0

PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

23 34,623 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 16:30

Hãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện và đâu là phản xạ có điều kiện và đánh dấu (x) vào cột tương ứng ở bảng 52.1 I. Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện Hãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện và đâu là phản xạ có điều kiện và đánh dấu (x) vào cột tương ứng ở bảng 52.1 BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN STT Ví dụ PXKĐK PXCĐK 1 2 3 4 5 6 Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại. Đi nắng, mặt đỏ gay, đổ mồ hôi. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng lại. Trời rét, môi tím tái, người run, sởn gai ốc. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học. Chẳng dại gì mà đùa với lửa. X Bảng 52.1.Các phản xạ không điều kiện (PXKĐK) và phản xạ có điều kiện(PXCĐK) X X X X X BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN +điều+kiện+violet.htm' target='_blank' alt='phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện violet' title='phản xạ không điều kiện phản xạ điều kiện violet'>PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN I. Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện 1. Phản xạ không điều kiện(PXKĐK) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập. Ví dụ: 2. Phản xạ điều kiện(PXCĐK) là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện. ví dụ: Trẻ em sinh ra đã biết bú sữa mẹ (PXKĐK) Một vài ví dụ khác Nếu ai đã từng ăn chanh, khi nhìn thấy hình ảnh của nó hoặc nghe thấy từ "chanh" đều chảy nước bọt - đó là PXCĐK BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN I. Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: II. Sự hình thành phản xạ điều kiện: 1. Hình thành phản xạ điều kiện: Nha ̀ sinh li ́ hoc ̣ ng i ̀ươ Nga I.P. Paplôp Thảo luận nhóm(2 phút) Trình bày sự thành lập phản xạ tiết nước bọt khi ánh đèn? Phản xạ định hướng với ánh đèn Vùng thị giác ở thuỳ chẩm [...]... xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện: Bảng 52.2 trang 168/SGK BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN I Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: 1 Phản xạ không điều kiện: là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập 2 Phản xạ điều kiện: là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện II Sự hình thành phản xạ. .. hình thành phản xạ điều kiện: 1 Hình thành phản xạ điều kiện Điều kiện hình thành phản xạ điều kiện -Phải sự kết hợp giữa kích thích điều kiện kích thích không điều kiện -Sự kết hợp đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần Thực chất của việc thành lập phản xạ điều kiện là sự hình thành đường liên hệ tạm thời 2 Ức chế phản xạ điều kiện: dễ mất đi nếu không được củng cố... lượng hạn 5’ Số lượng không hạn định 6 Cung phản xạ đơn giản 6’ Hình thành đường liên hệ tạm thời 7 Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống 7’ ? Trung ương nằm ở vỏ não Mối quan hệ giữa phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN I Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: II Sự hình thành phản xạ điều kiện: III so sánh tính... bọt Phản xạ tiết nước bọt đối với thức ăn Đường liên hệ tạm thời đang được hình thành Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần Đường liên hệ tạm thời Phản xạ tiết nước bọt với ánh đèn đã được thành lập Để thành lập được phản xạ điều kiện cần những điều kiện gì? Thực chất của việc thành lập phản xạ điều kiện? BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN II Sự hình thành phản xạ. .. thể thích nghi với môi trường sống + Ở người.hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN I Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: II Sự hình thành phản xạ điều kiện: III so sánh tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện: Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những... KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN II Sự hình thành phản xạ điều kiện 1 Hình thành phản xạ điều kiện Điều kiện hình thành phản xạ điều kiện - Phải sự kết hợp giữa kích thích điều kiện kích thích không điều kiện -Sự kết hợp đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần Thực chất của việc thành lập phản xạ điều kiện là sự hình thành đường liên hệ tạm thời Ý nghĩa: + Giúp cơ... PXCĐK PXKĐK Tính chất của phản xạ không điều kiện 1 Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện Tính chất của phản xạ điều kiện 1’ Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích điều kiện 2 Bẩm sinh 2.? Được thành lập ngay trong đời sống 2’ 3 Bền vững 3.? 3’ Dễ mất khi không cũng cố 4 tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại 4’ ? tính chất cá thể 5.? 5 Số lượng có. .. cố thường xuyên 3.Ý nghĩa:+ Đảm bảo sự thích nghi với môi trường điều kiện sống luôn thay đổi.+ Hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người III.So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ co điều kiện: Bảng 52.2 SGK/ trang 168 Củng cố 1 Hãy phân biệt phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện? 2 Ý nghĩa của việc hình thành và ức chế PXCĐK? Dặn... trang 168 -Đọc mục em có biết? Trả lời câu hỏi: +Vì sao quân sĩ hết khát? + Vì sao nhà Chúa lại chịu mất mèo? - Xem trước bài 53 “ Hoạt động thần kinh cấp cao ở người” - Tìm các tư liệu liên quan đến hoạt động thần kinh cấp cao ở người CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! . BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN I. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện: II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện: 1.. BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN I. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện: II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện: III.
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN, PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN, , Phản xạ có điều kiện và phản xạ khơng điều kiện Phản xạ có điều kiện và phản xạ khơng điều kiện Phản xạ có điều kiện và phản xạ khơng điều kiện: Sự hình thành phản xạ có điều kiện:

Từ khóa liên quan