Tiểu luận Kinh tế đầu tư: Bản chất của kiều hối

18 470 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 16:52

Tiểu luận Kinh tế đầu tư: Bản chất của kiều hốiKiều hối có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Nhận thức được vai trò tích cực đó, nhà nước ta đã có nhiều chính sách cởi mở, thông thoáng nhằm thu hút kiều hối chuyển về nước. Do vậy, tôi đã chọn đề tài: “Bản chất của kiều hối” để làm đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra bản chất, vai trò của Kiều hối đối với nền kinh tế và đưa ra các giải pháp để thu hút ngày càng nhiều kiều hối về nước.Đề tài gồm 3 chương:CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỀU HỐICHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT KIỀU HỐI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY.CHƯƠNG III: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KIỀU HỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI Tiểu luận Kinh tế đầu tư LỜI MỞ ĐẦU Theo định nghĩa lãnh quán Việt Nam Hoa kỳ, Kiều hối nguồn lực quý giá theo nhiều nghĩa, kênh mang lại ngoại tệ mạnh cho đất nước mà không kênh sánh hiệu Bởi ngoại tệ thu từ xuất quý xuất phí để sản xuất hàng, chi phí vận chuyển mang nước ngoài, phải chịu thuế nhập khẩu, chịu hạn ngạch, chịu kiện bán phá giá, chi phí tiếp thị, quảng cáo… Kiều hối có vai trò quan trọng kinh tế quốc gia Nhận thức vai trò tích cực đó, nhà nước ta có nhiều sách cởi mở, thông thoáng nhằm thu hút kiều hối chuyển nước Do vậy, chọn đề tài: “Bản chất kiều hối” để làm đề tài nghiên cứu nhằm chất, vai trò Kiều hối kinh tế đưa giải pháp để thu hút ngày nhiều kiều hối nước Trong thời gian nghiên cứu, kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế có hạn, viết không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong góp ý thầy cô giáo bạn để viết hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Đề tài gồm chương: CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỀU HỐI CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT KIỀU HỐI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY CHƯƠNG III: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KIỀU HỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI Tiểu luận Kinh tế đầu tư CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỀU HỐI Khái niệm Kiều hối chất di chuyển tiền bạc từ người Việt Nam định cư hay học tập lao động nước đến thân nhân họ quê hương Còn theo định 170/1999/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ngày 19/08/1999 có giải thích định nghĩa kiều hối: “Kiều hối loại ngoại tệ tự chuyển đổi chuyển vào Việt Nam theo hình thức sau: - Chuyển ngoại tệ thông qua tổ chức tín dụng phép; - Chuyển ngoại tệ thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài bưu quốc tế; - Cá nhân mang ngoại tệ theo người vào Việt Nam Cá nhân nước nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo ngoại tệ hộ cho người Việt Nam nước phải kê khai với Hải quan cửa số ngoại tệ mang hộ từ nước gửi cho Người thụ hưởng nước.” Các kênh chuyển tiền kiều hối Nguồn tiền kiều hối chuyển vào quốc gia phân thành loại sau: 2.1 Kiều hối chuyển theo kênh thức: Chuyển qua tổ chức tín dụng, tổ chức Ngân hàng Nhà Nước cho phép làm dịch vụ nhận chi trả ngoại tệ tổ chức kinh tế làm đại lý cho tổ chức tín dụng thực việc chi trả ngoại tệ, tổ chức tín dụng làm đại lý cho tổ chức tín dụng phép, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài bưu quốc tế cá nhân mang theo ngoại tệ hộ cho kiều bào nước ngoài, có khai báo với Hải Quan cửa số ngoại tệ mang hộ từ nước gửi cho người thụ hưởng nước Tiểu luận Kinh tế đầu tư - Ưu điểm là:  Tiền nhận chờ lâu (trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền Tổ chức chuyển tiền nhanh có đại lý đặt Ngân hàng, công ty kiều hối)  An toàn - Khuyết điểm phương thức này:  Phải xuất trình nhiều giấy tờ 2.2 Kiều hối chuyển theo kênh phi thức: Là lượng kiều hối chuyển vào quốc gia kiều bào nhập cảnh vào quốc gia mà không khai báo Hải Quan cửa qua đường dây ngầm dịch vụ chuyển tiền tư nhân không qua hệ thống ngân hàng công ty kiều hối cấp giấy phép nhận chi trả ngoại tệ Loại hình thực dựa sở quen biết tin tưởng lẫn Phương thức chuyển tiền đơn giản Chỉ cần điện lần điện thoại: cho cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền điện thoại cho thân nhân Việt Nam đến địa điểm chi trả đường dây chi trả đến tận nhà kiều quyến để thực chi trả - Ưu điểm phương thức là:  Tiền nhận chờ lâu  Không đòi hỏi phải xuất trình nhiều giấy tờ - Khuyết điểm phương thức này:  Phí cao  Không an toàn Bản chất kiều hối Kiều hối nguồn lực quan trọng giúp cho phát triển kinh tế Kiều hối nguồn đóng góp cho GNP (GNP- Tổng sản phẩm quốc dân: tổng giá trị gia Tiểu luận Kinh tế đầu tư tăng hoạt động sản xuất dịch vụ người Việt Nam sản xuất, lãnh thổ hay nước khác.) Kiều hối chuyển nước sử dụng cho mục đích: - Thứ giúp cải thiện đời sống cho gia đình, - Thứ hai đầu tư nhà đất, chứng khoán, kinh doanh Nếu nguồn kiều hối sử dụng để đầu tư có ý nghĩa không thua việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước chắn giúp cho phát triển kinh tế Còn sử dụng mục đích tiêu dùng thúc đẩy tiêu dùng, tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa từ thúc đẩy sản xuất nước phát triển Bảng so sánh mạnh kiều hối với nguồn vốn huy động khác Chỉ tiêu Kiều hối Giống Thu nguồn Thu nguồn Thu nguồn Thu nguồn ngoại tệ Ưu điểm Xuất ngoại tệ FDI ODA ngoại tệ ngoại tệ Là tình cảm Xuất hàng Thu thuế, Vốn vay người hóa, thúc đẩy sản giải thời gian Việt nam nước xuất nước, việc làm, tiếp dài, lãi suất thấp, gửi cho tạo việc làm cho thu khoa có phần thân nhân họ người lao động, học công nghệ, không hoàn lại quê Nhược điểm hương, khai thác lợi học tập không tốn chi đất nước kinh nghiệm phí, quản lý… Tốn chi phí sản Vốn nhà đầu Việc giải ngân Tiểu luận Kinh tế đầu tư xuất hàng hóa, tư nước ngoài, không đơn giản, vận chuyển hàng vốn họ thu hồi, chủ yếu vốn nước ngoài, lãi họ hưởng, vay, thuế, quảng cáo, họ không sử dụng không tiếp thị… Mặt xuất hiệu để khác phần cạnh tranh gánh nặng nợ ngoại tệ thu hàng hóa nần cho lại phải trả nước Một phần cháu tiền nguyên vật ngoại tệ (dưới liệu nhập dạng thu nhập) chủ đầu tư chuyển nước 4.Vai trò kiều hối phát triển kinh tế Kiều hối nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, thể qua vai trò sau: Kiều hối góp phần ổn định cán cân toán tổng thể, đóng vai trò quan trọng việc làm giảm thiếu hụt cán cân vãng lai, giúp bù đắp thâm hụt cán cân thương mại, ổn định tỷ giá USD Kiều hối nguồn cung cấp ngoại tệ cho kinh tế, tạo nguồn lực tài cho đất nước Đây nguồn lực tài huy động từ dân cư – nội lực tài quốc gia - mang tính ổn định nguồn ngoại tệ khác vốn vay, tiền viện trợ khác gần hoàn lại giúp quốc gia giảm thiểu nhiều rủi ro trình huy động vốn, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài, giảm xáo trộn đột biến cho Tiểu luận Kinh tế đầu tư kinh tế Kiều hối góp phần thúc đẩy đầu tư tiêu dùng, động lực mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, kiều hối trực tiếp giúp cải thiện đời sống gia đình người lao động xuất (chủ yếu gia đình nghèo) Như kiều hối giúp giảm mức nghèo đói Việt Nam, đặc biệt khu vực nông thôn phần đông công nhân xuất lao động phát xuất từ CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT KIỀU HỐI CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY Cơ sở pháp lý kiều hối Việt Nam Ở Việt Nam, nhận thức vai trò quan trọng kiều hối kinh tế, phủ Việt Nam có chủ trương thu hút kiều hối cách cải thiện sách ngày thông thoáng Cụ thể sau: Để tạo điều kiện thúc đẩy thị trường kiều hối qua kênh thức phát triển mạnh hơn, thu hẹp kiều hối chuyển qua kênh phi thức, Chính phủ Việt Nam bãi bỏ nhiều qui định thuế không giới hạn số lượng ngoại tệ chuyển Việt Nam người nhận người gửi Người nhận chịu thuế thu nhập khoản ngoại tệ từ nước chuyển bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng trước đây, quyền lợi người nhận người gửi đảm bảo đồng thời hình thức chuyển tiền mở rộng để thu hút nguồn ngoại tệ kiều hối từ nước Việt Nam (Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/08/1999 Thủ Tướng Chính Phủ khuyến khích người Việt Nam nước chuyển tiền nước; Quyết định số 78/2002/QĐ-TTg ngày 17/06/2002) Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành thêm nhiều định, nghị từ năm 2000 đến nhằm góp phần tạo điều kiện thông thoáng cho lượng kiều hối chuyển nước nhiều như: Quyết định số 878/2002/QĐNHNN ngày 19/08/2002 ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mục đích hoàn thiện mạng lưới tổ chức nhận chi trả ngoại tệ để đảm bảo thời gian chuyển nhanh, an toàn cho người nhận đảm bảo dịch vụ chuyển tiền tuân thủ theo quy định pháp luật; Đặc biệt,từ tháng 8/2003, Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân Tiểu luận Kinh tế đầu tư hàng thương mại cổ phần thành lập công ty kiều hối trực thuộc, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập vốn tự có; điều kiện thành lập văn phòng đại diện nước để xúc tiến kênh kiều hối thuận lợi Nghị số 3/2007/NQ-CP ngày 19/01/02007 Chính Phủ việc giải pháp chủ yếu, đạo điều hành thực kế hoạch kinh tế-xã hội ngân sách Nhà Nước năm 2007 (trong có sách khuyến khích thu hút mạnh nguồn kiều hối), … Các quy định Quản lý Ngoại hối Nghị định 63/1999/NĐ-CP Pháp lệnh ngoại hối ban hành ngày 28/12/2006, Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 nới lỏng việc quản lý ngoại hối, giao dịch vãng lai (là giao dịch người không cư trú với người cư trú không mục đích chuyển vốn) tự hoá hoàn toàn, giao dịch vốn tự hoá bước nhằm phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế Theo quy định này, đối tượng vay vốn nước mở rộng Nếu trước đối tượng vay vốn nước gồm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bao gồm cá nhân Do đó, bà Việt kiều chuyển tiền nước cho thân nhân kinh doanh hình thức vay vốn Bên cạnh đó, số lượng kiều hối chuyển khuyến khích, không hạn chế, thân nhân Việt Nam nhận tiền kiều hối miễn thuế thu nhập, phép lưu trữ sử dụng ngoại tệ dễ dàng, không bắt buộc phải bán cho ngân hàng, bên cạnh phí dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng thấp Một hình thức khác để thu hút kiều hối khuyến khích kiều bào quê quán thiết lập tài trợ cho dự án phát triển quê hương xây dựng trường học, cầu, đường, giếng nước, bệnh xá, cứu trợ thiên tai Việc nới lỏng chế quản lý ngoại hối quan quản lý sách thời gian qua tạo điều kiện tích cực làm tăng nguồn vốn chảy vào Việt Nam, đặc biệt khuyến khích luồng tiền kiều hối Việt kiều nước gửi Tình hình thu hút kiều hối nước ta Kiều hối nguồn lực lớn gần tăng liên tục thời gian qua Lượng kiều hối chảy vào nước ta thể qua bảng sau: đ/v: triệu USD Tiểu luận Kinh tế đầu tư STT Năm Lượng Kiều hối STT Năm Lượng Kiều hối 1991 35 11 2001 1,820 1992 136.6 12 2002 2,200 1993 141 13 2003 2,700 1994 249.5 14 2004 3,200 1995 285 15 2005 3,800 1996 469 16 2006 4,700 1997 400 17 2007 6,000 1998 950 18 2008 7,200 1999 1,200 19 2009 6,283 10 2000 1,757 Hình 1.1 Lượng kiều hối thức chuyển Việt Nam từ 1991 đến 2009 Lượng Kiều hối 8000 7000 6000 5000 4000 Lượng kiều hối 3000 2000 6,0 4.7 3.8 3.2 2.7 2.1 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1000 Nguồn: Niên giám Tổng cục thống kê, Báo cáo ước tính năm Tổng cục thống kê, Báo cáo Chính phủ ước tính chuyên gia Lượng kiều hối chuyển nước tăng liên tục phần sách nhà nước ta cởi mở thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người gửi người nhận Năm 2009, Lượng kiều hối chuyển nước giảm 15% so với năm 2008 chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến thu nhập người lao động nước giảm Tuy nhiên đến năm 2010, dự kiến lượng kiều hối chuyển VN tăng nhờ Tiểu luận Kinh tế đầu tư hồi phục kinh tế giới đặc biệt hồi phục nước mà có nhiều kiều bào lao động xuất Việt Nam Hàn quốc, Đài Loan, Malaysia … kéo theo thu nhập kiều bào Lao động xuất tăng lên Một lý khác thủ tục thông thoáng số sách khuyến khích đầu tư mua nhà mà chủ Việt Nam đưa Mới đây, quốc hội thông qua luật quốc tịch chấp nhận song tịch cho người gốc Việt Bên cạnh đó, lãi suất gửi USD Việt Nam cao nhiều so với nước khác Việt Nam dựa vào kiều hối Đầu tư trực tiếp nước để thăng cán cân thương mại bổ sung cho dự trữ ngoại hối quốc gia Đơn cử năm 2005, nhập siêu nước tỷ USD, đó, riêng kiều hối 3.8 tỷ bù đắp 76% thâm hụt cán cân thương mại Bảng khối lượng Kiều hối, ODA FDI từ năm 2002 đến năm 2009 Đơn vị: tỷ USD Năm Kiều hối ODA ODA thực FDI FDI thực 2002 2.1 2.6 1.53 3.0 2.6 2003 2.7 2.83 1.42 3.2 2.7 2004 3.2 3.4 1.65 4.5 2.9 2005 3.8 3.5 1.835 6.8 3.3 2006 4.7 3.75 1.8 12.0 4.1 2007 4.5 21.3 8.0 2008 7.2 5.426 2.2 64.0 11.6 2009 6.283 6.14 3.6 21.5 10.0 Nguồn vốn FDI, ODA, kiều hối, FPI vào VN giai đoạn 1992-2007 Qua bảng số liệu ta thấy, riêng số thu kiều hối năm lớn tổng kim ngạch nguồn vốn ODA cộng đồng quốc tế cam kết dành cho Việt Nam xấp xỉ tổng lượng vốn FDI thực Tiểu luận Kinh tế đầu tư 10 Kiều hối ngày thể giá trị chiều sâu đời sống xã hội, giúp cho gia đình có người xuất khu vực nông thôn cải thiện sống đồng thời có tích lũy cho tương lai Bên cạnh đó, Kiều bào từ thị trường Mỹ , Canada, Austrialia, Kiều hối thực kênh dẫn vốn Việt Kiều đầu tư sản xuất kinh doanh nước nhỏ bé số lượng quy mô đầu tư Bảng tình hình sử dụng kiều hối để đầu tư Việt nam đ/v: triệu USD Năm Số dự án Số vốn đăng ký Đến 1987 115 450 1988 65 13 1989 72 12 1990 75 15 1991 77 17 1992 69 18 1993 65 19 1994 70 21 1995 73 17 1996 72 22 1997 76 21 1998 79 24 1999 81 22 2000 85 25 2001 82 21 2002 79 24 2003 84 25 2004 87 23 2005 89 21 2006 85 20 Tổng 1580 830 Tiểu luận Kinh tế đầu tư 11 Qua bảng ta thấy, suốt gần 20 năm, nước có 1580 dự án với tổng số vốn đầu tư 830 tỷ USD Theo Luật Đầu tư nước ngoài, đầu tư Kiều bào theo Luật Đầu tư nước có quy mô vốn đầu tư bình quân khoảng 3,5 triệu USD, thuộc dự án quy mô nhỏ Các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn, dịch vụ, thương mại, nghề thủ công, công nghệ thông tin … Dịch vụ kiều hối Để giúp khách hàng chuyển, nhận tiền từ nước VN theo kênh thức nhanh chóng, an toàn chi phí thấp Ngân hàng thiết lậpnhiều kênh chuyển tiền trực tiếp từ nước Việt nam ,đặc biệt từ quốc gia có nhiều kiều bào lao động xuất Việt Nam Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản … Các ngân hàng phối hợp với nhiều đối tác nước triển khai nhiều sản phẩm kiều hối mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, Moneygram, dịch vụ chuyển tiền ngày từ Mỹ VN Wells Fargo ExpressSend, dịch vụ chuyển tiền kiều hối online, dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động mobile phone, Hầu NH triển khai công nghệ kiều hối đại cho phép xử lý giao dịch kiều hối tập trung với mức độ tự động cao Hệ thống cho phép người nhận tiền lĩnh tiền điểm giao dịch NH toàn quốc Những NH chưa có điều kiện công nghệ đối tác để mở rộng dịch vụ kiều hối làm đại lý phụ cho NH lớn Các NH Cty chuyển tiền đối tác cung cấp danh mục đa dạng dịch vụ chuyển tiền kiều hối: Chi trả quầy, chi trả vào tài khoản chi trả nhà Hiện nay, khách hàng nhận tiền chuyển chi nhánh phòng giao dịch NH làm kiều hối sử dụng dịch vụ chi trả nhà người thụ hưởng TP như: Tại Hà Nội, Hải Phòng, Tiểu luận Kinh tế đầu tư 12 Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM với thời gian nhận kiều hối nhanh vòng từ 10 phút đến ngày làm việc kể từ tiền chuyển Để tăng thêm lợi nhuận từ dịch vụ kiều hối, NH tiếp tục tăng cường hợp tác với Cty xuất lao động cung ứng gói sản phẩm trọn gói cho người lao động như: Cho vay vốn, mở tài khoản, quản lý tiền ký quỹ, chuyển thu nhập nước, gửi tiết kiệm kiều hối CHƯƠNG III: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KIỀU HỐI CHUYỂN VỀ VIỆT NAM HIỆN NAY I NGUYÊN NHÂN 1) Thủ tục hành : Luật đầu tư kinh doanh Việt Nam chưa rõ ràng, giấy tờ thủ tục hành khó khăn rườm rà Thông thường, để nước đầu tư vào dự án, doanh nhân Việt kiều phải lại nhiều lần mà không làm xong thủ tục Bên cạnh bất bình đẳng quan hệ kinh tế, thiếu minh bạch, rõ ràng thông tin Nhà đầu tư nước Nhà đầu tư nước Thủ tục đăng ký kinh Đơn giản, thời gian đăng ký Phức tạp, thời gian đăng ký doanó từ -7 ngày có phải nhiều tháng năm trời Báo cáo tài có kiểm Bắt buộc Không bắt buộc toán 2) Cơ sở pháp lý thiếu rõ ràng, minh bạch: địa vị pháp lý Việt Kiều trình nước đầu tư kinh doanh chưa rõ ràng gây cản trở e ngại cho họ trỏ làm ăn quê nhà Tiểu luận Kinh tế đầu tư 13 Theo luật Khuyến khích đầu tư nước năm 1998 : Điều Nghị định số 51/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư nước năm 1998 có ghi: “Người Việt Nam định cư nước có quyền lựa chọn áp dụng Luật Đầu tư nước Việt Nam Luật Khuyến khích đầu tư nước cho dự án đầu tư Việt Nam […]” Đó sở pháp lý cho dự án đầu tư người Việt Nam định cư nước (Việt kiều) Việt Nam Luật Đầu tư 2005 có hiệu lực Khi làm thủ tục đầu tư đăng ký kinh doanh Việt Nam, người Việt Nam định cư nước có quyền lựa chọn Trong trường hợp xuất trình hộ chiếu nước ngoài, người Việt Nam định cư nước xem nhà đầu tư nước Trái lại, xuất trình hộ chiếu Việt Nam hay hộ chiếu nước kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc Viêt Nam, người Việt Nam định cư nước xem nhà đầu tư nước Tuy nhiên, sau Luật Khuyến khích đầu tư nước bị bãi bỏ Luật Đầu tư địa vị pháp lý nhà đầu tư Việt kiều rơi vào cảnh tù mù văn pháp luật xác định cụ thể Xem họ nhà đầu tư nước, có sở kế hoạch đầu tư yêu cầu họ thực thủ tục đăng ký kinh doanh tiến hành đầu tư Việt Nam Ngược lại, có nơi lại bắt buộc họ phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước Luật Đầu tư 2005 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2006): Theo điều Luật Đầu tư 2005, nhà đầu tư nước định nghĩa “tổ chức, cá nhân nước bỏ vốn để thực hoạt động đầu tư Việt Nam” Và điều này, liệt kê tổ chức, cá nhân xem nhà đầu tư, tách bạch rõ hai khái niệm: “tổ chức, cá nhân nước ngoài” “người Việt Nam định cư nước ngoài” Có thể thấy, theo tinh thần Luật Đầu tư 2005, người Việt Nam định cư nước đầu tư Việt Nam không bị xem nhà đầu tư nước Tiểu luận Kinh tế đầu tư 14 Nghị định số 88/2006: Điều 18 Nghị định số 88/2006 Chính phủ đăng ký kinh doanh phân biệt rạch ròi người Việt Nam định cư nước người nước Ngày 15-4-2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2010 thay Nghị định số 88/2006 đăng ký kinh doanh tiếp tục quy định theo hướng Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24-12-2008 Bộ trưởng Bộ Tài chính, cá nhân nhà đầu tư nước lại quy định “là người có quốc tịch nước ngoài, cư trú nước Việt Nam, bao gồm người gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài” Phạm vi áp dụng văn lại có phần hạn hẹp, ví dụ Quyết định 88/2009/QĐTTg liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, Quyết định 121/2008/QĐ-BTC lại điều chỉnh hoạt động nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam Ngày 3-7-2009, quan phúc đáp Công văn số 4861/BKH-PC nhằm “chữa cháy” cho việc giải trường hợp Việt kiều đầu tư Việt Nam Đáng nói Bộ Kế hoạch Đầu tư vào khoản 5, điều Luật Đầu tư điều khoản gần không ăn nhập để đưa hướng dẫn sau: a Trường hợp nhà đầu tư không quốc tịch Việt Nam áp dụng nhà đầu tư nước ngoài; b Trường hợp nhà đầu tư quốc tịch Việt Nam cho họ lựa chọn đối xử nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Tại công văn nói trên, Bộ Kế hoạch Đầu tư thừa nhận hướng dẫn tạm thời lúc chưa có quy định Dù vậy, văn hướng dẫn chưa rõ ràng không đưa tiêu chí rõ ràng, cụ thể để xác định Việt kiều “không Tiểu luận Kinh tế đầu tư 15 quốc tịch Việt Nam” “còn quốc tịch Việt Nam”; cần phải có giấy tờ chứng minh Như vậy, quy định pháp luật đầu tư thành lập doanh nghiệp sau Luật Đầu tư 2005 đời có kế thừa quy định Luật Khuyến khích đầu tư nước trước nhà đầu tư người Việt Nam định cư nước chưa rõ ràng Nhà nước nên có văn quy định rõ địa vị pháp lý số doanh nghiệp Việt kiều thành lập trước theo Luật Khuyến khích đầu tư nước II GIẢI PHẤP Nhóm giải pháp vĩ mô Đánh giá nhìn nhận đắn vai trò kiều hối phát triển kinh tế từ đưa mục tiêu định hướng giải pháp nhằm thu hút ngày nhiều nguồn kiều hối chuyển nước Về mặt pháp lý, nhà nước cần có nhiều sách khuyến khích, thu hút kiều bào người lao động xuất chuyển tiền nước Các quy định, sách pháp lý phải cởi mở, thông thoáng đồng cho phép người Việt Nam định cư nước mua nhà nước, tạo điều kiện cho họ nước làm ăn, xem xét vấn đề thị thực xuất nhập cảnh, tăng đối tượng bảo lãnh hồi hương, công nhận kiều bào có hai quốc tịch… Tích cực hỗ trợ người Việt nam nước ổn định phát triển, giữ gìn sắc dân tộc, thông qua hoạt động giao lưu trại hè, mở lớp tiếng việt cho em kiều bào… Nghiên cứu đánh giá cụ thể tình hình cộng đồng nước, khu vực nhằm khuyến khích, động viên kịp thời nhân tố tích cực, phát huy mạnh cộng đồng, hạn chế mặt tiêu cực, tranh thủ tối đa đóng góp kiều bào cho nghiệp phát triển đất nước Tiểu luận Kinh tế đầu tư 16 Tạo khuôn khổ pháp lý nhằm bảo hộ tạo điều kiện cho doanh nhân, trí thức kiều bào nước làm việc, đầu tư kinh doanh; khuyến khích việc hình thành hiệp hội chuyên ngành, mở rộng hợp tác cộng đồng với nước theo tinh thần “ích nước lợi nhà” Thu hút đầu tư kiều bào nước Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành, nhằm dỡ bỏ hạn chế nhà đầu tư nước Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, sách đầu tư nước theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính minh bạch dễ tiên đoán, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế Giảm bớt thủ tục hành rườm rà, ổn định sách Tổ chức gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư người Việt Nam nước với đại diện quan có thẩm quyền như: Sở Kế hoạch Đầu tư, quan thuế, hải quan… để nhà đầu tư, doanh nghiệp hướng dẫn, giải thích giải khó khăn,vướng mắc Thành lập trung tâm hỗ trợ thực dịch vụ liên quan như: đăng ký kinh doanh, hỗ trợ dịch vụ pháp lý, giới thiệu nguồn nhân lực phù hợp với pháp luật Một lượng lớn kiều hối đổ vào thị trường bất động sản, chứng khoán, dự án đầu tư kinh doanh…do yêu cầu đặt cần phải minh bạch, rõ ràng thông tin Hoàn thiện dịch vụ kiều hối Hoàn thiện dịch vụ kiều hối cần nhanh chóng, thuận tiện, giảm phí, hình thức đa dạng phù hợp với nhu cầu Nghiên cứu, đạo ngân hàng thương mại trọng công tác nhận chi trả ngoại tệ, mạng lưới nhận chi trả kiều hối nước Tiểu luận Kinh tế đầu tư 17 Thúc đẩy việc mở văn phòng đại diện chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nơi có nhiều người Việt Nam lao động, học tập bà Việt kiều sinh sống, làm ăn Phối hợp với Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam, Ủy ban người Việt Nam nước để tìm hiểu thực tế quy định chuyển tiền nước sở tại, khả thực tế để đưa biện pháp giúp người Việt Nam lao động sinh sống nước chuyển nước cách thuận lợi Có sách ưu đãi khuyến khích kiều bào gửi tiền cho thân nhân họ địa phương (ưu đãi thuế, có chế độ khen thưởng kịp thời) Tiểu luận Kinh tế đầu tư 18 KẾT LUẬN Kiều hối nguồn lực quý giá quốc gia Hơn nữa, tiềm đầu tư người Việt nước lớn, số người Việt nước sở hữu từ 500.000 USD đến 1.000.000 USD nhiều có mong muốn nước đầu tư làm ăn sinh sống Do vậy, làm để thu hút ngày nhiều kiều hối đặc biệt kêu gọi Việt Kiều nước đầu tư kinh doanh để xây dựng đất nước toán đòi hỏi phủ, nhà nước Việt Nam phải đánh giá nhìn nhận đắn vai trò nguồn vốn phát triển kinh tế đất nước,trên sở đưa loạt giải pháp hữu hiệu, phối hợp với [...]... thời) Tiểu luận Kinh tế đầu tư 18 KẾT LUẬN Kiều hối là nguồn lực quý giá của mỗi quốc gia Hơn nữa, tiềm năng đầu tư của người Việt ở nước ngoài là rất lớn, hiện số người Việt ở nước ngoài sở hữu từ 500.000 USD đến 1.000.000 USD là rất nhiều và đều có mong muốn về nước đầu tư làm ăn và sinh sống Do vậy, làm thế nào để thu hút được ngày càng nhiều kiều hối đặc biệt là kêu gọi Việt Kiều về nước đầu tư và kinh. . .Tiểu luận Kinh tế đầu tư 11 Qua bảng trên ta thấy, trong suốt gần 20 năm, cả nước mới có 1580 dự án với tổng số vốn đầu tư là 830 tỷ USD Theo Luật Đầu tư nước ngoài, đầu tư của Kiều bào theo Luật Đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư bình quân khoảng 3,5 triệu USD, thuộc dự án quy mô nhỏ Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh khách sạn, dịch vụ, thương... tranh thủ tối đa đóng góp của kiều bào cho sự nghiệp phát triển đất nước Tiểu luận Kinh tế đầu tư 16 Tạo khuôn khổ pháp lý nhằm bảo hộ và tạo điều kiện cho doanh nhân, trí thức kiều bào về nước làm việc, đầu tư kinh doanh; khuyến khích việc hình thành các hiệp hội chuyên ngành, mở rộng hợp tác trong cộng đồng và với trong nước theo tinh thần “ích nước lợi nhà” 2 Thu hút đầu tư của kiều bào về nước Rà soát,... 3 Hoàn thiện các dịch vụ kiều hối Hoàn thiện các dịch vụ kiều hối cần nhanh chóng, thuận tiện, giảm phí, hình thức đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu Nghiên cứu, chỉ đạo các ngân hàng thương mại chú trọng công tác nhận và chi trả ngoại tệ, cả mạng lưới nhận và chi trả kiều hối trong và ngoài nước Tiểu luận Kinh tế đầu tư 17 Thúc đẩy việc mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của các ngân hàng tại nước... hoạt động đầu tư tại Việt Nam” Và cũng tại điều này, khi liệt kê các tổ chức, cá nhân được xem là nhà đầu tư, đã tách bạch rõ hai khái niệm: “tổ chức, cá nhân nước ngoài” và “người Việt Nam định cư ở nước ngoài” Có thể thấy, theo tinh thần của Luật Đầu tư 2005, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam sẽ không mặc nhiên bị xem là nhà đầu tư nước ngoài Tiểu luận Kinh tế đầu tư 14... giao dịch nào của các NH làm kiều hối hoặc sử dụng dịch vụ chi trả tại nhà người thụ hưởng nếu ở các TP như: Tại Hà Nội, Hải Phòng, Tiểu luận Kinh tế đầu tư 12 Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM với thời gian nhận kiều hối rất nhanh trong vòng từ 10 phút đến 3 ngày làm việc kể từ khi món tiền được chuyển Để tăng thêm lợi nhuận từ dịch vụ kiều hối, các NH tiếp tục tăng cường... quá trình về trong nước đầu tư và kinh doanh vẫn chưa rõ ràng đã gây cản trở và e ngại cho họ trỏ về làm ăn tại quê nhà Tiểu luận Kinh tế đầu tư 13 Theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998 : Điều 3 Nghị định số 51/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998 có ghi: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền lựa chọn áp dụng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt... và Đầu tư cũng thừa nhận đây chỉ là hướng dẫn tạm thời trong lúc chưa có quy định mới Dù vậy, văn bản hướng dẫn này cũng vẫn chưa rõ ràng vì không đưa ra được những tiêu chí rõ ràng, cụ thể để xác định thế nào là Việt kiều “không còn Tiểu luận Kinh tế đầu tư 15 quốc tịch Việt Nam” và thế nào là “còn quốc tịch Việt Nam”; cần phải có những giấy tờ gì chứng minh Như vậy, các quy định pháp luật về đầu. .. nước II GIẢI PHẤP 1 Nhóm giải pháp vĩ mô Đánh giá và nhìn nhận đúng đắn về vai trò của kiều hối đối với sự phát triển của nền kinh tế từ đó đưa ra các mục tiêu định hướng và các giải pháp nhằm thu hút ngày càng nhiều nguồn kiều hối chuyển về nước Về mặt pháp lý, nhà nước cần có nhiều chính sách khuyến khích, thu hút kiều bào và người lao động xuất khẩu chuyển tiền về nước Các quy định, chính sách pháp... pháp luật nào xác định cụ thể Xem họ như nhà đầu tư trong nước, có sở kế hoạch và đầu tư chỉ yêu cầu họ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam Ngược lại, có nơi lại bắt buộc họ phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài Luật Đầu tư 2005 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2006): Theo điều 3 Luật Đầu tư 2005, nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa là các “tổ ... giảm xáo trộn đột biến cho Tiểu luận Kinh tế đầu tư kinh tế Kiều hối góp phần thúc đẩy đầu tư tiêu dùng, động lực mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, kiều hối trực tiếp giúp cải thiện... tiền kiều hối Việt kiều nước gửi Tình hình thu hút kiều hối nước ta Kiều hối nguồn lực lớn gần tăng liên tục thời gian qua Lượng kiều hối chảy vào nước ta thể qua bảng sau: đ/v: triệu USD Tiểu luận. .. liệu nhập dạng thu nhập) chủ đầu tư chuyển nước 4.Vai trò kiều hối phát triển kinh tế Kiều hối nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, thể qua vai trò sau: Kiều hối góp phần ổn định cán cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế đầu tư: Bản chất của kiều hối, Tiểu luận Kinh tế đầu tư: Bản chất của kiều hối, Tiểu luận Kinh tế đầu tư: Bản chất của kiều hối

Từ khóa liên quan