Những bài tập vật lý cơ bản hay và khó (tập 1) dao động sóng cơ học

241 1.3K 1
Những bài tập vật lý cơ bản hay và khó (tập 1) dao động sóng cơ học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • PHẦN 1l KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

 • A. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

 • B/ CON LẮC LÒ XO

 • C. GHÉP , CẮT LÒ XO

 • D. CON LẮC ĐƠN - CHU KỲ CỦA CON LẮC ĐƠN PHỤ THUỘCVÀO ĐỘ CAO VÀ NHIỆT ĐỘ

 • 8. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CON LẮC ĐỒNG HỒ CHẠY SAI TRONG MỘT NGÀY ĐÊM

 • E. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG NHỎ CỦA CON LẮC ĐƠN KHI CÓ THÊM MỘT LỰC KHÔNG ĐỔI TÁC DỤNG

 • G. VẬN TỐC DÀI, LỰC CĂNG DÂY, NĂNG LƯỢNG CỦA CON LẮC ĐƠN TRONG QUÁ TRÌNH DAO ĐỘNG

 • H. CHỨNG MINH MỘT CƠ HỆ ĐIỀU HÒA

 • K. ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC

 • L. GIAO THOA SÓNG CƠ

 • M. SÓNG DỪNG

 • PHẦN II: MỘT SỐ BÀI TẬP MỞ RỘNG, HAY VÀ KHÓ

 • PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ THI VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 • MỤC LỤC

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan