bài giảng nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu

220 481 0
bài giảng nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Lời giới thiệu

 • Lời nói đầu

 • Chương 1: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ MẮT

  • Các bộ phận phụ thuộc của mắt

  • Hốc mắt

  • Mi mắt

  • Hệ thống lệ

  • Nhãn cầu

  • Đường thị giác và vỏ não thị giác

  • Chương 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÃN CẦU VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG CỦA BÁN PHẦN TRƯỚC

   • Sự phát triển của nhãn cầu

   • Các bất thường của bán phần trước nhãn cầu ở trẻ em

   • Bệnh mắt do rối loạn chuyển hoá

   • Chương 3: KẾT MẠC

    • Các phương pháp khám kết mạc

    • Viêm kết mạc do vi khuẩn, virus

    • Viêm kết mạc dị ứng

    • Mộng thịt

    • Bệnh mắt hột

    • Chương 4: GIÁC MẠC

     • Viêm giác mạc

     • Viêm giác mạc do giang mai

     • Viêm giác mạc do lao

     • Viêm loét giác mạc do vi khuẩn

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan