0

LỖI VÀ KHU VỰC LỖI - PHÂN LOAI LỖI (Defect Zones)ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC

20 1,481 5
  • LỖI VÀ KHU VỰC LỖI - PHÂN LOAI LỖI (Defect Zones)ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2015, 09:33

LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC LỖI CÁC LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC BỊ LỖI LOẠI LỖI KHU VỰC LỖI Các đường diễu và đường may A B Đứt chỉ gây ra bục đường may Lỗi nặng Lỗi nặng Lỏng chỉ và độ căng chỉ không đạt tiêu chuẩn làm mất hình dáng của đường may hoặc lộ da khi mặc Lỗi nặng Lỗi nặng Đường may bị vặn Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Đường may bị nhăn Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Đường may chưa hoàn chỉnh ( thiếu bọ, bọ sai vị trí) Lỗi nặng Lỗi nhẹ Nối chỉ xấu, bỏ mũi Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hìh sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lôi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Đường may bị nhíp Lỗi nặng Lỗi nhẹ Một chi tiết của sản phẩm bị may nhíp vào chi tiết khác Lỗi nặng Lỗi nặng Kim hỏng làm hỏng vải khi may Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hìh sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lộ đường may cũ khi sửa lại Lỗi nặng Lỗi nặng Chỉ không đúng chất lượng hoặc sai chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nặng Lỗi nặng Mật độ mũi chỉ không đều, không đúng mật độ mũi chỉ so với yêu cầu và áo mẫu gôc Lỗi nặng Lỗi nặng Sông của đường may không đều Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Bất kỳ lỗi may nào không được nhắc tơi ở trên mà có ảnh hưởng tới ngoại hình sản phẩm. Lỗi nặng Lỗi nặng LOẠI LỖI KHU VỰC LỖI VẢI A B Thủng, thiếu sợi, xước vải hoăc một lỗi cụ thể nào đó có thể dần dần trở nên bị thủng Lỗi nặng Lỗi nặng Xước sợi vải hoặc tưa sợi Lỗi nặng Lỗi nặng Nổi sợi, kích thước sợi không đúng Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lẫn sợi lạ trong quá trình dệt hay đan Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Đứt sợi,thiếu sợi ngang ở vải thô Lỗi nặng Lỗi nặng Vải bị rút sợi ngang và bị nhàu Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗ kim khi dệt vải Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Xéo canh vải Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Sửa lại vải lỗi gây ảnh hưởng đến bề mặt vải Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Vải được sản xuất không đúng theo kích thước yêu cầu Lỗi nặng Lỗi nặng Sai chiều tuyết Ảnh hưởng đáng kể tới bề mặt vải Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Vai co mùi Lỗi nặng Lỗi nặng Bất kỳ lỗi vải nào khác không được nhắc tơi ở trên nhưng có ảnh hưởng tới bề mặt vải Lỗi nặng Lỗi nặng LOẠI LỖI Khu vực LỖI MÀU SẮC A B Bất cứ sự khác biệt về màu sắc có thể nhận thấy rõ ràng. Lỗi nặng Lỗi nặng Bất cứ lỗi in hay sai vị trí hình in Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Vết nhuộm có thể nhìn thấy rõ ràng và ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Vết sọc do nhuộm không đều Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Khác màu so với tiêu chuẩn Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lỗi nhẹ Bất cứ sự khác biệt về màu sắc đậm hơn hay nhạt hơn so với màu chuẩn Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lỗi nhẹ Hàng bị loang màu Lỗi nặng Lỗi nặng Bất cứ lỗi về màu sắc nào chưa được đề cập ở trên mà gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm. Lỗi nặng Lỗi nặng Trimmings (Lỗi các nguyên phụ liệu) Lỗi nặng Lỗi nặng Ren không đạt yêu cầu, sai vị trí hay không được cắt gọt gọn gàng Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Nơ may không đúng vị trí và lỏng chỉ Sai vị trí lớn hơn ¼” Sai vị trí không quá ¼” Lỏng chỉ Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lỗi nặng Vị trí hình thêu không đúng, thêu không gọn đẹp Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Móc khoá,cúc dập may sai vị trí, thiếu chức năng Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Khoá kéo không sự dụng được và may xấu Gây ảnh hưởng đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nhìn thấy rõ nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Cườm bị lỏng và đứt chỉ Lỗi nặng Lỗi nặng Bất cứ lỗi về nguyên phụ liệu nào không được đề cập ở trên gây ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình sản phẩm Lỗi nặng Lỗi nặng LOẠI LỖI KHU VỰC CÚC VÀ LỖ KHUYÊT A B Thiếu cúc, cúc bị sứt, mẻ, sước Lỗi nặng Lỗi nặng Đính cúc lỏng, cúc không chăc chắn Lỗi nặng Lỗi nặng Cúc và lỗ khuyết không khớp với nhau, độ rộng của lỗ khuyết chưa đạt yêu cầu ảnh hưởng tới ngoại hình sản phẩm Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng tới ngoại hình sản phẩm nhưng không rõ ràng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Kích thước, kiểu dáng, vị trí khuy không đều ảnh hưởng tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Lỗi nặng Lỗi nặng Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lỗ khuyết không gọn, bị tủa, đứt chỉ Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Chỉ cúc quá ít hoặc quá nhiều Lỗi nặng Lỗi nặng Chỉ cúc quá chặt làm ảnh hưởng tới chức năng của cúc Lỗi nặng Lỗi nặng Thiếu cúc dự phòng Lỗi nặng Lỗi nặng Các lỗi thuộc về cúc và lỗ khuyết không được nhắc tới ở trên ccos khả năng làm ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Lỗi nặng Lỗi nặng LOẠI LỖI KHU VỰC LỖI ẢNH HƯỞNG TỚI NGOẠI HÌNH SẢN PHẨM A B Bề mặt vải bị cháy xém làm mất mầu vải hoặc bóng vải. Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Bong mếch Lỗi nặng Lỗi nặng Vải bị nhàu Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có nhưng không rõ ràng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Ngoại hình sản phẩm không cân đối Ảnh hưởng đáng kể tơi ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể, không rõ ràng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Sùi chỉ, chỉ để dài, chỉ chưa được cắt gọt, lỏng chỉ Ảnh hưởng đáng kể tới ngaoij hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Vải bị xước, bị tua, mép trong rất xấu Có ảnh hưởng đáng kể Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Không đối kẻ tại giữa trước, giữa sau, túi, nẹp, lá, cổ Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Lỗi nhẹ Những chi tiết như lá cổ, ve áo, nẹp, túi, dây quai, chiết li, bản cạp, dây đỉa không đúng dáng, sai vị trí, không đúng phom. Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Là xấu Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng tới ngoại hình sản phẩm nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Vết bẩn và bẩn dầu Ảnh hưởng đáng kể tới ngoại hình sản phẩm Có ảnh hưởng nhưng không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nặng Lỗi nhẹ Bất kỳ lỗi ngoại hình nào không được nhắc tới ở trên nhưng làm ảnh hưởng tới ngoại hình sản phẩm Lỗi nặng Lỗi nặng SAI CỠ, MÁC, ĐÓNG GÓI VÀ CÁC LỖI KHÁC TẤT CẢ CÁC KHU VỰC Các chi tiết của áo, của quần lắp cỡ nọ vào cỡ kia Lỗi nặng Cỡ áo và cỡ trên thẻ không khớp với nhau, đóng sai cỡ. Thông số trên sản phẩm vượt quá dung sai cho phép trong bảng thông số chuẩn Với điểm đo chính có thông số nằm ngoài khaongr cho phép Với điểm đo không phải là điểm đo chính có thông số nằm ngoài khoảng cho phép Lỗi nặng Lỗi nhẹ Thiếu mác chính Lỗi nặng Thiếu mác sử dụng, mác sử dụng sai Lỗi nặng Vị trí mác lệch so với vị trí chuẩn Lệch hơn ¼’’ Lệch đúng ¼’’ Lỗi nặng Lỗi nhẹ Thiếu thẻ giá, thẻ bài, sai thẻ giá, thẻ bài, bắn thẻ giá thẻ bài không chắc chắn. Lỗi nặng Những lỗi mà không được nhắc tới trong danh muc lỗi ở trên nhưng mà làm ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng và người tiêu dùng Có ảnh hưởng đáng kể Không đáng kể Lỗi nặng Lỗi nhẹ CÁC LOẠI LỖI DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC COI LÀ LỖI NGHIÊM TRỌNG. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐI NỮA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC XUẤT. Các chi tiết trên sản phẩm lỏng Lỗi nghiêm trọng Các chi tiết, phụ liệu phụ kiện có cạnh sắc nhọn có thể gây hại cho người sử dụng Lỗi nghiêm trọng Mảnh kim gãy dính trong sản phẩm Lỗi nghiêm trọng Thiếu mác xuất xứ, sai mác xuất xứ Lỗi nghiêm trọng Sai mác sử dụng , thiếu mác sử dụng Lỗi nghiêm trọng Bất kỳ lỗi nào khác có khả năng gây hại, tổn thương cho người tiêu dùng Lỗi nghiêm trọng Bất kì lỗi nào khác vi phạm luật pháp Lỗi nghiêm trọng Thân sau Thân trước LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC LỖI Khu vực lỗi ( Ao len) Khu vực lỗi ( Áo sơ mi – bao gồm Sleepshirt & PJ Top) Thân trước Thân sau Thân trước Khu vực lỗi ( Áo choàng hoặc Kimono) Thân sau Khu vực lỗi ( Áo choàng hoặc Kimono) Khu vực lỗi ( Váy dài & áo khoác ngoài Thân sau Thân trước [...].. .Khu vực lỗi ( Quần dài và quần sooc bao gôm PJ Pants) Thân trước Quần sooc Thân sau Thân trước Quần dài Thân sau LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC LỖI Khu vực lỗi( Áo liền quần) Thân trước Khu vực lỗi( Áo liền quần) Thân sau Khu vực lỗi (Áo khoác) Thân trước Thân sau KHU VỰC LỖI ( Áo khoac ngoai ngắn) Thân trước Thân sau Khu vực lỗi- Váy thẳng và váy chữ A Váy thẳng Thân trước Thân... ngắn) Thân trước Thân sau Khu vực lỗi- Váy thẳng và váy chữ A Váy thẳng Thân trước Thân sau Váy chữ A Thân trước Thân sau Khu vực lỗi – Váy ngắn, Thân trước Thân sau VÙNG LỖI TRÊN ÁO HAI DÂY VÀ ÁO MẶC TRONG Áo mặc trongÁo lót Thân sau Thân trước Thân trước Áo hai dây Thân sau VÙNG LỖI TRÊN ÁO THUN NGẮN TAY VA ÁO “ POLO” T h T h Áo thun ngắn tay Áo “ Polo” T h T h . LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC LỖI CÁC LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC BỊ LỖI LOẠI LỖI KHU VỰC LỖI Các đường diễu và đường may A B Đứt chỉ gây ra bục đường may Lỗi nặng Lỗi nặng Lỏng chỉ và độ căng chỉ không. trước Quần sooc Khu vực lỗi ( Quần dài và quần sooc bao gôm PJ Pants) Thân sau Thân trước Khu vực lỗi( Áo liền quần) LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC LỖI Thân sau Khu vực lỗi( Áo liền quần) Thân trước Khu vực lỗi (Áo. thương cho người tiêu dùng Lỗi nghiêm trọng Bất kì lỗi nào khác vi phạm luật pháp Lỗi nghiêm trọng Thân sau Thân trước LOẠI LỖI VÀ KHU VỰC LỖI Khu vực lỗi ( Ao len) Khu vực lỗi ( Áo sơ mi – bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: LỖI VÀ KHU VỰC LỖI - PHÂN LOAI LỖI (Defect Zones)ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC, LỖI VÀ KHU VỰC LỖI - PHÂN LOAI LỖI (Defect Zones)ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC, LỖI VÀ KHU VỰC LỖI - PHÂN LOAI LỖI (Defect Zones)ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MAY MẶC

Từ khóa liên quan