skkn một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lí lớp 7,8

21 3.3K 11
skkn một vài kinh nghiệm  hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lí lớp 7,8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 MỘT VÀI KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ BIỂU ĐỒ KHÍ HẬU Ở MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7, I Phần mở đầu I.1, Lí chọn đề tài Ngày phương tiện, thiết bị kỹ thuật dạy học sử dụng rộng rãi theo phương pháp dạy học tích hợp Các phương tiện dạy học mặt làm thay đổi phương pháp dạy học truyền thống, mặt khác nguồn kiến thức sách giáo khoa thứ hai, góp phần đổi nội dung dạy học mở rộng thêm khả lĩnh hội tri thức khoa học đại Hướng đổi phương pháp dạy học tích cực hoá hoạt động học tập học sinh, khơi dậy phát huy khả tự học nhằm hình thành cho học sinh tính độc lập sáng tạo, nâng cao khả phát giải vấn đề, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh Chương trình sách giáo khoa thể cách học học sinh Từ hình ảnh trực quan sinh động đến tư trừu tượng đến thực tiển hình thành nên khái niệm, quy luật, mối liên hệ nhân để tìm kiến thức học Điều đòi hỏi người giáo viên phải đổi phương pháp dạy học phù hợp với nội dung sách giáo khoa hành Thực tế trường THCS, việc thực giảng dạy theo phương pháp nhiều điều trăn trở Đối với môn Địa lí nay, nội dung sách giáo khoa đòi hỏi người giáo viên phải nghiên cứu kĩ, phải đổi hình thức kiểm tra đánh giá học sinh, phải sử dụng có hiệu phương tiện dạy học quan trọng đổi phương pháp dạy học, phải có kết hợp nhuần nhuyển, có tích hợp phương pháp dạy học lúc hiệu tiết dạy đạt mong muốn Song làm để hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng có hiệu loại biểu đồ, đồ… có hiệu quả, câu hỏi nhiều giáo viên quan tâm, vấn đề trăn trở, suy nghĩ thân Thực tế học sinh khai thác nội dung kiến thức qua biểu đồ nói chung biểu đồ khí hậu nói riêng hạn chế Chính thân chọn đề tài “Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8” I 2, Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -1- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Mục tiêu đề tài: Giúp cho học sinh tự rèn luyện kĩ khai thác kiến thức từ biểu đồ khí hậu học lớp, nhà tự trả lời câu hỏi liên quan đến biểu đồ khí hậu Nhiệm vụ đề tài: Tìm hiểu kiến thức qua biểu đồ khí hậu để giải vướng mắc, lúng túng học sinh Vì dạng khai thác kiến thức khó, trừu tượng nên sâu khai thác số đối tượng phần khí hậu (như phân tích, so sánh nhiệt độ lượng mưa) I.3, Đối tượng nghiên cứu: Đề tài thực cho đối tượng học sinh lớp 7, học tập môn địa lý áp dụng cho số học thuộc phần địa lý tự nhiên đặc biệt phần khí hậu( chủ yếu đối tượng: nhiệt độ, lượng mưa, …) Trong đề tài Tôi sâu hướng dẫn cho học sinh khai thác, phân biệt môi trường địa lí như: Môi trường đới nóng, môi trường đới ôn hòa, môi trường hoang mạc…Lớp 7, Khu vực Đông Nam Á …lớp I.4, Giới hạn phạm vi nghiên cứu: kĩ khai thác kiến thức từ biểu đồ khí hậu (Lớp 7, 8)” qua năm dạy: - Năm học: 2013-2014: Từ 7A1- 7A3 - Năm học: 2013-2014: Từ 8A1- 8A8 I.5, Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát, PP trải nghiệm thực tế, PP nghiên cứu tài liệu II Phần nội dung: II 1, Cơ sở lí luận: Để góp phần thực mục tiêu giáo dục, đào tạo học sinh thành người tích cực, động sáng tạo có khả tiếp thu tri thức đại biết vận dụng tri thức vào sống việc hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng có hiệu biểu đồ đóng vai trò quan trọng Việc rèn luyện tư cho học sinh thực tế học tập dựa vào việc tự trả lời câu hỏi thực tập sách giáo khoa, sách tập từ thực tế môi trường xung quanh đặt Và có kĩ tư tốt học sinh có khả vận dụng chúng cách linh hoạt để trả lời câu hỏi -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -2- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Học sinh khai thác kiến thức tổ chức,hướng dẫn giáo viên Đặc biệt SGK địa lí lớp 7,8 biểu đồ khí hậu chiếm số lượng lớn nội dung kiến thức trình bày có phối hợp kênh chữ biểu đồ, có kiến thức thể qua biểu đồ Vì “ hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp7,8” vấn đề cần thiết Có kĩ học sinh học tập tiếp thu tốt mà tạo điều kiện thuận lợi để em học tập lớp II 2, Thực trạng a Thuận lợi khó khăn - Thuận lợi: Nhà trường có nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho giáo viên giảng dạy trang bị phòng máy chiếu, phòng đồ, sách tham khảo Trong thực tế giảng dạy có yêu cầu sử dụng đồ, biểu đồ - Khó khăn: Một số biểu đồ phục vụ cho giáo viên trình giảng dạy chưa nhiều, biểu đồ khí hậu Học sinh chưa thấy tầm quan trọng khai thác kiến thức từ biểu đồ nên chưa quan tâm mức đến việc học, chờ vào giáo viên khai thác chép… b Thành công, hạn chế - Thành công: Nhận thức vai trò quan trọng biểu đồ có số đề tài hướng dẫn học sinh khai thác đồ, biểu đồ…nhưng đề tài đề cập tới mảng riêng chưa có đề tài sâu vào phần cụ thể Với đề tài việc hướng dẫn học sinh khai thác biểu đồ địa lý tự nhiên sâu vào phần khí hậu mà chưa có đề tài đề cập đến cách rõ ràng, phần xem khó khai thác sử dụng mà học sinh gặp nhiều lúng túng - Hạn chế: Mức độ khai thác kiến thức học sinh chưa sâu, chưa biết phân tích kĩ đối tượng khí hậu để rút kết luận chung c Mặt mạnh, mặt yếu -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -3- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 - Mặt mạnh: Giáo viên người hướng dẫn học sinh quan sát, khai thác đơn vị kiến thức, phát huy khả khai thác nội dung học học sinh Học sinh có lực học giỏi đòi hỏi tìm hiểu đối tượng địa lí từ đồ, biểu đồ… sâu - Mặt yếu: Học địa lí số học sinh mang tính thuộc lòng, suy nghĩ, ghi nhớ máy móc… d Nguyên nhân, yếu tố tác động Sự thành công việc khai thác kiến thức đồ, biểu đồ khó, biết cách tìm kiếm thông tin từ biểu đồ riêng lẻ đối chiếu so sánh từ biểu đồ với sở mà nắm vững tri thức, phát triển tư kĩ sử dụng biểu đồ Học sinh phát triển kĩ sử dụng đồ, lấy kiến thức từ biểu đồ, nhớ sâu nội dung mà không cần ghi nhớ máy móc nhanh quên thường dẫn tới tình trạng học vẹt Một số học sinh chưa biết khai thác kiến thức từ biểu đồ nên giáo viên nhiều thời gian để hướng dẫn e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Học sinh lớp làm quen với biểu đồ khí hậu nên giáo viên hướng dẫn cụ thể chi tiết tiết học có liên quan sử dụng khai thác biểu đồ Biểu đồ địa lí có nhiều loại, loại biểu đồ có công dụng riêng, công cụ để chuyển tải số liệu bảng biểu thống kê, tạo điều kiện cho việc đối chiếu so sánh, phân tích số liệu (tư liệu) dễ dàng sinh động Giáo viên đưa khái niệm biểu đồ khí hậu (nếu học sinh chưa biết) “ Biểu đồ mô hình hóa số liệu thống kê, cho phép diễn đạt cách dễ dàng trực quan đặc trưng số lượng đối tượng tượng địa lí để thể tiến trình tượng, mối liên hệ tương quan thành phần tổng thể tượng địa lí” Biểu đồ khí hậu thường thể gồm có hai trục tung hai bên trục hoành Một trục tung bên phải biểu diễn nhiệt độ, tính 0C Một trục tung bên trái biểu diễn lượng mưa, tính mm Trục hoành chia 12 phần , phần tháng ghi từ trái sang phải, từ tháng đến tháng 12 -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -4- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Đường biểu diễn biến nhiệt độ năm thể đường cong màu đỏ nối nhiệt độ trung bình tháng năm Biểu diễn diễn biến lượng mưa hàng tháng thể hình cột màu xanh nối lượng mưa trung bình tháng năm Sau học sinh hiểu khái niệm biểu đồ khí hậu, cách thể yếu tố nhiệt độ, lượng mưa biểu đồ, tiến hành hướng dẫn học sinh bước đọc khai thác kiến thức qua biểu đồ: Để đo tính nhiệt độ, lượng mưa giáo viên cần hướng dẫn học sinh dựa vào trục để đo trị số Chẳng hạn xác định nhiệt độ tháng, cần dùng thước đặt điểm tháng cần đo gặp đường biểu diễn nhiệt độ điểm nào, đặt thước vào điểm vuông góc với trục biểu diễn nhiệt độ (0C) đọc trị số trục nhiệt độ Muốn biết nhiệt độ cao nhất, thấp nhất, dùng thước đặt vào điểm cao thấp đường biểu diễn nhiệt độ vuông góc với trục nhiệt độ, đọc trị số Muốn biết nhiệt độ cao nhất, thấp vào tháng nào, cần kéo từ điểm cao nhất, thấp đường biểu diễn nhiệt độ xuống vuông góc với trục ngang (tháng) Để đo tính lượng mưa tháng, dùng thước kẻ đặt sát đầu cột tháng vuông góc với trục lượng mưa, đọc trị số trục lượng mưa Căn vào độ cao cột để xác định tháng mưa nhiều, tháng mưa ít, mùa mưa, mùa khô Đối chiếu, so sánh, phân tích số liệu thu thập Để biết diễn biến khí hậu địa phương trước hết phải cho học sinh biết tiêu chí làm sau: * Về nhiệt độ: - Trên 20oC tháng nóng - Từ 10oC đến 20 oC tháng mát.(ấm áp xứ lạnh) - Từ 5oC đến 10 oC tháng lạnh ( mát mẻ xứ lạnh) - Từ - 5oC đến 5oC rét đậm -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -5- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 - Dưới - 5oC rét * Về lượng mưa: - Trên 100 mm tháng mưa (trung bình năm 1200 mm – 2500 mm) - Từ 50 mm đến 100 mm tháng khô (trung bình năm 600 – 1200 mm) - Từ 25 mm đến 50 mm tháng hạn (trung bình năm 300 đến 600 mm) - Dưới 25 mm tháng kiệt (thường có vùng hoang mạc với lượng mưa trung bình 300 mm) Thực trạng trước sử dụng giải pháp, biện pháp đề tài Số liệu thống kê đầu năm học 2013- 2014 sau: Năm học/ Tỉ lệ Lớp Sĩ số Chưa biết khai thác Biết khai thác Khai thác tốt 2013-2014 7A1,2,3 122 34 84 100 27,9 68,8 3,3 283 92 177 14 100 32.5 62,6 4,9 405 126 261 18 100 31.1 64.4 4.5 Tỉ lệ (%) 2013-2014 Khối 8(Từ 8A1 đến 8A8) Tỉ lệ (%) Tổng HS 7A1,2,3 - Khối Tỉ lệ (%) Qua số liệu nhận thấy nhìn chung số em học sinh chưa biết khai thác chiếm 31.1%, biết khai thác chiếm 64.4% số học sinh khai thác tốt chiếm tỉ lệ thấp 4.5% II.3, Giải pháp, biện pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp Những giải pháp biện pháp nêu đề tài nhằm mục đích giúp học sinh hiểu sâu kiến thức mang lại hiệu cao môn học b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp b.1 Đối với giáo viên: -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -6- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 * Tổ chức học sinh khai thác biểu đồ khí hậu Hướng dẫn học sinh khai thác biểu đồ khí hậu có hiệu cần thực bước sau : Thứ : Phải đọc tên biểu đồ để biết được: biểu đồ thể nội dung gì? đại lượng thể biểu đồ gì? Màu sắc biểu thị đại lượng đó? lãnh thổ nào? vào thời gian nào? chúng thể nào? trị số đại lượng? Thứ hai : Phải đối chiếu so sánh trị số nhận xét đối tượng sau tìm mối quan hệ yếu tố thể biểu đồ để rút nhận xét khái quát Để có thời gian phân tích giáo viên nên cho học sinh thành lập nhóm Ví dụ : Bài Môi trường nhiệt đới( SGK Địa lí trang 20) Giáo viên phân lớp thành nhóm ( nhóm 1: phân tích biểu đồ khí hậu trạm Ma –la- can; nhóm 2: phân tích biểu đồ khí hậu trạm Gia –mê- na ) * Soạn giáo án chuẩn bị phương tiện dạy học phải đồng giải pháp có tác dụng làm tăng hiệu dạy Bởi thường dạy khai thác kiến thức qua biểu đồ khí hậu giáo viên soạn giáo án sơ lược, đơn giản thiếu đồ dùng dạy học tạo nhàm chán cho người dạy lẫn người học Do soạn giáo án theo hướng tích cực hoá hoạt động hoạt động học tập học sinh thông qua hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh làm việc với lược đồ, biểu đồ khí hậu .và thảo luận qua phiếu theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, người giáo viên cần phải đọc kĩ nội dung học, nắm nội dung bài, phương pháp giảng dạy Thông qua học, giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc, xử lí, khai thác phân tích biểu đồ Tuy nhiên, giáo viên cần phải vào đối tượng học sinh lớp học, đặc biệt đối tượng học sinh yếu , giáo viên cần hướng dẫn cụ thể câu hỏi gợi mở để giúp học sinh dễ dàng nắm kiến thức học, giáo viên cần phải phân loại hệ thống câu hỏi nhiều loại : câu hỏi dành cho học sinh giỏi, câu hỏi dành cho học sinh trung bình đặc biệt câu hỏi dành cho đối tượng học sinh yếu kém, giáo viên cần đưa câu hỏi mang tính chất gợi mở để giúp học sinh khai thác kiến thức cách chủ động -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -7- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Ví dụ : Bài 33 : Các khu vực Châu Phi – ( SGK Địa lí trang 105) Khi giáo viên đưa câu hỏi : Tại phần lớn Bắc Phi Nam Phi nằm môi trường nhiệt đới khí hậu Nam Phi lại ẩm dịu khí hậu Bắc Phi? Đây câu hỏi khó giáo viên cần đưa câu hỏi gợi ý - Diện tích khu vực Nam Phi rộng hay hẹp, tiếp giáp? - Ở phía đông Nam Phi chụi ảnh hưởng dòng biển nào? - Ở phía đông Nam Phi có loại gió hoạt động? Nhằm giúp đối tượng học sinh yếu dễ dàng rút kết luận khí hậu Nam Phi lại ẩm diụ khí hậu Bắc Phi? * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị nhà: Đây khâu quan trọng, việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị nhà giúp em nắm nội dung học, đồng thời dễ dàng tiếp nhận kiến thức mới, người giáo viên phải hướng dẫn học sinh chuẩn bị nhà chu đáo * Tổ chức học sinh thảo luận nhóm: Giúp học sinh hợp sức để hoàn thành nội dung học, giúp đỡ học tập Đối với dạng khó : chẳng hạn biểu đồ nhiệt độ lượng mưa (Bài tập SGK Địa lí trang 59) Bài 18 Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà, dạng biểu đồ khó giáo viên cho học sinh thảo luận để tìm khác biệt đặc điểm khí hậu ôn đới lục địa, địa trung hải ôn đới hải dương Đồng thời xác định vị trí chúng đồ Để thảo luận đạt kết tốt giáo viên phân lớp thành nhóm (mỗi nhóm phân tích biểu đồ ) - Nhóm 1: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa hình A ( 55045’B) Cụ thể: + Đường biểu diễn nhiệt độ năm tăng cao lần? Biên độ nhiệt? + Nhiệt độ quanh năm khoảng bao nhiêu? Có tháng nhiệt độ 0oC vào mùa nào? + Lượng mưa năm nào? Có tháng mưa hay dạng tuyết rơi, mưa nhiều vào mùa nào? Rút đặc điểm khí hậu đới lạnh - Nhóm 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa hình B ( 36043’B) Cụ thể: + Đường biểu diễn nhiệt độ tăng cao lần năm? Biên độ nhiệt? + Nhiệt độ quanh năm khoảng bao nhiêu? Có tháng nhiệt độ 0oC -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -8- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 + Lượng mưa năm nào? mưa nhiều vào mùa nào? Rút đặc điểm khí hậu Địa Trung Hải - Nhóm 3: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa hình C ( 51041’B) Cụ thể: + Đường biểu diễn nhiệt độ năm tăng cao lần? Biên độ nhiệt? + Nhiệt độ quanh năm khoảng bao nhiêu? Cao vào mùa nào? + Lượng mưa năm nào? Sự phân bố mưa sao? Tập trung vào mùa nào? Rút đặc điểm khí hậu ôn đới hải dương Từ phân tích giáo viên cho học sinh rút đặc điểm khác khí hậu đới lạnh, địa trung hải ôn đới hải dương b 2, Đối với học sinh: Học sinh phải có SGK, tập đồ để sử dụng lớp tất tiết học địa lí lớp, nhà Biết sử dụng để khai thác kiến thức học, sử dụng kĩ đọc, hiểu vận dụng giải thích tượng địa lí biết liên hệ trang sử dụng Dành thời gian thích đáng để làm việc với biểu đồ, tham gia tích cực vào hoạt động giáo viên đưa có liên quan Thực giải pháp học sinh làm việc tích cực (dưới hướng dẫn giáo viên) để tìm kiến thức không gây nhàm chán Kết học sinh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái Học sinh tích cực làm việc nâng cao kĩ phân tích lược đồ, biểu đồ khí hậu học sinh có điều kiện để hệ thống lại kiến thức, cố nâng cao hiểu biết tính chủ động biết vận dụng so sánh liên hệ thực tế b.3, Một vài kinh nghiệm trình giảng dạy - Kĩ khai thác Bản đồ nói chung khai thác biểu đồ khí hậu nói riêng kĩ môn Địa lý Nếu không nắm vững kĩ khó hiểu giải thích vật tượng địa lý đồng thời khó tự tìm kiến thức địa lý khác - Để biểu đồ trở thành trợ thủ đắc lực học tập, kiểm tra, thi học kì, … có hiệu học sinh phải nắm kí hiệu, màu sắc… -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan -9- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 - Thông thường phân tích đánh giá đối tượng địa lý học sinh cần tái vốn tri thức địa lý có thân vào việc khai thác biểu đồ Để trả lời cách có hiệu học sinh cần làm theo bước sau: + Bước 1: Đọc kĩ đề để tìm yêu cầu đề + Bước 2: Xác định biểu đồ cần sử dụng vào nội dung làm + Bước 3: Sử dụng kiện để trả lời tốt yêu cầu của đề (hệ thống kí hiệu, màu sắc, số liệu qua biểu đồ…) + Bước 4: Phân tích nhận xét thông qua biểu đồ để có kết luận ngắn gọn, - Giáo viên cần nhiều thời gian để chuẩn bị sử dụng biểu đồ cho có hiệu sử dụng câu hỏi để học sinh trả lời tốt - Trong trình sử dụng, khai thác cho học sinh nên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp nhằm dẫn dắt học sinh từ biết sử dụng đến sử dụng thành thạo nhanh chóng * Một vài ví dụ cụ thể qua học, kiểm tra, chuẩn bị nhà…của môi trường địa lí lớp 7, Đông Nam Á đất liền hải đảo lớp Bài 6: Môi trường nhiệt đới Hình 6.1: Biểu đồ nhiệt đôn lượng Mưa Ma- La- Can(Xu - đăng) Hình 6.2: Biểu đồ nhiệt đôn lượng Mưa Gia –mê- na (Sát) - Giáo viên chia lớp thành dãy: -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 10 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Dãy 1: phân tích biểu đồ khí hậu trạm Ma –la- can Dãy 2: phân tích biểu đồ khí hậu trạm Gia –mê- na Sử dụng biểu đồ khí hậu Ma –la- can (Cộng hoà Xu Đăng) Gia –mê- na (Cộng hoà Sát) Mục đích sử dụng: phân tích, so sánh hai biểu đồ để rút đặc điểm khí hậu môi trường nhiệt đới Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tên biểu đồ, xác định vị trí Ma - La - can (9 0B) Gia- mê – na (120B) đồ tự nhiên châu Phi Bước 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác thông tin sau: - Đường biểu diễn nhiệt độ năm tăng cao lần năm? - Nhiệt độ tháng cao tháng thấp bao nhiêu? Biên độ nhiệt? - Tháng nóng tháng nào? Tháng lạnh tháng nào? Tuyết rơi vào tháng hay có nhiệt độ 0oC? Các thông tin giúp cho biết đặc điểm chế độ nhiệt Ma – La -can Gia- mê – na Để cho học sinh dễ dàng tìm kiến thức, giáo viên hướng dẫn học sinh cách làm sau: Đặt thước kẻ vuông góc với trục tung đưa từ từ chạm vào điểm đường biểu diễn nhiệt độ nhiệt độ tháng cao Và cách làm giáo viên cho học sinh đặt thước song song với trục hoành từ lên (mép phía trục hoành ) chạm vào điểm đường biểu diễn nhiệt độ nhiệt độ tháng thấp Để tìm nhiệt độ tháng nóng giáo viên hướng dẫn sau : Đặt thước kẻ từ điểm có nhiệt độ cao nhất, vuông góc với trục tung song song với trục hoành trùng với vị trí tháng có nhiệt độ nóng tương tự với tháng lạnh giáo viên hướng dẫn cách làm Bước Phân tích biểu đồ lượng mưa giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác thông tin sau: - Mưa nhiều vào tháng nào, mưa vào tháng nào? -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 11 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 - Các tháng có mưa nhiều vào mùa nào, Các tháng có mưa hay không mưa vào mùa nào? Mấy tháng? - Sự phân bố mưa năm nào? mưa nhiều quanh năm hay tập trung vào số tháng năm? - Tổng lượng mưa năm bao nhiêu? - Tổng lượng mưa tháng mưa nhiều chiếm % tổng lượng mưa năm? Các thông tin tổng lượng mưa phân bố mưa năm giúp biết đặc điểm chế độ mưa Ma – La-can Gia- mê – na Để giúp học sinh dễ dàng khai thác thông tin lượng mưa, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt thước song song với trục hoành đưa từ xuống thước kẻ chạm vào cột mưa tháng có lượng mưa cao (nhiều nhất), tương tự đặt thước kẻ song song với trục hoành đưa từ lên chạm vào cột mưa tháng có lượng mưa thấp (ít nhất) Từ phân tích yếu tố nhiệt độ lương mưa, rút đặc điểm khí hậu Ma – Lacan Gia- mê – na thuộc đới khí hậu nào? Bước Rút đặc điểm chung khí hậu nhiệt đới Trước hết để học sinh rút đặc điểm chung khí hậu nhiệt đới, giáo viên cho học sinh tìm đặc điểm khí hậu nhiệt đới: + Nóng quanh năm có hai thời kì nhiệt độ tăng cao + Có thời kì khô hạn mưa tập trung vào mùa + Lượng mưa trung bình năm từ 500mm đến 1500mm Sau rút đặc điểm khí hậu nhiệt đới giáo viên hướng dẫn học sinh đặc điểm chung khí hậu nhiệt đới : Nóng lượng mưa tập trung vào mùa, gần chí tuyến thời kì khô hạn kéo dài biên độ nhiệt năm lớn * Kiểm tra tiết: - Quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa để chọn biểu đồ thuộc môi trường nhiệt đới Cho biết lí chọn -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 12 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Biểu đồ A Biểu đồ B Biểu đồ C - Biểu đồ A: Nóng quanh năm, năm có lần nhiệt độ lên cao, mưa theo mùa, có thời kì khô hạn Đây môi trường nhiệt đới - Biểu đồ B: Biên độ nhiệt lớn, lượng mưa quanh năm ít, khô hạn quanh năm Đây môi trường hoang mạc - Biểu đồ C: Nhiệt độ trung bình năm 18 0C, lượng mưa nhiều khoảng >1000mm Đây môi trường ôn đới hải dương *Vậy biểu đồ A môi trường nhiệt đới Bài 13: Môi trường đới ôn hòa (Ba biểu đồ lượng mưa trang 44 SGK) Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ôn đới hải dương Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ôn đới lục địa Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Địa Trung Hải -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 13 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Giáo viên hướng dẫn học sinh đo nhiệt độ, lượng mưa tháng 1, tháng 7, rút kết luận chung Giáo viên treo bảng phụ so sánh kết quả, nhận xét Nhiệt độ 0C Biểu đồ khí hậu Lượng mưa mm Kết luận T T7 TB năm T1 T7 TB năm Ôn đới hải dương (480B) 16 10,8 133 62 1126 Mùa hè mát, mùa đông ấm, mưa quanh năm Ôn đới lục địa ( 560B) 10 19 31 74 560 Mùa đông lạnh, mùa hè nóng, có mưa nhiều Địa trung hải 10 (410B) 28 17,3 69 402 Mùa hè nóng, mưa ít, mùa đông ấm, mưa vào mùa thu đông - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm nhà Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị nhà, sau giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh, nên ý nhiều vào đối tượng học sinh yếu, Tuy nhiên giáo viên cần động viên, tuyên dương khuyến khích học sinh có cách làm hay Đồng thời có câu hỏi để nâng cao để phát huy tính tích cực, tư sáng tạo đối tượng học sinh giỏi Ví dụ Bài 19 Môi trường hoang mạc – ( SGK Địa lí trang 61) : Sử dụng biểu đồ nhiệt độ lượng mưa hai trạm khí tượng Xa- ha- châu Phi Gô bi Châu Á Thứ : Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tên biểu đồ, xác định vị trí trạm Xaha- đồ tự nhiên châu Phi Gô bi đồ tự nhiên Châu Á Thứ hai : Phân tích biểu đồ nhiệt độ (nhiệt độ tháng cao nhất, tháng thấp nhất, nóng tháng nào, lạnh tháng nào, tháng có nhiệt độ 0C, biên độ nhiệt ) Phân tích lượng mưa (mưa nhiều vào tháng nào, vào tháng nào, mưa nhiều vào mùa nào, tháng có mưa hay không mưa vào mùa nào, tổng lượng mưa năm ) Thứ ba : Rút đặc điểm chung khí hậu hoang mạc Thứ tư : Rút điểm khác khí hậu hoang mạc đới nóng đới ôn hòa Như học sinh chuẩn bị bải nhà chu đáo, kĩ lưỡng giáo viên giảm bớt phần thuyết -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 14 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 trình giảng giải Còn học sinh chủ động tiếp thu kiến thức đồng thời tăng hiệu thảo luận nhóm, chủ động khai thác kiến thức hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu giáo viên Bài 14: Đông nam Á đất liền hải đảo Nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa địa điểm (h.14.2 SGK Địa lí 8)? Cho biết chúng thuộc đới, kiểu khí hậu nào? H:14.2 Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa HS: So sánh, phân tích nhiệt độ lượng mưa địa điểm: Tháng cao nhất, tháng thấp - Nhiệt độ: Đều cao quanh năm, Y- an- gun có chêng lệch 6-70C - Lượng mưa: Pa đăng lớn hơn, mưa quanh năm, Y- an- gun có mùa mưa nhiều ( tháng – tháng 10) mùa mưa (từ tháng 11- tháng năm sau) Kết luận: Pa đăng thuộc In- đô- nê- xi - a vùng xích đạo, Y- an- gun thuộc Mi-an-ma vùng nhiệt đới gió mùa c Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp Hình thành cho học sinh ý thức tự tìm tòi kiến thức ẩn, phân tích, so sánh thành thạo gặp biểu đồ khí hậu -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 15 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 d Mối quan hệ biện pháp, giải pháp Trong đề tài biện pháp, giải pháp thường song đôi với nhau, có mối quan hệ chặt chẽ với e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Các tiết dạy có sử dụng biểu đồ Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm kiến thức cách xác, em tìm từ phương tiện trực quan biết tái kiến thức cần thiết, biết suy luận, diễn tả vật tượng địa lí, vận dụng chúng vào thực tiễn, đời sống ngày, đặc biệt trình học mới, thi cử kiểm tra Kết khảo nghiệm cuối năm học sau Năm học Lớp Sĩ số Chưa biết khai thác Biết khai thác Khai thác tốt 2012-2013 7A1,2,3 122 66 48 100 6.6 54.1 39.3 Khối 8(Từ 8A1 283 đến 8A8) 12 101 170 100 4.2 35.7 60.1 405 20 167 218 100 4.9 41.2 53.8 Tỉ lệ (%) 2013-2014 Tỉ lệ (%) Tổng HS Tỉ lệ (%) 7A1,2,3 - Khối Qua số liệu nhìn chung số em học sinh biết khai thác biểu đồ khí hậu ngày tăng chiếm 41.2 % so với 64.4 % đầu năm học tăng 23.2 % khai thác tốt chiếm 53.8% Còn số học sinh chưa biết khai thác giảm mạnh lại 4.9 % so với trước 31.1 % II 4, Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua đề tài “ hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu ” thân nhận thấy học sinh cách sử dụng mà biết khai thác tốt kiến thức, qua -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 16 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 tâm lý học sinh cảm thấy thoải mái học môn địa lý không khí dạy trở nên sôi hào hứng, đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá Để khai thác cách có hiệu học sinh cần phải : Nắm hệ thống ký hiệu biểu đồ Hiểu mối quan hệ yếu tố địa lý tự nhiên Vận dụng cách sáng tạo kiến thức đồ kiến thức sách giáo khoa Để học sinh khai thác tốt vai trò giáo viên quan trọng Giáo viên cần phải: Có hệ thống câu hỏi cụ thể liên quan đến biểu đồ Thường xuyên vận dụng lần kiểm tra đánh giá học sinh Việc dạy học địa lý tách rời đồ nói chung loại biểu đồ nói riêng, khai thác không hiểu kiến thức mà hình ảnh trực quan giúp giáo viên học sinh giảng dạy học tập có hiệu III Phần kết luận, kiến nghị III.1, Kết luận Để học có nội dung đọc biểu đồ khí hậu đạt kết tốt, đảm bảo thời gian, giáo viên cần chuẩn bị biểu đồ chu đáo, xác, nghiên cứu kĩ biểu đồ, xác định xác trị số nhiệt độ, lượng mưa Chuẩn bị nội dung chương trình học sinh làm việc với biểu đồ cách cụ thể, nên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm để dễ so sánh kết quả, tìm kết Qua học sinh phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, mục tiêu giáo dục giai đoạn Việc hướng dẫn tổ chức học sinh sử dụng khai thác kiến thức Địa lí với phương pháp dạy học thích hợp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, tạo hứng thú, không khí cởi mở tiết học kết học sinh lĩnh hội kiến thức vững vàng chắn làm sở tảng cho học sinh tiếp thu tốt kiến thức lớp Thông qua việc thực đề tài vận dụng vào thực tế giảng dạy Trường THCS Buôn Trấp Bản thân nhận thấy vận dụng giải pháp cách sáng tạo khoa học chắn hiệu dạy học môn Địa lí nói chung kiểu phân -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 17 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 tích biểu đồ khí hậu dạy học Địa lí 7,8 nói riêng đạt hiệu cao Từ vấn đề nêu trên, thân tiếp tục vận dụng phát huy có hiệu phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm để khai thác kiến thức từ biểu đồ, lược đồ khí hậu giảng dạy môn Địa lí nhằm đóng góp phần nhỏ bé vào thực mục tiêu giáo dục giai đoạn Đề tài đề cập khía cạnh nhỏ vô số kĩ khai thác sử dụng biểu đồ nghĩ đề tài bổ ích thiết thực để hướng dẫn học sinh môn điạ lí III.2, Kiến nghị: Đối với giáo viên: Cần có kĩ môn địa lí, nhiệt tình, tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề Tạo say mê, hứng thú cho học sinh học tập môn địa lí Đối với nhà trường: Cung cấp thêm số biểu đồ, biểu đồ khí hậu cho giáo viên trình giảng dạy Phòng GD&ĐT: Chọn sáng kiến kinh nghiệm hay có chất lượng để triển khai chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn để phát huy kinh nghiệm mà giáo viên tâm huyết miệt mài tìm tòi xây dựng Tạo điều kiện để đồng nghiệp học tập lẫn nhau, góp ý cho nhau, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Trong đề tài muốn trao đổi với đồng nghiệp suy nghĩ “Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8” Tôi mong góp ý đồng chí, đồng nghiệp để xây dựng nên hình thức dạy môn địa lí cho hay nhất, đạt kết cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Người viết đề tài Hoàng Thị Hoan -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 18 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ( Kí tên, đóng dấu) -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 19 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 TÀI LIỆU THAM KHẢO TT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ GHI CHÚ Bản đồ học Ngô Đạt Tam Nhà xuất giáo dục, 1986 Địa lý tự nhiên Việt Nam tập 1, Vũ Tự Lập Hướng dẫn thực chuẩn kiến Phạm Thị Sen thức, kĩ môn địa lý Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Ths GVC Trần Trường Đại Học Sư Phạm Giáo viên trung học phổ thông chu kì Văn Thành TP Hồ Chí Minh, 2005 III năm 2004-2007” Sách giáo khoa địa lý 7, Lê Thông Nhà xuất giáo dục Nguyễn Phi đào tạo Việt Nam Hạnh Sách giáo viên địa lý 7, Nhà xuất giáo dục đào tạo Việt Nam Giáo dục kĩ sống môn địa Lê minh Châu Bộ giáo dục đào tạo lí Lưu Thu Thủy… Nhà xuất giáo dục, 1978 Nhà xuất giáo dục đào tạo Việt Nam năm 2009 -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 20 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 21 - [...].. .Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 Dãy 1: phân tích biểu đồ khí hậu trạm Ma –la- can Dãy 2: phân tích biểu đồ khí hậu trạm Gia –mê- na Sử dụng biểu đồ khí hậu Ma –la- can (Cộng hoà Xu Đăng) và Gia –mê- na (Cộng hoà Sát) Mục đích sử dụng: phân tích, so sánh hai biểu đồ để... một cách sáng tạo và khoa học chắc chắn hiệu quả dạy học bộ môn Địa lí nói chung và kiểu bài phân -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 17 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 tích biểu đồ khí hậu trong dạy học. .. Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 12 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 Biểu đồ A Biểu đồ B Biểu đồ C - Biểu đồ A: Nóng quanh năm, trong năm có 2 lần nhiệt độ lên cao, mưa theo mùa, có thời kì khô hạn Đây là môi trường nhiệt đới - Biểu đồ B: Biên độ nhiệt lớn, lượng mưa quanh... viên cũng hướng dẫn cách làm như trên Bước 3 Phân tích biểu đồ lượng mưa giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác các thông tin sau: - Mưa nhiều nhất vào tháng nào, mưa ít nhất vào tháng nào? -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 11 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 ... Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 13 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt đo nhiệt độ, lượng mưa tháng 1, tháng 7, rút ra kết luận chung Giáo viên treo bảng phụ so sánh kết quả, nhận xét Nhiệt độ 0C Biểu đồ khí hậu Lượng mưa mm Kết luận T 1 T7... dụng mà còn biết khai thác tốt kiến thức, qua đó -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 16 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 tâm lý học sinh cũng cảm thấy thoải mái hơn khi học môn địa lý và không khí giờ dạy trở... khai thác biểu đồ khí hậu ngày càng tăng chiếm 41.2 % so với 64.4 % đầu năm học tăng 23.2 % và khai thác tốt chiếm 53.8% Còn số học sinh chưa biết khai thác giảm mạnh chỉ còn lại 4.9 % so với trước đây là 31.1 % II 4, Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Qua đề tài “ hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ” bản thân tôi nhận thấy học sinh không... kĩ năng khai thác và sử dụng biểu đồ nhưng tôi nghĩ rằng đây là đề tài bổ ích và thiết thực để hướng dẫn học sinh trong môn điạ lí III.2, Kiến nghị: Đối với giáo viên: Cần có kĩ năng về bộ môn địa lí, nhiệt tình, tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề Tạo sự say mê, hứng thú cho học sinh trong học tập môn địa lí Đối với nhà trường: Cung cấp thêm một số biểu đồ, nhất là biểu đồ khí hậu cho... của khí hậu hoang mạc Thứ tư : Rút ra điểm khác nhau về khí hậu của hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa Như vậy khi học sinh chuẩn bị bải ở nhà chu đáo, kĩ lưỡng thì giáo viên giảm bớt phần thuyết -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 14 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8. .. kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp Hình thành cho học sinh ý thức tự tìm tòi kiến thức ẩn, phân tích, so sánh thành thạo khi gặp biểu đồ khí hậu -Trường THCS Buôn Trấp - GV: Hoàng Thị Hoan - 15 - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu ở môn Địa lí lớp 7,8 ... - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Biểu đồ A Biểu đồ B Biểu đồ C - Biểu. .. -6- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 * Tổ chức học sinh khai thác biểu đồ. .. Thị Hoan -2- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lí lớp 7,8 Học sinh khai thác kiến thức

Ngày đăng: 03/12/2015, 08:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan