0

SKKN một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học

11 1,742 3
  • SKKN một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:39

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỬ DỤNG KÊNH HÌNH MÔN SINH HỌC Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến Sinh học môn khoa học có phạm trù rộng lớn có tính thực nghiệm, không dừng lại việc mô tả vật tượng sinh học xảy tự nhiên mà tìm giải thích, phân tích, so sánh, tổng hợp yếu tố sinh học như: Thực vật, động vật, người, thấy mối quan hệ chúng với Mặt khác sinh học góp phần vào việc xây dựng kinh tế xã hội nước nhà Qua nhiều năm giảng dạy thấy việc sử dụng tranh vẽ học sinh chưa thành thục Mặt khác em chưa ý học, chưa sử dụng tranh để ôn tập kiến thức xây dựng kiến thức Khi tìm hiểu thêm số đồng nghiệp trường khác huyện (thông qua hội thi giáo viên giỏi cấp huyện) thấy thực trạng giáo viên học sinh sử dụng triệt để tranh vẽ để khai thác kiến thức nhiều hạn chế Do việc rèn luyện kỹ sử dụng tranh vẽ cho học sinh môn học nói chung, môn sinh học nói riêng việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng học tập Nhưng vấn đề đặt phải sử dụng tranh vẽ để giảng dạy có hiệu quả? Bản thân sở kinh nghiệm giảng dạy, kết hợp với việc trao đổi đồng nghiệp dã mạnh dạn nghiên cứu đề tài để tìm phương pháp sử dụng tranh vẽ cách triệt để, góp phần tích cực hoá hoạt động học sinh, nâng cao chất lượng môn sinh học Với phạm vi thời gian không cho phép nên nội dung đề tài xin đưa ý kiến nhằm rèn luyện kỹ sử dụng kênh hình cho học sinh lớp Trường THCS thị trấn Trần Văn Thời qua môn trực tiếp giảng dạy sinh học 2 Phạm vi triển khai thực hiện: Đề tài thực tổ Sinh - Hóa - Địa - Công nghệ, có đóng góp ý kiến thành viên tổ Đặc biệt báo cáo trước tập thể hội đồng sư phạm trường THCS thị trấn Trần Văn Thời phổ biến thực hiên đơn vị năm 2012-2013 Mô tả sáng kiến 3.1 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 3.1.1 Đối với giáo viên: Trong năm học 2012-2013 thân tự học hỏi qua tài liệu, qua bồi dưỡng hè, qua số đồng nghiệp chuyên môn để nâng cao lực phương pháp giảng dạy, Tuy nhiên số tồn tại: - Chất lượng số dạy chưa cao nên ảnh hưởng đến việc học tập học sinh - Phương tiện dạy học tranh vẽ thiếu nhiều nên số tiết giáo viên phải dạy chay - Tài liệu tham khảo thiếu 3.1.2 Đối với học sinh Luôn nhận quan tâm, khích lệ giáo viên nên ý thức học tập em tốt, ham học hỏi, chuẩn bị chu đáo trước đến lớp.Trong lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài, có ý thức tự học, tự nghiên cứu Nhiều em khả nhận thức tốt có ý thức giúp đỡ lẫn học tập Bên cạnh số em ý thức học tập, tu dưỡng chưa cao; Nhận thức học sinh lớp 7A1, 7A9 không đồng đều; khả phân tích tổng hợp số em hạn chế, chưa tích cực, tư duy, sáng tạo, thụ động nhận thức; kỹ quan sát tranh chưa tích cực 3.2 Một số phương pháp rèn luyện kỹ sử dụng kênh hình cho học sinh qua môn sinh học a Phương pháp quan sát kênh hình: Một phương pháp chủ đạo để giúp học sinh có kỹ sử dụng kênh hình (tranh vẽ) người giáo viên phải có tranh biết hướng dẫn học sinh quan sát tranh cần nghiên cứu cách khoa học có hiệu Khi muốn học sinh xác định phận cấu tạo quan giáo viên cần phải: + Giới thiệu tranh vẽ (tranh vẽ phải to, rõ ràng, xác) + Nêu rõ nội dung cần khai thác + Xác định xác vị trí tranh vẽ * Ví dụ: Khi đưa tranh vẽ hệ tuần hoàn loài động vật giáo viên phải thực bước sau: - Bước 1: Giáo viên cần giới thiệu tranh - Bước Yêu cầu học sinh quan sát tranh vẽ khai thác kiến thức thấy cấu tạo Tim, hệ mạch, ngăn tim, loại mạch …(dựa vào thích) - Bước Dành thời gian cho học sinh nghiên cứu - Bước Yêu cầu học sinh trình bày cấu tạo hệ tuần hoàn tranh b Phương pháp sử dụng câu hỏi gợi mở Cùng với việc hướng dẫn học sinh quan sát kênh hình tự tìm kiến thức người giáo viên phải đưa hệ thống câu hỏi gợi mở để hướng dẫn học sinh khai thác triệt để nội dung kiến thức chứa tranh Mặt khác nhờ câu hỏi gợi mở giáo viên học sinh dễ định hướng nội dung cần phải quan sát, từ kích thích trí tìm tòi, phát triển tư cho học sinh giúp học sinh dễ nhớ nhớ lâu kiến thức * Ví dụ: Khi dạy “cấu tạo thỏ” nghiên cứu hệ tiêu hoá thỏ thấy rằng: muốn học sinh nắm cấu tạo quan tiêu hoá trước hết giáo viên cần phải có tranh vẽ “ cấu tạo quan tiêu hoá” to, rõ nét mang tính khoa học Sau treo tranh giáo viên giới thiệu cho học sinh biết tranh vẽ mô tả cấu tạo quan tiêu hoá thỏ tranh vẽ toàn quan tiêu hoá Tiếp theo giáo viên để thời gian (2 phút) để học sinh quan sát cấu tạo quan tiêu hoá thỏ dựa vào dẫn tranh Giáo viên đặt số câu hỏi gợi mở như: Hệ tiêu hoá thỏ gồm phận nào? nêu cấu tạo phận ? so với lớp động vật trước có khác ? lại khác ? … Khi học sinh trả lới hết câu hỏi giáo viên tức em nắm cấu tạo quan tiêu hoá thỏ lúc giáo viên đưa tranh vẽ yêu cầu học sinh lên xác định phận quan tiêu hoá thỏ tranh Nếu học sinh trình bày tức em biết khai thác kiến thức từ tranh vẽ Tiết học sau giáo viên dùng tranh vẽ kiểm tra kiến thức em c Phương pháp nêu vấn đề Dạy học nêu vấn đề hiểu vấn đề giáo viên học sinh đặt Giáo viên tổ chức tạo tình có vấn đề để học sinh tự lực phát hiện, nhận dạng, phát biểu vấn đề đặt để giải Khi dạy phương pháp nêu vấn đề giáo viên học sinh cần thực công việc sau + Tạo tình có vấn đề + Phát nhận dạng vấn đề nảy sinh + Đề xuất giả thiết giải vấn đề + Phát biểu kết luận * Ví dụ: Trong đa dạng đặc điểm chung lớp cá dạy phần bảo vệ phát triển nguồn lợi cá giáo viên tiến hành sau: - Đặt vấn đề: Giáo viên cho học sinh quan sát tranh dòng sông (dòng sông trạng thái ban đầu: dòng sông chảy êm đềm, ngư dân đánh cá nhộn nhịp, dân chúng bên bờ tắm giặt đông vui ) + Sau thời gian bị ô nhiễm: Vắng bóng thuyền bè, hai bên bờ bến tắm vắng tanh, cảnh đập vào mắt cá chết hàng loạt lềnh bềnh không thèm vớt + Học sinh nhận xét thay đổi cảnh vật dòng sông qua hai tranh + Học sinh đặt vấn đề: Vì cá chết hàng loạt ? - Giải vấn đề: + Giáo viên gợi ý cho học sinh nêu giả thiết nguyên nhân cá chết hàng loạt Giáo viên ghi giả thiết học sinh lên bảng: đánh mìn để bắt cá, rác thải hai bên bờ sông đổ xuống? Nước thải sinh hoạt dân cư làm ô nhiễm? Nước đồng đổ xuống sông có lẫn chất hoá học? + Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận từ nguyên nhân nêu biện pháp bảo vệ nguồn lợi cá? Đa số học sinh trình bày biện pháp khắc phục nguyên nhân giáo viên giúp học sinh thảo luận rút kết luận - Kết luận: Nguồn nước bị ô nhiễm làm cá chết hàng loạt để bảo vệ nguồn lợi cá tránh ô nhiễm nguồn nước, tránh đáng bắt cá con, cá mùa sinh sản… d Phương pháp so sánh Để chắn biện pháp có kết hay không ? Bản thân tự kiểm nghiệm hình thức so sánh Khi dạy lớp 7A1 áp dụng phương pháp dạy lớp 7A9 ngược lại cung cấp loạt thông tin trước cho em, sau yêu cầu em trình bày lại tranh vẽ Kết lớp 7A1 số em biết trình bày kiến thức từ tranh vẽ lớp 7A9 * Ví dụ: Khi giảng dạy “ Cấu tạo thằn lằn” Khi so sánh não lớp lưỡng cư (ếch) với bò sát (thằn lằn) - Lớp 7A1: Treo tranh vẽ não ếch thằn lằn sau dành thời gian để học sinh quan sát tranh vẽ (2 phút) giáo viên dùng câu hỏi gợi mở, phương pháp nêu vấn đề để giúp học sinh rút đặc điểm khác, đặc điểm tiến hoá giải thích não ếch, thằn lằn, đại diện cho lớp Sau học phát phiếu điều tra tình hình nắm học sinh, kết sau: SS 33 GIỎI KHÁ TB YẾU SL % SL % SL % SL % 12 36.36 20 60.60 3.04 0 Tỉ lệ trung bình trở lên: 33 em đạt 100% - Lớp 7A9: Không treo tranh mà tự thân thuyết trình giống não ếch thằn lăn, dùng tranh để củng cố cách: treo hai tranh não ếch thằn lằn yêu cầu học sinh tranh vẽ điểm giống, điểm khác, điểm tiến hoá não thằn lằn so với não ếch Kết sau: SS 32 GIỎI KHÁ TB YẾU SL % SL % SL % SL % 15.62 10 31.25 12 37.5 15.63 Tỉ lệ trung bình trở lên: 27 em đạt 84.38% Như vậy, qua dạy thấy sử dụng triệt để đồ dùng trực quan (tranh vẽ) học sinh hình thành kỹ sử dụng tranh vẽ Biết quan sát tranh vẽ với câu hỏi giáo viên, để tự rút kiến thức Bản thân học sinh thấy tự tin, hứng thú học tập nhớ lớp thể lớp 7A1, số lượng học sinh giỏi nhiều hơn, học sinh trung bình ít, học sinh yếu Ở lớp 7A9 học sinh yếu, học sinh trung bình nhiều e Phương pháp điều tra Khi trao đổi với số đông nghiệp tìm giải pháp khắc phục tiến hành áp dụng cho học sinh Để kiểm nghiệm xem phương pháp đưa đạt hiệu đến đâu, sau dạy lớp áp dụng không áp dụng, giáo viên phải phát phiếu điều tra, kết nắm học sinh, sau so sánh, đối chiếu để tìm phương pháp tối ưu nhằm giúp học sinh có kỹ sử dụng đồ dùng trực quan thành thục Sau dạy thử nghiệm số bài, so sánh lớp 7A1 7A9, kết điều tra cho thấy: Ở lớp nào, sử dụng triệt để kênh hình (Tranh vẽ) kết hợp với việc hỏi đáp, tổng kết kết học tập cao lớp dùng tranh dụng cụ minh hoạ kiến thức Khi giáo viên sử dụng triệt để tranh vẽ tiết học giúp cho học sinh sợ môn Sinh học mà ngược lại em cảm thấy thích học hơn, từ chất lượng môn học tăng lên rõ rệt Kết quả, hiệu mang lại Kết năm học 2012 - 2013, bảng số liệu sau minh họa từ kinh nghiệm rút trên: Lớp Tổng số Giỏi Khá Trung bình Yếu Học sinh TS % TS % TS % TS % 7A1 33 12 36,36 16 48.48 15,15 0 7A9 32 15,63 25,0 19 59,38 0 TS 65 17 26.16 24 36,92 24 36,92 0 Tỉ lệ trung bình trở lên: 65 em, đạt 100% Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến 5.1 Đối với giáo viên: - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh vẽ, nhận biết kí hiệu tranh vẽ; nắm kiến thức tranh vẽ cách đặc câu hỏi gợi mở, gợi ý, để từ tự em rút kiến thức liên hệ kiến thức cũ - Nắm vững nội dung kiến thức lý thuyết để chắt lọc kiến thức cần thiết cho học sinh ghi - Chuẩn bị đồ dùng dạy học thật tốt, rõ ràng có tính thuyết phục 5.2 Đối với học sinh: - Đã thật hứng thú say mê học tập - Phát huy lực, tính tích cực học sinh theo đối tượng - Có ý thức nghiên cứu nhà nghiên cứu tranh vẽ sgk nên lên lớp xây dựng kiến thức không bị bỡ ngỡ nắm Qua thời gian nghiên cứu năm học 2012-2013 với đề tài: “Một số phương pháp rèn luyện kỹ sử dụng kênh hình cho học sinh qua môn sinh học” thân tiến hành điều tra khảo sát chất lượng học tập học sinh nhận xét: học sinh có kỹ sử dụng tranh vẽ, biết khai thác tranh vẽ để xây dựng kiến thức mới, qua kích thích tính tích cực học tập môn học sinh giúp em nắm cách chủ động Việc nghiên cứu đề tài dựa kinh nghiệm giảng dạy thân tài liệu tham khảo, mong đóng góp đồng nghiệp để hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng dạy học tập môn sinh học cho học sinh Kiến nghị, đề xuất Không Giang Hồng Liễu Giáo viên Trường THCS Trần Văn Thời, Cà Mau [...]...- Phát huy được năng lực, tính tích cực của học sinh theo từng đối tượng - Có ý thức nghiên cứu bài ở nhà và nghiên cứu tranh vẽ trong sgk nên khi lên lớp xây dựng kiến thức mới không bị bỡ ngỡ và nắm chắc bài hơn Qua một thời gian nghiên cứu mặc dù chỉ trong một năm học 2012-2013 với đề tài: Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng kênh hình cho học sinh qua môn sinh học bản thân tôi tiến... hình cho học sinh qua môn sinh học bản thân tôi tiến hành điều tra khảo sát chất lượng học tập của học sinh đã có thể nhận xét: về cơ bản học sinh đã có kỹ năng sử dụng tranh vẽ, biết khai thác tranh vẽ để xây dựng kiến thức mới, qua đó kích thích được tính tích cực học tập bộ môn của học sinh giúp các em nắm bài một cách chủ động Việc nghiên cứu đề tài chỉ dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của bản thân... Việc nghiên cứu đề tài chỉ dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và tài liệu tham khảo, rất mong sự đóng góp của đồng nghiệp để tôi hoàn thiện hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tập môn sinh học cho học sinh 6 Kiến nghị, đề xuất Không Giang Hồng Liễu Giáo viên Trường THCS Trần Văn Thời, Cà Mau ... cực 3.2 Một số phương pháp rèn luyện kỹ sử dụng kênh hình cho học sinh qua môn sinh học a Phương pháp quan sát kênh hình: Một phương pháp chủ đạo để giúp học sinh có kỹ sử dụng kênh hình (tranh... năm học 2012-2013 với đề tài: Một số phương pháp rèn luyện kỹ sử dụng kênh hình cho học sinh qua môn sinh học thân tiến hành điều tra khảo sát chất lượng học tập học sinh nhận xét: học sinh. .. học tập nhớ lớp thể lớp 7A1, số lượng học sinh giỏi nhiều hơn, học sinh trung bình ít, học sinh yếu Ở lớp 7A9 học sinh yếu, học sinh trung bình nhiều e Phương pháp điều tra Khi trao đổi với số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học , SKKN một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học ,

Từ khóa liên quan