0

Đề cương ôn tập môn GIAO TIẾP KINH DOANH

13 1,823 3
  • Đề cương ôn tập môn GIAO TIẾP KINH DOANH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016, 08:44

ĐỀ CƯƠNG GIAO TIẾP KINH DOANHMục LụcCâu 1: Phân tích Khái niệm giao tiếp kinh doanh. Nếu VD minh họa2Câu 2: Trình bày các nguyên tắc của giao tiếp kinh doanh:3Câu 3: Khái niệm của kỹ năng lắng nghe, trình bày các lợi ích của kỹ năng lắng nghe4Câu 4: Khái niệm giao tiếp phi ngôn ngữ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ5Câu 5: Phân tích các bước thực hiện kỹ năng thuyết trình.9Câu 6: Khái niêm xung đột?10Câu 7: Phân tích các nguyên nhân của xung đột.10Câu 8: Các phương pháp giải quyết xung đột.10Câu 9: Khái niệm kỹ năng thương lượng, các chiến lược thương lượng.11Câu 10: Khái niệm kỹ năng viết, các tính chất thể hiện kỹ năng viết12 PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG GIAO TIẾP KINH DOANH Mục Lục 1 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 1: Phân tích Khái niệm giao tiếp kinh doanh Nếu VD minh họa -Khái niệm giao tiếp kinh doanh: GTKD là loại giao tiếp nghề nghiệp, nghề kinh doanh, mang những đặc trưng cụ thể của nghề nghiệp Là quá trình tiếp xúc giữa người với người phạm vi là môi trường kinh doanh Qua đó, người trao đổi với về thông tin, cảm xúc, tư tưởng,ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, sử dụng các phương tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ nhằm thực hiện những mục đích kinh doanh nhất định Giao tiếp kinh doanh là giao tiếp quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tổ chức, thiết lập các mối quan hệ kinh doanh giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, giải quyết các vấn đề pháp lý nhằm đạt được lợi ích cho doanh nghiệp - Phân tích: Giao tiếp KD gồm : Quảng bá, thiết lập mối quan hệ, giải quyết vấn đề va nhằm đạt được lợi ích cuối cùng + Quảng bá sản phẩm, dịch vụ thông qua ti vi, đài, báo, hội chợ, mạng xa hội… Đề có nhiều người biết đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, tạo chỗ đứng cho doanh nghiệp lòng khách hàng + Tổ chức thiết lập mối quan hệ giữa người tiêu dùng với nhà sản xuất, nhà sản xuất với các nhà sản xuất, phân phối… Giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tâm lý của khách hàng hoặc đối tác một cách sâu sắc và giúp công tý có thể thay đổi hoặc cải thiện sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu Sự tương tác với khách hàng là sở để doanh nghiệp hiểu và nắm bắt thị trường Khi đội ngũ quản lý có sự hiểu biết tốt nhất về thị trường và đọc được tâm lý người tiêu dùng thì các sản phẩm đến với khách hàng trở nên dễ dàng + Giải quyết các vấn đề pháp lý với pháp luật: Một doanh nghiệp hoạt động đúng theo pháp luật tạo được hình ảnh tốt đối với khách hàng và đối tác, đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Tất cả nhằm thực hiện những mục đích kinh doanh nhất định để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp 2 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 2: Trình bày các nguyên tắc của giao tiếp kinh doanh: Tạo được sự tín nhiệm và hướng đến mối quan tâm của đối phương: + Mức độ quan trọng của sự tín nhiệm hoạt động kinh doanh: * Trong giao tiếp kinh doanh phải tạo được sự tín nhiệm phẩm chất của nghề nghiệp Sự tín nhiệm tạo nền tảng cho lòng tin lẫn giao tiếp Sự tín nhiệm góp phần thể hiện sự tôn trọng đối tượng giao tiếp + Tâp trung vào những mối quan tâm của đối phương: * Tạo những thiện cảm ban đầu * Thiết lập được mối quan hệ * Giành được sự chú ý của đối phương * Bước đầu hoạt động 2.Cung cấp thông tin chính xác và có trách nhiệm + Chính xác, trung thực+ Kịp thời, đúng lúc+ Cung cấp thông tin phải có thiện chý Tôn trọng sự khác biệt + Tạo điều kiện và hội cho đối phương bày tỏ quan niệm kể cả trường hợp có những khác biệt và bất đồng 4.Tôn trọng các quy phạm xa hội: ( Văn hóa, truyền thống, phong tục, tín ngưỡng) Hiều, biết, tôn trọng và vận dụng hợp lý 5.Làm chủ bản thân: + Hiểu được cảm xúc của bản thân mình + Làm chủ hành vi của mình trước những tình huống nhạy cảm + Điều khiển hành vi lời nói theo hướng thiện ý 6.Tuân thủ luật pháp: + Chấp hành pháp luật + Phục tùng các quy định của tổ chức quan 7.Tạo dựng lòng tin: + Trong sử dụng ngôn ngữ: Văn phong chuẩn mực; Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu ; Nội dung thông tin đảm bảo sự nhất quán + Trong sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Cử chỉ tác phong đàng hoàng, đúng mực ; Tôn trọng các quy tắc ứng xử ở những nền văn hóa khác 8.Đảm bảo bí mật thông tin: +Không tiết lộ những thông tin có thể gây bất lợi cho cá nhân hoặc tổ chức + Tuân thủ các quy định của pháp luật việc cung cấp, khai thác và chi se thông tin 9.Sử dụng thông tin: + Sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm + Lưu ý sử dụng những thông tin cụ thể dẫn đến sự xung đội hay bất PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI đồng + Không dùng thông tin để trục lợi cá nhân hoặc có thể gây tổn hại cho người khác 10 Không nhận quà biếu, tiền biếu từ những mối quan hệ thuộc chuyên môn 11 Không bảo lanh cho những việc nằm ngoài thẩm quyền của mình 12 Trung thực với người khác và trung thực với chính mình Câu 3: Khái niệm của kỹ lắng nghe, trình bày các lợi ích của kỹ lắng nghe - Nghe là một quá trình thu nhận thông tin qua thính giác -Lắng nghe là một quá trình thu nhận thông tin qua thính giác và có trạng thái chú ý làm nền - Kĩ lắng nghe là vận dụng tri thức, kinh nghiệm về quá trình giao tiếp việc sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ đề thu thập thông tin chính xác đầy đủ để đạt được những mục tiêu nhất định - Sự khác giữ nghe và lắng nghe: Nghe - Nghe là một hành vi tự nhiên thuộc về sinh lý của người -Có thể nghe âm miễn là quan thính giác của ta bình thường -Chỉ sử dụng quan thính giác -Thụ động Lắng nghe - Lắng nghe là một hành vi xa hội thể hiện đặc trưng XH của người đòi hỏi rèn luyện quá trình sống - Lắng nghe phải từ những âm và đưa nó trở nên có ý nghĩa nhất định nào đó đối với chủ thể - Phối hợp quan thính giác và có sự tham gia của ý thức cùng sự luyện tập các kỹ - Chủ động và tích cực - Vai trò của lắng nghe: + Giúp quá trình nhận thức thông tin đầy đủ và chính xác + Thỏa mãn nhu cầu của người mới + Tạo được bầu không khí tích cực giao tiếp + Tránh được những lỗi lầm có thể xảy + Giúp giải quyết được nhiều vấn đề khác PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI + Đạt được những mục đích giao tiếp + Hiểu được lẫn + Cải thiện và phái triển mối quan hệ  • • • • • •  • • • • • Đối với đối tác: Thỏa man nhu cầu của đối tác Thu thập được nhiều thông tin Tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác Tìm hiểu được người khác một cách tốt Giúp cho người khác có được sự lắng nghe có hiệu quả Lắng nghe giúp cho chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề Đối với nội bộ doanh nghiệp: Mệnh lệnh, chỉ thị từ xuống và những ý kiến đóng góp từ dưới lên được tiếp thu một cách đầy đủ và chính xác, giúp nhà quản trị và nhân viên hoàn thành tốt công việc của mình, hạn chế được những lỗi hoặc những thông tin bị bỏ sót Cải thiện mối quan hệ giữa nhà quản trị với nhân viên, hạn chế những xung đột không cần thiết Dựa vào những thông tin phản hồi từ quần chúng, nhà quản trị đánh giá được mức độ chính xác và hợp lý những quyết định mình đưa Các ý tưởng sáng tạo ở nhân viên nảy sinh nhiều từ những cuộc giao tiếp với những nhà quản trị biết lắng nghe Ngược lại lắng nghe nhân viên góp ý kiến, ở nhà quản trị nảy sinh những ý tưởng mới giúp giải quyết vấn đề một cách tốt Biết nghe hiểu có hiệu quả, bạn hạn chế những yếu tố nhiễu tin đồn tạo nên Câu 4: Khái niệm giao tiếp phi ngôn ngữ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ - Giao tiếp bằng thể hay còn gọi là giao tiếp phi ngôn ngữ là sử dụng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ , trang phục , hoàn cảnh giao tiếp làm phương tiện giao tiếp - Có loại là :  Hữu ( Giọng nói: chất giọng, âm lượng, độ cao; tiếng thở dài, kêu la ) 5 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  Vô Thanh : ( Dáng điệu, trang phục, mặt, mắt, tay, động chạm, chuyển động, giọng nói, mùi, khoảng cách) Phân tích giao tiếp phi ngôn ngữ Giao tiếp phi ngôn ngữ thường xuất hiện theo tình huống, vì vậy, cần cứ vào tình huống cụ thể để xác định ý nghĩa của mỗi cử động, thái độ, tư thế người Giao tiếp phi ngôn ngữ được chia làm loại chính: • Cử động thể: gồm các cử động của tay, đầu, bàn chân, chân, tư thế, chuyển động của mắt và ve mặt Tư thế là cách người đứng, dựa về phía trước hoặc ngả về phía sau 6 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI • Đặc điểm thể: hình dạng thể, sức hút chung, cân nặng, tóc, màu da Những ấn tượng và hình ảnh ban đầu đối với người khác thường liên quan một cách vô thức với kinh nghiệm cũ về những người có đặc điểm thể tương tự • Hành vi đụng chạm: gõ đầu, đánh, ôm, bắt tay • Đặc điểm giọng nói • Khoảng cách giao tiếp: Khoảng cách giao tiếp phụ thuộc vào giới tính, tình huống, vị trí, văn hóa • Trang phục (quần áo, nước hoa, son, kính) • Yếu tố môi trường: môi trường thuận lợi giúp quá trình giao tiếp hiệu quả, môi trường không thuận lợi có thể gây nhiễu và tiếng ồn cho quá trình giao tiếp • Nét mặt: Biểu lộ thái độ cảm xúc của người, các công trình nghiên cứu thống nhất nét mặt của người biểu lộ cảm xúc: Vui mừng, buồn, ngạc nhiên, tức giận, sợ hãi, ghê tởm Ngoài ra, nét mặt cho ta biết về cá tính của người • Nụ cười: Trong giao tiếp, người ta có thể dùng nụ cười để biểu lộ tình cảm, thái độ của mình Con người có kiểu cười thì có bấy nhiêu cá tính Do đó, giao tiếp ta phải biết tinh nhạy quan sát nụ cười của đối tượng giao tiếp • Ánh mắt: Nó phản ánh trạng thái cảm xúc, bộc lộ tình cảm, tâm trạng và ước nguyện của người Trong giao tiếp, nó phụ thuộc vào vị trí xã hội của mỗi bên • Các cử chỉ: Gồm các chuyển động của đầu, bàn tay, cánh tay… vận động của chúng có ý nghĩa nhất định giao tiếp Cử chỉ: Những cử giao tiếp thường thấy là: + Các chuyển động của đầu: Gật đầu, lắc đầu, hất đầu… + Các chuyển động của tay: Chào, khua tay, vố tay… + Các chuyển động của chây: Dậm chân, rung đùi… Các cử có ý nghĩa nhất định giao tiếp: + Chuyển động của đầu cho ta biết họ đồng ý hay không đồng ý 7 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI + Cử của bàn tay là mời mời, lời từ chối, sự chống đối hay cầu xin… Người ta cũng có thể dùng cử để điều khiển việc giao tiếp, chẳng hạn cử của tay nhắc người đối thoại nói nhah, chậm hay dừng lại Một số cử của tay, chân thường dùng là: + Khi giao tiếp bàn tay tạo hình chóp nón: Biểu hiện sự tự tin + Xoa lòng bàn tay: nóng ruột, chờ đón sự thắng lợi + Cho tay vào miệng: cần sự động viên, lúng túng + Lấy tay che miệng: có điều muốn dấu nói dối + Ngon tay đan vào nhau: Buồn chán, bế tắc, muốn dấu thái độ tiêu cực của bản thân + Dậm chân thể hiện sự tức giận • Tư thế: Nó liên quan mật thiết với vai trò vị trí xã hội của cá nhân, thông thường các vô thức nó bộc lộ cương vị xã hội mà cá nhân đảm nhận - Tư thế cũng là phương tiện giao tiếp cần thiết, nó có liên quan đến vai trò, vị trí xã hội của cá nhân: + Tư thế ngồi thoải mái, đầu ngả về phía sau là tư thế của người lãnh đạo + Tư thế ngồi cúi về phía trước, lắng nghe là tư thế của người phcụ tùng, của nhân viên cấp dưới + Tư thế ngồi gác chân lên nhau, khoanh tay trước ngực: là tư thế của người sẵn sàng nói chuyện + Tư thế khởi động: Muốn kết thúc tiếp xúc, không muốn nói chuyện nữa + Tư thế lóng ngóng, vụng về: Thể hiện sự lúng túng, thiếu tự tin • Diện mạo: Là những đặc điểm tự nhiên ít thay đổi như: Dáng người, màu da và những đặc điểm thay đổi được tóc, râu, trang điểm trang sức 8 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 5: Phân tích các bước thực hiện kỹ thuyết trình Chuẩn bị thuyết trình - Đánh giá đúng bản thân: có am hiểu về vấn đề hay k, có đầy đủ thông tin hay k, người thuyết trình có xứng với địa vị mà họ tham gia hay k, cần chú ý đến uy tín địa vị của người đó - Tìm hiểu người nghe: lấy người nghe làm trung tâm - Xác định mục đích của bài thuyết trình: thỏa man đc điều gì ở người nghe,mức độ thành công của bài thuyết trình - Chuẩn bị bài thuyết trình: làm đề cương, viết giấy dẫn chứng số liệu minh họa bài thuyết trình cần có phần:  Phần mở: là quy luật chúng ta mới bắt đầu vào vấn đề thì sự tập trung chú ý là rất cao sau đó giảm xuống đó chúng ta cần phải có sự dẫn dắt ở phần mở đầu này để thu hút sự chú ý  Nội dung: cần sắp xếp nội dung hợp lí logic phải có phần nối, bài nói chuyện k nên nói chung chung mà phải có ví dụ cụ thể Có thể cho them câu chuyển hài  Phần kết: quy luật của phần kết là lúc người nghe lại tập trung chú ý chúng ta đưa lời kết luận, chúc mừng Tiến hành bài thuyết trình - Tạo ấn tượng ban đầu tốt những giây phút đầu tiên muốn vậy bạn cần:  Ăn mặc nghiêm túc lịch sự phù hợp với tính chất bài thuyết trình  Dáng đàng hoàng tự tin k quá vội va, k quá thong thả, k nên lại quá nhiều, k nên bỏ tay túi quần  Nhìn vào mắt người nghe k nhìn kỹ vào đó ánh mắt nhẹ nhàng tôn trọng quan tâm  Nên kết hợp với các phương tiện phi ngôn ngữ: cử chỉ, nét mặt, động tác  Khi bắt đầu nói chuyện nên giới thiệu sơ lược về bản thân, giọng nói có ngữ điệu lúc bổng lúc trầm  Nói to rõ ràng đủ cho người người xa nhất có thể nghe thấy Kết thúc bài thuyết trình - Nên kết thúc cách hợp lý , sau đó k nên tiếp tục phân tích dung các từ có ý phân tích Lúc đó nên lập tức đưa những lời kêu gọi nếu có điều kiện về thời gian ta nên giải đáp những ý kiến những câu hỏi của người nghe 9 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 6: Khái niêm xung đột? Xung đột là sựu khác biệt ( quan điểm, mục đích, động cơ) giữa các thành viên quá trình thực hiện hoạt động của nhóm • • • Xung đột nảy sinh quá trình các thành viên hoạt động cùng Xung đột nảy sinh có sự bất đồng khác biệt Xung đột là hiện tượng tâm lý Câu 7: Phân tích các nguyên nhân của xung đột Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xung đột, các nguyên nhân có thể sau: - Tập thể chưa phát triển hoàn chỉnh, tổ chức k chặt chẽ, kỷ luật lao động chưa tốt, chưa có sự phân công và phân nhiệm rõ ràng Tập thể có các nhóm k chính thức, các thủ lĩnh tiêu cực, các cá nhân cực đoan hoặc nhiều người dễ bị kích động thúc đẩy Điều kiện hoạt động gặp khó khan khách quan thiếu nguyên liệu thiếu phương tiện kỹ thuật hàng hóa ế thừa nhân công thiếu việc làm Các thành viên thiếu sự hiểu biết, sự hòa hợp cần thiết sự khác biệt về tuổi tác trình độ kinh nghiệm cá tính cách ứng xử giao tiếp… Không công bằng đai ngộ và đối xử Phong cách lanh đạo k phù hợp chưa có sự chan hòa thống nhất ban lanh đạo Câu 8: Các phương pháp giải quyết xung đột - Phương pháp áp chế: là phương thức dành thắng lợi cho phía, đa số dung sức mạnh của mình để áp đảo thiểu số Ưu điểm: giải quyết tình huống nhảy cảm nhanh, k cần khiến người lanh đạo mâu thuẫn trực diện Nhược điểm: xung đột thực tế k đc giải quyết mà chỉ tạm thời k đc bộc lộ 10 10 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - - - Phương pháp thỏa hiệp: là phương pháp mỗi bên từ bỏ nhân nhượng cái gì đó để đem lại bình yên tập thể Phương pháp này thường sự dụng tập thể mâu thuẫn nảy sinh bất đồng về lợi ích Ưu điểm: sự dụng có xung đột về lợi ích, bên từ bỏ hay nhân nhượng lợi ích -> chia se Nhược điểm: chỉ giải quyết tạm thời Phương pháp thống nhất: là phương pháp tốt nhất và làm vừa lòng nhất, để chấm dứt mâu thuẫn phương pháp này dựa tiền đề là sự khác biệt đều có giá trị tượng trưng cho phần đóng góp cụ thể riêng biệt giữa các thành viên có thể gánh vác cho sự phát triển chung của nhóm Ưu điểm: áp dụng xung đột về nhận thức quan điểm Nhược điểm: thời gian giải quyết lâu Biện pháp thuyết phục: thông qua việc bồi dưỡng ý thức mỗi bên làm cho họ nhận thức thấy đc tác hại của xung đột họ gây đối với tập thể và người, sở đó thay đổi quan niệm hành vi của mình quan hệ với bên và đối với quan hệ tập thể tạo bầu không khí làm việc hợp tác than thiện Biện pháp hành chính: thường đc tiến hành sau các biện pháp khác đa thực hiện k có kết quả, hoặc xét thấy k thể áp dụng các biện pháp khác Câu 9: Khái niệm kỹ thương lượng, các chiến lược thương lượng • Khái niệm - Thương lượng là quá trình thực hiện bởi hai hay nhiều ( người, bên, công ty, tổ chức, nhóm xa hội) nhằm cố gắng thảo luận để đạt được sự thống nhất chung Giá trị của thương lượng đem lại sự thống nhất phát triển lâu dài • Các chiến lược - Chiến lược thống nhất: các bên hợp tác tránh xung đột lợi ích đạt kết quả cao nhất đề những giải pháp về cách thức sản xuất và dịch vụ để thỏa man phía bên Phương pháp này hài lòng đc các bên, khá bền vững - Chiến lược độc lập: các bên k hợp tác mà tìm cách đạt đc sự tối đa phía bên nhằm áp đặt giải pháp của mình Thuyết phục và sự dụng tối đa hoàn cảnh - Các chiến lược: win – win Lose-win Lose-Lose Win - Lose 11 11 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 10: Khái niệm kỹ viết, các tính chất thể hiện kỹ viết • Khái niệm - Kỹ viết là một hình thức giao tiếp giữa người với người sự dụng phương tiện ngôn ngữ viết nhằm thực hiện mục đích nhất định - Các hình thức: hợp đồng, báo cáo, đơn từ, thư tín… • Các tính chất Đối tượng và định dạng - Xác định là người đọc( xếp, nhân viên dưới quyền, bạn hàng) Hình thức văn bản( thư ngỏ, báo cáo đơn xin hợp đồng) Định dạng văn bản Cấu thành và phong cách - Bắt đầu bằng người đọc( đặt mình vào vị trí của người đọc) Phác thảo trc( xác định các bược cần thực hiện chia nhỏ để quản lý thông tin) Sự dụng AIDN( gây chú ý- tạo hứng khởi-gieo khát khao và hành động ) Đồng cảm(tôn trọng người đọc) Sự dụng tam giác biện( thông tin rõ ràng, hợp lý mạch lạc) Xác định chủ đề chính Sự dụng từ ngữ đơn giản tránh sự dụng các từ khó hiểu từ cổ thuật ngữ khoa học tiếng địa phương Cơ cấu tổ chức - Bảo đảm sự than thiện Sự dụng các tiêu đề, phân nhóm, điểm nhấn, và đánh số thứ tự để chia nhỏ văn bản thành từng đoạn văn ngắn Trong email nên sự dụng các tiêu đề ngắn Sự dụng them đồ thị biểu đồ để chia nhỏ văn bản và dễ dàng tiếp nhận thông tin Tránh các lỗi ngữ pháp câu từ Đọc và sửa lại trc phát hành or gửi Kết cấu bài viết - Phần mở: nêu vấn đề, xác định rõ mục đích, lí viết bài Phần thân: trình bày, giải quyết Phần kết: 12 12 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Nguyên tắc 7c (clear-rõ ràng, concise-ngắn gọn, correct-chính xác, complete-hoàn chỉnh, consistency-hàm ý, courteous-lịch sự, cautious-cận trọng) 13 13 PHO TO NGÂN SƠN [...]... – win Lose-win Lose-Lose Win - Lose 11 11 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 10: Khái niệm kỹ năng viết, các tính chất thể hiện kỹ năng viết • Khái niệm - Kỹ năng viết là một hình thức giao tiếp giữa con người với con người sự dụng phương tiện ngôn ngữ viết nhằm thực hiện mục đích nhất định - Các hình thức: hợp đồng, báo cáo,... đặt mình vào vị trí của người đọc) Phác thảo trc( xác định các bược cần thực hiện chia nhỏ để quản lý thông tin) Sự dụng AIDN( gây chú ý- tạo hứng khởi-gieo khát khao và hành động ) Đồng cảm(tôn trọng người đọc) Sự dụng tam giác hung biện( thông tin rõ ràng, hợp lý mạch lạc) Xác định chủ đề chính Sự dụng từ ngữ đơn giản tránh sự dụng các từ khó... thời gian giải quyết lâu Biện pháp thuyết phục: thông qua việc bồi dưỡng ý thức mỗi bên làm cho họ nhận thức thấy đc tác hại của xung đột do họ gây ra đối với tập thể và mọi người, trên cơ sở đó thay đổi quan niệm cũng như hành vi của mình trong quan hệ với bên kia và đối với quan hệ trong tập thể tạo bầu không khí làm việc hợp tác than thiện Biện pháp... chia nhỏ văn bản và dễ dàng hơn khi tiếp nhận thông tin Tránh các lỗi ngữ pháp câu từ Đọc và sửa lại trc khi phát hành or gửi đi Kết cấu 1 bài viết - Phần mở: nêu vấn đề, xác định rõ mục đích, lí do viết bài Phần thân: trình bày, giải quyết Phần kết: 12 12 PHO TO NGÂN SƠN PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Nguyên tắc 7c (clear-rõ ràng, concise-ngắn... thể áp dụng các biện pháp khác Câu 9: Khái niệm kỹ năng thương lượng, các chiến lược thương lượng • Khái niệm - Thương lượng là quá trình thực hiện bởi hai hay nhiều ( người, bên, công ty, tổ chức, nhóm xa hội) nhằm cố gắng thảo luận để đạt được sự thống nhất chung Giá trị của thương lượng đem lại sự thống nhất phát triển lâu dài • Các chiến lược - Chiến...PHO TO NGÂN SƠN - CỔNG PHỤ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - - - Phương pháp thỏa hiệp: là phương pháp mỗi bên từ bỏ nhân nhượng cái gì đó để đem lại bình yên trong tập thể Phương pháp này thường sự dụng khi trong tập ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Câu 1: Phân tích Khái niệm giao tiếp kinh doanh Nếu VD minh họa -Khái niệm giao tiếp kinh doanh: GTKD là loại giao tiếp nghề nghiệp, nghề kinh doanh, mang... thực hiện những mục đích kinh doanh nhất định Giao tiếp kinh doanh là giao tiếp quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tổ chức, thiết lập các mối quan hệ kinh doanh giữa người tiêu dùng... đồn tạo nên Câu 4: Khái niệm giao tiếp phi ngôn ngữ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ - Giao tiếp bằng thể hay còn gọi là giao tiếp phi ngôn ngữ là sử dụng nét mặt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn GIAO TIẾP KINH DOANH, Đề cương ôn tập môn GIAO TIẾP KINH DOANH, Đề cương ôn tập môn GIAO TIẾP KINH DOANH, Câu 1: Phân tích Khái niệm giao tiếp kinh doanh. Nếu VD minh họa

Từ khóa liên quan