0

BÀI đọc THUYẾT TRÌNH công tác kế toán thuế GTGT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG tại công ty cổ phần XNK rau quả thanh hóa

7 402 2
  • BÀI đọc THUYẾT TRÌNH công tác kế toán thuế GTGT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG tại công ty cổ  phần XNK rau quả thanh hóa

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2015, 18:21

Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới quý thầy cô và các bạn đang có mặt tại buổi phản biện ngày hôm nay.Em xin tự giới thiệu em là lê Văn Tuấn sinh viên dhkt7a trường đại học công nghiệp TPHCMTrong quá trình hoạt động thực tập tại công ty qua sự tìm hiểu công tác kế toán em nhận thấy bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vưc ngành ngề nào đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế và thuế giá trị gia tăng là 1 loại thuế phổ biến nhất hiện hiên nayNhận thấy tầm quan trọng đó bằng kiến thức đã học từ thực tiễn cộng với sự hướng dẫn của th.S lê thị hồng hà và các anh chị trong phòng kế toán tại công ty xuất nhập khẩu rau qua thanh hóa thì em đã chon đề tài Hoàn thiện công tác kế toán Thuế GTGT tại Công ty Cổ phần XNK Rau quả Thanh Hóa làm đề tài cho mìnhBài chuyên đề của em gồm có 4 chương:CHƯƠNG I:Tổng quan về đề tài nghiên cứuCHƯƠNG II: Cơ sở lý luận về “ Kế toán thuế GTGT” tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.CHƯƠNG III Thực trạng về kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Cổ phần XNK rau quả Thanh HóaCHƯƠNG IV: Một số ý kiến và đóng góp nhằm hoàn thiện “Kế toán thuế GTGT” tại công ty Cổ phần XNK rau quả Thanh HóaDo thời gian có hạn nên em xin phép được trình bày chương 3 và 4 của bàiThực trạng kế toán thuế tại công tycôn ty có Tên gọi: Công ty cổ phần xuất nhập khảu rau quả Thanh Hóa Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp cổ phần. Địa chỉ của công ty nằm: Số 37 Đường Bà Triệu , Thành phố Thanh Hóa. Ngoài trụ sở chính Công ty còn có các đơn vị trực thuộc đóng trên các địa bàn tỉnh Thanh Hóa để làm nhiệm vụ sản xuất chế biến các mặt hàng rau quả thực phẩm, phân phối, tiêu thụ hàng hóa.( nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước , Nhà máy chế biến Rau quả Xuất khẩu Hoàng Vinh ,chế biến đá xuất khảu tại tỉnh gia) Điện thoại: 0373852307 Fax:0373852788 Mã số thuế: 2800672607 TK ngân hàng: TK tiền gửi: 3500431101000072 TK USD: 350021013700003. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng  Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới quý thầy cô và các bạn đang có mặt tại buổi phản biện ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu em là lê Văn Tuấn sinh viên dhkt7a trường đại học công nghiệp TPHCM Trong quá trình hoạt động thực tập tại công ty qua sự tìm hiểu công tác kế toán em nhận thấy bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vưc ngành ngề nào đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế và thuế giá trị gia tăng là 1 loại thuế phổ biến nhất hiện hiên nay Nhận thấy tầm quan trọng đó bằng kiến thức đã học từ thực tiễn cộng với sự hướng dẫn của th.S lê thị hồng hà và các anh chị trong phòng kế toán tại công ty xuất nhập khẩu rau qua thanh hóa thì em đã chon đề tài Hoàn thiện công tác kế toán Thuế GTGT tại Công ty Cổ phần XNK Rau quả Thanh Hóa làm đề tài cho mình Bài chuyên đề của em gồm có 4 chương: CHƯƠNG I:Tổng quan về đề tài nghiên cứu CHƯƠNG II: Cơ sở lý luận về “ Kế toán thuế GTGT” tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. CHƯƠNG III Thực trạng về kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Cổ phần XNK rau quả Thanh Hóa CHƯƠNG IV: Một số ý kiến và đóng góp nhằm hoàn thiện “Kế toán thuế GTGT” tại công ty Cổ phần XNK rau quả Thanh Hóa Do thời gian có hạn nên em xin phép được trình bày chương 3 và 4 của bài Thực trạng kế toán thuế tại công ty -côn ty có Tên gọi: Công ty cổ phần xuất nhập khảu rau quả Thanh Hóa - Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp cổ phần. - Địa chỉ của công ty nằm: Số 37 Đường Bà Triệu , Thành phố Thanh Hóa. Ngoài trụ sở chính Công ty còn có các đơn vị trực thuộc đóng trên các địa bàn tỉnh Thanh Hóa để làm nhiệm vụ sản xuất chế biến các mặt hàng rau quả thực phẩm, phân phối, tiêu thụ hàng hóa.( nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước , Nhà máy chế biến Rau quả Xuất khẩu Hoàng Vinh ,chế biến đá xuất khảu tại tỉnh gia) - Điện thoại: 0373852307 - Fax:0373852788 - Mã số thuế: 2800672607 - TK ngân hàng: TK tiền gửi: 3500431101000072 TK USD: 350021013700003. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng Công ty sử dụng Một số phương pháp khác - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá thực tế ( Là giá phát sinh trong quá trình giao dịch của năm báo cáo) - Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kì : bình quân gia quyền . - Kê khai thường xuyên .được áp dụng chophương pháp hạch toán hàng tồn kho Phương pháp nộp thuế GTGT : Theo phương pháp khấu trừ Tài khoản chứng từ và sổ sách có liên quan  Tài khoản sử dụng: TK 1331 - Thuế GTGT đầu vào TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra  Chứng từ và sổ sách liên quan - Tờ khai thuế giá trị gia tăng công ty áp dụng ( Mẫu số:01/GTGT) - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra công ty sử dụng(Mẫu số: 01- 1/GTGT) - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào công ty áp dụng (Mẫu số: 02- 1/GTGT) - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn - Báo cáo tài chính - Sổ nhật ký chung - Sổ cái Một số ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nghiệp vụ 1 : ngày 06/5 Doanh nghiệp mua TSCDHH của công ty Nam Giang nguyên giá chưa thuế là 100.000.000 đồng , thuế GTGT 10% .Doanh nghiệp thanh toán cho người bán bằng tiền mặt Định khoản: Nợ TK 211 : 100.000.000 Nợ TK 133.1 : 10.000.000 Có TK 111: 110.000.000 Nghiệp vụ 2 : ngày 31/12 ,kế toán xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ Định khoản: Nợ TK 3333 57.527.182 Có TK 133 57.527.182 Nhận xét chung về thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty Ưu điểm: • Công ty thực hiện đầy đủ hồ sơ kê khai thuế GTGT:tờ khai thuế, bảng kê hàng hóa mua vào và bán ra,… • Tài khoản Công ty sử dụng phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. • Trình tự luân chuyển chứng từ tại công ty được lưu chuyển và sắp xếp một cách khoa học và hợp lý • Sổ sách công ty được lưu trữ cẩn thận. • Trình độ chuyên môn của Công ty hết sức đồng đều Hạn chế Công ty chưa có kế toán chuyên về thuế nên việc tổ chức hạch toán ban đầu còn gặp nhiều sai sót(một nhân viên kế toán vẫn phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc khác trong phòng kế toán dẫn đến việc theo dõi thuế gặp khó khăn. Mặt khác nếu có bộ phận chuyên trách theo dõi thuế GTGT thì chắc chắn các chứng từ về thuế GTGT xẽ được theo dõi đầy đủ hơn, chính xác hơn tránh tình trạng sai sót như sai sót về hoá đơn GTGT hạch toán muộn dẫn đến thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.) • Cách phân loại chi phí còn chưa phù hợp Việc theo dõi trên sổ nhật ký chung còn nhiều sai sót(, do vậy việc tổng hợp thuế GTGT đối với các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ còn gặp nhiều khó khăn và mất thời gian để dò xét. Dẫn đến có thể sai trong quá tình tổng hợp chi phí phát sinh nói chung và thuế GTGT nói riêng. ) Một số giải pháp hoàn thiện: • Công ty cần có một kế toán chuyên hạch toán về thuế GTGT để tránh những sai sót • Công ty nên mở các sổ cái tài khoản có liên quan theo dõi vào mỗi tháng để dễ tìm ra sai sót • Việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần chính xác tránh việc phân bổ không phù hợp với các khoản chi phí Như vậy là bài thuyết trình của em đã kết thúc do thời gian có hạn vè kiến thức còn hạn chế nên bài làm còn nhìu thiếu sot mong thày cô và cac bạn đóng góp ý kiến để em hoàn thành bài chuên đề cách tốt nhất em xin chân thành cảm ơn . trong phòng kế toán tại công ty xuất nhập khẩu rau qua thanh hóa thì em đã chon đề tài Hoàn thiện công tác kế toán Thuế GTGT tại Công ty Cổ phần XNK Rau quả Thanh Hóa làm đề tài cho mình Bài chuyên. thiện Kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ phần XNK rau quả Thanh Hóa Do thời gian có hạn nên em xin phép được trình bày chương 3 và 4 của bài Thực trạng kế toán thuế tại công ty -côn ty có Tên. II: Cơ sở lý luận về “ Kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. CHƯƠNG III Thực trạng về kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Cổ phần XNK rau quả Thanh Hóa CHƯƠNG IV: Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI đọc THUYẾT TRÌNH công tác kế toán thuế GTGT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG tại công ty cổ phần XNK rau quả thanh hóa, BÀI đọc THUYẾT TRÌNH công tác kế toán thuế GTGT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG tại công ty cổ phần XNK rau quả thanh hóa, BÀI đọc THUYẾT TRÌNH công tác kế toán thuế GTGT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG tại công ty cổ phần XNK rau quả thanh hóa

Từ khóa liên quan