Bài tiểu luận: Kinh tế đầu tư

12 1,385 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 20:11

Bài tiểu luận: Kinh tế đầu tưMời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận Kinh tế đầu tư dưới đây để nắm bắt được các nguyên tắc cần tuân thủ khi quản lý hoạt động đầu tư và liên hệ thực tế, các nguyên tắc cần tuân thủ khi lập kế hoạch đầu tư và liên hệ thực tế,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. Trình bày nguyên tắc cần tuân thủ quản lý hoạt động đầu tư liên hệ thực tế Trả lời Nguyên tắc quản lí hoạt động đầu tư tuần theo nguyên tắc quản lý kinh tế nói chung vận dụng cụ thể vào quản lý hoạt động đầu tư tầm vĩ mô vi mô  Nguyên tắc thống trị kinh tế, kết hợp hài hòa hai mặt kinh tế xã hội 1) Ở Việt Nam, trị kinh tế tách rời sách Đảng sở biện pháp lãnh đạo kinh tế, hướng dẫn phát triển kinh tế không ngừng Đảng vạch đường lối phát triển kinh tế xã hội, Nhà nước biến đường lối thành kế hoạch thực thi Không phát triển kinh tế giá, ý vấn đề công với xã hội, chấp nhận cạnh tranh không đẩy người lao động đến bất lợi, rủi ro Liên hệ : Trong thực tế, Đảng ta xác định phải xây dựng hệ sách phát triển thống kinh tế xã hội, "hướng tới phát triển bền vững, lấy người làm mục tiêu động lực phát triển, người đối tượng thụ hưởng lợi ích sách đem lại mà chủ thể đồng chủ thể tham gia xây dựng, thực đánh giá sách với Nhà nước " Trong việc thực phát triển kinh tế xã hội, không tính đến tác động môi trường giải pháp để giải vấn đề xã hội xúc  Nguyên tắc tập trung dân chủ Khi phát sinh vấn đề quản lý đầu tư, mặt dự vào ý kiến, nguyện vọng, tinh thần chủ động sáng tạo địa phương, mặt khác phải có trung tâm quản lý tập trung thống với mức độ phù hợp, tránh tự do, vô phủ, phân tán, cục địa phương, tránh ôm đồm, độc đoán, quan liêu Liên hệ: Trong kinh tế thị trường XHCN nước ta nay, can thiệp Nhà nước nhằm điều chỉnh tính tự phát thị trường, đảm bảo tính định hướng XHCN Nhà nước tập trung thống quản lý mộ số lĩnh vực kinh tế then chốt nhằm thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà đại hội Đảng XI đề Trong hoạt động đầu tư, nguyên tắc tập trung dân chủ vận dụng hầu hết khâu cộng việc, từ lập kế hoạch đến thực kế hoạch việc phân cấp quản lý phân công trách nhiệm, cấu máy tổ chức với chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo tập thể, trình định đầu tư…  Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương vùng lãnh thổ Bất dự án chịu quản lý kinh tế kỹ thuật quyền chủ quản địa phương Địa phương quản lý hành xã hội tất hoạt động đầu tư diễn địa phương Các ngành chịu trách nhiệm quản lý vấn đề kỹ thuật ngành Có hình thức phối hợp quản lí ngành,bộ, địa phương - Dạng 1: Tham quản Vấn đề chủ thể ngành địa phương chủ quản có thẩm quyền định tham khảo ý kiến bên để định sáng suốt - Dạng 2: Hiệp quản Tương tự tham quan ý kiến bên điều kiền cần phải có để tạo nên tính hợp pháp cho định quản lý - Dạng 3: Đồng quản Hai quan theo ngành theo địa phương liên tịch giao văn , định quản lý Liên hệ :Ở Việt Nam, quản lí đầu tư chủ yếu hiệp quản, mà theo pháp luật gọi song trùng trực thuộc dự án chịu quản lí trực tiếp chuyên môn Bộ, Sở, Phòng chủ quản đồng thời chịu quản lý hành UBND cấp  Nguyên tắc kết hợp hài hòa loại lợi ích đầu tư dự án đời triển khai nhanh chóng kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế xã hội, Nhà nước - tập thể - nhân, trước mắt lâu dài nhằm tạo động lực chiều cho người dân xã hội giúp kinh tế phát triển vững Liên hệ: Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh Phát triển đường sắt cao tốc mang lại nhiều lợi ích to lớn Nếu không xây đường sắt cao tốc nhu cầu vận tải hành khách hành lang BắcNam đến năm 2030 vượt lực loại hình vận tải 57 triệu hành khách/năm Với lực chuyên chở cao (năng lực chuyên chở chiều bình quân năm đạt 50 triệu-70 triệu người), đường sắt cao tốc đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2030 tương lai trục Bắc-Nam Tuy nhiên, phương án đưa cho thấy chi phí lên đến khoảng 20 tỉ USD, điều sức với kinh tế Việt Nam nay, xây dựng kết phải chờ lâu chưa có đảm bảo song đất nước đứng trước khoản nợ khổng lồ nhiều ngành khác bị cắt vốn Vì để đảm bảo cân lợi ích ngắndài hạn, ngành kinh tế mà Chính phủ định chuyển từ xây đường sắt cao tốc thành cải tạo đường sắt đồng thời xây song song tuyến đường sắt giảm qui mô chi phí  Nguyên tắc tiết kiệm hiệu Với lượng vốn định nhằm đem lại hiệu kinh tế xã hội cao đạt hiệu dự kiến với chi phí nhỏ Liên hệ : Tiết kiệm coi quốc sách thể chế hóa thành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Tuy nhiên tình trạng lạm dụng công, lãng phí, đầu từ dàn trải, thiếu hiểu báo động, cần phải sửa đổi toàn diện 2) Trình bày nguyên tắc cần tuân thủ lập kế hoạch đầu tư liên hệ thực tế Trả lời Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư vừa nội dung, vừa công cụ để quản lý hoạt động đầu tư Công tác kế hoạch hóa đầu tư phải quán triệt nguyên tắc chủ yếu sau đây: Thứ nhất, kế hoạch đầu tư phải dự vào quy hoạch, chiến lược ptr kinh tế - xã hội quốc gia, ngành, địa phương sở Thứ hai, kế hoạch đầu tư phải xuất phát từ tình hình cung, cầu thị trường Thứ ba, coi trọng công tác dự báo lập kế hoạch đầu tư ché thị trường, Thứ tư, đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa đầu tư theo chương trình, dự án Thứ năm, kế hoạch đầu tư Nhà nước chế thị trường cần coi trọng kế hoạch định hướng kế hoạch trực tiếp Thứ sáu, phải đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, kịp thời linh hoạt kịp thời kế hoạch Thứ bảy, kế hoạch đầu tư Nhà nước phải đảm bảo mặt cân đối lớn kinh tế, kết hợp tốt nội lực ngoại lực, kết hợp hài hòa lợi ích với lợi ích lâu dài, lợi ích tổng thể với lợi ích cục bộ, lấy hiệu kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá Thứ tám, kế hoạch đầu tư trực tiếp Nhà nước phải xây dựng theo nguyên tắc từ lên Liên hệ : Nhà máy thủy điện Sơn La nhà máy thủy điện nằm tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam Nhà máy khởi công xây dựng ngày tháng 12 năm 2005, Sau năm xây dựng, Thủy điện Sơn La khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm kế hoạch năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn Việt Nam khu vực Đông Nam Á Thành công phần nhờ dự án tuân thủ nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư Với quy mô công suất, vốn đầu tư di dân tái định cư lớn từ trước đến nay, dự án Thủy điện Sơn La từ lập quy hoạch Đảng Nhà nước quan tâm Trong suốt thời gian từ lúc lập báo cáo nghiên cứu khả thi phê duyệt đầu tư triển khai thực hiện, Thủ tướng đạo sát với phương châm "Xây dựng công trình Thủy điện Sơn La với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng, phải an toàn tuyệt đối" Chính phủ yêu cầu EVN nghiên cứu kỹ, lập nhiều phương án thiết kế để so sánh Trên sở đó, lựa chọn phương án tối ưu hội tụ điều kiện: hiệu kinh tế, khả chống lũ đặc biệt đảm bảo an toàn không cho công trình, người lao động, mà cho sinh mạng toàn nhân dân vùng hạ du, có Thủ đô Hà Nội - "trái tim" nước 3) Trình bày nguồn vốn đầu tư Việt Nam giải pháp huy động Trả lời Trên góc độ toàn kinh tế, nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn đầu tư nước nguồn vốn đầu tư nước Nguồn vốn đầu tư nước: Nguồn vốn đầu tư nước phần tích lũy nội kinh tế bao gồm tiết kiệm khu vực dân cư, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tiết kiệm phủ huy động vào trình tái sản xuất xã hội Cụ thể bao gồm : nguồn vốn đầu tư nhà nước nguồn vốn dân cư tư nhân a- Nguồn vốn nhà nước Trong cấu đầu tư toàn xã hội, nguồn vốn đầu tư Nhà nước có vị trí quan trọng Bình quân giai đoạn 2001 -2010, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội Dù có xu hướng giảm vài năm trở lại khó khăn chung nên kinh tế dẫn đến cắt giảm chi tiêu công song nguồn vốn Nhà nước chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư Nguồn vốn nhà nước bao gồm nguồn : nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) Nguồn vốn đầu tư tín dụng Nhà nước, nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN)  Nguồn vốn ngân sách nhà nước : Đây nguồn chi ngân sách nhà nước cho đầu tư, có ý nghĩa quan trọng việc thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đối tượng: - Các dự án kết cấu hạ tầng, quốc phòng an ninh - Hỗ trợ dự án doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần thiết - Chi cho công tác lập thực dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Từ biểu đồ ta nhận thấy nguồn vốn NSNN chiếm tỉ trọng cao, khoảng 1/2 tổng nguồn vốn nhà nước Điều thể vai trò quan trọng hàng đầu việc thực sách đầu tư nhà nước  Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước Bắt đầu sử dụng từ năm 1990 nguồn vốn có mức tăng trưởng đáng kể bắt đầu có vị trí quan trong sách đầu tư nhà nước Cơ chế tín dụng đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay khắc phục nhược điểm lớn vốn NSNN tính xin cho, bao cấp gây tham ô, lãng phí Chủ đầu tư vừa hưởng ưu đãi cho nguồn vốn lãi suất, thời hạn, định mức… song phải tính kỹ hiệu đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm Đồng thời hình thức đảm bảo cho khả thu hồi vốn nhà nước Vốn tín dụng đầu tư gia đoạn 2001 - 2010 ước chiếm khoảng 22,6% tổng vốn đầu tư nhà nước, ước khoảng 4,2% GDP Chúng ta cần tìm cách đẩy mạnh loại hình vốn  Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước chủ yếu bao gồm từ khấu hao tài sản cố định thu nhập giữ lại doanh nghiệp Việt Nam Đối tượng : -Đầu tư cho chiều sâu doanh nghiệp -Mở rộng sản xuất doanh nghiệp -Đổi mới, đại hóa thiết bị, dây chuyền công nghệ Bình quân giai đoạn 2001 - 2010 , nguồn vốn chiếm khoảng 25,4% tổng vốn đầu tư Nhà nước b- Nguồn vốn dân cư tư nhân Nguồn vốn dân cư tư nhân bao gồm phần tiết kiệm dân cư tích lũy doanh nghiệp liên doanh hợp tác xã Đối tượng: - Phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn - Mở mang ngành nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ vận tải địa phương Nguồn vốn dân cư phụ thuộc vào thu nhập chi tiêu hộ gia đình Quy mô nguồn tiết kiệm phụ thuộc vào: trình độ phát triển cảu đất nước, tập quán tiêu dùng dân cư, sách động viên nhà nước thông qua sách thuế thu nhập khoản đóng góp xã hội Trong giai đoạn 2001 - 2010, nguồn vốn chiếm khoảng 26% tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tuy nhiên số chưa thể hết nguồn lực dồi nguồn vốn dân cư, lượng lớn ước tính lên tới hàng ngàn tỉ đồng chưa huy động để đưa vào đầu tư Nguồn vốn đầu tư nước Nguồn vốn đầu tư nước phần tích lũy cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp, phủ nước đem vào đầu tư nước sở a- Nguồn Viện trợ Phát triển thức ODA Nguồn vốn ODA nguồn vốn phát triển tổ chức quốc tế phủ nước phát triển cung cấp với mục tiêu trợ giúp nước phát triển Đặc điểm: - Là nguồn vốn có lãi suất ưu đãi Thời hạn vay dài Khối lượng vốn cho vay lớn Luôn có yếu tố không hoàn lại đạt 25% Do nhà nước quản lí vận hành độc lập theo dự án Hạn chế: ODA kèm ràng buộc kinh tế, trị an ninh quốc phòng b- Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại quốc tế c- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước FDI d- Thị trường vốn quốc tế GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN Huy động từ nguồn nước Nguồn vốn nước coi nguồn chủ yếu, dự tính chiếm 2/3 tổng số vốn huy động cho đầu tư, phát triển Đây nguồn nội lực có vai trò định cho đầu tư phát triển, dự kiến huy động: từ Ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 25%; tín dụng Nhà nước 14%; huy động từ doanh nghiệp 28% từ dân cư 33% 1.1 Huy động qua kênh NSNN: - Tăng hiệu thu thuế, phí, lệ phí: + Quản lý chặt chẽ số lượng loại hình kinh doanh + Điều chỉnh mức thuế hợp lý + Tăng cường chống thất thu nguồn thuế cách nắm nguồn thu, đối tượng phải thu + Đối với chế quản lý thu: thu trực tiếp nộp vào kho bạc Nhà nước Thực triệt để đốc thu, chống dây dưa, nợ, đọng thuế để thu Ngân sách kịp thời đầy đủ - Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu 1.2 Phát huy tiềm vốn từ nguồn tài nguyên tài sản công bỏ phí: - Qui hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên cách hiệu - Mở rộng đấu thầu khai thác cho thành phần (cá nhân, tổ chức nước, nước,…) - Chú trọng việc “đổi đất lấy vốn”, nghĩa Nhà nước xây dựng công trình nhà cửa, hạ tầng sở chuyển giao lại cho cá nhân, doanh nghiệp để thu hồi vốn ban đầu - Quản lý chặt chẽ số nguồn tài sản công đơn vị hành nghiệp, lực lượng vũ trang nắm giữ 1.3 Huy động vốn qua tổ chức tín dụng – tài chính: - Ngày phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức quản lý công nghệ + Điều mức lãi suất hợp lý + Ngày đơn giản hoá điều kiện cho doanh nghiệp dân cư gửi tiền tiết kiệm vay vốn từ Ngân hàng + Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống NHTM - Đa dạng hoá hình thức tiết kiệm (như tiết kiệm chiều tối, tiết kiệm ngoại tệ…) - Phát triển Hợp tác xã tín dụng, đặc biệt quĩ tín dụng nhân dân xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho nhân dân, đặc biệt nông dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống - Triển khai rộng rãi hình thức tín dụng thuê mua NHTM công ty tài - Thu hút vốn thông qua hình thức khác + Tiết kiệm bảo hiểm: Giải pháp tập trung vào phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ, thúc đẩy cạnh tranh Công ty bảo hiểm nhân thọ, thu hút Công ty bảo hiểm nhân thọ tham gia mạnh mẽ vào thị trường tiền tệ, đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư vốn tổ chức bảo hiểm 1.4 Huy động vốn qua Doanh nghiệp: - Đảm bảo bình đẳng nghĩa vụ nộp thuế Doanh nghiệp nước Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước - Tạo điều kiện ưu đãi cho Doanh nghiệp hay Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất - Tạo chế bắt buộc DNNN sử dụng lợi nhuận sau thuế, đặc biệt quĩ đầu tư phát triển Doanh nghiệp để tái sản xuất - Nhà nước cần có định chế tài hợp lý cho DNNN để Doanh nghiệp có thể: + Thay đổi cấu vốn, tài sản phù hợp với mục tiêu kinh doanh + Đánh giá lại nguồn tài nguyên giao cho DNNN quản lý để tính sát với giá trị sinh lời 1.5 Huy động vốn qua dân cư: Trong năm qua hệ thống ngân hàng chiếm 90% tổng số vốn huy động dân cho đầu tư phát triển Tính đến hết năm 2001, tổng nguồn vốn huy động dân TCTD toàn quốc lên tới khoảng gần 190.000 tỷ đồng Tuy nhiên, hiệu huy động vốn dân hệ thống Ngân hàng cho thực CNH – HĐH theo chiến lược Đại hội IX đề không cao không đề cập đến giải pháp: - Ngân hàng tạo tin tưởng nâng cao hiểu biết dân hoạt động ngân hàng Ngoài tuyên truyền, quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, cán ngân hàng phải gần gũi, giúp đỡ, tư vấn, góp ý cách trung thực, chân thành cho dân việc tiết kiệm sử dụng tiền Phải giải thích để dân thấy lợi ích an toàn gửi tiền vào Ngân hàng trước mắt lâu dài - Giúp dân xoá thói quen để tiền nhà Muốn hạn chế việc dân để tiền nhà, Ngân hàng cần phải khuyến khích mở tài khoản cá nhân để dân chúng gửi tiền chi tiêu qua Ngân hàng Bí tuyệt đối số dự tài khoản chi tiêu chủ tài khoản Cải tiến giấc làm việc không nên làm việc theo hành quầy tiết kiệm - Khuyến khích tinh thần tiết kiệm để làm giàu, nhân điển hình dân chúng Có sách hướng dẫn tiêu dùng để tiết kiệm, có biện pháp thói tiêu dùng lãng phí, xa xỉ Đồng thời Ngân hàng nên có sách cho vay phù hợp để tạo vốn cho phát triển kinh tế hộ gia đình… nhằm tăng nguồn thu 1.6 Huy động qua thị trường chứng khoán (TTCK): Hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK Trước mắt cần sửa đổi văn pháp luật hành theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh cho hệ thống phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển thị trường Trong trọng tới việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 48/1998/NĐ-CP văn hướng dẫn; dài hạn, nghiên cứu xây dựng Luật chứng khoán thị trường chứng khoán, quy định CK & TTCK có quy định rõ ràng địa vị pháp lý UBCKNN cho phù hợp với vai trò quản lý nhà nước TTCK điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Thực giải pháp tăng cường hàng hoá cho TTCK Đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua TTGDCK để huy động vốn cho phát triển sở hạ tầng; phát hành trái phiếu Quỹ hỗ trợ đầu tư cho nhu cầu đầu tư phát triển; khuyến khích tăng số lượng công ty phát hành chứng khoán công chúng, gồm doanh nghiệp cổ phần hoá, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước doanh nghiệp 100% vốn nước Xây dựng mở rộng hoạt động Trung tâm tài chính, tổ chức hỗ trợ phát triển thị trường; nâng quy mô vốn, mở rộng phạm vi loại hình nghiệp vụ Công ty CK; phát triển tổ chức đăng ký chuyển nhượng chứng khoán; phát triển tổ chức định mức tín nhiệm; xây dựng trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập;… Đi đôi với việc phát triển TTCK, cần phải tiếp tục triển khai nhanh chóng hiệu việc áp dụng thông lệ quốc tế quản trị công ty, có việc nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp tổ chức kiểm toán độc lập Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát thị trường thông qua việc tổ chức hoàn thiện hoạt động theo dõi, kiểm tra, tra hoạt động thị trường để kịp thời ban hành sách điều chỉnh phù hợp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng hệ thống tiêu giám sát đối TTCK; tăng cường công tác phổ biến pháp luật CK & TTCK để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán làm công tác điều hành quản lý TTCK… Hiện đại hoá sở vật chất kỹ thuật, trọng tới hệ thống giao dịch giám sát thị trường TTGDCK; nối mạng công ty chứng khoán với TTGDCK người đầi tư để tạo điều kiện tiếp cận thông tin tham gia thị trường cho người đầu tư tất địa phương nước nhà đầu tư nước ngoài… Tăng cường hợp tác hội nhập quốc tế CK & TTCK phương diện: Tư vấn sách phát triển quản lý thị trường, xây dựng khuôn khổ pháp luật cho TTCK, đào tạo đội ngũ cán bộ; bước mở cửa hội nhập với TTCK giới theo lộ trình mà cam kết Có thể nói, TTCK kênh huy động vốn có hiệu kinh tế thị trường có liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực, nhiều mối quan hệ khác đời sống kinh tế – xã hội Do vậy, giải pháp để nâng cao khả huy động vốn TTCK cần có vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nước ta thời điểm cụ thể Có phát huy hiệu cao TTCK, hạn chế đến mức thấp khuyết tật rủi ro thị trường Huy động từ vốn nguồn nước Đây nguồn lực có ý nghĩa quan trọng Theo tính toán, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển 1996 – 2000 cân đối nguồn đảm bảo số vốn huy động từ nước phải đạt khoảng 50% tổng số vốn cần thiết Việc huy động vốn từ nước chủ yếu hình thức đầu tư trực tiếp nước vốn từ vay nợ, viện trợ 2.1 Cải thiện môi trường pháp lý: Việc cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ trở nên vấn đề cấp bách Việt Nam, phải cạnh tranh với nước khu vực vấn đề bối cảnh đầu tư nước toàn giới có xu hướng giảm sút mạnh Cần rà soát lại văn bản, quy định có liên quan đến việc thu hút vốn đầu tư nước lĩnh vực cấp phép đầu tư có điều kiện, lĩnh vực yêu cầu phải xuất theo tỷ lệ định, lĩnh vực cho phép làm thí điểm kinh doanh siêu thị nhà ở, vui chơi có thưởng, đua ngựa, casino, bảo hiểm 100% vốn nước Đẩy mạnh cải cách hành nữa, giản tiện thủ tục giấy tờ, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, đẩy mạnh chống tiêu cực tất khâu: cấp giấy phép, thủ tục xuất nhập khẩu, giải phóng mặt giao quyền sử dụng đất, thuê lao động, chuyển thu nhập nước Thực chế giá bình đẳng, tức giá nhà đầu tư nước tất lĩnh vực: vé máy bay loại phương tiện giao thông khác, cước phí bưu viễn thông, giá điện nước… Sửa đổi số quy định tiền tệ, ngoại hối nhà đầu tư nước ngoài, giảm tỷ lệ kết hối xuống 0%, tự hoá thị trường giao dịch, ngoại hối, cho phép dự án đầu tư nước liên doanh chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng, cải tiến thủ tục chuyển lợi tức thu nhập nhà đầu tư nước… Điều chỉnh bước thuế thu nhập cá nhân đố với người nước xuống mức trung bình khu vực Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phương pháp tính thuế thu nhập doạnh nghiệp dự án có vốn đầu tư nước Tăng cường hoạt động thu hút đầu tư nước Việt Nam nước ngoài, thông qua Tham tán thương mại Việt Nam nước, mở hội thảo nước ngoài, xây dựng danh mục khuyến khích đầu tư đưa lên mạng… Cải thiện sở hạ tầng: - Xây dựng hệ thống giao thông vận tải, điện, nước nối vùng kinh tế, đặc biệt vùng sâu vùng xa - Xây dựng chọn lọc nâng cấp tuyến đường quốc tế (đường hàng không hàng hải) - Xây dựng chuẩn theo qui định quốc tế khu công nghiệp, khu chế xuất,… - Phát triển đồng sở hạ tầng, đặc biệt ưu tiên vốn cho dự án này, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, thủ tục…) Chính phủ địa phương phối hợp đầu tư nâng cấp đại hoá sở hạ tầng khu vực thu hút đầu tư nước 2.2 Đào tạo nguồn nhân lực: Nhà nước mạnh dạn đầu tư nguồn vốn từ ngân sách cho đào tạo nghề cho người lao động, giám sát chặt chẽ chất lượng đào tạo, cung cấp lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có ngoại ngữ, có sức khoẻ, có tác phong công nghiệp… cho dự án đầu tư nước Việt Nam, xuất lao động, thu hút vốn 10 ngoại tệ cho đất nước Bên cạnh cần có quy chế cán Việt Nam tham gia vị trí dự án có vốn đầu tư nước - Đầu tư trang thiết bị phù hợp vào chuyên ngành trường dạy nghề, trường kỹ thuật… - Phát triển quĩ đào tạo - Kết hợp chặt chẽ ngành Giáo dục đào tạo với Doanh nghiệp - Nâng cao số HDI - Trau dồi ngoại ngữ, vi tính, kiến thức kinh tế, am hiểu đầu tư nước - Có tư chất đạo đức - Ràng buộc quyền lợi, với trách nhiệm cho cán (đặc biệt cán quản lý chuyên trách) 2.3 Huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Từ nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao vai trò đầu tư nước phát triển kinh tế – xã hội Điều thể rõ hệ thống luật pháp đầu tư nước Việt Nam ban hành tiếp tục bổ sung, sửa đổi từ năm 1987 Trong thực tế, năm qua đầu tư nước góp phần quan trọng cho tiến trình cải cách phát triển kinh tế Việt Nam Tính đến cuối năm 1998, tổng số vốn đăng ký dự án có vốn đầu tư nước đạt 30 tỷ USD, vốn thực khoảng 10 tỷ USD Ngành công nghiệp khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hàng năm có tốc độ tăng trưởng lớn (khoảng 20%) tăng trưởng xuất mức 20% góp phần thúc đẩy mạnh mẽ trình công nghiệp hoá, đại hoá mở rộng quan hệ kinh tế Việt Nam với nước giới Hiện tương lai, Việt Nam tiếp tục chủ trương mở rộng biện pháp tăng cường khuyến khích thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước như: nghiên cứu để đa dạng hoá hình thức đầu tư nước ngoài, đơn giản hoá thủ tục, minh bạch hoá sách, thực ưu đãi tài thuế theo Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài, hoàn thiện sách vay trả nợ cho đạt hiệu cao hơn… tiến dần tới thực bình đẳng doanh nghiệp hoạt động theo Luật khuyến khích đầu tư nước Luật đầu tư nước Việt Nam 2.4 Huy động vốn từ nguồn vay nợ, viện trợ: Đối với vốn huy động từ nguồn vay nợ, viện trợ mà phận lớn vốn ODA huy động để đầu tư vào công trình quan trọng có ý nghĩa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Với nguồn vốn này, theo kế hoạch 1996 – 2000, Nhà nước dự kiến huy động mức khoảng 40% tổng số vốn huy động từ nước Tuy nhiên, năm gần đây, ảnh hưởng khủng hoảng tài – tiền tệ Châu Á giới, nên khả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước giảm mạnh, việc huy động vốn từ vay nợ việc trợ nước đòi hỏi cao mức dự kiến Ngoài hai nguồn vốn chủ yếu (đầu tư trực tiếp nước vay nợ, việc trợ), Việt Nam nghiên cứu để mở rộng thêm hình thức vay phát hành 11 trái phiếu Chính phủ nước Hình thức huy động vốn nghiên cứu, xây dựng đề án thực tương lai gần Đối với Việt Nam, nguồn vốn nước hạn hẹp, việc huy động vốn từ nước hình thức ODA, FDI gặp nhiều khó khăn, nên nghĩ đến việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế coi nguồn vốn có tầm quan trọng lâu dài Đặc biệt, để thúc đẩy huy động vốn nước mà không ngược xu chung thời đại hội nhập, cần nỗ lực, xúc tiến việc nhập AFTA, WTO thời gian tới Việc gia nhập đem lại nhiều cạnh tranh song nhiều lợi ích cho Việt Nam Đặc biệt, việc nhập WTO tạo hội cho Việt Nam, giúp nước ta trở thành môi trường thuận lợi cho huy động vốn Để nhập WTO, phải trọng: - Tiếp tục cải cách kinh tế cho phù hợp yêu cầu WTO giá, phí dịch vụ,… - Mở cửa thị trường dịch vụ cho nhà kinh doanh nước lĩnh vực bảo hiểm, thông tin, kỹ thuật, tư vấn… - Tạo điều kiện cho thành viên ƯTO thâm nhập thị trường - Cam kết bảo vệ mức độ phù hợp phát minh, sáng chế nhãn hiệu thương mại… (sở hữu trí tuệ) - Cam kết thực áp dụng thống sách thương mại phạm vi toàn cầu… Tất biện pháp giúp trình huy động vốn hiệu giúp trình sử dụng vốn Việt Nam đạt chất lượng cao hơn, góp phần đẩy nhanh CNH – HĐH đất nước, đưa kinh tế Việt Nam ngày phát triển 12 [...]... chuyên trách) 2.3 Huy động vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài: Từ nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội Điều này thể hiện rất rõ trong hệ thống luật pháp về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành và tiếp tục được bổ sung, sửa đổi từ năm 1987 cho tới nay Trong thực tế, những năm qua đầu tư nước ngoài đã góp phần quan... Nam tham gia các vị trí trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Đầu tư trang thiết bị phù hợp vào các chuyên ngành trong các trường dạy nghề, trường kỹ thuật… - Phát triển các quĩ đào tạo - Kết hợp chặt chẽ ngành Giáo dục đào tạo với các Doanh nghiệp - Nâng cao chỉ số HDI - Trau dồi ngoại ngữ, vi tính, kiến thức kinh tế, am hiểu đầu tư nước ngoài - Có tư chất đạo đức - Ràng buộc về quyền lợi, với... quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước trên thế giới Hiện nay và trong tư ng lai, Việt Nam vẫn tiếp tục chủ trương mở rộng các biện pháp tăng cường khuyến khích thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như: nghiên cứu để đa dạng hoá hơn nữa các hình thức đầu tư nước ngoài, đơn giản hoá thủ tục, minh bạch hoá chính sách, thực hiện ưu đãi về tài chính và thuế theo đúng Luật khuyến khích đầu tư nước... đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2.4 Huy động vốn từ nguồn vay nợ, viện trợ: Đối với vốn huy động từ nguồn vay nợ, viện trợ mà một bộ phận lớn là vốn ODA sẽ được huy động để đầu tư vào những công trình quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội Với nguồn vốn này, theo kế hoạch 1996 – 2000, Nhà... năm qua đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng cho tiến trình cải cách và phát triển của kinh tế Việt Nam Tính đến cuối năm 1998, tổng số vốn đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 30 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện khoảng trên 10 tỷ USD Ngành công nghiệp trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hàng năm có tốc độ tăng trưởng lớn nhất (khoảng 20%) và tăng trưởng xuất khẩu... những năm gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính – tiền tệ Châu Á và thế giới, nên khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã giảm mạnh, do vậy việc huy động vốn từ vay nợ và việc trợ nước ngoài có thể sẽ đòi hỏi cao hơn mức dự kiến Ngoài hai nguồn vốn chủ yếu (đầu tư trực tiếp của nước ngoài và vay nợ, việc trợ), hiện nay Việt Nam đang nghiên cứu để mở rộng thêm các hình thức... giúp nước ta trở thành môi trường thuận lợi cho huy động vốn Để ra nhập WTO, chúng ta phải chú trọng: - Tiếp tục cải cách kinh tế cho phù hợp yêu cầu của WTO về giá, phí dịch vụ,… - Mở cửa thị trường dịch vụ cho các nhà kinh doanh nước ngoài như lĩnh vực bảo hiểm, thông tin, kỹ thuật, tư vấn… - Tạo điều kiện cho các thành viên ƯTO thâm nhập thị trường - Cam kết bảo vệ ở mức độ phù hợp về phát minh, sáng... động vốn này đang được nghiên cứu, xây dựng đề án và có thể sẽ được thực hiện trong một tư ng lai gần Đối với Việt Nam, do nguồn vốn trong nước còn hạn hẹp, việc huy động vốn từ nước ngoài dưới hình thức ODA, FDI gặp nhiều khó khăn, nên chúng ta đã nghĩ đến việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế và coi đó là nguồn vốn có tầm quan trọng về lâu dài Đặc biệt, để thúc đẩy huy động vốn... toàn cầu… Tất cả những biện pháp trên sẽ giúp quá trình huy động vốn hiệu quả hơn và cũng giúp quá trình sử dụng vốn ở Việt Nam đạt chất lượng cao hơn, góp phần đẩy nhanh CNH – HĐH đất nước, đưa nền kinh tế Việt Nam ngày một phát triển 12 ... Trả lời Trên góc độ toàn kinh tế, nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn đầu tư nước nguồn vốn đầu tư nước Nguồn vốn đầu tư nước: Nguồn vốn đầu tư nước phần tích lũy nội kinh tế bao gồm tiết kiệm khu... cần tuân thủ lập kế hoạch đầu tư liên hệ thực tế Trả lời Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư vừa nội dung, vừa công cụ để quản lý hoạt động đầu tư Công tác kế hoạch hóa đầu tư phải quán triệt nguyên... cao vai trò đầu tư nước phát triển kinh tế – xã hội Điều thể rõ hệ thống luật pháp đầu tư nước Việt Nam ban hành tiếp tục bổ sung, sửa đổi từ năm 1987 Trong thực tế, năm qua đầu tư nước góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận: Kinh tế đầu tư, Bài tiểu luận: Kinh tế đầu tư, Bài tiểu luận: Kinh tế đầu tư

Từ khóa liên quan