0

Hệ vận động

33 1,779 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 20:36

Hệ vận động     Các thành viên của nhóm :1) Phạm Ngọc Điệp2) Nguyễn Thị Bạch Tuyết3) Huỳnh Thị Ngọc Châu4) Nguyễn Thị Giàu5) Nguyễn Thị Kim Thoa6) Phan Thị Kim Vàng7) Dương Quốc Trí8) Nguyễn Thị Thùy Dương9) Trần Thanh Tuấn   CHƯƠNG V: HỆ VẬN ĐỘNGI. HỆ XƯƠNGII. HỆ CƠIII. SỰ PHÁT TRIỂN TƯ THẾ ĐÚNG Hệ xương1.1 Vai trò của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em 1.1 VAI TRÒ CỦA HỆ XƯƠNG   Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trò quan trọng như thế nào?      Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một hình dạng nhất định.      Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống.       Hệ xương còn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.    1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO CỦA XƯƠNG   1.2.1 Thành phần hóa học của xương Câu hỏi 2: Xương có thành phần hóa học gồm các chất cơ bản nào? (SV tự nghiên cứu)Trong xương có 1/3 là chất cốt giao (chất hưu cơ) và 2/3 chất vô cơ (CaCO3, Ca3, (PO4)2)Cơ thể càng trưởng thành thì tỷ lệ chất hữu cơ càng giảm và chất vô cơ càng tăng. Vì thế, bộ xương của người trưởng thành ít mềm dẻo hơn xương trẻ em. Người già khi bị ngã xương dễ gãy  Bộ xương người gồm nhiều loại xương có cấu tạo khác nhau:Xương dẹt (xương sọ, xương sườn): có cấu tạo gồm hai tấm xương đặt ở mặt ngoài và ở giữa hai lớp xương xốp.1.2.2 C u t o c a x ngấ ạ ủ ươ Câu h i 3ỏ : Mô t c u t o c a x ng (x ng dài, x ng ả ấ ạ ủ ươ ươ ương n, x ng d t)ắ ươ ẹ X ng ng n ươ ắ(x ng ngón tay, ươngón chân): ch ủy u là do x ng ế ươx p t o nên và ố ạ ởngoài đ c ph ượ ủm t l p m ng ộ ớ ỏx ng đ c.ươ ặ X ng dài (cánh tay, c ng ươ ẳtay, đùi, c ng chân): hai ẳđ u c a x ng dài có c u ầ ủ ươ ất o gi ng x ng ng n, ạ ố ươ ắcòn thân x ng đ c c u ươ ượ ất o b ng x ng đ t làm ạ ằ ươ ặcho thành x ng dày, gi a ươ ữthân x ng có ng t y, ươ ố ủng t y ch a t y x ng.ố ủ ứ ủ ươ Trên thành x ng đ t có ươ ặm t l p x ng x p ộ ớ ươ ốm ng.L p này ti p xúc ỏ ớ ếv i ng t y.ớ ố ủ Xương dài  Xương ngắn   Xương dẹt  Hình ống, giữa chứa tủy đỏ ở trẻ em và chứa mỡ vàng ở người trưởng thành như xương ống tay, xương đùi, xương cẳng chân,  . Loại xương này có nhiều nhất._Kích thước ngắn, chẳng hạng như xương đốt sống, xương cổ chân, cổ tay,  .Hình bản dẹt, mỏng như xương bả vai, xương cánh chậu, các xương sọ. Loại xương này ít nhất.* Sự khác nhau giữa xương dài, xương ngắn và xương dẹp[...]... 1.5 SỰ PHÁT TRIỂN HỆ XƯƠNG CỦA TRẺ EM          Câu hỏi 6: Trình bày đặc điểm và sự phát triển hệ xương của trẻ em  ­Xương trẻ em mềm, dẻo vì có nhiều chất hữu cơ.  ­Trong bộ xương cịn có nhiều phần sụn, các khớp xương, bao khớp, dây chằng, dây thì lỏng lẻo.   ­Một số xương chưa dính liền nhau, do vậy dẽ bị comh vẹo sai khớp.  ­Xương nhẹ vì có nhiều ống xương.  ­Số lượng tế bào xương và mạch máu nhiều    CHƯƠNG V: HỆ VẬN ĐỘNGI. HỆ XƯƠNGII. HỆ CƠIII. SỰ PHÁT TRIỂN TƯ THẾ ĐÚNG... 1.1 VAI TRỊ CỦA HỆ XƯƠNG   Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trị quan trọng như thế nào?      Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một hình dạng nhất định.      Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống.       Hệ xương cịn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.    ... là do:ươA.Ch t h u c .ấ ữ ơB. Ch t vô c .ấ ơC. Can xi.D.Ch t vô c và h u c .ấ ơ ữ ơA Hệ xương1.1 Vai trị của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em Xương thân gồm cột sống và lồng ngực­Cột sống: +Ở người cột sống gồm 33­34 đốt sống.Các đốt này xếp chồng lên nhau và giữa các đốt sống có đĩa sụn, gian đốt sống.XƯƠNG THÂN...  c. Lồng ngực:       ­ Ở trẻ nhỏ xương lồng ngực trịn, đường kính trước sau bằng đường kính ngang, xương sườn cịn nằm ngang.       ­ Trẻ càng lớn lồng ngực càng hẹp dần, đường kính ngang lớn hơn đường kính sau, xương sườn chết theo hướng dốc nghiêng. Do cấu trúc như vậy, nên trẻ nhỏ lồng ngực di động kém`, lúc thở chỉ có cơ hồnh di  động,  xương sườn ít di động.     Câu Câu 11: Mô x ng g m:ươ ồa.Mô x ng x pươ ốb.Mô x ngươ d o.ẻc.Mô x ng d o và mô x ng x pươ ẻ ươ ốd. Mô x ng x p và mô x ng ch cươ ố ươ ắ ... 1.1 VAI TRỊ CỦA HỆ XƯƠNG   Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trị quan trọng như thế nào?      Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một hình dạng nhất định.      Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống.       Hệ xương cịn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.     1.2 THÀNH PHẦN HĨA HỌC VÀ CẤU TẠO CỦA XƯƠNG   1.2.1 Thành phần hóa học của xương Câu hỏi 2: Xương có thành phần hóa học gồm các chất cơ bản nào? (SV tự nghiên cứu)Trong xương có 1/3 là chất cốt giao (chất hưu cơ) và 2/3 chất vơ cơ (CaCO3, Ca3, (PO4)2)Cơ thể càng trưởng thành thì tỷ lệ chất hữu cơ càng giảm và chất vơ cơ càng tăng. Vì thế, bộ xương của người trưởng thành ít mềm dẻo hơn xương trẻ em. Người già khi bị ngã xương dễ gãy... Mơ xương chắc: đơn vị cấu tạo hệ Have(trụ xương). Mỗi Have gồm 4­20 tấm xương(chất nền), xếp đồng tâm quanh 1 ống nhỏ gọi là ống have. Xen giữa các tấm xương là những tế bào xương hình sao nằm trong các xoang nhỏ, có các nhánh tỏa ra.Mơ xương xốp: gồm nhiều tấm xương mảnh xếp theo nhiều hướng khác nhau tạo thành những ngăn,trong ngăn có chứa tủy đỏ. 1.5 SỰ PHÁT TRIỂN HỆ XƯƠNG CỦA TRẺ EM          Câu hỏi 6: Trình bày đặc điểm và sự phát triển hệ xương của trẻ em  ­Xương trẻ em mềm, dẻo vì có nhiều chất hữu cơ.  ­Trong bộ xương cịn có nhiều phần sụn, các khớp xương, bao khớp, dây chằng, dây thì lỏng lẻo.   ­Một số xương chưa dính liền nhau, do vậy dẽ bị comh vẹo sai khớp.  ­Xương nhẹ vì có nhiều ống xương.  ­Số lượng tế bào xương và mạch máu nhiều... NG NG IỘ ƯƠ Ở ƯỜ Câu h i 4ỏ : Mô t các ph n c a b x ng ả ầ ủ ộ ương i và xác đ nh ch c năng m i ph nườ ị ứ ỗ ầ XƯƠNG CHIXương chi gồm xương tay và xương chân­Xương tay gồm: xương cánh tay (khớp động với xương bả vai), xương cẳng tay (xương trụ ở phía trong và xương quay ở phía ngồi), xương bàn tay (có 5 xương cổ tay, 5 xương đốt bàn tay và xương đốt ngón tay).     .1.4 CÁC LO I KH P . Nguyễn Thị Thùy Dương9) Trần Thanh Tuấn   CHƯƠNG V: HỆ VẬN ĐỘNGI. HỆ XƯƠNGII. HỆ CƠIII. SỰ PHÁT TRIỂN TƯ THẾ ĐÚNG Hệ xương1.1 Vai trò của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em. Hệ xương1.1 Vai trò của hệ xương:1.2 Thành phần hóa học và cấu tạo của xương1.2.1 Thành phần hóa học của xương1.2.2 Cấu tạo của xương1.3 Bộ xương ở người1.4 Các loại khớp xương1.5 Sự phát triển hệ xương của trẻ em 1.1 VAI TRÒ CỦA HỆ XƯƠNG   Câu hỏi 1: Hệ xương có vai trò quan trọng như thế nào?      Hệ xương là một các khung cứng có tác dụng làm chỗ dựa cho các phần mềm vì vậy làm cho cơ thể có một hình dạng nhất định.      Các xương tạo ra những khoang chứa và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như não nằm trong hộp sọ, tủy sống nằm trong cột sống.       Hệ xương còn đảm bảo các tư thế của cơ thể và cùng với hệ cơ làm nhiệm vụ vận động.    
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ vận động, Hệ vận động,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình bạn hãy cho  biết bộ xương người được  chia làm mấy phần? - Hệ vận động

uan.

sát hình bạn hãy cho  biết bộ xương người được  chia làm mấy phần? Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan