Nội dung ôn thi tuyển dụng kỹ sư điện

3 1.7K 14
Nội dung ôn thi tuyển dụng kỹ sư điện

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN LỰC GIA LAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN I. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI: Thí sinh phải trải qua các môn thi sau: 1./ Lý thuyết chuyên môn: - Hình thức thi: Làm bài thi viết theo đề ra. Thời gian làm bài 120 phút. - Bố cục đề thi: Gồm 05 câu. Trong đó có: + 03 câu hỏi lý thuyết chuyên môn ngành điện về 03 lĩnh vực khác nhau: Mạng và lưới điện; Thiết bị điện; Bảo vệ rơ le, bảo vệ quá điện áp và nối đất. + 02 bài tập: 01 bài tập về cơ sở kỹ thuật điện và 01 bài tập chuyên ngành điện. - Nội dung thi: Xem nội dung chi tiết ở mục II. 2./ Kiến thức thực tế và tay nghề - Hình thức thi: Làm bài thi viết theo đề ra. Thời gian làm bài 120 phút. - Bố cục đề thi: Gồm 05 câu về hiểu biết kiến thức chuyên ngành và tay nghề. - Nội dung thi: Xem nội dung chi tiết ở mục II. 3./ Vấn đáp: - Hình thức thi: Thí sinh chuẩn bị theo đề ra, giáo viên hỏi trực tiếp. Thời gian làm bài 30 phút. - Bố cục đề thi: Gồm 03 câu: đọc hiểu, dịch từ Anh sang Việt, dịch từ Việt sang Anh. - Nội dung thi: Trình độ B, tiếng Anh chuyên ngành điện và năng lượng. 4./ Thi ngoại ngữ: - Hình thức thi: Làm bài thi viết theo đề ra. Thời gian làm bài 60 phút. - Bố cục đề thi: Gồm 03 câu về hiểu biết kiến thức thưc tế chuyên ngành và tay nghề. II. CHI TIẾT NỘI DUNG THI: A. PHẦN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN: A.1: Mạng và lưới điện: 1. Các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện? 2. Mạng điện 3 pha trung tính trực tiếp nối đất? 3. Mạng điện 3 pha trung tính cách đất? 4. Mạng điện 3 pha trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang? 5. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng trên đường dây? 6. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong máy biến áp? 7. Tổn thất điện áp trong mạng điện? 8. Các biện pháp điều chỉnh điện áp trong mạng điện? 9. Các biện pháp giảm tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện? 10. Hệ số công suất cosϕ? ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất cosϕ? Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cosϕ? 11. Các chỉ tiêu chất lượng điện năng cơ bản? Các biện pháp nâng cao chỉ tiêu chất lượng điện năng? 12. Các dạng sơ đồ nối điện cơ bản của nhà máy điện và trạm biến áp? 1 A.2: Thiết bị điện: 1.Công dụng và phân loại MC theo phương pháp dập hồ quang? Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy cắt điện? Tính chọn máy cắt điện? Phân biệt máy cắt và Recloser? 2.Cấu tạo, công dụng của dao cách ly, FCO? Các thông số kỹ thuật cơ bản của dao cách ly, FCO? Tính chọn dao cách ly, FCO? Một số quy định về thao tác dao cách ly? 3.Cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng của máy biến áp? Phân loại máy biến áp? Các thông số cơ bản của máy biến áp? Ý nghĩa của các thông số cơ bản của máy biến áp? 4. Nêu chức năng (công dụng), cấu tạo, chế độ làm việc và các chú ý khi sử dụng máy biến áp điện áp (TU)? Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến điện áp? Tính chọn máy biến điện áp? 5. Nêu chức năng (công dụng), cấu tạo, chế độ làm việc và các chú ý khi sử dụng máy biến dòng điện (TI)? Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến dòng điện? Tính chọn máy biến dòng điện? 6. Nêu các sơ đồ đấu dây máy biến điện áp? Đặc điểm, công dụng của từng sơ đồ? 7. Nêu các sơ đồ đấu dây máy biến dòng điện ? Đặc điểm, công dụng của từng sơ đồ? 8. So sánh máy biến điện áp (TU) và máy biến dòng điện (TI) về: Cấu tạo, nguyên lý làm việc, điều kiện làm việc, quan hệ giữa các đại lượng sơ cấp và thứ cấp? 9. Những điểm khác nhau về điều kiện làm việc của TI và TU? 10. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, cách lựa chọn chống sét van? A.3: Bảo vệ rơle, bảo vệ quá điện áp và nối đất: 1.Các dạng sự cố và chế độ làm việc không bình thường của hệ thống điện? Nguyên nhân và biện pháp khắc phục? 2. Hiện tượng ngắn mạch? Nguyên nhân và biện pháp khắc phục? 3. Nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản của bảo vệ rơle? 4. Sơ đồ bảo vệ, nguyên lý tác động, vùng bảo vệ, ứng dụng của bảo vệ quá dòng cắt nhanh? 5. Sơ đồ bảo vệ, nguyên lý tác động, vùng bảo vệ, ứng dụng của bảo vệ quá dòng có thời gian? 6. Sơ đồ bảo vệ, nguyên lý tác động, ưu khuyết điểm của bảo vệ thứ tự không trong lưới điện trung tính cách đất? 7. Sơ đồ bảo vệ, nguyên lý tác động, vùng bảo vệ của bảo vệ so lệch dọc MBA? Các nguyên nhân sinh ra dòng không cân bằng và cách khắc phục để nâng cao độ nhạy? 8. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng của rơle hơi? Các nguyên nhân làm rơle hơi tác động? Biện pháp kiểm tra xác định nguyên nhân? 9. Các dạng quá điện áp trong hệ thống điện? Phân biệt quá điện áp khí quyển và quá điện áp nội bộ? 10. Quá điện áp khí quyển và biện pháp bảo vệ chống quá điện áp khí quyển? 11.Quá điện áp nội bộ và biện pháp bảo vệ chống quá điện áp nội bộ? 12. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp dùng cột thu lôi Franklin? Phạm vi bảo vệ của cột thu lôi? Cách tính chọn chiều cao cột thu lôi? 13. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp đường dây tải điện dùng dây chống sét? Phạm vi bảo vệ của dây chống sét? 14.Các loại nối đất trong hệ thống điện? Trình bày nối đất an toàn? A.4: Bài tập cơ sở kỹ thuật điện: Gồm các dạng bài tập sau 1. Tính toán các thông số mạch điện (điện áp, dòng điện, góc pha, công suất ) trong mạch điện xoay chiều 1pha, 3pha đấu sao, 3 pha đấu tam giác trong các trường hợp bình thường và sự cố. 2. Tính toán các thông số của máy biến áp, của động cơ điện. 2 A.5: Bài tập tính toán chuyên ngành: Gồm các dạng bài tập sau 1. Tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn trong lưới điện. 2. Tính toán các thông số của lưới điện cụ thể. 3. Tính toán điện năng tiêu thụ, tiền điện phải trả của hộ sử dụng theo biểu đồ phụ tải. 4. Tính toán tổn thất điện năng trong lưới điện. 5. Tính toán bù tối ưu trong lưới điện B. PHẦN KIẾN THỨC THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH VÀ TAY NGHỀ: B.1 Các sơ đồ mạch điện thông dụng: 1. Sơ đồ quạt điện có hộp số. Khi quạt bị nổ tụ đề thì có hiện tượng gì xảy ra? Biện pháp khắc phục? 2. Sơ đồ mạch chuông cửa thao tác ở 2 nơi? 3. Sơ đồ mạch đèn chiếu sáng cầu thang? 4. Sơ đồ đấu dây đèn nêon (đèn tuýp)? 5. Các sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha dùng khởi động từ (gồm Công tắc tơ và rơle nhiệt): - Điều khiển động cơ 1 chiều quay. - Điều khiển động cơ có đảo chiều quay. - Điều khiển động cơ khởi động đổi nối sao-tam giác. 6. Các sơ đồ đấu nối động cơ điện 1 pha khởi động bằng tụ? B.2 Các kiến thức thực tế chuyên ngành: 1. Sơ đồ mạch hòa đồng bộ máy phát dùng đèn sáng tối? Điều kiện hòa máy phát vào lưới? 2. Sơ đồ mạch hòa đồng bộ máy phát dùng đèn ánh sáng quay? Điều kiện hòa máy phát vào lưới? 3. Điều kiện vận hành song song 2 máy biến áp? 4. Tác dụng của sứ mắc kép trên đường dây? 5. Ưu nhược điểm của lưới điện 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây? 6. Vai trò, đặc điểm chung của lưới điện phân phối? 7. Giải thích hiện tượng trong mạng điện hạ thế 1 pha khi dùng bút thử điện thử cả 2 dây lửa và nguội đều đỏ? 8. Khái niệm cực tính cuộn dây và cách xác định cực tính cuộn dây? Sơ đồ véctơ của máy biến điện áp 1 pha 2 cuộn dây? 9. Sơ đồ một trạm biến áp phụ tải thông dụng? 10.Công dụng của FCO và chống sét van trong trạm biến áp phụ tải? Ưu nhược điểm của 2 cách lắp theo vị trí: chống sét van lắp trước FCO và chống sét van lắp sau FCO? 11.Các loại cột điện trên đường dây điện (phân loại theo cấu tạo vật liệu và theo công dụng)? B.3 Các hiểu biết và sử dụng thiết bị đo cơ bản: 1. Công dụng và cách sử dụng Đồng hồ vạn năng? Các loại đồng hồ đo xách tay: Vôn mét, Ampemét, Cosϕ 2. Công dụng và cách sử dụng Mêgômmét? 3. Công dụng và cách sử dụng Têrômét? 4. Công dụng và cách sử dụng cầu đo điện trở một chiều? 5. Công dụng và cách sử dụng các loại bút thử điện: loại đèn nêon, loại hiện số, loại có tín hiệu âm thanh? HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG ĐIỆN LỰC GIA LAI 3 . CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN LỰC GIA LAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN I. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI: Thí sinh phải. tay: Vôn mét, Ampemét, Cosϕ 2. Công dụng và cách sử dụng Mêgômmét? 3. Công dụng và cách sử dụng Têrômét? 4. Công dụng và cách sử dụng cầu đo điện trở một chiều? 5. Công dụng và cách sử dụng các. Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy biến điện áp? Tính chọn máy biến điện áp? 5. Nêu chức năng (công dụng) , cấu tạo, chế độ làm việc và các chú ý khi sử dụng máy biến dòng điện (TI)? Các thông

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:30

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

    • HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG ĐIỆN LỰC GIA LAI

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan