Hệ vận động

33 1.8K 2
Hệ vận động

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hệ vận động

    Các thành viên của nhóm :1) Phạm Ngọc Điệp2) Nguyễn Thị Bạch Tuyết3) Huỳnh Thị Ngọc Châu4) Nguyễn Thị Giàu5) Nguyễn Thị Kim Thoa6) Phan Thị Kim Vàng7) Dương Quốc Trí8) Nguyễn Thị Thùy Dương9) Trần Thanh Tuấn    CHƯƠNG V: HỆ VẬN ĐỘNGI. HỆ XƯƠNGII. HỆ CƠIII. SỰ PHÁT TRIỂN TƯ THẾ ĐÚNG Hệ xương1.1 Vai trò của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em 1.1 VAI TRÒ CỦA HỆ XƯƠNG   Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trò quan trọng như thế nào?      Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một hình dạng nhất định.      Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống.       Hệ xương còn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.    1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO CỦA XƯƠNG   1.2.1 Thành phần hóa học của xương Câu hỏi 2: Xương có thành phần hóa học gồm các chất cơ bản nào? (SV tự nghiên cứu)Trong xương có 1/3 là chất cốt giao (chất hưu cơ) và 2/3 chất vô cơ (CaCO3, Ca3, (PO4)2)Cơ thể càng trưởng thành thì tỷ lệ chất hữu cơ càng giảm và chất vô cơ càng tăng. Vì thế, bộ xương của người trưởng thành ít mềm dẻo hơn xương trẻ em. Người già khi bị ngã xương dễ gãy  Bộ xương người gồm nhiều loại xương có cấu tạo khác nhau:Xương dẹt (xương sọ, xương sườn): có cấu tạo gồm hai tấm xương đặt ở mặt ngoài và ở giữa hai lớp xương xốp.1.2.2 C u t o c a x ngấ ạ ủ ươ Câu h i 3ỏ : Mô t c u t o c a x ng (x ng dài, x ng ả ấ ạ ủ ươ ươ ương n, x ng d t)ắ ươ ẹ X ng ng n ươ ắ(x ng ngón tay, ươngón chân): ch ủy u là do x ng ế ươx p t o nên và ố ạ ởngoài đ c ph ượ ủm t l p m ng ộ ớ ỏx ng đ c.ươ ặ X ng dài (cánh tay, c ng ươ ẳtay, đùi, c ng chân): hai ẳđ u c a x ng dài có c u ầ ủ ươ ất o gi ng x ng ng n, ạ ố ươ ắcòn thân x ng đ c c u ươ ượ ất o b ng x ng đ t làm ạ ằ ươ ặcho thành x ng dày, gi a ươ ữthân x ng có ng t y, ươ ố ủng t y ch a t y x ng.ố ủ ứ ủ ươ Trên thành x ng đ t có ươ ặm t l p x ng x p ộ ớ ươ ốm ng.L p này ti p xúc ỏ ớ ếv i ng t y.ớ ố ủ Xương dài  Xương ngắn   Xương dẹt  Hình ống, giữa chứa tủy đỏ ở trẻ em và chứa mỡ vàng ở người trưởng thành như xương ống tay, xương đùi, xương cẳng chân,  . Loại xương này có nhiều nhất._Kích thước ngắn, chẳng hạng như xương đốt sống, xương cổ chân, cổ tay,  .Hình bản dẹt, mỏng như xương bả vai, xương cánh chậu, các xương sọ. Loại xương này ít nhất.* Sự khác nhau giữa xương dài, xương ngắn và xương dẹp [...]... 1.5 SỰ PHÁT TRIỂN HỆ XƯƠNG CỦA TRẺ EM           Câu hỏi 6: Trình bày đặc điểm và sự phát triển hệ xương của trẻ em   ­Xương trẻ em mềm, dẻo vì có nhiều chất hữu cơ.   ­Trong bộ xương cịn có nhiều phần sụn, các khớp xương,  bao khớp, dây chằng, dây thì lỏng lẻo.    ­Một số xương chưa dính liền nhau, do vậy dẽ bị comh  vẹo sai khớp.   ­Xương nhẹ vì có nhiều ống xương.   ­Số lượng tế bào xương và mạch máu nhiều     CHƯƠNG V: HỆ VẬN  ĐỘNG I. HỆ XƯƠNG II. HỆ CƠ III. SỰ PHÁT TRIỂN TƯ THẾ ĐÚNG ... 1.1 VAI TRỊ CỦA HỆ XƯƠNG    Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trị quan trọng như thế nào?       Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ  dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một  hình dạng nhất định.       Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ  quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy  sống nằm trong cột sống.        Hệ xương cịn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng  với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.     ... là do:ươ A.Ch t h u c .ấ ữ ơ B. Ch t vô c .ấ ơ C. Can xi. D.Ch t vô c và h u c .ấ ơ ữ ơ A Hệ xương  1.1 Vai trị của hệ xương:  1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của  xương  1.2.1 Thành phần hóa học của xương  1.2.2 Cấu tạo của xương  1.3 Bộ xương ở người  1.4 Các loại khớp xương  1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em Xương thân gồm cột sống và lồng  ngực ­Cột sống:  +Ở người cột sống gồm 33­34 đốt  sống.Các đốt này xếp chồng  lên nhau và giữa các đốt sống  có đĩa sụn, gian đốt sống. XƯƠNG THÂN ...   c. Lồng ngực:        ­ Ở trẻ nhỏ xương lồng ngực  trịn, đường kính trước sau bằng  đường kính ngang, xương sườn  cịn nằm ngang.        ­ Trẻ càng lớn lồng ngực  càng hẹp dần, đường kính ngang  lớn hơn đường kính sau, xương  sườn chết theo hướng dốc  nghiêng. Do cấu trúc như vậy,  nên trẻ nhỏ lồng ngực di động kém`, lúc thở chỉ có cơ hồnh di  động,  xương sườn ít di động.     Câu Câu 1 1: Mô x ng g m:ươ ồ a.Mô x ng x pươ ố b.Mô x ngươ d o.ẻ c.Mô x ng d o và mô x ng x pươ ẻ ươ ố d. Mô x ng x p và mô x ng ch cươ ố ươ ắ ... 1.1 VAI TRỊ CỦA HỆ XƯƠNG    Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trị quan trọng như thế nào?       Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ  dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một  hình dạng nhất định.       Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ  quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy  sống nằm trong cột sống.        Hệ xương cịn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng  với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.     1.2 THÀNH PHẦN HĨA HỌC VÀ CẤU TẠO CỦA  XƯƠNG    1.2.1 Thành phần hóa học của xương  Câu hỏi 2: Xương có thành phần hóa học gồm  các chất cơ bản nào? (SV tự nghiên cứu) Trong xương có 1/3 là chất cốt giao (chất hưu cơ)  và 2/3 chất vơ cơ (CaCO3, Ca3, (PO4)2) Cơ thể càng trưởng thành thì tỷ lệ chất hữu cơ  càng giảm và chất vơ cơ càng tăng. Vì thế, bộ  xương của người trưởng thành ít mềm dẻo hơn  xương trẻ em. Người già khi bị ngã xương dễ gãy ...  Mơ xương chắc: đơn vị cấu tạo hệ Have(trụ  xương). Mỗi Have gồm 4­20 tấm xương(chất  nền), xếp đồng tâm quanh 1 ống nhỏ gọi là ống  have. Xen giữa các tấm xương là những tế bào  xương hình sao nằm trong các xoang nhỏ, có  các nhánh tỏa ra.  Mơ xương xốp: gồm nhiều tấm xương mảnh xếp  theo nhiều hướng khác nhau tạo thành những  ngăn,trong ngăn có chứa tủy đỏ. 1.5 SỰ PHÁT TRIỂN HỆ XƯƠNG CỦA TRẺ EM           Câu hỏi 6: Trình bày đặc điểm và sự phát triển hệ xương của trẻ em   ­Xương trẻ em mềm, dẻo vì có nhiều chất hữu cơ.   ­Trong bộ xương cịn có nhiều phần sụn, các khớp xương,  bao khớp, dây chằng, dây thì lỏng lẻo.    ­Một số xương chưa dính liền nhau, do vậy dẽ bị comh  vẹo sai khớp.   ­Xương nhẹ vì có nhiều ống xương.   ­Số lượng tế bào xương và mạch máu nhiều ... NG NG IỘ ƯƠ Ở ƯỜ Câu h i 4ỏ : Mô t các ph n c a b x ng ả ầ ủ ộ ươ ng i và xác đ nh ch c năng m i ph nườ ị ứ ỗ ầ XƯƠNG CHI Xương chi gồm xương tay và xương chân ­Xương tay gồm: xương cánh  tay (khớp động với xương  bả vai), xương cẳng tay  (xương trụ ở phía trong và  xương quay ở phía ngồi),  xương bàn tay (có 5 xương  cổ tay, 5 xương đốt bàn tay  và xương đốt ngón tay).       . 1.4 CÁC LO I KH P . Nguyễn Thị Thùy Dương9) Trần Thanh Tuấn    CHƯƠNG V: HỆ VẬN ĐỘNGI. HỆ XƯƠNGII. HỆ CƠIII. SỰ PHÁT TRIỂN TƯ THẾ ĐÚNG Hệ xương1.1 Vai trò của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em . Hệ xương1.1 Vai trò của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em 1.1 VAI TRÒ CỦA HỆ XƯƠNG   Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trò quan trọng như thế nào?      Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một hình dạng nhất định.      Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống.       Hệ xương còn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.    

Ngày đăng: 18/08/2012, 20:36

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình bạn hãy cho  biết bộ xương người được  chia làm mấy phần? - Hệ vận động

uan.

sát hình bạn hãy cho  biết bộ xương người được  chia làm mấy phần? Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan