốc: một là có điều kiện ràng buộc (kiểu châu Mỹ) và không có điều kiện ràng buộc (kiểu châu Âu) Mỗi cách thức được áp dụng bằng việc ngay lập tức dành cho các nước tham gia các ưu đãi như nhau, đây là điểm cốt yếu của nguyên tắc Tối huệ quốc Xét... trong khu kinh tế cửa khẩu Hàng hoá buôn bán qua biên giới khi xuất khẩu, nhập khẩu đều phải nộp thuế và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới trong định lượng miễn thuế, được hưởng các ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới theo thỏa thuận song phương giữa Việt Nam với những nước có chung biên giới Lý giải về vấn đề này,... các bên tham gia đều có quyền và nghĩa vụ như nhau bất kể trình độ phát triển như 11 thế nào Tuy nhiên, đến đầu những năm 50, trật tự này bắt đầu bị đặt dấu hỏi, cả ở bên trong và bên ngoài GATT Bên cạnh đó, số lượng các nước đang phát triển trở thành thành viên GATT cũng tăng lên, nhiều nước quan điểm rằng sẽ là không thực tế nếu kì vọng các nước đang phát triển nghèo với nền kinh tế dễ bị tổn thương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề KINH tế QUỐC tế, CHUYÊN đề KINH tế QUỐC tế, CHUYÊN đề KINH tế QUỐC tế