0

Viết bài tập làm văn số 2 lớp 8 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2

1 4,139 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015, 10:07

1. Tham khảo các đề bài sau: Đề 1: Một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích. Đề 2: Một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn. Đề 3: Một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng. Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào? 2. Hướng dẫn a) Tìm hiểu đề, xác định đối tượng kể; b) Lập dàn ý: - Xác định ngôi kể; - Xác định nhân vật trong câu chuyện sẽ kể; - Xác định sự việc cần kể; lập sơ đồ diễn biến các sự việc trong câu chuyện; - Lập dàn ý theo bố cục ba phần; xác định rõ nội dung miêu tả và biểu cảm trong câu chuyện; - Kiểm tra lại dàn ý và cân nhắc các nội dung miêu tả, biểu cảm; c) Viết thành bài văn tự sự có kết hợp các yếu miêu tả và biểu cảm.   loigiaihay.com 1. Tham khảo các đề bài sau:\r\n\r\nĐề 1: Một kỉ niệm đáng nhớđối với một con vật nuôi mà em yêu thích.\r\n\r\nĐề 2: Một lần emmắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn.\r\n\r\nĐề 3: Một việcem đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn LãoHạc của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?2. Hướng dẫna) Tìm hiểu đề, xác định đối tượng kể;b) Lập dàn ý:- Xác định ngôi kể;- Xác định nhân vật trong câu chuyện sẽ kể;- Xác định sự việc cần kể; lập sơ đồ diễn biến các sự việc trong câu chuyện;- Lập dàn ý theo bố cục ba phần; xác định rõ nội dung miêu tả và biểu cảm trong câu chuyện;- Kiểm tra lại dàn ý và cân nhắc các nội dung miêu tả, biểu cảm;c) Viết thành bài văn tự sự có kết hợp các yếu miêu tả và biểu cảm.loigiaihay.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết bài tập làm văn số 2 lớp 8 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2, Viết bài tập làm văn số 2 lớp 8 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2,