0

skkn xác định công thức hoá học của chất

18 2,168 4
  • skkn xác định công thức hoá học của chất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:05

A- Đặt vấn đề: I- Cơ sở lý luận Trong công tác giảng dạy Hoá học, nhiệm vụ giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh, rèn luyện kỹ năng, thao tác thực hành thí nghiệm, giúp học sinh nắm vững kiến thức sách giáo khoa Song bên cạnh đó, nhiệm vụ không phần quan trọng đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Nhiệm vụ cụ thể hoá kỳ thi học sinh giỏi cấp hàng năm Cấu trúc đề thi học sinh giỏi chủ yếu câu hỏi tập nâng cao, nhằm chọn đối tượng học sinh giỏi Trong Hoá học sở lượng kiến thức mang tính bao quát, tổng thể chương trình Hoá học phổ thông nên tập nâng cao phát triển nhiều dạng Trong số đó, dạng tập mà ta thường xuyên gặp cấu trúc đề thi học sinh giỏi Huyện, Tỉnh là: “Xác định công thức hoá học chất” Cụ thể đề thi HSG năm gần năm có dạng tập Đây dạng tập khó làm vướng mắc học sinh, để em tháo gỡ vướng mắc này, trình dạy bồi dưỡng tìm hiểu, nghiên cứu đưa phương pháp giải Cách thức khai thác suy luận lô gíc để loại trừ trường hợp chọn tên chất Theo tôi, phân chia dạng thành hai dạng tập nhỏ sau: 1- Xác định chất dựa vào thành phần định tính 2- Xác định chất dựa vào thành phần định lượng xin trình bày cụ thể hoá dạng tập xác định chất dựa vào phân tích định lượng II-cơ sở thực tiền - Qua trình nghiên cứu giúp hoàn thiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi - Đối với học sinh: Giúp em biết phân chia đề dạng nhỏ định hướng phương pháp giải loại tập Trước tình hình chung Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống ngày phát triển mạnh mở rộng Do việc cải thiện trang thiết bị, dụng cụ máy móc Việc đưa công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng cần thiết Để đạt mục tiêu quốc gia phải định hướng đào tạo nhân tài từ trường học theo chuyên ngành khác Chuyên ngành hoá học chuyên ngành có nhiều ứng dụng thực tiễn sống Nó phục vụ cho nhiều chuyên ngành khác phát triển Vì việc cần thiết từ cấp sở hệ thống trường học phổ thông nên hình thành đào tạo khối mũi nhọn môn hoá học B – Giải vấn đề I- Tình hình thực tiễn Mặc dù môn Hoá học nói riêng, giải đề thi h ọc sinh gi ỏi em nhiều vướng mắc Đặc biệt gặp tập dạng xác định chất dựa vào phân tích thành phần định lượng Cụ thể khảo sát ch ất lượng làm dạng chưa áp dụng đề tài vào giảng dạy sau: Số Cách giải khoa học giải không khoa học Không giải kết kết giải sai 24 20% 80% lượng Tỷlệ % ii Nguyên nhân : 0% Nguyên nhân dẫn đến thực tiễn Một số nguyên nhân là: - Đây dạng tập khó cách giải mẫu mực - Khả tư suy luận lô gíc học sinh chưa cao, ỉ lại - Việc nắm kiến thức học sinh chưa chắn - Kỹ giải tập dạng chưa cao - Đây dạng tập thấy trình học SGK nên với giáo viên HS III Giải pháp khắc phục: Kỹ hình thành rèn luyện, rèn luyện học sinh dạng tập nào? Theo nên phân chia nhỏ dạng để học sinh dễ tiếp cận nắm cách giải cụ thể Dạng chia làm hai dạng nhỏ sau: a) Dựa vào thành phần định lượng để xác định chất chuỗi phản ứng chữ b) Phân tích định lượng, dựa vào phản ứng hóa học để xác định (hoặc vài chất hỗn hợp) dạng giới thiệu bước để học sinh định hướng giải * Yêu cầu: + Nắm vững tính chất lý hoá chất học + Nắm cách giải tập + Chịu khó tư lô gíc - sáng tạo giải Vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp * Lưu ý: Các ví dụ lấy đề luyện thi học sinh giỏi 1- Dạng tập dựa vào thành phần định lượng để xác định chất chuỗi phản ánh chữ Cách giải: - Dựa vào kiện đề cho, ( đặc biệt lưu ý đến tỉ lệ lượng) để lập sơ đồ mối quan hệ chất, tính toán định lượng liên quan - Phân chia trường hợp ( kết hợp với phân tích định tính) để loại trừ hợp chất có liên quan, tìm tên chất - Viết phương trình biểu diễn mối quan hệ chất Một số ví dụ cụ thể Bài tập 1: Khi nung nóng lượng cân chất rắn A tạo 0,6 g chất rắn B khí C Sản phẩm B phân huỷ mang hoà tan hoàn toàn vào nước tạo dung dịch chứa 0,96g chất G dư Sản phẩm khí C cho qua dung dịch chất Đ dư tạo 2,76g chất E Khi cho tương tác dung dịch nước chất với chất G tạo chất A Đ Hãy cho biết chất A, B, C, Đ, G, E chất nào.Viết phương trình phản ứng tương ứng Hướng dẫn: (ở không giải cụ thể mà hướng dẫn học sinh tìm tòi lời giải) - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh phân tích đề, ví dụ: Nhiệt phân chất A → B ( rắn) + C ( khí), A thuộc loại hợp chất nào? (A phải muối bị phân huỷ) Hơn B + H2O → d2 G, suy (B oxit bazơ C oxit axit) B oxit nhóm kim loại ? ( B phải oxit kim loại kiềm kiềm thổ, bazơ khác không tan), d2 G thuộc loại hợp chất nào? (kiềm) - Lập sơ đồ định lượng: A to 0,6 g oxit bazơ + oxit axit C +d2 Đ (dư) +H2O 0,96g d2 chất G 2,76 g d2 chất E (kiềm) A +Đ - Vì B có khả nên phân chia trường hợp * Trường hợp 1: + Ký hiệu B là: B oxit kim loại kiềm M2O + Viết phương trình: ( M2O + H2O = 2MOB ) + Suy nghĩ lượng B G? (tìm lượng nước) + lập tỷ lệ số mol theo lượng nước ? (theo phản ứng (*)) (*) mol M2O → mol H2O → n M 2O = n H O = + Từ số mol, khối lượng B, tìm M? M M 2O = * Trường hợp 2: Ký hiệu: 0,96 − 0,6 = 0,02mol 18 0,6 = 30 → M = ⇒ Liti 0,02 B oxit kiềm thổ MO - Thực tương tự trường hợp → M = 14 (loại) Vậy A muối Li, A thoã mãn muối nào? ( A Li2CO3 Li2SO3 , muối lại Li không phân huỷ) (B Li2O có n = 0,02mol , C CO2 SO2 có n = 0,02 mol → nA = 0,02 mol Đ kiềm muối ( = CO3; = SO3 Suy chất B, C, G ? + Dung dịch Đ tác dụng vơí CO2 (SO2) Đ chất nào? + Xét trường hợp Đ C Gồm trường hợp sau: Gọi M nguyên tố kim loại dung dịch Đ, có hoá trị n) 1) M(OH)n + CO2 → 2) M(OH)n +SO2 → 3) M2(CO3)n + CO2 + H2O → 4) M2(SO3)n + SO2 + H2O → xét trường hợp trên, dựa vào lượng C Đ Suy khối lượng mol kim loại M + Ví dụ xét trường hợp M(OH)n + nCO2 → M2(CO3)n + nH2O Số mol CO2 0,02 mol Suy nM ( CO3 ) n = 0,02 (mol ) n 2,76 M = m : n → 2M + 60n = 0,02 = 138 ⇒ M = 69 - 30n Ta có: n=1 M = 39 → Kaly * n = 2,3 loại + Các trường hợp lại xét tương tự, kết không phù hợp suy Đ KOH , E K2CO3 + Các phản ứng xảy là: Li2CO3 Li2O + CO2 (1) → LiOH (2) + 2KOH → K2CO3 + H2O (3) to Li2O + H2O CO2 K2CO3 + LiOH → Li2CO3 + 2KOH (4) Vì Li2CO3 tan K2CO3 nên phản ứng (4) xảy Bài tập 2: Ba nguyên tố A, B, X thuộc nhóm nguyên tố hệ thống tuần hoàn, tổng số thứ tự nguyên tố đầu cuối bảng hệ thống tuần hoàn 76 Muối axit Nitric tạo thành từ nguyên tố đó, thường sử dụng để nhuộm màu lửa pháo bông, pháo hoa thành màu đỏ dung dịch có môi trường trung tính Xác định nguyên tố A,B, X vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Hướng dẫn: - Khi giải học sinh cần phải ý đến đặc tính như: màu lửa, môi trường trung tính, tổng số thứ tự bảng hệ thống tuần hoàn + Muối ( - NO3) A, B, X có môi trường trung tính A,B,X phải thuộc loại nào? - Số thứ tự (STT) + Vì gốc - NO3 gốc axit mạnh nên STT ( A) + STT(X) = 76 A, B, X phải kim loại mạnh Suy điều gì? suy A, B, X kim loại kiềm kim loại kiềm thổ - nhóm lại đủ kim loại mạnh - Màu lửa đỏ, hợp chất nguyên tố nào? + STT (A) + STT(X) = 76 suy STT kim loại < 76 + Màu lửa đỏ để nhuộm pháo - Từ xảy cặp nào? Stronti(Sr) = 38 ( Lưu ý: STT A + STT X = 76) + nhóm II A có STT ( Ca) + STT ( Ba) = 20 + 56 = 76 Vật A Ca, B Sr, X Ba 2- Dạng tập xác định công thức phân tử chất dựa vào phân tích định lượng Cách giải: - B1: Lập công thức tổng quát dạng AxByCz - B2: Dựa vào kiện ( chủ yếu đến thành phần định tính đề, biện luận để xác định dạng hợp chất cần tìm.) - B3: Dựa vào thành phần định lượng, biện luận, chia trường hợp để loại trừ hợp chất có liên quan - B4: Dựa vào tỷ lệ lượng để lập công thức cần tìm * Chú ý: Trên bước đúc rút từ kinh nghiệm thực tế giải đề thi , làm cần phải linh hoạt để khai thác kiện kết hợp nhiều phương pháp mang tính sáng tạo để giải Bài toán1: Hợp chất tạo thành nguyên tố có khối lượng 10,8g, người ta xử lý cẩn thận Cl2 Khi thu hỗn hợp Clorua hydroclorua mà từ điều chế 400 g dung dịch HCl 7,3% Khối lượng tổng clorua tạo thành 38,4g Xác định công thức hợp chất đầu Nếu biết nguyên tố có phần khối lượng hợp chất 42,6%, clorua nguyên tố 39,3% Giải: - Khi xử lý hợp chất Cl2 tạo HCl - hợp chất có nguyên tố H - Giả sử hợp chất có dạng AxByHz - Ta có mHCl = 400 x 7,3% = 29,2(g) ⇒ nHCL = 36,5 = 0,8(mol) ⇒ nH 29,2 = 0,8(mol) → mH = 0,8 (g) Khối lượng nguyên tố A B 10,8 - 0,8 = 10(g) Giả sử hợp chất đâù nguyên tố A chiếm 42,6 % ta có: m A 42,6 = → m A = 4,6( g ) 10,8 100 Mặt khác, gọi công thức muối clorua A ACln → MA 39,3 = → M A = 22,98n M A + 35,5n 100 + n=1 → MA = 23 → A Na + n=2 → MA = 46 → (loại) + n=3 → MA = 69 → (loại) + + Các giá khác không thoã mãn Vậy hợp chất đầu phải có Na 4,6 = 0,2 (mol) 23 → nA = nNa = → mNaCl = 0,2 x 58,5 = 11,7 (g) Suy mB = 10,8 - mNa - mH = 5,4 (g) Giả sử muối clorua B có dạng BClm ta có: khối lượng là:38,4 - 11,7 = 26,7(g) Trong 26,7 g muối có 5,4 g nguyên tố B MB 5,4 → M B = 9m = M B + 35,5m 26,7 → + m = → MB = → B Beri ( Be) hợp chất có dạng: NaxBeyHz → hợp chất không tồn taị + m = → MB = 18 (loại) + m = → MB = 27 → B Al hợp chất có dạng: NaxAlyHz Số mol Al là: Ta có: nAl = 5,4 = 0,2 (mol) 27 x : y : z = 0,2 : 0,2 : 0,8 = : : Vậy Công thức hợp chất là: NaAlH4 Các giá trị khác m không thoã mãn Bài toán : Dùng 1,568 l H2 phản ứng đủ với g hỗn hợp hai oxit thu m gam hai kim loại A B Cho m gam A B vào dung dịch HCl dư tạo 0,896l H2 0,64g kim loại A hoá trị II Cho A phản ứng hết với H 2SO4 đặc nóng thu 0,224l SO2 Các thể tích khí đo đktc a) Tìm m = ? b) Tìm công thức hai oxit Giải: → a) + A có hoá trị II + B có hoá trị n + nH = → oxit AO oxit B2On 1,508 = 0,07( mol ) 22,4 Phản ứng: H2 + AO → A + H2O (1) nH2 + B2On → 2B + nH2O (2) Theo (1) (2) : n H 2O = n H → mH 2O = 0,07 18 = 1,26 (g) → m(A, B) = + 0,14 - 1,26 = 2,88 (g) b) A phản ứng với H2SO4 A + 2H2SO4 → ASO4 + 2H2O + SO2 (3) Theo (3) ta có: nA = nSO = 0,01 (mol) 0,64 Suy MA = 0,01 = 64 → A Cu oxit A CuO Khối lượng B là: n H sinh là: 2,28 - 0,64 = 2,24 (g) 0,896 = 0,04(mol ) 22,4 - Phản ứng B với HCl là: n H2 B + nHCl → BCln + (4) 0,08 (mol ) n Theo (4) : nB = Suy ra: MB = + n = 1: → MB = 28 (loại) + n = 2: → MB = 56 ( B Fe) + n = 3: → MB = 84 ( loại) 22,4.n = 28n 0,08 Vậy B Fe Trong muối clorua Fe có hóa trị II, oxit hoá trị khác.Do công thức oxit : FexOy Khối lượng FexOy (g) - mCuO = - 0,01 80 = 3,2(g) Phản ứng: FexOy + yH2 to xFe + yH2O Số mol H2 phản ứng (5) là: 0,07 - 0,01 = 0,06 (mol) Theo (5): n FexOy = 0,06 mol y 10 (5) 3,2 y ⇒ 56x + 16 y = 0,06 ⇒ 3,36 x = 2,24y ⇒ x : y = Công thức oxit sắt là: : Fe2O3 Ngoài dạng mà trình bày trên, trình học em làm quen với số dạng khác lập công tác hoá học chất dựa theo thành phần định lượng Dạng 1: Xác định công thức chất dựa vào kết phân tích định lượng (Biết thành phần % nguyên tố) Một hợp chất vô AxByCz có chứa khôí lượng A a% ; % khôí lượng B b%; % khôí lượng % khôí lượng C% Ta có tỷ lệ số mol nguyên tố: X:y:z= a b c : : M A MB Mc Trong a, b, c thành phần % khôí lượng nguyên tố hợp chất MA, MB, Mc khôí lượng mol nguyên tử nguyên tố - Với hợp chất vô tỷ lệ tối giản x, y, z thường giá trị số cần tìm Lưu ý: Số gam Số mol = Khôí lượng mol Số lít (đktc) Số mol = 22,4 11 Bài 1: Phân tích hợp chất vô A có thành phần % theo khôí lượng đồng 40%; lưu huỳnh 20% oxy 40% Xác định công thức hoá học A Giải Vì % Cu + % S + % = 40 + 20 + 40 = 100% Nếu A có Cu, S O Gọi công thức A là: CuxSy0z Ta có tỷ lệ số mol nguyên tố Cu; S; %Cu % S %0 40 20 40 X : y : z = M : M : M = 64 : 32 : 16 = 0,625 : 0,625 : 2,5 = 1: 1: Cu S Vậy A có công thức hoá học CuS04 Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A, thu 25,6 g S02 7,2g H20 Xác định công thức A Giải Hợp chất A có nguyên tố S H (vì đốt tạo S02 H20 ) có oxy Theo đề ta có khôí lượng nguyên tố S H nS = 25,6 = 0,4mol = n s 64 ms = 0,4 32 = 12,8 (g) nH = 7,2 = 0,4mol → nH = 0,8mol ; mH = 0,8( g ) 18 Tổng khôí lượng nguyên tố S H : 12,8 + 0,8 = 13,6 (g)= mA Vậy A ô xy Gọi công thức Sx Hy ta có x : y = 0,4 : 0,8 = 1: Công thức đơn giản A SH2 hay H2S 12 Bài 3: Xác định công thức chất có thành phần theo khôí lượng sau: a 2,04%H; 32,65% S 65,31% b Phân tích muối vô có chứa 17,1% Ca; 26,5 % P; 54,7%0 a % H (Học sinh tự làm tập ) Dạng 2: tìm công thức hoá học bột chất dựa vào phương trình phản ứng hoá học: - Đặt công thức chất cho - Gọi a số mol chất nói dùng Viết phương trình phản ứng, đặt số mol a vào phương trình tính số mol chất có liên quan -Lập hệ hương trình, giải hệ Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 7,2g kim loại hoá trị II dung dịch HCl, thu 6.72 lít H2 điều kiện tiêu chuẩn Xác định tên kim loại dùng Giải Đặt A kim loại dùng số mol x để phản ứng Phương trình phản ứng: A + 2HCl –> ACl2 + H2 1mol x (mol) 1mol x (mol) Suy ta có hệ số : x A = 7,2 (1) x = 6,72 : 22,4 = 0,3 (2) Thế (2) vào (1) ta có A = 7,2 : 0,3 = 24 Vậy A kim loại Mg 13 Bài 2: Hoà tan lượng ôxit kim loại hoá trị II dung dịch H2S04 10% vừa đủ thu dung dịch muối có nồng độ 11,8% Tìm tên o xít đủ dùng Giải Đặt công thức ôxít dùng M0 Gọi a số mol M0 dùng , ta có phản ứng M0 + H2S04 –> MS04 + H20 a a a Lượng H2S04 cần lấy 98 a (g) 100 98a = 980a ( g ) Lượng dung H2(hay S04 cần lấytích ) a (g) - Dạng đốdịch t cháy phân m 10ột hợp chất hửu A gồm C, H , ta thu b (g) C02 c (g) H20 Lập công thức A, Lượng dung dịch muối tạo thành = a (M+ 16 )+ 980 a Biết khối lượng phân tử A (MA) Nồng - Đểđộgimuối ải bà:i toán dạng ta dùng ba cách sau: ( M + 96th) ức phân 11,8tử hợp chất A có dạng CxHy0z Cách 1:aCông = → 100( M + 96) = 11,8( M + 996) a ( M + 16)3b+.100 980a 100 TínhMC% = 24= ,36(11 Magie a ) c tự (các em tự giải) Một số = 100 H%tương 9a Bài 3: A khôí lượng kim loại hoá trị II Nếu cho 2,4 g A tác dụng với 0% = 100% - (C% + H%) 100mol dung dịch HCl 1,5 M thấy sau phản ứng phần A chưa tan hết y 12 x 16 z M A = = = Lập tỷ lệ: C % với H %125ml 0% dung 100 dịch HCl 2M thấy sau phản ứng Cũng 2,4 A tác dụng Suy x, y, z loại A dư axít Xác định kim Bài Hoà tan hoàn toàn 4g ôxít kim loại hoá trị 3, dung dịch 3b c mc = ; mH = Cách 2: Tính HN03 37,8 %( vừa đủ ) thu 11 dung dịch muối có nồng độ 41,72% m = a − (m + m H ) c a Tìm công thức ôxít dùng 12 x mc y mH M a 16 z m0 A = b.LLàm ập t ỷ lạnh lệ :dung =dịch muối ở= thấy thoát 8,08 g muối rắn Lọc tách muối rắn thấy nồng độ muối nước lọc : 34,7% Suy x, y, z Xác định công thức muối rắn tách thí nghiệm Cách3:3:Lập DựCông a vàothức phươphân ng trình phhợp ản ứchất ng cháy tổng quát Dạng tử hửu gồm nguyên tố: C, y y  H, 0… CxHy +  x + 0 → xC + H 4    CxHy0z +  x + y z y − 0 → xC + H 2 14 Dựa vào kiện toán đưa số mol lập tỷ lệ tương đương suy x, y, z 15 Bài tập 1: Đốt cháy 4,5 g hợp chất hửu A Biết A chứa C, H, thu 9,9g khí C02 5,4g H20 Lập công thức phân tử A Biết khôí lượng phân tử A 60 Giải Dựa vào % khôí lượng nguyên tố: Công thức phân tử có dạng : CxHy0z C% = 3b 9,9.3 100 = 100 = 60% 11a 11.4,5 H% = c 5,4 100 = 100 = 13,33% 9a 9.4,5 0% = 100 − (60 + 13,33) = 26,67% y 12 x z 60 Lập tỷ lệ : 60 = 13,33 = 26,27 = 100 –> x = 3; y = 8; z=1 Cách 2: Các em tự làm tương tự Cách 3: Dựa vào phương trình phản ứng cháy tổng quát Công thức hợp chất hửu có dạng : Theo đề ta có Số mol A : n A = 4,5 = 0,075mol 60 Số mol C02 nC = 9,9 = 0,225mol 44 Số mol H20 : nH 20 = 5,4 = 0,3mol 18 16 CxHy0z Phương trình phản ứng :   y z y − 0 → xC + H 2   y z y −  (mol)… x (mol)… ( mol ) 2 CxHy0z +  x + 1mol …  x + x = → x=3 0,075 0,225 Suy : y = → y =8 0,075 0,3.2 Mặt khác;MC3H80z = 60 Hay : 36 + + 16z =60 –> z = Vậy công thức A C3H80 Bài 2: đốt cháy hoàn toàn 7,5 hyđro bon A ta thu 22 g C02 13,5g H20 Biết tỷ khối so với hyđro 15 Lập công thức phân tử A (học sinh tự giải) * Ngoài số dạng lập công thức dựa theo quy tắc hoá trị (đây dạng đơn giản nên em tự tham khảo ) IV- Kết quả: Sau thời gian áp dụng đềt tài vào giảng dạy thấy chất lượng học sinh nâng cao lên rõ rệt Hiểu giải thông thạo Số lượng Tỷ lệ Biết cách giải chưa thành thạo 13 43% 17 57% Chưa biết cách giải 0% Cụ thể năm học 2005 - 2006 có em đạt học sinh giỏi cấp Huyện năm 2006 - 2007 có em đạt học sinh giỏi cấp Huyện đạt100% C - Kết luận: 17 Qua kết việc áp dụng tài liệu vào giảng dạy thấy muốn đạt kết cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi , trước hết người thầy phải cần mẫn chịu khó,nhưng mang tính sáng tạo việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh Về phía học sinh phải nắm vững kiến thức , say xưa với môn biết cách khai thác triệt để kiện đề cho Khi chưa tìm hướng giải cần đặt câu hỏi trước kiện để suy luận, không chán nản Dù cho cách em sống vùng nông thôn học trường nghèo sở vật chất Nhưng khám hoá học mà cô trò tìm làm em yêu môn học, yêu quê hương đất nước có nhiều mơ ước cho tương lai sau em học khối khoa học tự nhiên, chắp cánh cho ước mơ hoài bão để trở thành kĩ sư, bác sĩ người giáo viên đứng mục giảng mong sáng kiến giúp em giải tập hoá học lập công thức đơn giản khoa học d - nhũng kiến nghị đề xuất: - Để đạt kết cao kỳ thi học sinh giỏi Huyện Tỉnh, theo tôi: địa phương cần có quan tâm để trường sở tạo lớp mũi nhọn, tập hợp nhiều học sinh khá, thuận lợi cho việc bồi dưỡng chuyên môn - Mong tài liệu nhỏ đông đảo bạn đồng nghiệp tham gia góp ý kiến để có thêm kinh nghiệm việc bồi dưỡng học sinh - Dạng lập công thức chất dựa vào phân tích định tính giới thiệu đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm sau Xin chân thành cảm ơn 18 [...]... Gọi công thức Sx Hy ta có x : y = 0,4 : 0,8 = 1: 2 Công thức đơn giản nhất của A là SH2 hay H2S 12 Bài 3: Xác định công thức của chất có thành phần theo khôí lượng sau: a 2,04%H; 32,65% S và 65,31% 0 b Phân tích một muối vô cơ có chứa 17,1% Ca; 26,5 % P; 54,7%0 và a % H (Học sinh tự làm bài tập này ) Dạng 2: tìm công thức hoá học bột chất dựa vào phương trình phản ứng hoá học: - Đặt công thức chất. .. 0,06 ⇒ 3,36 x = 2,24y ⇒ x : y = Công thức oxit sắt là: 2 : 3 Fe2O3 Ngoài 2 dạng chính mà tôi đã trình bày ở trên, trong quá trình học các em còn làm quen với một số dạng khác về lập công tác hoá học của một chất dựa theo thành phần định lượng đó là Dạng 1: Xác định công thức của 1 chất dựa vào kết quả phân tích định lượng (Biết thành phần % của các nguyên tố) Một hợp chất vô cơ AxByCz có chứa về khôí... + 20 + 40 = 100% Nếu A chỉ có Cu, S và O Gọi công thức của A là: CuxSy0z Ta có tỷ lệ số mol các nguyên tố Cu; S; 0 là %Cu % S %0 40 20 40 X : y : z = M : M : M = 64 : 32 : 16 = 0,625 : 0,625 : 2,5 = 1: 1: 4 Cu S 0 Vậy A có công thức hoá học CuS04 Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A, thì thu được 25,6 g S02 và 7,2g H20 Xác định công thức A Giải Hợp chất A có nguyên tố là S và H (vì khi đốt tạo... a − (m + m H ) 0 c a Tìm công thức ôxít đã dùng 12 x mc y mH M a 16 z m0 A = b.LLàm ập t ỷ lạnh lệ :dung =dịch muối ở= trên thấy thoát ra 8,08 g muối rắn Lọc tách muối rắn thấy nồng độ của muối trong nước lọc là : 34,7% Suy ra x, y, z Xác định công thức muối rắn tách ra trong thí nghiệm Cách3:3:Lập D Công a vàothức phươphân ng trình phhợp ản chất ng cháy tổng quát Dạng tử của hửu cơ gồm các nguyên... = 1 Vậy công thức của A là C3H80 Bài 2: đốt cháy hoàn toàn 7,5 hyđro các bon A ta thu được 22 g C02 và 13,5g H20 Biết tỷ khối hơi so với hyđro bằng 15 Lập công thức phân tử của A (học sinh tự giải) * Ngoài ra còn 1 số dạng về lập công thức dựa theo quy tắc hoá trị (đây là dạng đơn giản nên các em tự tham khảo ) IV- Kết quả: Sau thời gian áp dụng đềt tài này vào giảng dạy tôi thấy chất lượng học sinh... nguyên tố trong hợp chất MA, MB, Mc là khôí lượng mol nguyên tử các nguyên tố - Với các hợp chất vô cơ tỷ lệ tối giản giữa x, y, z thường cũng là giá trị các chỉ số cần tìm Lưu ý: Số gam Số mol = Khôí lượng mol Số lít (đktc) Số mol = 22,4 11 Bài 1: Phân tích một hợp chất vô cơ A có thành phần % theo khôí lượng của đồng là 40%; lưu huỳnh 20% và oxy là 40% Xác định công thức hoá học của A Giải Vì % Cu... học sinh Về phía học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản , say xưa với bộ môn biết cách khai thác triệt để các dữ kiện của đề cho Khi chưa tìm được hướng giải cần đặt các câu hỏi trước các dữ kiện để suy luận, không được chán nản Dù cho cách em sống ở vùng nông thôn và học ở một trường nghèo về cơ sở vật chất Nhưng những khám khá về hoá học mà cô trò tìm ra sẽ làm các em yêu môn học, yêu quê hương... tương lai sau này các em sẽ được học ở các khối khoa học tự nhiên, chắp cánh cho những ước mơ hoài bão để trở thành những kĩ sư, bác sĩ hoặc những người giáo viên đứng trên mục giảng và tôi mong rằng sáng kiến này sẽ giúp các em giải bài tập hoá học về lập công thức đơn giản và khoa học hơn d - nhũng kiến nghị đề xuất: - Để có thể đạt được kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Huyện và Tỉnh, theo... m 10ột hợp chất hửu cơ A gồm C, H , 0 ta thu được b (g) C02 và c (g) H20 Lập công thức của A, Lượng dung dịch muối tạo thành = a (M+ 16 )+ 980 a Biết khối lượng phân tử của A là (MA) Nồng - Đểđộgimuối ải bà:i toán dạng này ta có thể dùng một trong ba cách sau: ( M + 96th) ức phân 11,8tử của hợp chất A có dạng CxHy0z Cách 1:aCông = → 100( M + 96) = 11,8( M + 996) a ( M + 16)3b+.100 980a 100 TínhMC% =... trong năm học 2005 - 2006 chỉ có 3 em đạt học sinh giỏi cấp Huyện nhưng năm nay 2006 - 2007 có được 6 em đạt học sinh giỏi cấp Huyện đạt100% C - Kết luận: 17 Qua kết quả của việc áp dụng tài liệu này vào giảng dạy tôi thấy rằng muốn đạt được kết quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi , trước hết người thầy phải cần mẫn chịu khó,nhưng mang tính sáng tạo trong việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh ... y = Công thức oxit sắt là: : Fe2O3 Ngoài dạng mà trình bày trên, trình học em làm quen với số dạng khác lập công tác hoá học chất dựa theo thành phần định lượng Dạng 1: Xác định công thức chất. .. Ca; 26,5 % P; 54,7%0 a % H (Học sinh tự làm tập ) Dạng 2: tìm công thức hoá học bột chất dựa vào phương trình phản ứng hoá học: - Đặt công thức chất cho - Gọi a số mol chất nói dùng Viết phương... b) Phân tích định lượng, dựa vào phản ứng hóa học để xác định (hoặc vài chất hỗn hợp) dạng giới thiệu bước để học sinh định hướng giải * Yêu cầu: + Nắm vững tính chất lý hoá chất học + Nắm cách
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn xác định công thức hoá học của chất, skkn xác định công thức hoá học của chất, , III. Giải pháp khắc phục:

Từ khóa liên quan