0

Bé học tiếng Anh (Phần 2)

10 667 8
  • Bé học tiếng Anh (Phần 2)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2015, 04:57

(Xem hình đoán ch )ữ (Xem hình đoán ch )ữ Bé h cọ Bé h cọ ti ng Anhế ti ng Anhế qua tranh qua tranh (Bài II) (Bài II) Ông Già s u t m PHH theo tienganh123,comư ầ Câu 1 Đ ng ộ v t ậ hoang dã • Có 12 loài đ ng v t hoang dã (hình trên A, B, C …M,N); Hãy ộ ậ ghép tên chúng vào b ng theo th t t 1 đ n 12ả ứ ự ừ ế • Đáp án Câu 1 Đ ng v t hoang dãộ ậ Câu 2 • Có 16 con v t ậ quanh ta (hình trên A, B, C … P,Q); Hãy ghép tên chúng vào b ng theo th ả ứ t t 1 đ n 16ự ừ ế Đáp án câu 2 Đáp án câu 3: Câu 4: các môn th thaoể • Có 8 b n ạ ch i 8 ơ môn th ể thao. • Hãy đi n vào ề th ng ừ môn Câu 4: các môn th thaoể • Có 8 b n ạ ch i 8 ơ môn th ể thao. • Hãy đi n vào ề th ng ừ môn The end . (Xem hình đoán ch )ữ (Xem hình đoán ch )ữ Bé h cọ Bé h cọ ti ng Anh ti ng Anh qua tranh qua tranh (Bài II) (Bài II) Ông Già s u t m PHH theo tienganh123,comư ầ Câu 1 Đ ng ộ v t ậ hoang dã • Có. theo th t t 1 đ n 12ả ứ ự ừ ế • Đáp án Câu 1 Đ ng v t hoang dãộ ậ Câu 2 • Có 16 con v t ậ quanh ta (hình trên A, B, C … P,Q); Hãy ghép tên chúng vào b ng theo th ả ứ t t 1 đ n 16ự ừ ế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bé học tiếng Anh (Phần 2), Bé học tiếng Anh (Phần 2),