0

ôn thi đh môn lịch sử bằng sơ đồ (dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc)

55 4,524 32
  • ôn thi đh môn lịch sử bằng sơ đồ (dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 16:48

VIỆT NAM 1919 ĐẾN 1925 Sự phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Các giai cấp cũ Các giai cấp mới Địa chủ phong kiến Nông dân Công nhân Tư sản Tiểu tư sản Đại địa chủ Địa chủ vừa và nhỏ Mại bản Dân tộc HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC 1911- 1930 1911- 1917 1919 1920 1921 1923 1924 1925 1930 Đi đến các nước Á, Phi,Âu, Mĩ Tham gia Đảng XH Pháp Gửi bản yêu sách 8 điểm 7/1920 Đọc Luận cương của Lênin 12/1920 Tham gia sáng lập Đảng CS Pháp Tham gia thành lập Hội LHTĐ Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo NCK Rời Pháp sang LX tham dự HNQTND Tham dự ĐH QT CS lần V 11/11 về đên Quảng Châu Sáng lập VNCM TN Sáng lập Đảng CSVN Nhận biết được bạn và thù Để tiếp cận với c/m Khẳng định quan điểm tự lực Tìm thấy con đường GPDT Chuyển sang lập trường yêu Tinh thần đoàn kết quốc Dùng báo chí để tuyên truyền Trực tiếp tìm hiểu cách mạng tháng Đóng góp nhiều luận điểm Chuẩn bị công tác truyền Muốn thống nhất về tổ chức trước Kết quả của quá trình tháng Mười cánh sinh nước CS tế và tố cáo CN TD Mười Nga, về NN công,nông quan trọng bá chủ nghĩa M-LN hết phải TN về tt chuẩn bị TT,CT, TC. II. VIỆT NAM 1925 ĐẾN 1930 HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN Hoàn cảnh ra đời Hoạt động chính Vai trò 11.11.1924 NAQ về đến Quảng Châu TQ để lãnh đạo CMVN Tập hợp các thanh niên VN, thành lập nhóm “Cộng sản đoàn” 6.1925 sáng lập VNCMTN Mở các lớp đạo tạo, huấn luyện CB và cử những TN ưu tú sang LX học tập Xuất bản báo Thanh Niên làm cơ quan ngôn luận. 1927, tác phẩm Đường 1928 chủ trương thực hiện phong trào “vô sản hóa” Đưa chủ nghĩa Mác – Lê nin thâm nhập sâu rộng vào phong trào công nhân VN và Phong trào công nhân chuyển biến mạnh mẽ.Thúc đẩy sự ra đời các tổ chức Cộng do QTCS trực tiếp đào tạo cách mệnh đc xuất bản các tầng lớp yêu nước khác sản ở VN VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG Hệ tư tưởng Mục đích hoạt động PP HĐ Thành phần Theo CN “Tam dân” của Tôn Trung Sơn Theo TT cách mạng Pháp “Tự do- Bình đẳng- Bác ái Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua ,thiết lập dân quyền Bạo động Tổ chức Lỏng lẻo, rời rạc T ư s ả n T i ể u T S Địa chủ, thân hào Sĩ quan, binh lính người Việt Ám sát cá nhân Phức tạp, ô hợp Bị đàn áp và nhanh chóng thất bại. Khởi nghĩa Yên Bái Nguyên nhân Diễn biến Yên Bái Phú Thọ Sơn Tây Thái Bình Hải Dương Hà Nội Khách quan Chủ quan Nguyên nhân thất bại Kẻ thù còn mạnh Hệ tư tưởng DCTS đã lỗi thời và phản động Sự non yếu về tư tưởng, tổ chức và hành động Kéo theo sự tan rã của VNQDĐ trên vũ đài lịch sử Việt Nam. Hệ tư tưởng DCTS không thể trở thành ngọn cờ cứu nước. Phải nhường chỗ cho hệ tư tưởng vô sản SỰ XUẤT HIỆN 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢN NĂM 1929 VÀ ĐẢNG CS VIỆT NAM RA ĐỜI Một bộ phận gia nhập Phân liệt Hội VNCMTN (6/ 1925) TÂN VIỆT CM ĐẢNG (1925) Đông Dương CS đảng (6/1929) Đông Dương CS liên đoàn (9/1929) An Nam CS đảng (8/1929) 3/2/1930 3/2/1930 24/2/1930 III. VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945 Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930 Đường lối chiến lược CMVN Nhiệm vụ chiến lược CMVN Lực lượng chiến lược CMVN Vai trò lãnh đạo Vị trí CMVN XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Chính trị Kinh tế Văn hóa- xã hội Nhận xét Luận cương chính trị Đường lối chiến lược CMĐD Nhiệm vụ chiến lược CMĐD Lực lượng CMĐD Vai trò lãnh đạo Vị trí của CMĐD .  Nhận xét HỘI NGHỊ BCHTW ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 7/1936 Nhiệm vụ chiến lược Nhiệm vụ trước mắt Mục tiêu trước mắt Phương pháp đấu tranh Hình thức mặt trận Nội dung Lê Hồng Phong Thượng Hải - TQ  Nhận xét: [...]... BẮC THU- ĐÔNG 1947 1.Âm mưu của thực dân Pháp Huy động 12000 quân mở cuộc tiến công Việt Bắc Để Các hướng tiến công của địch Ngày 7/10/1947 Ngày 7/10/1947 Ngày 9/10/1947 2 Diễn biến Đ Bông Lau Chợ Đồn Chợ Mới Khe Lau Đoan Hùng  Ngày 19/12/1947 KẾT QUẢ VÀÝ NGHĨA LỊCH SỬ Ý nghĩa Kết quả (1) (2) (3) CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 1 Hoàn cảnh lịch sử HOÀN CẢNH... dốt Tài chính Đối với quân THDQ và tay sai Kinh tế Chính trị Đối với quân Pháp Trước 6/3 Sau 6/3 Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ký Hiệp định sơ bộ Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946) Việt Nam đứng trước 2 sự lựa chọn Đánh Hòa HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 6.3.1946 Nội dung (1) • Tác dụng của việc ký Hiệp định sơ bộ: (2) (3) ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1946-1954) Thực dân Pháp bội ước Ở Hải Phòng Ngày 20/11 Ở Hà... – 1945 Người chủ trì: TBT Nguyễn Văn Cừ HỘI NGHỊ BCHTW ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 11/1939 Địa điểm: Bà Điểm-Hóc Môn- Gia Định Nội dung Nhiệm vụ  Ý nghĩa Khẩu hiệu đấu tranh Mục tiêu đấu tranh Phương pháp đấu tranh Hình thức mặt trận HNNN Chủ trì: Nguyễn Ái Quốc HỘI NGHỊ BCHTW ĐẢNG CS ĐÔNG DƯƠNG LẦN VIII (5/1941) Địa điểm: Pác Bó – Cao Bằng Nội dung Nhiệm vụ  Ý nghĩa của Hội nghị Khẩu hiệu đấu tranh... Nhật ra tay trước.Pháp đầu hàng 2.Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương HỘI NGHỊ BTVTW ĐẢNG 9/3/1945 (Đình Bảng – Từ Sơn- Bắc Ninh Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 12/3/1945 Nội dung Nhận định thời cơ  Nhận xét Xác định kẻ thù chính Khẩu hiệu đấu tranh Hình thức đấu tranh CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 HOÀN CẢNH LỊCH SỬ Thế giới (1)  (2) Trong nước (3) (1) (2) (3) (4) DIỄN BIẾN... NGHĨA LỊCH SỬ Đối với dân tộc Việt Nam (1) (2) Đối với thế giới (3) (1) (2) (3) BÀI HỌC KINH NGHIỆM (1) (2) (3) (4) (5) ? Một số học giả tư sản khi nghiên cứu về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam cho rằng: Thắng lợi của Cách mạng tháng tám ở Việt nam năm 1945 là sự “ ăn may”, “ hứng của ngọt trời cho, do thời cơ đem lại”, “ xô cánh cửa chính trị khép hờ” Trên quan điểm khách quan của lịch sử, anh... dịch (1) (3) Cao Bằng Đông Khê Thất Khê (2) Na Sầm Lạng Sơn Thái Nguyên Đình Lập An Châu Hà Nội Ngày 22/10/1950 KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA Kết quả Ý nghĩa KẾ HOẠCH ĐỜ LÁT ĐƠ TÁTXINHI Nội dung (1) (2) (3) (4)  Nhận xét ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG Thời gian Địa điểm Nội dung Báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh Bàn về c/m VN của Trường Chinh Ở Đông Dương Ở Việt... ĐIỂM CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC (Giải thích qua sơ đồ) 1 Quan điểm Quốc tế Cộng sản Cùng nhảy Việt Nam + Lào+ Campuchia Hàng ngang Thử thách 2 Quan điểm của Hồ Chí Minh Nước nào có thực lực thì nhảy trước Việt Nam, Lào, Campuchia Hàng ngang Thử thách NHẬT ĐẢO CHÍNH PHÁP VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG 1.Nhật đảo chính Pháp Nguyên nhân sâu xa Tình thế trực tiếp Đêm... Kế hoạch Nava Hoàn cảnh ra đời Sau 8 năm, Pháp thi t hại nặng nề và gặp rất nhiều kk Về người và vật chất Về phạm vi chiếm đóng Âm mưu của Mĩ Về ưu thế trên chiến trường Ngày 7/5/1953 , mục tiêu Nội dung (1) (2)  Điểm then chốt của kế hoạch 2 Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 Tháng 9/1953 . điểm Chuẩn bị công tác truyền Muốn thống nhất về tổ chức trước Kết quả của quá trình tháng Mười cánh sinh nước CS tế và tố cáo CN TD Mười Nga, về NN công,nông quan trọng bá. Thành phần Theo CN “Tam dân” của Tôn Trung Sơn Theo TT cách mạng Pháp “Tự do- Bình đẳng- Bác ái Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua ,thi t lập dân quyền Bạo động Tổ chức Lỏng. về tư tưởng, tổ chức và hành động Kéo theo sự tan rã của VNQDĐ trên vũ đài lịch sử Việt Nam. Hệ tư tưởng DCTS không thể trở thành ngọn cờ cứu nước. Phải nhường chỗ cho hệ tư tưởng vô sản
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi đh môn lịch sử bằng sơ đồ (dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc),