0

MySQL các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

15 510 0
  • MySQL các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 16:10

Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu.Mô tả Quản trị dữ liệu.Định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ưu điểm của nó.Định nghĩa và giải thích về RDBMS.Mô tả các thực thể, các bảng và các tính chất của bảng. • Giải thích khái niệm liệu sở liệu. • Mô tả Quản trị liệu. • Định nghĩa hệ quản trị sở liệu ưu điểm nó. • Định nghĩa giải thích RDBMS. • Mô tả thực thể, bảng tính chất bảng. • Thông tin lưu trữ trở thành liệu (data). Tổng hợp liệu lại trở thành thông tin – Ví dụ : • Thông tin trận đấu bóng đá mùa giải WorldCup lưu lại gồm có: tên đội tham gia, tỷ số, danh sách cầu thủ, địa điểm thi đấu, thời gian… • Dựa vào liệu (thông tin trận đấu lưu lại) biết thông tin 10 trận đấu hay nhất, đội chơi hay, cầu thủ xuất sắc,… kỳ WorldCup • Khái niệm liệu hẹp khái niệm thông tin. Thông tin mang ý nghĩa gồm nhiều giá trị liệu. – Ví dụ : • Vào lúc 01h45 ngày 20/06/2012 sân Olympic Stadium diễn trận đấu hai đội tuyển Thụy Điển – Pháp với tỷ số 2-3 • • Một sở liệu tập hợp liệu hoạt động (như mua bán, tuyển sinh, khám chữa bệnh, …) tổ chức cụ thể lưu trữ có tổ chức thiết bị lưu trữ chương trình ứng dụng khai thác tìm kiếm, xử lý, tra cứu, sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ liệu. Ví dụ: – Trong quản lý thư viện có liệu sách, độc giả, phiếu mượn trả, …phục vụ cho chương trính ứng dụng quản lý thư viện. – Tổ chức ngân hàng có liệu khách hàng, liệu số tài khoản, lần giao dich … phục vụ cho chương trình ứng dụng ngân hàng – Trường học có liệu sinh viên, giáo viên,…phục vụ cho chương trình quản lý đào tạo • Minh họa CSDL đơn giản Lưu trữ thông tin CSDL Người dùng Cho phép truy cập thông tin • Vậy CSDL tập liệu tổ chức để cho nội dung dễ dàng truy cập, dễ dàng quản lý cập nhật. • Quản trị liệu đề cập đến việc quản lý khối lượng lớn thông tin, bao gồm việc lưu trữ thông tin kỹ thuật cho việc thao tác thông tin. • Có hai cách tiếp cận khác để quản trị liệu: – Sử dụng hệ thống file – Sử dụng hệ thống CSDL • Các điểm đặc trưng hệ thống file: – Mỗi chương trình ứng dụng có file lưu trữ liệu riêng biệt. – Ví dụ: • Phòng quản lý sinh viên, sử dụng hệ thống quản lý danh sách sinh viên, lưu trữ thông tin cá nhân sinh viên. Phòng đào tạo dùng hệ thống quản lý điểm theo dõi thông tin học tập sinh viên. Hai chương trình có file liệu riêng. – Trong hệ thống này, nhóm file lưu trữ máy tính truy cập điều hành viên. • Ví dụ Dữ liệu vào Các thủ tục quản lý file CSDL bán hàng • CSDL bán hàng chứa bảng sau: – PropertyForRent (PropertyNo, Address, Type, Rent, OwnerNo) – PrivateOwner (OwnerNo, Name, Address, TelNo) – Client (ClientNo, Name, Address, TelNo, PrefType, MaxRent) • Nhược điểm hệ thống file: – Dư thừa không nhất quán liệu – Những truy vấn dị thường – Dữ liệu cô lập – Dị thường đồng thời truy cập liệu – Các vấn đề bảo mật – Các vấn đề toàn vẹn • Các CSDL dùng để lưu trữ liệu cách hiệu có tổ chức cho quản lý nhanh chóng dễ dàng. • Các ưu điểm hệ thống CSDL: – Giảm bớt dư thừa liệu – Nhất quán liệu – Dữ liệu lưu trữ chia sẻ – Có thể thiết lập tiêu chuẩn (standard) cho liệu – Toàn vẹn liệu – Bảo mật liệu • Là hệ thống phần mềm thiết kế để quản trị CSDL. • Hỗ trợ khả lưu trữ, sửa chữa, xóa tìm kiếm thông tin csdl • Cho phép định nghĩa, xây dựng bảo trì csdl. • Hệ quản trị csdl cung cấp môi trường thuận tiện hiệu cho việc xử lý khối lượng liệu lớn giao dịch. • DBMS hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn khác nhau, ngôn ngữ truy vấn phổ biến SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ vấn tin có cấu trúc ). • Các lợi ích phổ biến DBMS: – Lưu trữ liệu – Định nghĩa liệu – Thao tác liệu – Bảo mật toàn vẹn liệu – Khôi phục liệu – Truy cập đồng thời điều khiển khiển đa truy cập – Các ngôn ngữ truy xuất CSDL giao diện lập trình ứng dụng • Một hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) hệ quản trị CSDL xây dựng mô hình quan hệ. • Một CSDL quan hệ CSDL chia nhỏ thành đơn vị logic gọi bảng, bảng có quan hệ với CSDL. Mối quan hệ CSDL • Các khái niệm thường dùng RDBMS: – – – – – Dữ liệu biểu diễn tập ghi quan hệ. Mỗi quan hệ gọi bảng. Các cột thuộc tính. Mỗi hàng (“tuples”) biểu diễn thực thể. Mỗi bảng có tập chứa thuộc tính làm khóa, mà giá trị chứa xác định thực thể. Khái niệm Nghĩa Quan hệ Một bảng Tuple Một dòng ghi quan hệ Thuộc tính Một trường cột quan hệ Cardinality quan hệ Số dòng quan hệ Bậc quan hệ Số thuộc tính quan hệ Miền giá trị thuộc tính Tập giá trị lưu trữ thuộc tính Khóa quan hệ Một thuộc tính tập thuộc tính mà giá trị xác định ghi quan hệ Khóa ngoại Một thuộc tính tập thuộc tính quan hệ R1 mà mối quan hệ R1 với quan hệ R2 Các thuộc tính khóa ngoại R1 phải chứa giá trị so khớp với giá trị tương ứng quan hệ R2 [...]... cấu trúc ) • Các lợi ích phổ biến của DBMS: – Lưu trữ dữ liệu – Định nghĩa dữ liệu – Thao tác trên dữ liệu – Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu – Khôi phục dữ liệu – Truy cập đồng thời và điều khiển khiển đa truy cập – Các ngôn ngữ truy xuất CSDL và các giao diện lập trình ứng dụng • Một hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) là một hệ quản trị CSDL được xây dựng trên mô hình quan hệ • Một CSDL quan hệ là một CSDL... mỗi thực thể Khái niệm Nghĩa Quan hệ Một bảng Tuple Một dòng hoặc một bản ghi trong quan hệ Thuộc tính Một trường hoặc một cột trong quan hệ Cardinality của một quan hệ Số dòng trong một quan hệ Bậc của quan hệ Số thuộc tính trong một quan hệ Miền giá trị của thuộc tính Tập các giá trị có thể lưu trữ trong thuộc tính Khóa chính của quan hệ Một thuộc tính hoặc một tập các thuộc tính mà giá trị của nó... CSDL được chia nhỏ thành các đơn vị logic gọi là bảng, các bảng có quan hệ với nhau trong CSDL Mối quan hệ CSDL • Các khái niệm thường dùng trong RDBMS: – – – – – Dữ liệu được biểu diễn như một tập các bản ghi quan hệ Mỗi quan hệ có thể gọi là một bảng Các cột là các thuộc tính Mỗi hàng (“tuples”) biểu diễn một thực thể Mỗi bảng có một tập chứa các thuộc tính làm khóa, mà giá trị chứa trong nó xác định... Một thuộc tính hoặc một tập các thuộc tính mà giá trị của nó xác định duy nhất các bản ghi trong quan hệ Khóa ngoại Một thuộc tính hoặc một tập các thuộc tính trong quan hệ R1 mà nó chỉ ra mối quan hệ của R1 với quan hệ R2 Các thuộc tính khóa ngoại trong R1 phải chứa các giá trị so khớp với các giá trị tương ứng trong quan hệ R2 ...• Là hệ thống phần mềm được thiết kế để quản trị một CSDL • Hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một csdl • Cho phép định nghĩa, xây dựng và bảo trì csdl • Hệ quản trị csdl cung cấp môi trường thuận tiện và hiệu quả cho việc xử lý một khối lượng dữ liệu lớn và giao dịch • DBMS hỗ trợ các ngôn ngữ truy vấn khác nhau, ngôn ngữ truy . thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu. • Mô tả Quản trị dữ liệu. • Định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ưu điểm của nó. • Định nghĩa và giải thích về RDBMS. • Mô tả các thực thể, các. cập – Các ngôn ngữ truy xuất CSDL và các giao diện lập trình ứng dụng • Một hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) là một hệ quản trị CSDL được xây dựng trên mô hình quan hệ. • Một CSDL quan hệ là. thành các đơn vị logic gọi là bảng, các bảng có quan hệ với nhau trong CSDL. Mối quan hệ CSDL • Các khái niệm thường dùng trong RDBMS: – Dữ liệu được biểu diễn như một tập các bản ghi quan hệ.
- Xem thêm -

Xem thêm: MySQL các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, MySQL các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, MySQL các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Từ khóa liên quan