Tuyển tập 60 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Địa lý của các trường THPT trong cả nước (có thang điểm và đáp án chi tiết)

301 4.9K 9
Tuyển tập 60 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Địa lý của các trường THPT trong cả nước (có thang điểm và đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU Đề thức ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÝ Ngày thi: 26/3/2016 Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có: 02 trang) Câu 1: (2,0 điểm) Phân tích nhân tố chủ yếu gây phân hóa khí hậu Việt Nam? Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam kiến thức có trình bày đặc điểm phân bố dân cư nước ta Hậu việc phân bố dân cư không Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển giao thông đường biển Tại vị giao thông đường biển nước ta ngày nâng cao? Giải thích Hà Nội trở thành hai đầu mối giao thông quan trọng nước Câu 3: (3,0 điểm) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) Việt Nam phân theo ngành (tỉ đồng) Năm Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối Tổng cộng điện, khí đốt nước 1996 20 688 119 438 306 149 432 1999 36 219 195 579 14 030 245 828 2000 53 035 264 459 18 606 336 100 2004 103 815 657 115 48 028 808 958 2005 110 949 824 718 55 382 991 Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành Việt Nam giai đoạn 1996 - 2005 Nhận xét giải thích chuyển dịch Câu 4: (3,0 điểm) 1.Các đảo quần đảo nước ta có ý nghĩa phát triển kinh tế bảo vệ an ninh vùng biển Trình bày biện pháp phát triển kinh tế vùng biển Việt Nam Để sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long, cần phải giải vấn đề chủ yếu nào? Tại sao? - HẾT KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MÔN: ĐỊA LÝ (Hướng dẫn chấm gồm có: 05 trang) I Hướng dẫn chung 1) Nếu học sinh làm không theo cách nêu đáp án đúng, xác, chặt chẽ cho đủ số điểm câu 2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm phải thống thực tổ chấm II Đáp án thang điểm Câu 1: (2,0 điểm) NỘI DUNG Phân tích nhân tố chủ yếu gây phân hóa khí hậu Việt ĐIỂM 1,0 Nam - Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm bị phân hóa đa dạng, phức tạp theo không gian thời gian tác động nhiều nhân tố 0,25 - Vị trí hình dạng lãnh thổ: lãnh thổ kéo dài, nằm khu vực hoạt động gió mùa châu Á 0,25 - Sự hoạt động hoàn lưu gió mùa: chủ yếu gây phân hóa theo mùa phân hóa không gian theo chiều Bắc - Nam 0,25 - Ảnh hưởng địa hình: gây phân hóa theo hướng sườn, theo độ cao phân hóa địa phương 0,25 Đặc điểm phân bố dân cư nước ta Mật độ dân số cao (Khoảng từ 201 – 500 người/ km2) so với mức trung bình giới số nước Tuy nhiên phân bố dân cư nước ta chưa hợp lý, phân bố không đồng lãnh thổ: - Dân cư đông đúc đồng bằng, thưa thớt trung du, miền núi (dẫn chứng) - Phân bố không đồng bằng(dẫn chứng) Phân bố không đồi núi với đồi núi.(dẫn chứng - Dân cư phân bố không nông thôn thành thị (dẫn chứng) 0,25 0,25 0,25 Hậu quả: Thiếu việc làm nông thôn, suất lao động thấp.Thất nghiệp thành thị 0.25 Câu 2: (2,0 điểm) NỘI DUNG ĐIỂM Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển giao thông đường biển Tại vị giao thông đường biển nước ta ngày nâng cao? + Nằm gần tuyến hàng hải quốc tế Biển Đông 1,0 0,25 + Vùng biển rộng, có nhiều đảo quần đảo, tiếp giáp với vùng biển nhiều nước 0,25 + Đường bờ biển dài; nhiều vũng, vịnh rộng kín gió; cửa sông 0,25 + Khí hậu thuận lợi cho hoạt động quanh năm 0,25 Vị giao thông đường biển nước ta ngày nâng cao - Đảm nhiệm chủ yếu việc giao thông vận tải tuyến đường quốc tế 0,25 - Nước ta hội nhập kinh tế toàn cầu, ngày mở rộng quan hệ buôn bán với giới 0,25 Hà Nội trở thành hai đầu mối giao thông quan trọng nước 0,5 + Trung tâm Bắc Bộ Đồng sông Hồng Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, khu vực có kinh tế phát triển động đỉnh tam giác tăng trưởng kinh tế Thủ đô nước 0,25 + Trung tâm trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kĩ thuật hàng đầu nước + Hà Nội nơi tập trung hầu hết loại hình vận tải: Đường ôtô, đường sắt, đường hàng không, đường sông + Tập trung tuyến giao thông huyết mạch 0,25 Câu 3: ( 4,0 điểm) NỘI DUNG ĐIỂM Xử lí số liệu Công nghiệp Năm khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất phân Phối điện, Khí đốt, nước 1996 13,8 80,0 6,2 1999 14,7 79,6 5,7 2000 15,8 78,7 5,5 2004 12,8 81,3 5,0 2005 11,2 83,2 5,6 0.2 Vẽ biểu đồ Xử lí số liệu CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2005 100 % 80 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành nước ta (%) Vẽ biểu đồ + Biểu đồ thích hợp biểu đồ miền + Chính xác khoảng cách năm + Có giải tên biểu đồ + Đẹp, xác số liệu biểu đồ Nhận xét (0,75) 60 - Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành nước ta có chuyển dịch, nhìn chung chậm 40 20 - Sự chuyển dịch diễn theo hướng: 1996 1999 2000 2004 2005 Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước Công nghiệp chế biến Công nghiệp khai thác + Tăng dần tỉ trọng công nghiệp chế biến (3,2%) + Giảm dần tỉ trọng công nghiệp khai thác (2,6%) + Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước tỉ trọng nhỏ, biến đổi Câu 4: (3,0 điểm) NỘI DUNG Các đảo quần đảo nước ta có ý nghĩa phát triển kinh tế bảo vệ an ninh vùng biển Trình bày biện pháp phát triển kinh tế vùng biển Việt Nam + Thuộc vùng biển nước ta có 4000 đảo lớn nhỏ ĐIỂM 1,0 0,25 - Ý nghĩa phát triển kinh tế biển - Ý nghĩa khẳng định chủ quyền nước ta đảo quần đảo 0,25 Trình bày biện pháp phát triển kinh tế vùng biển Việt Nam - Phát triển tổng hợp kinh tế biển phát triển đôi với bảo vệ môi trường biển 0,25 - Tăng cường hợp tác với nước láng giềng giải vấn đề biển thềm lục địa 0,25 Để sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long, cần phải giải vấn đề chủ yếu 2,0 - Nước vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô Đồng sông Cửu long Dùng nước để thau chua, rửa mặn 0,25 - Nghiên cứu để tạo giống lúa chịu phèn, chịu mặn điều kiện tưới nước bình thường 0,25 - Đối với khu vực có rừng, cần phải trì bảo vệ nguồn tài nguyên 0,25 - Đối với khu vực rừng ngập mặn phía tây nam đồng bằng, sử dụng chừng mực định vào việc nuôi tôm, trồng sú vẹt 0,25 - Chuyển đổi cấu kinh tế nhằm phá độc canh, đẩy mạnh trồng công nghiệp, ăn có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản phát triển công nghiệp chế biến 0,25 - Đối với vùng biển, hướng việc khai thác kinh tế kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo đất liền để tạo nên kinh tế liên hoàn - Đối với đời sống nhân dân, cần chủ động sống chung với lũ biện pháp khác với hỗ trợ Nhà nước, đồng thời khai thác nguồn lợi kinh tế lũ hàng năm đem lại 0,25 Cần có biện pháp vì: - Đất đai tài nguyên quan trọng đồng bằng, nhiên khoảng 60% diện tích đất phèn, đất mặn Để đưa vào sử dụng loại đất cần đặt vấn đề cải tạo 0,25 - Khí hậu thời tiết ổn định miền bắc, song lại có mùa khô kéo dài thiếu nước nghiêm trọng, mùa lũ gây ngập lụt diện rộng - Việc đưa biện pháp cải tạo tự nhiên góp phần sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên vùng 0,25 TR Đ ăTHIăTH ăTHPTăQU CăGIA L Nă2 S GD - ĐT B C NINH NGăTHPTăHÀNăTHUYÊN NĔMăH Că2015-2016 Môn:ăĐ aălí Đ CHệNHăTH C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm) Nêu đặc điểm khí h u phần lãnh thổ phía B c tác động đến thiên nhiên phần lãnh thổ phía B c Cho b ng số liệu: Cơăc uădânăs ăVi tăNamătheoănhómătuổiăgiaiăđo nă1999ă– 2014 (Đơnăv :ă%) Nhómătuổi 1999 2009 2014 - 14 33,6 25,0 23,5 15 - 59 58,3 66,0 66,0 60 tr lên 8,1 9,0 10,5 Tổng 100,0 100,0 100,0 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2014, Nhà xuất Thống kê, 2015) - Nh n xét thay đổi c u dân số theo tuổi dân số nước ta từ năm 1999 đến năm 2014 - Phân tích thu n lợi c u dân số vàng phát triển kinh tế xã hội nước ta nay? Câu II (3,0 điểm) Chứng minh c u lãnh thổ kinh tế nước ta có chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Trình bày mạnh tự nhiên phát triển giao thông v n t i vùng biển nước ta Tại ph i tăng cư ng hợp tác với nước láng giềng gi i v n đề biển thềm lục địa? Câu III (2,0 điểm) Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam nh n xét tình hình phát triển phân bố ngành thuỷ s n nước ta năm gần Câu IV (3,0 điểm) Cho b ng số liệu: DI NăTệCHăGIEOăTR NGăVÀăNĔNGăSU TăLÚA C AăN Nĕm Diện tích (nghìn ha) Năng su t (tạ/ha) CăTAăGIAIăĐO Nă2000ă– 2013 2000 666 42,4 2004 445 48,6 2008 422 52,3 2013 903 55,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất Thống kê, 2014) Vẽ biểu đồ kết hợp (cột đư ng) thể diện tích gieo trồng su t lúa nước ta giai đoạn 2000 ậ 2013 Nh n xét gi i thích thay đổi diện tích gieo trồng lúa su t lúa nước ta giai đoạn H t Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) làm TR S GD - ĐT B C NINH NGăTHPTăHÀNăTHUYÊN H NGăDẪNăCH M Đ ăTHIăTH ăTHPTăQU CăGIAăL Nă2 NĔMăH C 2015-2016 Môn:ăĐ aălí HDCăg mă03ătrang Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Điểm N iădung Câu Ý I Nêuăđặcăđiểmăkhíă hậuăph nălưnhăthổăphíaăBắcăvàătácăđ ngăc aănóăđ năthiênă 1,00 nhiênăph nălưnhăthổăphíaăBắc * Đặcăđiểmăkhíăhậuăph nălưnhăthổăphíaăBắc 0,50 - Khí h u đặc trưng cho vùng KHNĐÂGM có mùa đông lạnh Cụ thể: + Nền khí h u nhiệt đới thể nhiệt độ cao (nhiệt độ TB năm từ 20 - 250c) + Trong năm có mùa đông lạnh kéo dài ậ tháng, nhiệt độ TB < 180c + Biên độ nhiệt TB năm cao (10-120c) * Tácăđ ngăc aăkhíăhậu đ năthiênănhiênăph nălưnhăthổăphíaăBắc 0,50 - C nh quan thiên nhiên tiêu biểu rừng nhiệt đới gió mùa + Trong rừng thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu Ngoài có c n nhiệt đới (như dẻ, re) ôn đới (như sa mu, pơ mu), loài thú lông dày như: g u, chồn + C nh s c thiên nhiên thay đổi theo mùa: (mùa đông tr i nhiều mây, tiết tr i lạnh, mưa ít, nhiều loài rụng lá; mùa hạ th i tiết n ng nóng, mưa nhiều, cối xanh tốt) * Nhậnăxétăv ăsựăthayăđổiăcơăc uădânăs ătheoătuổiăc aădânăs ăn 1999ăđ nănĕmă2014 cătaăt ănĕmă 0,50 - Trong giai đoạn 1999 ậ 2014, c u dân số theo nhóm tuổi nước ta có thay đổi nhanh chóng: (Diễn gi i kèm dẫn chứng số liệu) 0,25 - Cơ c u dân số theo tuổi nước ta th i kì kết thúc giai đoạn dân số trẻ, bước vào giai đoạn dân số già, đồng th i bước vào ắcơ c u dân số vàng” * Phânătíchănhữngăthuậnălợiăc aă“cơăc uădânăs ăvàng” đ iăv iăphátătriểnăkinhă t ăxưăh iăởăn cătaăhi nănay 0,25 0,50 - Lực lượng lao động dồi dào, trẻ (số ngư i lao động nhiều g p đôi số ngư i phụ thuộc) thúc đẩy tăng trư ng kinh tế, thu n lợi tiếp thu khoa học, kỹ thu t linh hoạt chuyển đổi nghề - Dân số nhóm tuổi ậ 14 gi m nhanh tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao ch t lượng giáo dục phổ thông, ch t lượng nguồn nhân lực, ch t lượng khám chữa bệnh, gi m bớt chi phí y tế an sinh xã hội II Chứng minh cấu lãnh thổ kinh tế nước ta có chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa 1,50 - Trên phạm vi c nước lên vùng kinh tế phát triển động 0,50 với trung tâm kinh tế lớn vùng có vai trò đặc biệt quan trọng c u lãnh thổ kinh tế đ t nước (D/c: Đông Nam Bộ, Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long) - Trên phạm vi c nước hình thành phát triển vùng kinh tế trọng điểm có 0,50 tầm quan trọng chiến lược nhằm đạt hiệu qu cao KTXH, là: VKTTĐ Phía B c; VKTTĐ phía Nam, VKTTĐ miền Trung; VKTTĐ đồng sông Cửu Long - Trong nông nghiệp: hình thành vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp sx 0,25 hàng hóa (D/c) - Trong công nghiệp: hình thành phát triển nhiều trung tâm CN, khu CN t p 0,25 trung, KCX, khu công nghệ cao (D/c) (*Lưu ý: Nếu thí sinh không dẫn chứng - không cho điểm) Trình bày mạnh tự nhiên phát triển giao thông vận tải vùng biển nước ta Tại phải tăng cường hợp tác với nước láng giềng giải vấn đề biển thềm lục địa? * Th ăm nhătựănhiênăphátătriểnăgiaoăthôngăvậnăt iăvùngăbiểnăc aăn căta: - Vùng biển nước ta nằm đư ng hàng h i quốc tế nối liền Thái Bình Dương với n Độ Dương - Dọc b biển có nhiều vũng vịnh kín thu n lợi cho xây dựng c ng nước sâu (khu vực Móng Cái đến H i Phòng, từ Quy Nhơn đến Nha Trang) - Có nhiều sông lớn thu n lợi cho việc xây dựng c ng - Khí h u nhiệt đới ẩm gió mùa thu n lợi hoạt động giao thông quanh năm * Ph iătĕngăc ngăhợpătácăv iăcácăn biểnăvàăth măl căđ a: III 1,50 0,25 0,25 0,25 0,25 călángăgi ngătrongăgi iăquy tăv năđ ă - Biển Đông biển chung VN nhiều nước → cần tăng cư ng đối thoại, hợp tác VN nước, nhằm tạo ổn định b o vệ lợi ích đáng nước ta, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ - Nước ta có nhiều lợi ích biển Đông Vì v y, công dân có bổn ph n b o vệ vùng biển h i đ o đ t nước cho hôm mai sau 0,25 DựaăvàoăAtlátăĐ aălíăVi tăNamăhưyănhậnăxétătìnhăhìnhăphátătriểnăvàăphânăb ă c aăngànhăthuỷăs năn cătaătrongănhữngănĕmăg năđây a/ăTìnhăhìnhăphátătriển: * Ngành thủy s n nước ta ngày phát triển - Giá trị c u giá trị s n xu t ngành thuỷ s n khu vực I năm 2007 so với năm 2000 tăng nhanh (D/c số liệu từ biểu đồ tròn - Atlát T.18) - S n lượng thủy s n ngày tăng: (Dựa vào biểu đồ sản lượng thủy sản nước qua năm (Atlát T 20) + Tổng s n lượng thủy s n nước ta tăng nhanh (D/c) + Tăng c s n lượng thủy s n đánh b t thủy s n nuôi trồng (D/c) + Tốc độ tăng trư ng: Thủy s n nuôi trồng có tốc độ tăng trư ng cao s n lượng thủy s n đánh b t (D/c) - V ăcơăc u + Trước „2005: tỉ trọng s n lượng thủy s n khai thác chiếm cao, 50% + Sau „2005: tỉ trọng s n lượng thủy s n nuôi trồng chiếm cao, 50% + Xu hướng chuyển dịch: Gi m tỉ trọng s n lượng khai thác, tăng s n lượng thủy s n nuôi trồng (D/c) b/ Tình hình phânăb : - Ngành thủy s n có phân bố không đồng khu vực, vùng tỉnh - Thủy s n khai thác phân bố chủ yếu vùng Duyên h i c nước ĐBSCL (D/c tỉnh có s n lượng thủy s n khai thác lớn ĐBSCL) 2,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 - Thủy s n nuôi trồng t p trung tỉnh thuộc ĐBSCL (D/c tỉnh có s n 0,25 lượng thủy s n nuôi trồng lớn) - Nhìn chung ngành thủy s n phát triển mạnh phân bố vùng (Nêu tên) 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 49: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, đầu cố định đầu gắn vật nhỏ m chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Vật nằm yên vị trí cân bằng, người ta tác dụng lên vật lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo trục lò xo Kể từ lúc tác dụng lực F, thời điểm mà gia tốc đổi chiều lần thứ 2016 1007,75s Tốc độ cực đại vật A 12π cm/s B 8π cm/s C 4π cm/s D 16π cm/s Câu 50: Trong mạch dao động LC lí tưởng, cường độ điện trường hai tụ cảm ứng từ lòng ống dây biến thiên điều hòa tần số A biên độ ngược pha B pha C biên độ pha D vuông pha - HẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 123 C A C A A C D D B D D B A B C B D D C A C A B D A A D B B C A C B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 209 C A C A B B D A D B A A C B D C A D A A B C D B C A C B C C D D D A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 357 C C C C A C A C B D D D A D B B B A B B D A B B C A C D C D D A A D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 485 A C C B D D A A A D B C A A C C A B A D B B D C C B C C B D A A B C Trang 20/21 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D C B C A C D A B D A B B A A 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C D C D B D D B A A B B A B C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A B D C A D B D A A B B C C B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C D A D D B D A C B B D B B D Trang 21/21 - Mã đề thi 132 Doc24.vn TRƯỜNG THPT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM 2016 CHUYÊN LAM SƠN MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 24/01/2016 (Đề thi có 01 trang, gồm câu) Câu I (2,0 điểm) Trình bày hoạt động gió mùa mùa hạ Việt Nam Nêu hệ hoạt động gió phân chia mùa khác khu vực nước ta Chứng minh Việt Nam nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc Đặc điểm có ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội đất nước? Câu II (2,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, em hãy: Kể tên cánh cung núi lớn vùng núi Đông Bắc nước ta theo hướng từ đông sang Cho biết đô thị nước ta có quy mô dân số 1000000 người; từ 500001 1000000 người? Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: GDP (theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế nước ta (đơn vị: tỉ đồng) Năm 2000 2010 Kinh tế Nhà nước 170 141 668 300 Kinh tế Nhà nước 212 879 941 814 Kinh tế có vốn đầu tư nước 58 626 370 800 Tổng số 441 645 980 914 Thành phần (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất Thống kê 2011) Vẽ biểu đồ thích hợp thể quy mô cấu GDP phân theo thành phần kinh nước ta năm 2000 2010 Nhận xét cấu thay đổi cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn Giải thích thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngày có vai trò quan trọng phát triển đất nước giai đoạn mới? Doc24.vn Câu IV (3,0 điểm) Nêu khác biệt nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hoá Tại nước ta song song tồn hai nông nghiệp này? Phân tích tình hình phát triển phân bố công nghiệp nước ta Tại Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh công nghiệp lớn nước? ……………Hết…………… Họ tên:…………………………………Số báo danh……………………… Thí sinh sử dụng Atlát địa lý Việt Nam Nhà xuất Giáo Dục từ năm 2009 đến Trường THPT Chuyên Lam Sơn Đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN ĐỊA LÍ ( có 05 trang, gồm câu) Câu Ý Nội dung I Hoạt động gió mùa mùa hạ Việt Nam Hệ hoạt động gió (2,0) Doc24.vn mùa phân chia mùa khác khu vực nước ta * Hoạt động gió mùa mùa hạ Việt Nam Vào mùa hạ (từ tháng V đến tháng X) có hai luồng gió hướng tây nam thổi vào nước ta - Đầu mùa hạ: khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương xâm nhập trực tiếp gây mưa lớn cho đồng Nam Bộ Tây Nguyên Khi vượt qua dãy Trường Sơn dãy núi chạy dọc biên giới Việt – Lào, tràn xuống vùng đồng ven biển Trung Bộ phần phía nam khu vực Tây Bắc, khối khí trở nên khô nóng (gió phơn Tây Nam hay gọi gió Tây gió Lào) - Giữa cuối mùa hạ: + Gió mùa Tây Nam (xuất phát từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam) hoạt động mạnh Khi vượt qua vùng biển xích đạo, khối khí trở nên nóng ẩm hơn, thường gây mưa lớn kéo dài cho vùng đón gió Nam Bộ Tây Nguyên + Hoạt động gió Tây Nam dải hội tụ nhiệt đới nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam, Bắc mưa vào tháng IX cho Trung Bộ Do áp thấp Bắc Bộ, khối khí di chuyển theo hướng đông nam vào Bắc Bộ tạo nên “gió mùa Đông Nam” vào mùa hạ miền Bắc nước ta * Hệ hoạt động gió mùa phân chia mùa khác khu vực nước ta Do tác động gió mùa, chế độ khí hậu, miền Bắc có phân chia thành mùa đông lạnh, mưa mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; miền Nam có hai mùa: mùa khô mùa mưa rõ rệt Giữa Tây Nguyên đồng ven biển Trung Trung Bộ có đối lập mùa mưa mùa khô Việt Nam nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc Ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội đất nước * Việt Nam nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc - Đông dân: + Số dân nước ta đông (dẫn chứng) + Thứ bậc khu vực giới (d/c) - Nhiều thành phần dân tộc + Số lượng dân tộc nước ta (d/c) + Cộng đồng người Việt sinh sống nước (d/c) Điểm 1,0 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,5 0,25 0,25 * Ảnh hưởng đặc điểm dân số phát triển kinh tế - xã 0,5 hội - Đông dân: 0,25 + Thuận lợi: Dân số nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước Với số dân đông, nước ta có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn + Khó khăn: Trong điều kiện nước ta nay, số dân đông lại trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tác động xấu đến việc khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường,… -Nhiều thành phần dân tộc: 0,25 + Thuận lợi: Các dân tộc đoàn kết, phát huy truyền thống sản xuất, văn hoá, phong tục tập quán, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, tạo nên văn hoá đa dạng, giàu sắc, giàu kinh nghiệm sản xuất; tuyệt đại phận người Việt nước hướng Tổ quốc, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước Doc24.vn Điểm toàn bài: Câu I + II + III + IV Lưu ý:Thí sinh có cách trả lời khác, đầy đủ cho điểm tối đa 10 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề thi có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: Địa lí; LỚP : 12 m Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề iT hu Da iH o c.c o Câu I (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc Những đặc điểm ảnh hưởng đến phân hóa khí hậu vùng nào? Chứng minh nước ta nước đông dân, nhiều thành phần dân tộc Vì trình đô thị hóa nước ta diễn tương đối chậm chạp? Câu II (2,0 điểm) Dựa vào trang 18 - 19 trang 21 Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: Lập bảng thống kê diện tích sản lượng công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều) nước ta năm 2007 Nêu sản phẩm công nghiệp chuyên môn hóa Tây Nguyên Kể tên trung tâm công nghiệp có qui mô lớn lớn vùng kinh tế Đông Nam Bộ Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm nước (GDP theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 - 2010 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng) Phân theo thành phần kinh tế Năm Tổng số KV Nhà nước KV Nhà KV có vốn đầu tư nước nước 2000 441,7 170,2 212,9 58,6 2005 837,9 321,9 382,8 133,2 2009 1658,4 582,7 771,7 304,0 2010 2157,7 722,0 1054,0 381,7 De Th 1.Vẽ biểu đồ miền thể thay đổi cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000-2010 Nhận xét giải thích từ biểu đồ vẽ Câu IV (3.0 điểm) Chứng minh nước ta khai thác có hiệu nông nghiệp nhiệt đới Nêu ý nghĩa việc đẩy mạnh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nước ta Trình bày cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta Tại công nghiệp lại phân bố thưa thớt miền núi? HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam nhà xuất giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2015 Họ tên thí sinh :… Số báo danh : … SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015-2016 MÔN : Địa lí ; LỚP : 12 m (Hướng dẫn chấm – thang điểm có 03 trang) Điểm 1,00 0,25 0,50 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 De Th iT hu Da iH o c.c o Câu Ý Nội dung I Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc ( 2,0đ) Những đặc điểm ảnh hưởng đến phân hóa khí hậu vùng nào? a) Đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc - Phạm vi, Hướng núi độ cao địa hình - Các dạng địa hình b) Ảnh hưởng địa hình đến phân hóa khí hậu vùng: làm cho khí hậu phân hóa theo độ cao theo hướng địa hình Chứng minh nước ta nước đông dân, nhiều thành phần dân tộc Vì trình đô thị hóa nước ta diễn tương đối chậm chạp? a)Chứng minh nước ta nước đông dân, nhiều thành phần dân tộc - Đông dân: số dân 2006 nước ta 84,2 triệu, 1/11/2013 ds nước ta đạt 90 triệu đứng thứ khu vực ĐNA, thứ 14 giới - Nước ta có 54 dân tộc, nhiều dân tộc Kinh ( 86, 2% dân số), dân tộc khác chiếm 13,8% dân số b) Quá trình đô thị hóa nước ta diễn tương đối chậm chạp vì: - Do xuất phát điểm kinh tế thấp lại chịu hậu nặng nề chiến tranh - Do đặc điểm kinh tế: nông nghiệp ngành kinh tế chủ đạo việc nuôi sống đại phận dân số, ngành công nghiệp dịch vụ chưa phát triển mạnh II Lập bảng thống kê diện tích sản lượng công nghiệp (2,0đ) lâu năm (cà phê, cao su, điều) nước ta năm 2007 Nêu sản phẩm công nghiệp chuyên môn hóa Tây Nguyên a) diện tích sản lượng công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, điều) nước ta năm 2007 Cây công nghiệp Diện tích Sản lượng (nghìn ha) (nghìn tấn) Cà phê 489 916 Cao su 378 606 Điều 303 312 b) Các sản phẩm công nghiệp chuyên môn hóa Tây Nguyên: Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu Kể tên trung tâm công nghiệp có qui mô lớn lớn vùng kinh tế Đông Nam Bộ Thành phố HCM, Biên Hòa, Vũng Tầu Thủ Dầu Một III V biểu đ (3,0đ) 0,50 1,00 2,00 0,50 iH o c.c o m a) Xử lí số liệu : Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta (Đơn vị: %) Năm Tổng Phân theo thành phần kinh tế số KV Nhà KV Nhà KV có vốn đầu nước nước tư nước 2000 100 38,5 48,2 13,3 2005 100 38,4 45,7 15,9 2009 100 35,2 46,5 18,3 2010 100 33,5 48,8 17,7 b) Vẽ biểu đồ cầu: + Chính xác khoảng cách năm + Có giải tên biểu đồ + Đ p xác số liệu biểu đồ ( Thiếu m i y/c trừ 0,25 điểm) iT De Th IV (3,0đ) hu Da Nhận xét giải thích a) Nhận xét Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta có thay đổi theo hướng tích cực: - Cơ cấu GDP KV Nhà nước có xu hướng giảm (DC) - Cơ cấu GDP KV nhà nước KV có vốn đầu tư nước ngoài, nhiên chưa ổn định (DC) b) Giải thích - Do nước ta tiến hành công đổi phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới - Do tốc độ tăng giá trị GDP thành phần kinh tế khác nhau, GDP khu vực nhà nước tăng chậm nên cấu GDP giảm Chứng minh nước ta khai thác có hiệu nông nghiệp nhiệt đới Nêu ý nghĩa việc đẩy mạnh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nước ta a) Chứng minh nước ta khai thác có hiệu nông nghiệp nhiệt đới - Các tập đoàn phân bố phù hợp với vùng sinh thái nông nghiệp VD: + ĐBSH đất phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nguồn nước dồi dẫn đến trồng lúa nước điển hình, gia cầm + Tây nguyên: đất đỏ badan, khí hậu cận xích đạo  thích hợp trồng CN lâu năm, vật nuôi: gia súc lớn trâu, bò…) - Cơ cấu mùa vụ có thay đổi quan trọng, với giống ngắn ngày chịu sâu bệnh thu hoạch trước mùa bão, lụt hay hạn hán - Tính mùa vụ khai thác tốt nhờ đẩy mạnh hoạt đông GTVT, áp dụng rộng rãi CN chế biến bảo quản nông sản Việc trao đổi nông sản vùng tỉnh phía bắc phía 1,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 0,25 0,25 0,25 0,25 Hết De Th iT hu Da iH o c.c o m nam ngày mở rộng có hiệu - Đẩy mạnh sx nông sản xuất gạo, cà phê, cao su…là phương hướng quan trọng để phát huy mạnh nông nghiệp nhiệt đới b) Ý nghĩa việc đẩy mạnh đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn nước ta - Cho phép khai thác hợp lí đa dạng, phong phú điều kiện tự nhiên - Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo thêm việc làm nông sản hàng hóa, mặt khác giảm thiểu rủi ro thị trường nông sản có biến động bất lợi Cũng trình tăng cường thêm phân hóa lãnh thổ nông nghiệp Trình bày cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta Tại công nghiệp lại phân bố thưa thớt miền núi? a) Trình bày cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta * Hoạt động CN tập trung chủ yếu số khu vực - Bắc Bộ ( ĐBSH phụ cận) khu vực có mức độ tập trung CN theo lãnh thổ loại cao nước.Từ HN hoạt động CN tỏa hướng chuyên môn hóa khác dọc theo trục giao thông huyết mạch lên trung tâm cn có qui mô lớn: HN, HP - Ở Nam Bộ hình thành dải CN lên câc trung tâm CN hàng đầu TPHCM ( lớn nước giá trị sx CN), Biên Hòa – Vũng Tàu - Thủ Dầu Một Cơ cấu ngành rât đa dạng có vài ngành CN non trẻ lại phát triển mạnh khai thác dầu khí sx điện, phân đạm từ khí - Dọc Duyên Hải Miền Trung Đà Nẵng trung tâm CN quan trọng có số trung tâm khác Vinh, Quy Nhơn , Nha Trang… * Ở khu vực laị vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, CN phát triển chậm phân bố phân tán rời rạc b) Tại công nghiệp lại phân bố thưa thớt miền núi? - Có nhiều hạn chế gtvt - Có nhiều hạn chế nguồn nhân lực có tay nghề, thị trường, thu hút đầu tư, địa hình núi cao, 0,25 0,25 1,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 www.DeThiThuDaiHoc.com – Facebook.com/ThiThuDaiHoc SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian làm : 150 phút , không kể thời gian giao đề Câu I (3.0 điểm) Trình bày đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam? Qua hệ tọa độ địa lí đó, em có nhận định đặc điểm tự nhiên nước ta? Phân tích hoạt động gió mùa mùa đông nước ta? Vì gió mùa Đông Bắc hoạt động miền Bắc nước ta Trình bày đặc điểm địa hình dải đồng ven biển miền Trung? Phân tích ảnh hưởng đồng đến sản xuất nông nghiệp? Câu II (2.0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: Xác định vịnh biển: Hạ Long, Đà Nẵng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh thuộc tỉnh, thành phố nào? Những vấn đề cần đặt chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta Giải thích trình hình thành đất feralit? Cho biết đất feralit có đặc tính ảnh hưởng đến việc sử dụng đất trồng trọt? Câu III (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm chung địa hình nước ta? So sánh đặc điểm khác địa hình hai vùng núi Đông Bắc Tây Bắc Giải thích Tây Bắc lại có đặc điểm địa vậy? Câu IV (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm nước ta, giai đoạn 1977 - 2005 Năm % Năm % Năm % 1977 5,3 1987 3,6 1997 8,2 1978 1,1 1988 6,0 1998 5,7 1979 - 1,8 1989 4,7 1999 4,8 1980 - 3,6 1990 5,1 2000 6,8 1981 2,3 1991 5,8 2001 6,9 1982 8,8 1992 8,7 2002 7,1 1983 7,2 1993 8,1 2003 7,3 1984 8,3 1994 8,8 2004 7,8 1985 5,7 1995 9,5 2005 8,4 1986 2,8 1996 9,3 Tính tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn: 1977 - 1980; 1981 - 1985; 1986 - 1990; 1991 1995; 1996 - 2000; 2001 – 2005 Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng GDP bình quân theo kết tính Nhận xét giải thích phát triển kinh tế nước ta giai đoạn HẾT -Thí sinh phép sử dụng Átlát địa lí Việt Nam Cán coi thi không giải thích thêm DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Facebook.com/ThiThuDaiHoc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Hướng dẫn chấm có 04 trang) ĐÁP ÁN KÌ THI KHẢO SÁT KHỐI 12 LẦN NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: ĐỊA LÍ I LƯU Ý CHUNG 1) Cán chấm thi chấm đáp án, thang điểm 2) Trong trình chấm, cần quan tâm đến lí giải, lập luận thí sinh Nếu có câu nào, ý mà thí sinh có cách trả lời khác với hướng dẫn chấm đúng, cho điểm tối đa câu, ý theo thang điểm 3) Cán chấm thi không quy tròn điểm thành phần, điểm câu điểm toàn thí sinh II HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT Câu Ý Nội dung Điểm I Trình bày đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam 0.75 (3.0 - Nằm rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực ĐNÁ 0.25 điểm) - Ranh giới: + Trên đất liền: Phía bắc giáp TQ, phía tây giáp Lào, phía tây nam giáp Campuchia, phía đông đông nam giáp Biển Đông + Trên biển: Vùng biển nước ta giáp với quốc gia (kể) - Hệ tọa độ phần đất liền: 0.25 + Điểm cực Bắc: 23 23’B (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) + Điểm cực Nam: 8034’B (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) + Điểm cực Tây: 102009’Đ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) + Điểm cực Đồng: 109024’Đ (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) - Hệ tọa độ biển: Từ 6050’ bắc, 1010 đông đến 1170 20’ đông Như vậy: 0.25 + Việt Nam vừa gắn liền với lục địa Á – Âu, vừa tiếp giáp với biển Đông thông Thái Bình Dương rộng lớn + Kinh tuyến 1050 đông chạy qua nước ta -> nước ta nằm múi thứ -> thuận tiện cho sinh hoạt sản xuất Qua hệ tọa độ địa lí đó, em có nhận định đặc điểm tự nhiên nước ta? 0.25 - Nước ta nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới - Chịu ảnh hưởng gió Tín phong gió mùa châu Á với mùa gió gió mùa mùa đông gió mùa mùa hạ - Thiên nhiên nước ta mang tính biển sâu sắc - Lãnh thổ Việt Nam trải dài theo chiều Bắc – Nam, hẹp theo chiều Đông – Tây - Thiên nhiên VN có phân hóa theo chiều Bắc - Nam Phân tích hoạt động gió mùa mùa đông nước ta - Nguồn gốc: Từ áp cao Xibia (bán cầu Bắc) - Thời gian thổi: tháng 11 đến tháng năm sau - Hướng gió, tên gọi: hướng đông bắc, gọi gió mùa Đông Bắc - Đặc tính: lạnh khô lạnh ẩm - Phạm vi ảnh hưởng: từ 160B trở - Đặc điểm hoạt động: + Nửa đầu mùa đông: gió mùa đông bắc di chuyển qua lục địa Trung Hoa DeThiThuDaiHoc.com 0.75 0.25 0.5 www.DeThiThuDaiHoc.com – Facebook.com/ThiThuDaiHoc II (2.0 điểm) rộng lớn mang lại thời tiết lạnh, khô + Nửa sau mùa đông: gió mùa đông bắc di chuyển qua biển mang lại thời tiết lạnh, ẩm, có mưa phùn cho vùng ven biển đồng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ + Khi di chuyển xuống phía Nam gió mùa đông bắc suy yếu dần, bớt lạnh bị chặn lại dãy Bạch Mã + Từ Đà Nẵng trở vào, gió Tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu gặp địa hình núi chắn gió gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ Tây Nguyên Nam Bộ mùa khô Vì gió mùa Đông Bắc hoạt động miền Bắc nước ta - Do lãnh thổ kéo dài nên xuống phía Nam tác động bề mặt đệm -> gió mùa Đông Bắc bị suy yếu dần - Do dãy núi chạy theo hướng tây – đông (Hoành Sơn, Bạch Mã) ngăn cản làm biến tính gió mùa Đông Bắc, vượt qua dãy Bạch Mã thời tiết lạnh - Ở miền Nam lúc chịu ảnh hưởng gió Tín phong theo hướng đông bắc Đặc điểm địa hình dải đồng ven biển miền Trung - Tổng diện tích: 15000 km2 - Biển đóng vai trò chủ yếu hình thành đồng này, nên đất thường nghèo, nhiều cát, phù sa sông - Đồng phần nhiều hẹp ngang bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ (dẫn chứng) - Chỉ số đồng mở rộng sông lớn (dẫn chứng) - Ở nhiều đồng thường có phân chia thành dải: Giáp biển cồn cát, đầm phá; vùng thấp trũng ; dải bồi tụ thành đồng Ảnh hưởng đồng đến sản xuất nông nghiệp - Thuận lợi: + Chủ yếu đất cát pha thích hợp cho phát triển công nghiệp ngắn ngày (lạc, mía, thuốc lá….) + Một số đồng lớn đất đai màu mở thuận lợi phát triển lương thực (lúa thâm canh) + Do dải đồng bị chia cắt, có nhiều cửa sông ven biển, vũng, vịnh thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ - Khó khăn: + Đất đai nghèo dinh dưỡng ảnh hưởng đến suất cấu trồng + Đải đồng bị chia cắt nên khó khăn việc sản xuất nông nghiệp quy mô lớn + Thiên tai: Bão, lũ lụt, cát bay, cát chảy, gió Tây khô nóng… Các vịnh biển thuộc tỉnh, thành phố: Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng), Xuân Đài (tỉnh Phú Yên), Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Cam Ranh (Tỉnh Khánh Hòa) (Nếu 3/5 vịnh 0.25) Những vấn đề cần đặt chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta - Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển - Phòng chống ô nhiễm môi trường biển - Phòng chống thiên tai biển Đông - Khẳng định chủ quyền nước ta đảo quần đảo có ý nghĩa quan trọng DeThiThuDaiHoc.com 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 www.DeThiThuDaiHoc.com – Facebook.com/ThiThuDaiHoc III (2.0 điểm) Giải thích trình hình thành đất feralit - Quá trình feralit trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm + Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, trình phong hóa diễn với cường độ mạnh tạo nên lớp đất dày + Mưa nhiều rửa trôi chất ba dơ dễ tan (Ca2+, Mg2+, K+) làm đất chua, đồng thời có tích tụ ôxít sắt (Fe2O3) ô xít nhôm (Al2O3) tạo màu đỏ vàng -> gọi đất feralit đỏ vàng Cho biết đất feralit có đặc tính ảnh hưởng đến việc sử dụng đất trồng trọt? - Đất feralit có đặc tính chua, nghèo dinh dưỡng không thích hợp cho trồng lương thực, thích hợp cho phát triển công nghiệp, ăn quả, chăn nuôi, trồng rừng - Do phân bố địa hình cao nên dễ bị xói mòn cần có biện pháp thích hợp để bảo vệ cải tạo dinh dưỡng cho đất Trình bày đặc điểm chung địa hình nước ta - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích chủ yếu đồi núi thấp (dẫn chứng) - Cấu trúc địa hình nước ta đa dạng (dẫn chứng) - Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa (dẫn chứng) - Địa hình chịu tác động mạnh mẽ người (dẫn chứng) So sánh đặc điểm khác địa hình hai vùng núi Đông Bắc Tây Bắc Tiêu chí Phạm vi Độ cao Hướng núi Cấu trúc địa hình Vùng núi Đông Bắc Nằm tả ngạn sông Hồng (phía Đông thung lũng sông Hồng) Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích vùng Hướng núi yếu hướng vòng cung với cánh cung lớn chụm ại Tam Đảo mở phía Bắc, phía Đông (cc Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, sông Gâm) Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam chia thành khu vực: - Những đỉnh núi cao 2000m nằm thượng nguồn sông chảy - Giáp biên giới Việt – Trung khối núi đá vôi đồ sộ Hà Giang, Cao Bằng - Trung tâm vùng đồi núi DeThiThuDaiHoc.com 0.5 0.5 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 Vùng núi Tây Bắc Nằm sông Hồng sông Cả Có địa hình cao nước Có dải địa hình chạy hướng tây bắc – đông nam Địa hình chia thành khu vực: - Phía Đông dãy núi Hoàng Liện Sơn cao đồ sộ, vơi đỉnh Phanxipawng cao 3143m - Phía Tây địa hình núi trung bình dọc biên giới Việt – Lào (Puđenđinh, Pusamsao) - Ở thấp dãy núi, sơn nguyên, cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ www.DeThiThuDaiHoc.com – Facebook.com/ThiThuDaiHoc thấp có độ cao trung bình 500 – 600m IV (3.0 điểm) đến Mộc Châu tiếp nối vùng đồi núi đá vôi Ninh Bình, Thanh Hóa Các thung lũng theo hướng Các thung lũng sông theo vòng cung sông Cầu, sông hướng tây bắc – đông nam Thương, sông Lục Nam sông Đà, sông Mã, sông Chu Giải thích Tây Bắc lại có đặc điểm địa + Vùng núi Tây Bắc: Trong vận động địa chất vỏ Trái Đất vùng phận địa máng Việt – Lào nên chịu tác động mạnh vận động nâng lên, vận động tạo núi AnPơ – Himalaya Hướng tây bắc – đông nam vùng quy định hướng khối cổ Hoàng Liên Sơn Tính tốc độ tăng trưởng trung bình Giai đoạn Tốc độ tăng trưởng trung bình (%) 1977 - 1980 0,25 1981 – 1985 6,5 1986 - 1990 4,4 1991 - 1995 8,2 1996 - 2000 7,0 2001 - 2005 7,5 Vẽ biểu đồ - Yêu cầu: + Vẽ biểu đồ đường + Lưu ý khoảng cách + Có giải tên biểu đồ + Đẹp, xác số liệu biểu đồ (Nếu thiếu yếu tố trừ 0.25 điểm) Nhận xét giải thích: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình không giai đoạn (dẫn chứng) + Giai đoạn1977 – 1980: Kinh tế tăng tưởng thấp nước ta bước vào thời kì khủng hoảng kinh tế kéo dài + Giai đoạn 1981 – 1985: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao có Đổi (manh nha từ 1979), lĩnh vực nông nghiệp + Giai đoạn 1986 – 1990: Tốc độ tăng trưởng giảm chưa ổn định tác động chuyển đổi từ chế bao cấp sang kinh tế thị trường… + Giai đoạn 1991 – 1995: Nền kinh tế tăng trưởng cao công Đổi mới, kinh tế nhiều thành phần sách mở cửa, gia nhập Asean… + Giai đoạn 1996 – 2000: Nhịp độ tăng trưởng vấn cao giảm sút hươn so với giai đoạn trước khủng hoảng tài khu vực ĐNA + Giai đoạn 2001 – 2005: Kinh tế VN có xu hướng tăng liên tục, dần vào ổn định sách kích cầu Nhà nước với sách mới: luật đầu tư… DeThiThuDaiHoc.com 0.25 0.75 1.0 1.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 [...]... có cách trả lời khác, nếu đúng và đầy đủ vẫn cho điểm tối đa SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2016 Môn: Địa lý Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2 điểm) 1 Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở nước ta Cho biết tác động của gió mùa mùa hạ tới khí hậu ở nước ta 2 Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước. .. mặt nước rộng; nguồn lao động có kinh nghiệm; … Tổng điểm toàn bài là 10 điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Trường THPT Chuyên Lam Sơn ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA Đề chính thức MÔN THI: ĐỊA LÍ NĂM 2016 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,0 điểm) 1 Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở Việt Nam Nêu hệ quả hoạt động của gió mùa đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các. .. vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 – 2010 b Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 Hết Họ và tên: ; Số báo danh: ; Phòng thi: (Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài) SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2016 Môn: Địa lý Điểm 1,0 -... BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học 2015 - 2016 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu I (3,0 điểm) Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ xuống mức thấp nhất trong. .. theo độ cao địa 0,25 hình tạo điều kiện để đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm + Nguồn nước dồi dào, cả nước mặt và nước ngầm 0,25 - Thuận lợi về điều kiện kinh tế xã hội + Dân cư lao động có kinh nghiệm trong trồng và chế biến cây công 0,25 nghiệp + Thị trường tiêu thụ rộng cả thị trường trong nước, thị trường quốc tế 0,25 + Ngoài ra có các yếu tố khác như chính sách của nhà nước, các dự án 0,25 quốc tế, CSVCKT,... Atlat Địa lí Việt Nam do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2015 Họ và tên thí sinh :… Số báo danh : … SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN: ĐỊA LÍ ; LỚP: 12 (Hướng dẫn chấm – thang điểm có 05 trang) Câu Ý I (2,0 điểm) 1 2 NỘI DUNG ĐIỂM Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến tài nguyên thi n... sản lại có sự phát triển mạnh trong những năm qua Hết -Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi: SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN HDC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 Năm học 2015 -2016 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 12 Câu Nội dung I 1 Trình bày hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta Phạm vi Hướng Tính chất... 0,25 SỞ GD& ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 Năm học 2015 -2016 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề Câu I ( 2,0 điểm) 1 Nêu hậu quả và các biện pháp phòng chống bão ở nước ta 2 Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế ở nước ta Câu II ( 2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 1 Xác định các vùng khí hậu thuộc... thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm) 1 Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến tài nguyên thi n nhiên vùng biển nước ta? Giải thích hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm vào nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta? 2 Trình bày các phương hướng giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay? Tại sao trình độ đô thị hóa ở nước ta còn thấp? Câu II (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: 1 Kể tên các quốc. .. sách đổi mới của Nhà nước nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước và ngoài nước (về tự nhiên, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ, vốn đầu tư…) và phù hợp với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế 2 Phân tích tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở nước ta 1,5 Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước? * Tình hình phát triển và phân bố cây ...KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU Đề thức ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÝ Ngày thi: 26/3 /2016 Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi. .. điểm SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2015 - 2016 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu I (3,0 điểm) ... canh, chuyên môn hóa làm cho s n lượng tăng cao - H Tă- SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN: ĐỊA LÍ ; LỚP: 12 Thời gian làm

Ngày đăng: 21/04/2016, 17:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan