Những bài tập vật lý cơ bản hay và khó (tập 3) quang học vật lý hạt nhân

333 1.2K 0
Những bài tập vật lý cơ bản hay và khó (tập 3)  quang học vật lý hạt nhân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG BÀI TẬP CƠ BẢN THEO CHỦ ĐỀ

 • I QUANG HÌNH HỌC

 • A GƯƠNG PHẲNG

 • B GƯƠNG CẦU. THỊ TRƯỜNG CỦA GƯƠNG

 • C ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG. LƯỠNG CHẤT PHẲNG- BẢN MẶT SONG SONG - LĂNG KÍNH

 • D THẤU KÍNH

 • E HỆ QUANG HỌC

 • F MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC

 • II TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

 • G SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG- SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG

 • III LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

 • H HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

 • K ỨNG DỤNG THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HIĐRÔ. THUYẾT BO

 • IV VẬT LÍ HẠT NHÂN

 • M CẤU TẠO HẠT NHÂN, SỰ PHÓNG XẠ. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

 • PHẦN THỨ HAI NHỮNG BÀI TẬP CHỌN LỌC, HAY VÀ KHÓ

 • I QUANG HÌNH HỌC

 • IITÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

 • III LƯỢNG TỬ ANH SÁNG

 • IV VẬT LÍ HẠT NHÂN

 • PHẦN THỨ BA MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 • HƯỚNG DẪN GIẢI

 • MỤC LỤC

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan