bộ đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý kèm đáp án

207 9.4K 16
bộ đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý kèm đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN ĐỊA - 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (3,0 điểm) 1. Trình bày tình hình suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng ở nước ta hiện nay. Cho biết ý nghĩa về an ninh, quốc phòng của vị trí địa lí Việt Nam. 2. Nêu sự không hợp lí trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du miền núi nước ta. Các giải pháp đề khắc phục tình trạng này. Câu II (2,0 điểm) Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến đường nào quan trọng nhất? Tại sao? Câu III (2,0 điểm) 1. Tại sao nói việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ? 2. Việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên mang lại ý nghĩa gì về mặt kinh tế - xã hội và môi trường? Câu IV( 3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn ha) Năm 2000 2005 2007 2009 Cây công nghiêp hàng năm 778,1 861,5 846,0 753,6 Cây công nghiệp lâu năm 1451,3 1633,6 1821,0 1936,0 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu năm giai đoạn 2000-2009. 2. Rút ra nhận xét và giải thích từ biểu đồ đã vẽ. ………Hết……… Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………; Số báo danh:…………………… 1/4 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm có 04 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN ĐỊA - 12 Câu Ý Nội dung Điểm I ( 3,0đ) 1 Trình bày tình hình suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng ở nước ta hiện nay. Cho biết ý nghĩa về an ninh, quốc phòng của vị trí địa lí Việt Nam. 1,50 a) Tình hình suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng ở nước ta hiện nay. - Về số lượng(diện tích): có sự biến động qua các thời kì: + Từ năm 1943 đến năm 1983, tổng diện tích rừng giảm 7.1 triệu ha, dt rừng tự nhiên giảm 7,5 triệu ha, trồng được 0.4 triệu ha, độ che phủ giảm 21% do khai thác bừa bãi, do du canh, du cư, chiến tranh nên diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh, trong khi đó trồng rừng không bù lại được diện tích rừng bị mất vì vậy độ che phủ giảm. + Từ năm 1983 đến năm 2005, tổng diện tích rừng tăng lên được 5.5 triệu ha, diện tích rừng tự nhiên tăng lên được 3.4 triệu ha và diện tích rừng trồng tăng được 2.1 triệu ha vì vậy độ che phủ rừng tăng lên 38%. Nguyên nhân: do diện tích rừng được tái sinh và diện tích rừng trồng tăng mạnh nên độ che phủ rừng tăng. - Về chất lượng: Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng dần, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi: + Năm 1943, loại rừng giàu của cả nước có gần 10 triệu ha (chiếm 70% diện tích rừng), thì nay chỉ còn rất ít. + Hiện nay, tuy đã có gần 40% diện tích đất có rừng che phủ nhưng phần lớn là rừng non mới phục hồi và rừng trồng chưa khai thác được. Có tới 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi. 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 b) Ý nghĩa về an ninh, quốc phòng của vị trí địa lí Việt Nam. - Nước ta có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Nam Á, một khu vực kinh tế rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới. - Đặc biệt, Biển Đông đối với nước ta là một hướng chiến lược có ý nghĩa sống còn trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước. 0,50 0,25 0,25 2 Nêu sự không hợp lí trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du miền núi nước ta. Các giải pháp đề khắc phục tình trạng này 1,50 a) Nêu sự không hợp lí trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du miền núi nước ta. - Ở đồng bằng: 1/4 diện tích – chiếm 3/4 dân số  mđds cao ví dụ ĐBSH cao nhất, 1.225 người/km 2 , gấp 5 lần cả nước (2006). ĐB đất chật người đông làm cho tài nguyên bị khai thác quá mức, gây suy giảm tài nguyên, ô 1,00 0,50 2/4 nhiễm mt và gây khó khăn cho việc giải quyết các vấn đề kt-xh( sức ép ptkt, lãng phí lđ, gia tăng tỉ lệ thiếu việc làm). - Ở miền núi: 3/4 diện tích - chiếm 1/4 dân số  mđds thấp Tây Nguyên 89 người/km 2 , Tây Bắc 69 người/km 2 (2006). Đất rộng, người thưa, tiềm năng khoáng sản, thủy điện, du lịch, rừng và đất trồng lớn nhưng thiếu lao động( đặc biệt là lđ có chuyên môn) gây khó khăn cho việc sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, phát triển kt-xh, kinh tế còn chậm phát triển. 0,50 b) Các giải pháp đề khắc phục tình trạng này - Thực hiện các chiến lược về dân số: Chuyển cư phù hợp để thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động hợp lí giữa các vùng, KHHGĐ ( miền núi, đồng bằng ). - Phát triển kt-xh để khắc phục tình trạng phân bố dân cư chưa hợp lí phù hợp với từng vùng ( miền núi, đb). Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi. Phát triển công nghiệp ở nông thôn để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động. 0,50 0,25 0,25 II (2,0đ) Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến đường nào quan trọng nhất? Tại sao? 2,00 1. Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. - Đối với sản xuất: giao thông tham gia vào hầu hết các khâu của quá trình sản xuất, nối sản xuất với sản xuất, nối sản xuất với tiêu dùng, làm cho các quá trình sản xuất được diễn ra một cách liên tục và bình thường - Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách. Giao thông vận tải (GTVT) tạo mối liên hệ kinh tế- xã hội giữa các ngành, các vùng, các địa phương trong cả nước. Vì thế các đầu mối GTVT cũng đồng thời là các điểm tập trung dân cư, trung tâm công nghiệp và dịch vụ. - Phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở những vùng xa xôi hẻo lánh, hải đảo, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần vào việc quản lí chỉ đạo thống nhất nền kinh tế. - Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại giữa nước ta với nước ngoài khu vực và thế giới. 2) Kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến đường nào quan trọng nhất? Tại sao? a) Các tuyến đường sắt: * Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng: chạy gần như song song với quốc lộ 5 và dài 102 km, rộng 1m * Đường sắt Hà Nội - Lào Cai: dài 293 km, khổ đường rộng 1m * Đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng: dài 162 km, khổ đường rộng 1m, có đoạn 1,435m * Đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên: dài 75 km, khổ đường rộng 1m, hoặc 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 3/4 1,435m * Đường sắt Lưu Xá – Kép - Uông Bí - Bãi Cháy: dài 175 km, khổ đường rộng 1,435m * Đường sắt Thống Nhất (Hà Nội-Tp HCM) b) Tuyến Hà Nội-Tp HCM quan trọng nhất vì - Dài 1726 km, là tuyến đường sắt dài nhất Việt Nam, chạy gần như song song với quốc lộ 1A, tạo nên trục giao thông quan trọng theo hướng Bắc- Nam, khổ đường rộng 1m - Giá trị kinh tế của đường sắt Thống Nhất + Tạo mối quan hệ kinh tế, văn hóa - xã hội giữa các vùng kinh tế của Việt Nam (5/7 vùng) và giữa nước ta với Trung Quốc. Chuyên chở 2/3 số lượng hành khách và hàng hóa của ngành đường sắt + Chạy qua hầu hết các trung tâm công nghiệp lớn, thành phố lớn, các vùng đông dân, chạy qua 3 vùng kinh tế trọng điểm 0,50 0,25 0,25 III (2,0đ) 1 Tại sao nói việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ. 1,00 - Do cơ sở hạ tầng GTVT còn hạn chế, chưa đồng bộ nên kinh tế của vùng còn chậm phát triển. - Việc phát triển cơ sở hạ tầng GTVT đang tạo ra những thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế của vùng: + Đường HCM hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía Tây, phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới. Quốc lộ 1, đường sắt TN được nâng cấp hiện đại hóa, đặc biệt là việc làm đường hầm qua đèo Hải Vân đã làm tăng khả năng đáng kể vận chuyển Bắc Nam trên tuyến đường huyết mạch này, đồng thời sẽ tạo sức hút lớn cho các luồng vận tải theo QL9, cảng Đà Nẵng + Việc phát triển giao thông Đông -Tây ( QL 7,8,9) kéo theo hàng loạt các cửa khẩu đã mở ra để tăng cường giao lưu với cá nước láng giềng trong đó Lao Bảo là quan trọng nhất, ngoài ra còn có các cửa khẩu: Na Mèo-Thanh Hóa, Nậm Cắn- Nghệ An, Cầu Treo- Hà Tĩnh, Chả Lo (Quảng Bình) + Một số cảng nước sâu đang được đầu tư xây dựng và hoàn thiện (Nghi Sơn-Thanh Hóa), Vũng Áng- Hà Tĩnh, Chân Mây-Huế gắn liền với sự hình thành các khu kinh tế biển và đẩy mạnh giao thương với nước ngoài, thu hút đầu tư. Các sân bay Phú Bài (Huế), Vinh (Nghệ An) được nâng cấp giúp tăng cường thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế-văn hóa. 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên mang lại ý nghĩa gì về mặt kinh tế - xã hội và môi trường? 1,00 a) Về mặt kinh tế - Cung cấp nguồn nguyên liệu lớn cho công nghiệp chế biến góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa ở Tây Nguyên. 0,50 4/4 - Tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng góp phần lớn trong việc thu ngoại tệ cho vùng. b) Về mặt xã hội - Tạo việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương là nguồn thu nhập quan trọng cho đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện cuộc sống, đồng thời hình thành tập quán sản xuất mới hạn chế nạn du canh, du cư. - Thu hút lao động từ các vùng khác đến, góp phần phân bố lại dân cư – lao động trong cả nước. c) Về môi trường - Trồng cây cà phê là công nghiệp lâu năm, thực chất là trồng rừng nếu đảm bảo đúng các biện pháp kĩ thuật - Có tác dụng sử dụng hợp lí tài nguyên đặc biệt là đất và khí hậu đồng thời góp phần bảo vệ môi trường: Điều hòa khí hậu, cân bằng lượng nước, hạn chế xói mòn đất. 0,25 0,25 IV (3,0đ) 1 Vẽ biểu đồ 2,00 a) Xử lí số liệu CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM ( Đơn vị:%) Năm 2000 2005 2007 2009 Tổng số 100 100 100 100 CNNHN 34,9 34,5 31,7 28 CCNLN 65,1 65,5 68,3 72 - 0,50 1,50 2 1,00 - Có sự chuyển dịch, nhừng còn chậm - Xu hướng chuyển dịch: tăng tỉ trọng diện tích ccnln, giảm tỉ trọng diện tích ccnhn ( dẫn chứng) 0,50 0,25 0,25 - Chuyển dịch theo xu thế chung của sx nn - Do ccnln mang lại hiệu quả cao hơn so với ccnhn.Trong hoàn cảnh nước ta có nhiều thuận lợi về trồng ccnln và thị trường ngoài nước đc mở rộng 0,50 0,25 0,25 Hết SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN (Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn:Địa Lí Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (4,0 điểm): 1. Theo công ước về luật biển 1982, một quốc gia ven biển có những bộ phận vùng biển nào ? Em hãy nói rõ phạm vi và chủ quyền các bộ phận của vùng biển Việt Nam. 2. Cho bảng số liệu: Dân số Việt Nam phân theo giới tính giai đoạn 1990 - 2013 Đơn vị: nghìn người Năm 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Tổng số 66016,7 71995,5 77630,9 82392,1 86932,5 89708,9 Nam 32202,8 35237,4 38165,3 40521,5 42986,1 44454,3 Nữ 33813,9 36758,1 39465,6 41870,6 43946,4 45254,6 Hãy tính cơ cấu dân số phân theo giới tính ở nước ta giai đoạn 1990-2013 và cho nhận xét. Câu II (7,0 điểm): 1. Phân tích những điểm khác nhau vềđịa hình của vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của mỗi vùng? 2. Trình bày biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua yếu tố sông ngòi. Phân tích giá trị kinh tế của sông ngòi nước ta. 3. Trình bày những hiểu biết của em về gió phơn tây nam (gió Lào) hoạt động ở nước ta. Câu III (4,0 điểm: 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tự nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối với việc phát triển KT-XH. 2. Trình bày hoạt động, hậu quả và biện pháp phòng tránh bão ở nước ta. Câu IV (5,0 điểm): Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2000-2007. Năm Diện tích lúa cả năm (nghìn ha) lượng lúa cả năm (nghìn tấn) Trong đó sản lượng lúa đông xuân (nghìn tấn) 2000 7 666 32 530 15 571 2002 7 504 34 447 16 720 2005 7 329 35 833 17 332 2006 7 325 35 850 17 588 2007 7 207 35 942 17 762 Anh (chị) hãy: 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2007. 2. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa của nước ta ở giai đoạn trên. Hết Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: SBD: SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 MÔN THI: ĐỊA LÝ (Thời gian làm bài: 180 phút) Câu 1 (2,0 điểm) 1. Đặc điểm thiên nhiên nhiều đồi núi có những thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam? 2. Cơ cấu dân số trẻ có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta? Câu 2 (3,0 điểm) 1. Phân tích một số đặc điểm của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ. 2. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến là một trong những phương hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nghiệp của nước ta? Câu 3 (3,0 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành của nước ta (đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Chia ra Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1990 20 666,5 16 393,5 3 701,0 572,0 1995 85 507,6 66 793,8 16 168,2 2 545,6 2000 129 142,0 101 043,7 24 960,2 3 136,6 2005 183 342,4 134 754,5 45 225,6 3 362,3 2010 540 162,8 396 733,6 135 137,2 8 292,0 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta. 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó. Câu 4 (2,0 điểm) 1. Nêu các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta. 2. Kể tên các đảo và quần đảo lớn ở nước ta. 3. Nêu ý nghĩa kinh tế và quốc phòng của các đảo và quần đảo lớn ở nước ta. ……………… Hết……………… Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh:……………………………Số báo danh:…………………… Chữ ký giám thị 1:…………………………Chữ ký giám thị 2:………………… S GD&T HI DNG TRNG THPT ON THNG P N V HNG DN CHM THI TH THPT QUC GIA LN 1 NM 2015 MễN THI: A Lí (ỏp ỏn gm ) Cõu í Ni dung im PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (8im) 1 1 c im thiờn nhiờn nhiu i nỳi cú nhng thun li v khú khn nh th no i vi s phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam? * Thun li:0,5 - Khoỏng sn: (k tờn) l c s PT CN - Ti nguyờn rng: giu cú v loi ng, thc vt vi nhiu loi quý him tiờu biu cho sinh vt rng nhit i => To thun li cho phỏt trin nn lõm - nụng nghip nhit i. - t trng: B mt cao nguyờn bng phng vi ch yu l t feralit => thun li cho vic thnh lp cỏc vựng chuyờn canh cõy cụng nghip v chn nuụi i gia sỳc. Ngoi ra mt s ni cũn trng c cỏc loi cõy n qu, cõy lng thc. - Thy nng: cỏc dũng sụng min nỳi cú tim nng thu in ln vi khong 30 triu kw(sụng , sụng ng Nai ) => thun li to ngun in giỏ r. Thủy điện là một thế mạnh của vùng núi do địa hình dốc nên giá trị thủy điện t ơng đối phong phú, điển hình có các nhà máy thủy điện ln nh Hũa Bỡnh, Thác Bà, Sơn La, Yali, ĐrâyHinh - Du lch: vi khớ hu mỏt m, phong cnh p nh Lt, Sa Pa, Tam o, Ba Vỡ, Mu Sn => c s phỏt trin cỏc loi hỡnh du lch tham quan, ngh dng, du lch sinh thỏi. * Khú khn :0,5 - a hỡnh b chia ct mnh, nhiu sụng sui, hm vc, sn dc gõy tr ngi cho giao thụng, cho vic khai thỏc ti nguyờn v giao lu kinh t gia cỏc min. Nhiu thiờn tai (d/c) gõy nhiu khú khn tr ngi cho vic PT KT-XH - Cuc sng ca ngi dõn vựng cao gp nhiu khú khn trong vic phỏt trin kinh t cng nh tip nhõn s h tr v hi nhp vi cỏc vựng khỏc. Biờn gii gia nc ta vi cỏc nc c yu l a hỡnh i nỳi him tr nờn vic m bo an ninh quc phũng gp nhiu khú khn v tn kộm. 1 2 Cơ cấu dân số trẻ có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta - Khái quát đặc điểm dân số: (0,5đ) + Dân số Việt nam năm 2006: 84,2 tr người. + Độ tuổi: 0-14 tuổi: 27% tổng số dân; từ 5-59 tuổi: 64%; từ 60 tuổi trở lên: 9%. + Cơ cấu dân số VN đang có sự biến đổi nhanh chóng. - Ảnh hưởng: (0,5đ) + Có nguồn lao động và dự trữ lao động dồi dào. + Lao động có truyền thống, cần cù chăm chỉ, có kha năng tiếp thu và ứng dụng khoa học kĩ thuật. - Khó khăn: thừa lao động thiếu việc làm. 1đ 2 1 Phân tích một số đặc điểm của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ *Điều kiện sinh thái NN (0,5đ) - Núi, cao nguyên, đồi thấp - Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu - Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh *Điều kiện kinh tế - xã hội (0,5đ) - Mật độ dân số tương đối thấp. Dân có kinh nghiệm sx lâm nghiệp, trồng CCN. - Ở vùng trung du có các cơ sở CN chế biến. Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi - Ở vùng núi còn nhiều khó khăn *Trình độ thâm canh (0,5đ) Nhìn chung trình độ thâm canh thấp, sx theo kiểu quảng canh, đầu tư ít lao động, vật tư nông nghiệp. Ở vùng trung du trình độ thâm canh đang được nâng cao *Chuyên môn hóa sản xuất (0,5đ) - Cây CN có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (chè, trầu, hồi, ) - Đậu tương, lạc, thuốc lá, - Cây ăn quả (cam, đào, lê, táo), cây dược liệu (tam thất, dương quy, đỗ trọng). - Trâu, bò lấy thịt và sữa, lợn (trung du) 2đ 2 Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến là một trong những phương hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nghiệp của nước ta - Có điều kiện để chế biến sản phẩm tại chỗ từ cây CN thành những mặt hàng có giá trị kinh tế cao, dễ bảo quản, dễ chuyên chở, tiêu thụ và xuất khẩu. Từ đó cho phép vùng chuyên canh mau chóng mở rộng diện tích trồng cây CN. (0,5đ) - Vùng chuyên canh gắn với CN CB tức là gắn SX NN với CN. Đây chính là bước đi trên con đường hiện đại. Như vậy xây dựng vùng chuyên canh cây CN gắn với CNCB chính là 1 hướng tiến bộ trong SXNN trên con 1,0đ [...]... Trình bày sự hoạt động của bão ở nước ta 2 So sánh hai trạm khí hậu Hà Nội và Sa Pa Rút ra kết luận cần thi t (Thí sinh được sử dụng Atlát địa lí Việt Nam) TRNG THPT Lấ HNG PHONG THI TH TT NGHIP QUC GIA NM 2015 Mụn thi: A L Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1 (2,0 im) a) Vỡ sao thi n nhiờn nc ta phõn húa theo chiu Bc Nam? Túm tt c im ni bt thi n nhiờn phn lónh th phớa Bc nc ta b) Khi... ra cũn cú cỏc vn quc gia, khu bo tn thi n nhiờn Di tớch lch s cỏch mng nh: nh tự Cụn o, Phỳ Quc, tuy nhiờn cha c khai thỏc nhiu - Gii quyt vic lm, nõng cao i sng nhõn dõn cỏc huyn o * V an ninh quc phũng: (0,5) - Khng nh ch quyn ca nc ta i vi vựng bin v thm lc a - H thng tin tiờu bo v t nc S GD-T NINH BèNH TRNG THPT GIA VIN A THI TH Kè THI THPT QUC GIA LN: 1 - 2015 MễN: A L (Thi gian lm bi: 90 phỳt)... Din tớch giai on u gim do s dng t lỳa xõy dng c s h tng, chuyn trng cõy khỏc, 0,25 - Nng sut lỳa tng nh ỏp dng nhiu thnh tu khoa hc trong sn sut nh ging mi, phõn bún, 0,25 - Sn lng lỳa giai on u tng do nng sut tng, giai on sau nh nng sut v din tớch tng 0,25 Ht THI TH 1 NM 2015 TRNG THPT N.T MINH KHAI Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu I (4,0 im) 1 Nờu nh hng ca v trớ a lý i vi... TRNG THPT LNG GIANG S 1 CHNH THC KHO ST LP 12 LN TH NHT Mụn: A Lí Thi gian: 120 phỳt khụng k thi gian phỏt Câu I:(2,5đ) 1 Chứng minh phạm vi lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn 2 Tại sao việc giữ vững chủ quyền của mỗi hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Câu II: (2,5đ) Cho BSL: Tình hình phát triển dân số Việt Nam giai đoạn 1990-2005 Năm Tổng số dân Dân số thành thị Tỉ lệ gia. .. lý, ti nguyờn thi n nhiờn, dõn c v lao ng, c s h tng, ng li chớnh sỏch ca ng v nh nc, th trng tiờu th v cỏc chng trỡnh hp tỏc u t nc ngoi 0,5 0,5 - Cỏc vựng chm phỏt trin v mc tp trung thp l do s thiu ng b cỏc nhõn t trờn Tng Cõu I + Cõu II + Cõu III + Cõu IV Ht - 10,0 TRNG THPT CM GING II THI TH THPT QUC GIA LN 2 *** NM HC 2014- 2015 MễN: A L; KHI: C Thi gian lm bi: 180... lng than, du m v in ca nc ta, giai on 1990-2005 Nm 1990 1995 2000 2005 Than (triu tn) 4,6 8,4 11,6 34,1 Du m (triu tn) 2,7 7,6 16,3 18,5 in (t kWh) 8,8 14,7 26,7 52,1 Sn phm 1 V biu thớch hp nht th hin s thay i sn lng than, du m v in ca nc ta giai on 1990 - 2005 2 Nhn xột s thay i sn lng than, du m v in ca nc ta trong giai on trờn ỏp ỏn thi th THPT quc gia mụn a - THPT Cm Ging II nm 2015 Cõu í I... và giải thích sự phân hóa thi n nhiên theo Bắc - Nam 2 Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay là gì? Vì sao? Câu IV: (2đ) Thí sinh lựa chọn một trong hai câu sau Câu IV.a Dựa vào atlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học anh (chị) hãy: 1 Nêu các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở nước ta 2 Trình bày đặc điểm địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ Câu IV.b Dựa vào atlát địa lí Việt Nam và kiến... dng 2,0 nhng ang b gim sỳt nghiờm trng? - Phong phỳ a dng do nh hng ca v trớ da lý Tng 1,0 - S gim sỳt nghiờm trng: Rng b tn phỏ, sn bn, buụn bỏn trỏi phộp, 1,0 ụ nhim mụi trng, bin i khớ hu, chớnh sỏch phỏt trin cha hp lý 20,0 Trang 4 S GD&T NGH AN thi kho sỏt cht lng lp 12 Ln 1 Trng THPT Qunh Lu 3 Mụn: a Lớ Thi gian: 180 phỳt Cõu I: (2,5 im) 1 í ngha t nhiờn ca v trớ a lớ v phm vi lónh th... Nam b suy yu dn v b chn li dóy bch mó Hot ng ca giú mựa B cú th chia thnh hai giai on + u mựa: lnh khụ 0.25 + Na cui mựa ụng: lnh m, cú ma phựn vựng ven bin, cỏc 0.25 ng bng bc b, Bc trung b * nh hng: - To nờn mt mựa ụng lnh cho min Bc nc ta 0.25 - Thi n nhiờn nc ta phõn húa thờm phc tp: theo khụng gian, 0.25 theo thi gian II 1 Ngun lao ng nc ta cú th mnh v hn ch gỡ? 2.0 2 (3,0 ) - Th mnh: + S lng... (DC) + Gia vựng phỏt trin nht so vi vựng chm phỏt trin nht chờnh nhau quỏ 0,25 0,25 0,5 xa v giỏ tr sn xut cụng nghip (gia ụng Nam B so vi Tõy Bc, Tõy Nguyờn) + Ngay gia cỏc vựng c coi phỏt trin cng cú s chờnh lch (gia ụng Nam B v ng bng sụng Hng, ng bng sụng Cu Long) 2 Gii thớch nguyờn nhõn to nờn s chờnh lch ú - Cỏc vựng cú s phỏt trin v mc tp trung cao l do cú s ng b v cỏc nhõn t v v trớ a lý, ti . cần thi t. (Thí sinh đợc sử dụng Atlát địa lí Việt Nam) TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu. GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN (Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 Môn: Địa Lí Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (4,0 điểm):. BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN ĐỊA - 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (3,0

Ngày đăng: 24/07/2015, 13:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan