0

Thạch Sanh hay, có tranh ảnh

21 363 0
  • Thạch Sanh hay, có tranh ảnh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 15:50

Người thực hiện:Bùi Thị Thơm I/ TÌM HIỂU CHUNG: 1/ Thể loại : Cổ tích 2/ Đọc-Tìm hiểu thích: 3/ Tóm tắt: Thạch Sanh mồ côi cha mẹ,sống bên gốc đa làm nghề đốn củi nuôi thân Thạch Sanh kết nghiã anh em với Lí Thông Lí Thông lừaThạch Sanh canh miếu thờ Thạch Sanh đánh với ChằnTinh Thạch Sanh diệt Chằn Tinh Thạch Sanh diệt Đại Bàng,cứu công chúa Thạch Sanh xuống hang cứu công chúa Thạch Sanh vua Thuỷ Tề tặng cho đàn thần Thạch Sanh ngồi ngục gảy đàn Mẹ Lí Thông bò sét đánh chết Thạch Sanh cưới công chúa lên vua 4/ Bố cục: đoạn a/ Đoạn 1:“từ đầu đến … phép thần thông”: đời lớn lên Thạch Sanh b/ Đoạn 2:“tiếp theo…hoá kiếp thành bọ hung”: thử thách màThạch Sanh trải qua c/ Đoạn 3: phần lại:Thạch Sanh cưới công chúa lên vua II/ TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/ Sự đời Thạch Sanh: Câu hỏi thảo luận Sự đời lớn lên Thạch Sanh có bình thường khác thường ? 1/ Sự đời Thạch Sanh: + Bình thường: -Là gia đình nông dân nghèo tốt bụng -Sống nghèo khổ nghề kiếm củi => Cuộc đờiCâ vàusố hỏphậ i: n gần gũi với nhân dân Em có suy nghó đời số phận Thạch Sanh ? +Khác thường: - Là Thái tử - trai Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm -Bà mẹ mang thai nhiều năm sinh Thạch Sanh -Được Thiên Thần dạy cho võ nghệ phép thần thông =>Nhân vật thần kì độc đáo , dũng só ước mơ nhân dân Câu hỏi:Sự đời lớn lên TS vậy, III/ CỦNG CỐ: -Đọc kể tóm tắt lại truyện Về nhà học Chuẩn bò Kết thúc [...].. .Thạch Sanh được vua Thuỷ Tề tặng cho cây đàn thần Thạch Sanh ngồi trong ngục gảy đàn Mẹ con Lí Thông bò sét đánh chết Thạch Sanh cưới được công chúa và lên ngôi vua 4/ Bố cục: 3 đoạn a/ Đoạn 1:“từ đầu đến … mọi phép thần thông”: sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh b/ Đoạn 2:“tiếp theo…hoá kiếp thành bọ hung”: những thử thách m Thạch Sanh đã trải qua c/ Đoạn 3: phần còn lại :Thạch Sanh cưới... TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/ Sự ra đời của Thạch Sanh: Câu hỏi thảo luận Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì bình thường và khác thường ? 1/ Sự ra đời của Thạch Sanh: + Bình thường: -Là con của một gia đình nông dân nghèo tốt bụng -Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi => Cuộc đờiCâ vàusố hỏphậ i: n rất gần gũi với nhân dân Em có suy nghó gì về cuộc đời và số phận của Thạch Sanh ? +Khác thường: - Là Thái tử... i: n rất gần gũi với nhân dân Em có suy nghó gì về cuộc đời và số phận của Thạch Sanh ? +Khác thường: - Là Thái tử - con trai Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm con -Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh ra Thạch Sanh -Được Thiên Thần dạy cho võ nghệ và mọi phép thần thông =>Nhân vật thần kì độc đáo , dũng só trong ước mơ của nhân dân Câu hỏi:Sự ra đời và lớn lên của TS như vậy, III/ CỦNG CỐ: -Đọc và kể tóm ... tắt: Thạch Sanh mồ côi cha mẹ,sống bên gốc đa làm nghề đốn củi nuôi thân Thạch Sanh kết nghiã anh em với Lí Thông Lí Thông lừaThạch Sanh canh miếu thờ Thạch Sanh đánh với ChằnTinh Thạch Sanh. .. Tinh Thạch Sanh diệt Đại Bàng,cứu công chúa Thạch Sanh xuống hang cứu công chúa Thạch Sanh vua Thuỷ Tề tặng cho đàn thần Thạch Sanh ngồi ngục gảy đàn Mẹ Lí Thông bò sét đánh chết Thạch Sanh. .. lên Thạch Sanh b/ Đoạn 2:“tiếp theo…hoá kiếp thành bọ hung”: thử thách m Thạch Sanh trải qua c/ Đoạn 3: phần lại :Thạch Sanh cưới công chúa lên vua II/ TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/ Sự đời Thạch Sanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch Sanh hay, có tranh ảnh, Thạch Sanh hay, có tranh ảnh, Thạch Sanh hay, có tranh ảnh

Từ khóa liên quan