Giáo án Vật lý lớp 11

108 697 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 12:37

GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 1: ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COULOMB I.MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung chính của định luật Coulomb, ý nghĩa của hằng số điện môi. - Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật điện được coi là điện tích điểm. - Biết cấu tạo và hoạt động của cân xoắn. 2) Kỹ năng: - Xác định được phương chiều của lực Coulomb - Giải được bài toán về tương tác điện. - Làm cho vật nhiễm điện do cọ xát. II.CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Đọc SGK 7 và lớp 9 để biết học sinh đã được học gì về điện tích và tương tác điện. - Đọc trước bài và các tài liệu có liên quan. - Chuẩn bị các thiết bị dạy học cần thiết (nếu có): (Máy phát tĩnh điện, dụng cụ thí nghiệm theo hình 1.1; 1.2 …) - Một số câu hỏi và câu trắc nghiệm theo từng chủ đề của bài. DỰ KIẾN NỘI DUNG GHI BẢNG: Bài 1: Điện tích – Định luật Coulomb 1) Sự nhiễm điện của các vật: - Một vật có khả năng hút được các vật nhẹ như mẩu giấy, sợi bông, … ta nói vật đó bị nhiễm điện. - Có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng cách: cọ xát với vật khác, tiếp xúc với vật đã nhiễm điện. 2) Điện tích, Điện tích điểm: - Điện tích: vật nhiễm điện (vật mang điện) - Điện và điện tích tương tự như khối lượng và quán tính của vật. - Điện tích điểm: tương tự như chất điểm. 3) Định luật Coulomb. Hằng số điện môi a/ Định luật: • Nội dung: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối 2 điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn của 2 điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM • Biểu thức: 1 2 2 q q F k r = Trong đó: k là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị (trong hệ SI, k = 2 9 2 N.m 9.10 C ) q 1 và q 2 : các điện tích (C) r: Khoảng cách giữa q 1 và q 2 (m 2 ) 4) Tương tác của hai điện tích trong điện môi: - Điện môi là chất cách điện. - Trong điện môi có hằng số điện môi là ε : 1 2 2 q q F k r = ε (giảm đi ε lần so với trong chân không) - Hằng số điện môi của một môi trường cho biết: khi đặt các điện tích trong môi trường đó thì lực tương tác giữa chúng giảm đi bao nhiêu lần so với khi chúng đặt trong chân không. 2) Học sinh: - Đọc lại SGK 7 và lớp 9 để ôn lại các kiến thức đã học. - Xem trước bài mới và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như: giấy vụn, thước mica… III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tìm hiểu sự nhiễm điện – Điện tích, tương tác điện: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Trả lời các câu hỏi: - Cọ xát với vật khác. - Có thể hút được các vật nhẹ như mẩu giấy, sợi bông… - Làm thí nghiệm. Khẳng định lại kiến thức. - Đọc SGK và trả lời. Nêu một số câu hỏi: - Người ta có thể làm gì để nhiễm điện cho vật? - Biểu hiện của một vật bị nhiễm điện? - Hướng dẫn học sinh làm một vài thí nghiệm dơn giản để chứng minh điều đó. - Điện tích là gì? Có mấy loại điện tích? Tương tác của chúng như thế nào? Hoạt động 2: Tìm hiểu tương tác giữa hai điện tích điểm: - Quan sát hình vẽ và trả lời. - Nêu các kết quả thí nghiệm của Coulomb tìm được về sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích và khoảng cách giữa chúng - Nêu nội dung định luật và ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong biểu thức. - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ 1.3 và tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng của cân xoắn. - Hướng dẫn học sinh phân tích các kết quả thí nghiệm của Coulomb. Khái quát hóa để đi đến nội dung và biểu thức định luật. - Yêu cầu học sinh phát biểu nội dung định luật dựa vào dạng của biểu thức. GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM - Vẽ hình biểu diễn tương tác của hai điện tích cùng dấu, trái dấu. - Hướng dẫn học sinh vẽ hình. Hoạt động 3: Tìm hiểu tương tác giữa hai điện tích trong điện môi: - Lấy ví dụ về chất cách điện. - Giới thiệu kết quả thực nghiệm. - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ý nghĩa hằng số điện môi. - Giới thiệu điện môi là chất cách điện. - Tìm hiểu kết quả thực nghiệm về tương tác giữa các điện tích trong điện môi đồng chất. - Tìm hiểu ý nghĩa của hằng số điện môi. Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố: - Trả lời các câu hỏi. - Đưa ra câu trả lời đúng. - Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài. - Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang 9, 10. Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà: - Ghi bài tập và câu hỏi về nhà. - Ghi những chuẩn bị cần thiết. - Yêu cầu học sinh giải các bài tập trang 10 SGK và sách bài tập. - Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau. + Xem bài mới + Xem lại cấu tạo nguyên tử VL7 và H10 Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 2: THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Hiểu được nội dung cơ bản của thuyết electron. - Trình bày được cấu tạo sơ lược của nguyên tử về phương diện điện. - Nắm được các cách làm cho vật nhiễm điện và lấy được ví dụ minh họa. 2) Kỹ năng: - Vận dụng thuyết electron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện. - Rèn kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tế. - Giải được bài toán về tương tác tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Đọc SGK 7 và Hóa 10 để biết học sinh đã được học gì về cấu tạo nguyên tử. - Đọc trước bài và các tài liệu có liên quan. - Chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm cần thiết (nếu có): (Điện nghiệm, thanh nhựa, vải lụa) - Một số câu hỏi và câu trắc nghiệm theo từng chủ đề của bài. DỰ KIẾN NỘI DUNG GHI BẢNG: Bài 2: Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích 1) Thuyết electron: a) Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố: - Cấu tạo nguyên tử: + hạt nhân ở giữa mang điện dương: gồm protôn mang điện dương và nơtron không mang điện. + các electron mang điện âm chuyển động xung quanh hạt nhân. + Số electron = số proton nên nguyên tử trung hòa về điện - Điện tích của electron và của proton là nhỏ nhất nên gọi là điện tích nguyên tố. b) Thuyết electron: Thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của electron để giải thích các hiện tượng điện và tính chất điện của các vật gọi là thuyết electron. - Electron có thể rời khỏi nguyên tử và di chuyển từ nơi này đến nơi khác. + Nguyên tử mất electron trở thành Ion dương. + Nguyên tử trung hòa nhận thêm electron trở thành Ion âm. - Một vật có: Số e > số proton: nhiễm điện âm; Số e < số proton: nhiễm điện dương 2) Vận dụng: Có thể dùng thuyết electron để giải thích các hiện tượng nhiễm diện do cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng. GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM 3) Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi. 2) Học sinh: - Đọc lại SGK 7 và Hóa 10 để ôn lại các kiến thức đã học. - Xem trước bài mới và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Ôn lại các kiến thức đã học: - Điện tích, điện tích điểm. - Các loại điện tích, tương tác giữa chúng. - Phương chiều độ lớn của lực tương tác giữa các điện tích. Nêu một số câu hỏi giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học Hoạt động 2: Thuyết electron: - Nhớ lại kiến thức đã học hoặc đọc SGK để trả lời. - Đọc SGK để biết điện tích và khối lượng của electron và proton. Lĩnh hội điện tích nguyên tố. - Đọc SGK để tìm hiểu nội dung thuyết. - Giải thích hiện tượng. - Dựa vào kiến thức đã học ở các lớp dưới, yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của nguyên tử về phương diện điện. - Giới thiệu về điện tích nguyên tố. - Giới thiệu về nội dung thuyết electron. - Yêu cầu học sinh dùng thuyết electron để giải thích hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. Hoạt động 3: Giải thích một số hiện tượng điện: - Đọc SGK, liên hệ kiến thức cũ và thực tế để tìm hiểu chất cách điện và chất dẫn điện - Lấy ví dụ về chất cách điện. - Giải thích các hiện tượng như câu hỏi C3, C4,C5 - yêu cầu học sinh tự tìm hiểu chất cách điện, chất dẫn điện. Cho ví dụ. - Hướng dẫn học sinh trả lời. - Yêu cầu học sinh vận dụng thuyết electron để giải thích các hiện tượng điện Hoạt động 4: Tìm hiểu định luật bảo toàn điện tích: - Đọc SGK để tìm hiểu định luật. - Tính toán dựa vào nội dung định luật - Giải thích một số thuật ngữ dùng trong định luật. - Lấy một ví dụ áp dụng định luật. Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố: - Trả lời các câu hỏi. - Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài. GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM - Đưa ra câu trả lời đúng. - Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang 14 Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà: - Ghi bài tập và câu hỏi về nhà. - Ghi những chuẩn bị cần thiết. - Yêu cầu học sinh giải các bài tập trang 14 SGK và sách bài tập. - Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau. Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 3 - 4: ĐIỆN TRƯỜNG – CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được khái niệm điện trường, điện trường đều. - Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Biết tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại 1 điểm. - Nêu được khái niệm và đặc điểm đường sức điện trường. 2) Kỹ năng: - Xác định phương, chiều, độ lớn của cường độ điện trường tại 1 điểm do điện tích điểm gây ra. - Vận dụng quy tắc hình bình hành để xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tổng hợp. - Giải được bài toán về điện trường. II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Đọc trước bài và các tài liệu có liên quan. - Chuẩn bị các hình vẽ 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 - Một số câu hỏi và câu trắc nghiệm theo từng chủ đề của bài. DỰ KIẾN NỘI DUNG GHI BẢNG: Bài 2: Điện trường – cường độ điện trường – đường sức điện 1) Điện trường: a) Khái niệm: điện trường là môi trường truyền tương tác giữa các điện tích. b) Định nghĩa: SGK trang 15 2) Cường độ điện trường: a) Định nghĩa: SGK trang 16 b) Vectơ cường độ điện trường: F E q = r r có: + Phương: cùng phương với F r + Chiều: - E r cùng chiều F r nếu q > 0 - E r ngược chiều F r nếu q < 0 + Độ lớn: F E q = c) Đơn vị cường độ điện trường: V/m d) Vectơ cường độ điện trường do một điện tích Q gây ra tại một điểm M: Có: + Điểm đặt: Tại điểm M + Phương: trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm M GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM + Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0; hướng vào Q nếu Q < 0 + Độ lớn: 2 Q E k r = e) Nguyên lý chồng chất điện trường: 1 2 E E E= + r r r + Nếu 1 2 E E r r Z Z thì E = E 1 + E 2 . + Nếu 1 2 E E r r [Z thì 1 2 E E E= − + Nếu 1 2 E E⊥ r r thì 2 2 1 2 E E E= + + Tổng quát: 2 2 2 1 2 1 2 E E E 2E E cos= + + α 3) Đường sức điện: a) Định nghĩa: SGK trang 18 b) Đặc điểm: SGK trang 19 c) Điện trường đều: + Các đường sức: thẳng, song song, cách đều nhau. + Véctơ cường độ điện trường có chiều và độ lớn như nhau tại mọi điểm. 2) Học sinh: - Xem trước bài mới và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. - Xem lại phép tổng hợp vectơ, định lý hàm số cosin III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Trả lời bằng miệng hoặc bằng phiếu. - Nêu câu hỏi: Nêu nội dung thuyết electron và vận dụng thuyết electron để giải thích các hiện tượng điện Hoạt động 2: Thuyết tìm hiểu về điện trường. - Đọc SGK mục I.1, I.2, tìm hiểu và trả lời câu hỏi - Nêu câu hỏi: Điện trường là gì? Làm thế nào để nhận biết được điện trường? - Tổng kết ý kiến HS, nhấn mạnh nội dung khái niệm. Hoạt động 3: Xây dựng khái niệm cường độ điện trường. - Đọc SGK mục II.1, II.2, II.3, II.4, tìm hiểu và trả lời câu hỏi. - Suy luận vận dụng cho điện trường gây bởi điện tích điểm, trả lời các câu hỏi - Nêu câu hỏi: Cường độ dòng điện là gì? Nêu đặc điểm của vectơ cường độ điện trường (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn) - Nhấn mạnh từng đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Nêu các câu hỏi: Vận dụng đặc điểm tương tác giữa các điện tích điểm xác định phương chiều và độ lớn của cường độ điện trường gây bởi điện GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM - Trả lời C1. - Đọc SGK trả lời các câu hỏi tích điểm? Xác định hướng của vectơ cường độ điện trường gây bởi điện tích Q trong các trường hợp. .M .M + Q - Q - Tổng kết ý kiến HS. - Nêu câu hỏi C1. - Nêu câu hỏi: Phát biểu nội dung nguyên lý chồng chất điện trường. Hoạt động 4: Xây dựng khái niệm đường sức. - Trả lời các câu hỏi - Nghiên cứu SGK mục III.1; 2; 3; 4 trả lời từng đặc điểm - Đọc SGK trả lời - Nêu câu hỏi: Đường sức là gì? Nêu đặc điểm của đường sức? - Nêu câu hỏi: Điện trường đều là gì? Nêu đặc điểm đường sức của điện trường đều. Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố: - Thảo luận, trả lời câu hỏi - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nêu một số câu trắc nghiệm theo từng mục của bài và cho học sinh thảo luận trả lời - Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Hoạt động 6: Giao nhiệm vụ về nhà: - Ghi bài tập và câu hỏi về nhà. - Ghi bài tập làm thêm. - Ghi những chuẩn bị cần thiết. - Yêu cầu học sinh giải các bài tập trang 20.21 SGK và sách bài tập. - Cho bài tập làm thêm - Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau. Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 5: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP A. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Củng cố kiến thức về tương tác tĩnh điện và điện trường. 2) Kỹ năng: - Xác định phương, chiều, độ lớn của cường độ điện trường tại 1 điểm do điện tích điểm gây ra. - Vận dụng quy tắc hình bình hành để xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tổng hợp. B. CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Một số bài toán về tĩnh điện và điện trường: một vài cách giải đối với mỗi bài toán. NỘI DUNG GHI BẢNG Tiết 5: BÀI TẬP A. Kiến thức cần nhớ 1. Định luật Cu-lông: Biểu thức: 2 21 r qq kF = 2. Vectơ lực tĩnh điện (lực Cu-lông) o Điểm đặt: lên điện tích ta xét o Phương: trùng đường thẳng nối 2 điện tích o Chiều: - q 1 , q 2 cùng dấu thì đẩy nhau - q 1 , q 2 trái dấu thì hút nhau o Độ lớn: 2 21 r qq kF = (trong môi trường chân không) 2 21 r qq kF ε = (trong môi trường điện môi) 3. Vectơ cường độ điện trường: q F E r r = 4. Vectơ cường độ điện trường của điện tích điểm: o Điểm đặt: tại điểm ta xét o Phương: trùng đường thẳng nối điện tích đến điểm ta xét o Chiều: - Q > 0 E r hướng ra xa Q - Q < 0 E r hướng vào Q o Độ lớn: 2 r Q kE = (trong môi trường chân không) 2 r Q kE ε = (trong môi trường điện môi) 5. Nguyên lí chồng chất điện trường: 21 EEE rrr += B. Bài tập [...]... giao nhiệm vụ về nhà : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN º hướng dẫn học sinh làm các bài tập 4,5,6,7 SGK (Bài 7 : electron bay từ bản âm sang bản dương, HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH O ghi nhận các hướng dẫn GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM công của lực điện bằng độ tăng động năng ) º Hãy tìm hiểu xem VM được gọi là gì ? º Xem và soạn trước bài 5 : Điện thế - hiệu điện thế GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 7: ĐIỆN THẾ... hoạt động dạy và học 1) Ổn định lớp 2) Kiểm tra bài cũ: (qua q trình dạy) 3) Giảng dạy bài mới Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức cần nhớ Hoạt động của học sinh - Trả lời câu hỏi Trợ giúp của giáo viên - u cầu học sinh trả lời câu hỏi để ơn lại các GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM kiến thức cần nhớ - Chính xác hóa câu trả lời Hoạt động 2: Bài tập 8 trang 10 (SGK) và Bài tập 11 trang 21 (SGK) - Đọc đề bài,... lại cách tính công của trọng lực và đặc điểm công của trọng lực D TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định lớp 2) Kiểm tra bài cũ: (qua q trình dạy) 3) Giảng dạy bài mới GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Hoạt động 1 : (………phút) Tìm hiểu và xây dựng biểu thức tính công của lực điện: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH º Trình bày hình 4.1 u cầu HS vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm M sau...GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Bài 8 trang 10 (SGK): Giải Vì q1 = q2 = q nên theo đònh luật Coulomb ta có: q1.q2 q2 = k 2 ε r 2 r F12 = k Với k = 9.109 N.m2/C2 ;F12 = 9.10-3N; r = 10cm = 10-1 m −7  q = ±10 C 11 trang 21 (SGK) Giải r E có phương chiều như hình vẽ Độ lớn: E=k q 4.10 −8 = 9.109 = 0,72.105... độ điện trường E= U MN U = d d 2) Học sinh: - Đọc lại SGK 7 để ơn lại các kiến thức đã học về hiệu điện thế GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM - Xem trước bài 5 và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Trả lời các câu hỏi - Nêu câu hỏi: 1 (1ct, 1gt, 2đđ.) 1 Viết cơng thức tính cơng của lực điện khi... cần thiết - Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 8: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Củng cố kiến thức về cơng của lực điện và điện thế, hiệu điện thế 2) Kỹ năng: Xác định cơng của lực điện làm điện tích q dịch chuyển Rèn kỹ năng tính tốn và suy luận logic II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Một số bài tốn về cơng của lực điện và điện thế, hiệu... Lực điện sinh cơng dương lên sự chuyển động của e Theo định lý động năng : Wđ – Wđ0 = A = Eqd  Wđ = 1,6.10-18J Bài 8 trang 29 SGK + + + + + * M (VM) do d - - - - Giải Mốc tính điện thế tại bản âm U0 = Ed0 U = Ed = VM – V0  VM = 72 V Bài 9 trang 29 SGK Giải Cơng của lực điện: AMN = qeUMN = -8.10-18 J Bài 5.8 trang 12 SBT Giải: GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM a Electron bay từ bản A sang bản B, vì e... sau GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 9: TỤ ĐIỆN I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được cấu tạo của tụ điện, cách tích điện cho tụ - Nêu rõ ý nghĩa, biểu thức, đơn vị của điện dung - Viết được biểu thức tính năng lượng điện trường của tụ điện và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức 2) Kĩ năng: - Nhận ra được một số tụ điện trong thực tế - Giải bài tập tụ điện II CHUẨN BỊ: 1) Giáo. .. tụ giấy, tụ sứ, tụ gốm… GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM b Tụ điện phẳng tụ xoay,… 4 Năng lượng của điện trường trong tụ điện: W= Q2 2C 2) Học sinh: III Xem trước bài 6 và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo tụ điện và cách điện cho tụ điện Hoạt động của học sinh HS tìm hiểu SGK Trợ giúp của giáo viên u cầu HS đọc... GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM Tiết 10: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Củng cố kiến thức về điện dung của tụ điện, năng lượng điện trường trong tụ điện 2) Kỹ năng: - Giải được bài tập về tụ điện - Rèn kỹ năng tính tốn và suy luận logic II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: Một số bài tốn về tụ điện: một vài cách giải đối với mỗi . các vật: - Một vật có khả năng hút được các vật nhẹ như mẩu giấy, sợi bông, … ta nói vật đó bị nhiễm điện. - Có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng cách: cọ xát với vật khác, tiếp xúc với vật. thẳng nối điện tích Q và điểm M GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM + Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0; hướng vào Q nếu Q < 0 + Độ lớn: 2 Q E k r = e) Nguyên lý chồng chất điện trường: 1 2 E. hc sinh tr li cõu hi ụn li cỏc GIÁO ÁN LÝ 11 – 2 CỘT – CẢ NĂM kiến thức cần nhớ. - Chính xác hóa câu trả lời Hoạt động 2: Bài tập 8 trang 10 (SGK) và Bài tập 11 trang 21 (SGK) - Đọc đề bài,

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan