0

Roi loan nhip.pdf

30 738 1
  • Roi loan nhip.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 11:31

Chia sẻ kiến thức bổ ích về y học. RỐI LOẠN NHỊPTỔNG QUANNGOẠI TÂM THU CON NHỊP NHANHCNN VỚI QRS HẸPCNN VỚI QRS DÃN RỘNGNHANH THẤT &TRÊN THẤTRỐI LOẠN NHỊP CHẬMTS.BS. LÊ THANH LIÊMTK TIM MẠCHBV CH RẪYTỔÅNG QUAN• Không chỉ dùng 1 đạo trình• Sử dụng đạo trình rõ nhất • Đo 1 đoạn dài >60cm• Tốt nhất nên dùng máy 3 - 6 cần• Sử dụng các đạo trình đặc biệt MCL S5• Không nên quên tìm nguyên nhân• Khảo sát kỹ QRS,tìm sóng P,tìm mối liên quan giữa chúng• Xác đònh rõ đâu là NN đâu là Hậu quảMCL18 RỐI LOẠN NHỊP THƯỜNG GẶP1. Nhòp đến sớm2. Nhòp ngưng (pause)3. Nhòp nhanh4. Nhòp chậm5. Nhòp đôi6. Nhòp đi thành nhóm (group beat)7. Loạn nhòp hòan toàn8. Nhòp đều nhưng không phải xoangNHỊP ĐẾN SỚM1. Ngoại tâm thu2. Phó tâm thu (parasystole)3. Nhát bắt được (capture beat)4. Nhòp phản hồi (Reciprocal beat)Nhòp ngưng1. NTT nhó không dẫn2. Bloc NT độ II Type I II3. Bloc XN Độ II type I II4. Dẫn truyền ẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Roi loan nhip.pdf, Roi loan nhip.pdf, Roi loan nhip.pdf

Hình ảnh liên quan

• HÌNH DẠNG QRS - Roi loan nhip.pdf
• HÌNH DẠNG QRS Xem tại trang 18 của tài liệu.
• HÌNH DẠNG QRS - Roi loan nhip.pdf
• HÌNH DẠNG QRS Xem tại trang 28 của tài liệu.