0

kết quả nghiên cứu xử lý rác thải quận tân Phú

54 2,310 27
  • kết quả nghiên cứu xử lý rác thải quận tân Phú

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 09:06

trình bày kết quả nghiên cứu xử lý rác thải quận tân Phú SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Giới thiệu chung về quận Tân Phú 4.1.1 Điều kiện tự nhiên a. Vò trí đòa Quận Tân Phú là một quận nội thành của TP.HCM. Quận vừa được thành lập vào ngày 02/12/2003 sau khi tách ra từ quận Tân Bình cũ. Quận Tân Phú có toàn bộ diện tích, dân số của các phường 16, 17, 18, 19, 20 và một phần diện tích, dân số của phường 14, 15 quận Tân Bình. Về vò trí đòa lý: quận nằm ở phía Tây thành phố và giáp với các quận: - Phía Đông giáp Tân Bình. - Phía Tây giáp Bình Tân. - Phía Nam giáp Quận 6 và Quận 11. - Phía Bắc giáp Quận 12. Về quy mô lãnh thổ: quận Tân Phú có tổng diện tích tự nhiên là 16,0698 km 2 . Hiện nay, Quận đã thành lập 11 phường và diện tích các phường không đồng đều. 57 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hình 4.1 Bản đồ vò trí hành chánh quận Tân Phú 58 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU b. Đặc điểm khí hậu Quận Tân Phú là một quận của TP.HCM nên quận có khí hậu giống khí hậu của TP.HCM đó là khí hậu nóng ẩm và chòu ảnh hưởng của gió mùa. Quận có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm là: 28,1 0 C. Nhiệt độ cao nhất là 39 0 C và thấp nhất là 25 0 C. Số giờ nắng trung bình năm là 2.245,9 giờ. Lượng mưa trung bình năm: 1.779,4 mm và độ ẩm trung bình là 74%. Bảng 4.1 Khí tượng thuỷ văn Tháng Nhiệt độ ( 0 C) Giờ nắng (giờ) Lượng mưa (mm) Độ ẩm (%) I 26,7 216,6 3,5 70 II 28,0 219,7 - 65 III 29,0 254,9 0,5 66 IV 30,3 250,2 2,1 69 V 28,7 137,7 303,8 78 VI 28,9 207,3 327,4 77 VII 27,9 168,5 198,4 80 VIII 28,1 180,3 198,2 80 IX 27,7 160,7 295,4 80 X 27,2 135,9 347,1 82 XI 27,8 166,7 101,4 76 XII 26,6 147,4 1,6 70 Trung bình năm 28,1 187,2 - 74 Nguồn: Trạm Tân Sơn Nhất – Tân Bình Số liệu của Cục Thống Kê TP.HCM Nhận xét: Quận Tân Phú có khí hậu khá điều hoà, số giờ nắng và độ ẩm giữa các tháng trong năm không chênh lệch nhiều. Điều này góp phần cho công tác lên kế hoạch thu gom CTR theo sự thay đổi của thời tiết thuận lợi hơn nhằm giảm tác động của CTR đến môi trường. 4.1.2 Tình hình kinh tế – xã hội a. Dân số 59 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hiện nay, dân số quận Tân Phú là 361.747 người với mật độ dân số là 22.511người/km 2 . Toàn Quận có 84.036 hộ và 1.125 tổ dân phố với 62 khu phố. (Khái niệm hộ gia đình được đònh nghóa theo điều tra dân số giữa kỳ 2004 bao gồm những người ăn chung, ở chung). Quận có tỷ lệ sinh là 1,47% và tỷ lệ chết là 0,31%. Bảng 4.2 Dân số, diện tích các phường của quận Tân Phú Chỉ tiêu Diện tích (km 2 ) Dân số trung bình (người) Tổng số hộ Tổ dân phố Khu phố Mật độ dân số (người/km 2 ) Tân Sơn Nhì Tây Thạnh Sơn Kỳ Tân Quý Tân Thành Phú Thọ Hoà Phú Thạnh Phú Trung Hoà Thạnh Hiệp Tân Tân Thới Hoà 1,1282 3,5673 2,12 1,7849 0,9949 1,2322 1,14 0,8965 0,9308 1,146 1,129 30.573 36.505 23.825 51.918 32.633 39.363 32.859 41.656 22.293 25.292 24.796 7.756 8.758 5.714 12.169 7.261 9.856 7.127 9.103 4.852 6.158 5.282 104 155 71 184 93 103 86 133 71 65 60 9 6 4 9 5 5 5 7 4 4 4 27.098 10.233 11.238 29.087 32.800 31.945 28.855 46.465 23.950 22.069 21.962 Toàn quận 361.747 84.036 1.125 62 22.511 Nguồn: Phòng Thống Kê – UBND Quận Tân Phú Nhận xét: diện tích giữa các phường của Quận Tân Phú không đồng đều. Phân bố dân giữa các phường chênh lệch khá nhiều, phường có diện tích nhỏ nhất và mật độ dân cao nhất là phường Phú Trung. Chính sự phân bố dân không đều này, Quận cần phải có sự phân bố lực lượng thu gom CTR hợp lý, tránh tình trạng khu vực dân đông mà lực lượng thu gom ít. b. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội 60 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chỉ sau một năm công bố thành lập, quận Tân Phú nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, sự phấn đấu của các đơn vò, sự nỗ lực đóng góp của nhân dân, năm 2004 quận Tân Phú đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội. Kinh tế giữ vững kế hoạch phát triển, công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu tăng, thu chi ngân sách đạt và vượt kế hoạch. Công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện 152 công trình và đã hoàn thành đưa vào sử dụng 72 công trình. Cơ cấu kinh tế của Quận: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 70%, dòch vụ 20% và các ngành nghề khác chỉ chiếm 10%. Cơ cấu kinh tế này ảnh hưởng nhiều đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của Quận. Đối với công tác quy hoạch tỉ lệ 1/5000 của quận và quy hoạch 1/2000 của 11 phường, quận Tân Phú đã được đánh giá là một trong những quận thực hiện sớm. Tình hình chính trò – quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ổn đònh. Các loại tội phạm giảm so với 2003. Tuy nhiên, tình hình tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc do văn hoá, thương mại, dòch vụ còn hạn chế, hạ tầng cơ sở kém hoàn chỉnh đồng bộ. Việc thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm nặng thiếu tính đồng bộ, triệt để. Về giáo dục, tốc độ phát triển trường lớp chưa đáp ứng kòp nhu cầu của nhân dân, việc phổ cập giáo dục còn nhiều khó khăn. Trung tâm y tế quận và các trạm y tế một số phường còn đang trong quá trình xây dựng, nhân sự thiếu nên việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và kiểm tra dòch vụ hành nghề y dược tư nhân còn nhiều hạn chế. Chương trình “Xoá đói giảm nghèo” chưa đảm bảo tính căn bản, chỉ mới dừng ở việc thực hiện cho vay vốn, tìm việc làm và trợ cấp khó khăn. Công tác giải quyết yêu cầu hành chính của dân vẫn còn chậm, tinh thần, tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở một số bộ phận, một số nơi chưa đáp ứng yêu 61 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cầu, nghiệp vụ hành chánh còn yếu, nhất là ở cơ sở nên hiệu quả công việc mang lại ở một số lãnh vực không đáp ứng được sự mong muốn của xã hội. Ý thức chấp hành pháp luật một số bộ phận nhân dân còn thấp. Ý thức của người dân chưa cao nên việc tuyên truyền giáo dục về môi trường nói chung và CTR nói riêng gặp nhiều khó khăn, người dân vứt rác bừa bãi khắp nơi. c. Cơ sở hạ tầng Toàn Quận hiện nay có 12 chợ trong đó: 6 chợ tự phát và 6 chợ có đăng ký. Quận có 2 siêu thò và 16 nhà hàng, khách sạn. Về giáo dục: Toàn Quận có 45 trường học, trong đó: - Trường mẫu giáo (mầm non): 13 - Trường tiểu học: 15 - Trường trung học cơ sở: 7 - Trường đại học: chưa có. Quận chỉ có 2 trường Phổ thông trung học. - Trường dạy nghề: 8 Ngoài 45 trường học nêu trên, còn có 2 trung tâm có chức năng dạy nghề: Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm giáo dục dạy nghề. Quận có 1 khu công nghiệp (Khu công nghiệp Tân Bình) và 3.631 cơ sở sản xuất, trong đó: - Hộ kinh doanh cá thể: 1.312 cơ sở. - Doanh nghiệp: 2.319, trong đó: + Doanh nghiệp tư nhân: 525 + Công ty Trách nhiệm hữu hạn: 1.097 + Công ty cổ phần: 86 + Chi nhánh: 313 + Phân xưởng: 144 + Kho: 14 62 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU + Cửa hàng trực thuộc: 35 Về y tế: Hiện nay Quận có 1 Trung tâm y tế quận và số cơ sở y tế tư nhân do Phòng Y Tế quản trên đòa bàn quận là 450 cơ sở, trong đó: 2 bệnh viện tư nhân, 2 nhà hộ sinh tư, 173 phòng khám bác só tư, 212 nhà thuốc tư nhân, 55 cơ sở y học dân tộc, 4 nha công, 2 massage. Các hoạt động trung tâm y tế trên đòa bàn quận như sau: 1 phòng khám khu vực, 2 đội vệ sinh phòng dòch, 7 trạm y tế phường. Về hoạt động văn hoá: Quận có 4 nhà văn hoá, 1 thư viện, 48 tụ điểm văn nghệ, 127 trạm tin ảnh, 60 đội văn nghệ, 1 nhà triển lãm và 69 câu lạc bộ thể thao. Hệ thống đường xá trên đòa bàn Quận nhiều nơi vẫn còn kém, đường nhiều ổ gà, trời mưa không thấm nước. Quận còn nhiều tuyến đường nhỏ và dài với mật độ giao thông cao nên dễ gây ùn tắc giao thông nhất là tuyến đường Lũy Bán Bích. Trên đòa bàn Quận hiện nay có 80% tuyến đường đã được trải nhựa và Quận cũng có một số tuyến đường mới, đẹp và rộng rãi. Chất lượng một số tuyến đường chưa cao nên công tác thu gom, vận chuyển chất thải trên đòa bàn quận Tân Phú gặp nhiều khó khăn. 4.2 Hiện trạng quản chất thải rắn sinh hoạt tại Quận Tân Phú 4.2.1 Hệ thống quản Hiện nay, quận Tân Phú chưa có hệ thống quản CTR riêng. Quận chỉ quản mặt tài chính: UBND quận Tân Phú chi trả tài chính cho Công ty Môi trường đô thò Thành phố là đơn vò thực hiện thu gom, vận chuyển rác cho Quận. Nhân lực trong quản Nhà nước về CTR của quận Tân Phú: Trong Tổ môi trường của Quận có 3 cán bộ phụ trách về quản CTR. Tổ môi trường chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ môi trường tại mỗi Phường của Quận, từ Phường sẽ đưa thông tin cần thiết về CTR cho người dân. 63 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hiện trạng thu gom, trung chuyển và vận chuyển rác của quận Tân Phú được trình bày tóm tắt trong sơ đồ sau: 64 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hình 4.2 Sơ đồ hệ thống kỹ thuật quản chất thải rắn sinh hoạt quận Tân Phú 4.2.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt quận Tân Phú Chất thải rắn sinh hoạt của quận Tân Phú phát sinh từ những nguồn chính sau đây : Bảng 4.3 Các nguồn phát sinh CTRSH chủ yếu quận Tân Phú Nguồn phát sinh Số lượng Hộ gia đình 84.036 Rác chợ, siêu thò 12 chợ và 2 siêu thò Các cơ sở sản suất tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và khu công nghiệp 3.631 cơ sở 1 khu công nghiệp Cơ quan trường học 45 Các cơ sở y tế 450 Các công trình xây dựng _ Rác đường phố _ Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường – UBND Quận Tân Phú Nhận xét : Qua số liệu được trình bày trong bảng 4.3 ta thấy nguồn phát sinh rác thải trên đòa bàn quận Tân Phú bao gồm nhiều nguồn khác nhau, nguồn phát sinh nhiều nhất là từ các hoạt động sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất công nghiệp. Từ thực tế trên đã đặt ra cho quận nhiều vấn đề cần quan tâm về công tác thu gom vận chuyển. Bởi vì nguồn phát thải không đồng nhất, bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Khối lượng CTRSH đô thò quận Tân Phú khác nhau tuỳ theo nguồn phát sinh. Thành phần rác thải sinh hoạt trình bày ở bảng 4.4 Bảng 4.4 Phần trăm theo khối lượng của các nguồn thải CTRSH quận Tân Phú Nguồn thải Tỷ lệ % Rác chợ Rác đường phố Rác sinh hoạt từ các hộ gia đình Rác từ các nguồn khác 14% 13% 52% 21% 66 [...]... cho từng loại rác Không thu lệ phí thu gom rác Phải mở lớp hướng dẫn cho dân 85,85 14,14 70,7 29,29 30,3 0 12,12 2,02 55,55 4.3 Đánh giá hiện trạng hệ thống quản chất thải rắn sinh hoạt quận Tân Phú Hệ thống quản CTR trên đòa bàn quận Tân Phú hiện nay chưa hoàn thiện, còn nhiều vấn đề tồn đọng Quận chưa có đơn vò đảm nhận, chuyên trách về CTR Việc quản CTR trên đòa bàn quận Tân Phú còn gặp nhiều... Chinh – Phạm Khoa Huân (Tân Bình) – Phú Hoà Văn Bạch – Bô rác P.15 (Tân Bình) – Duy Tân (Tân Bình) – Tân Tiến (Tân Bình) – Tân Phước (Tân Bình) – Tân Châu (Tân Bình) – Đông Hồ (Tân Bình) – Thủ Khoa 57K 2406 Huân (Tân Bình) – Huỳnh Văn Chính – Trương Vónh Trương Vónh Ký – Tân Thành Ký – Tân PhúTân Sơn Nhì – Trường Chinh – Phạm Văn 57K 2406 – Trương Vónh Ký – Thành Công Bạch – Bô rác P.15 Cộng Hoà – Trường... báo diễn biến rác thải sinh hoạt quận Tân Phú đến năm 2020 1.Căn cứ dự báo Dự báo tổng khối lượng rác thải phát sinh trong tương lai của một khu vực mà cụ thể ở đây là quận Tân Phú là một vấn đề cần thiết và quan trọng để có kế hoạch đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển rác một cách hiệu quả và hợp 87 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hiện nay, tổng khối lượng rác thải phát sinh... nhiều khó khăn: - Số cán bộ quản về CTR quá ít và phải quản một quận mới thành lập, có diện tích rộng nên chưa nắm bắt được hết tình hình về CTRSH của Quận Quận không có cán bộ chuyên môn về mảng quản CTRSH - Chưa có vò trí cất thùng thu gom 660 lít hợp - Chưa quản được lực lượng thu gom dân lập trên đòa bàn Quận: 86 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU + Về phương tiện thu... hẹn chính trên đòa bàn quận Tân Phú Điểm hẹn Nguyễn Xuân Khoát Huỳnh Văn Chính Tô Hiệu 74 SVTH : TRẦN HỮU THỨC Đòa chỉ CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 111A, Nguyễn Xuân Lô B1, chung cư 1B/KC Tô Hiệu, Khoát, quận Tân Phú Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú đường Khuông Việt, Thời gian 12h – 14h30 quận Tân Phú 13h30 – 15h20 12h45 – 15h20 hoạt động Thời gian xe 13h50 15h 14h30 – 15h ép nhận rác Thời gian 14h20... tại các chợ vì phần lớn rác tại các chợ đổ đống 3 Hệ thống trung chuyển Hiện tại trên đòa bàn quận Tân Phú có 1 bô rác đó là bô rác Phạm Văn xảo Bô rác Phạm Văn Xảo : Đây là bô rác do Đội dòch vụ công ích – Cty Môi trường đô thò quản lý, đòa chỉ 160/3 Phạm Văn Xảo, quận Tân Phú và chỉ nhận rác từ quận Tân Phú Bô hoạt động theo dạng bô hở Diện tích của bô: 1250m2 (25m x 50m) và bô chỉ có tường rào bao... HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường – UBND quận Tân Phú Các nguồn phát sinh rác có khối lượng rác khác nhau Phần trăm theo khối lượng của các nguồn phát sinh thể hiện trong hình 4.3 Hình 4.3 Biểu đồ thể hiện phần trăm (theo khối lượng) các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 4.2.3 Khối lượng và thành phần chất thải rắn sinh hoạt quận Tân Phú a Khối lượng Với... thu gom chờ tại các điểm hẹn khá lâu, thường mất 25 phút - Lực lượng thu gom công lập quét và thu gom rác xong thường đưa rác về các điểm hẹn sau: • 404 Âu Cơ, Quận Tân Phú • 80 Phú Thọ Hoà – Trung Tâm Thần Kinh Da Liễu • 117 Âu Cơ – Phú Trung – Tân Phú • 160/5 Phạm Văn Xảo • Ngã 4 Phan Đình Phùng và Vườn Lài • 141 Luỹ Bán Bích, Tân Thành, quận Tân Phú - Đặc tính các điểm hẹn chính được trình bày trong... sinh sau khi kết thúc công việc Tại ba điểm hẹn đều ít gây cản trở giao thông trong lúc hoạt động Đa số các tuyến đường thu gom đều ở vò trí xa ba điểm hẹn này, nên thời gian vận chuyển rác tới điểm hẹn tương đối lâu 2 Hệ thống vận chuyển 75 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Vận chuyển rác do đội xe vận chuyển rác trên đòa bàn quận Tân Phú đảm nhận nhưng chòu sự quản của đội vận... trọng cho các kế hoạch và chương trình quản xử chất thải rắn sinh hoạt 3 Dự báo tác động lên môi trường Với khối lượng rác thải phát sinh như dự báo, nếu chúng ta không có các biện pháp quản khả thi, thì chúng sẽ gây những ảnh hưởng không tốt đối với môi trường nói chung và sức khoẻ con người nói riêng Mặc dù Quận đã cố gắng trong công tác thu gom và xử rác sinh hoạt nhưng những bất cập vẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: kết quả nghiên cứu xử lý rác thải quận tân Phú, kết quả nghiên cứu xử lý rác thải quận tân Phú, kết quả nghiên cứu xử lý rác thải quận tân Phú, Giới thiệu chung về quận Tân Phú .1 Điều kiện tự nhiên Vò trí đòa lý Đặc điểm khí hậu, Tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Cơ sở hạ tầng, Tổ chức của các lực lượng thu gom, Hệ thống vận chuyển, Dự báo khối lượng, Tác động đến môi trường đất Tác động lên môi trường nước, Tác động đến môi trường không khí Mất mỹ quan đô thò và khu công nghiệp, Gây hại cho sức khoẻ cộng đồng, Cách thức phân loại, tồn trữ, Công tác vận chuyển Trạm phân loại Về mặt nhận thức của cộng đồng, Các giải pháp về tái chế và xử lý a. Biện pháp xử lý

Từ khóa liên quan