0

THẠCH SANH BÀI GIẢNG 2

14 184 0
  • THẠCH SANH BÀI GIẢNG 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 16:00

 I, Tìm hiểu chung về truyện cổ tích Thạch Sanh - Thạch Sanh là một trong những truyện cổ tích tiêu biểu của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tác phẩm thuộc kiểu truyện về nhân vật dũng sĩ, trong đó nổi bật lên hình t2ợng ng2ời dũng sĩ tài năng, dũng cảm trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Cốt truyện của dạng này th2ờng li kì, hấp dẫn, nhiều chặng gắn với những chiến công của chàng dũng sĩ. Nhiều truyện dũng sĩ kế thừa thể loại thần thoại, mô tả chiến công kì vĩ của con ng2ời. Việc tìm hiểu phẩm chất, vẻ đẹp của nhân vật dũng sĩ không thể tách rời với việc phân tích những hành động những chiến công trong các chặng đ2ờng phát triển của câu chuyện. !"#$% II, Tìm hiểu văn bản Thạch Sanh &'()*+ Thạch Sanh ra đời gắn liền với một gia đình nông dân nghèo Thấy hai vợ chồng nhà nọ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai Thái tử xuống đầu thai. Qua mấy năm ng2ời vợ không sinh nở. Mãi về sau mới sinh đ2ợc một cậu con trai. Năm Thạch Sanh biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Nh2 vậy: Thạch Sanh ra đời gắn liền với gia đình ng2ời nông dân, có cuộc sống đời th2ờng, gần gũi với nhân dân, là nhân vật quen thuộc của truyện cổ tích. Chi tiết mở đầu báo hiệu cuộc đời tràn đầy yếu tố kì lạ, hoang đ2ờng của Thạch Sanh. Nguồn gốc thần linh đã tô điểm cho xuất thân cao quý, vẻ đẹp lí t2ởng của nhân vật. ,-./'01 Thạch Sanh lần l2ợt v2ợt qua những thử thách và đ2ợc đền bù, ban th2ởng xứng đáng. Thạch Sanh bị mẹ con Lí Thông lừa đến miếu chằn tinh thế mạng Chàng đã tiêu diệt đ2ợc chằn tinh, đ2ợc bộ cung tên vàng. Thạch Sanh bị Lí Thông lấp cử hang đại bàng khi xuống cứu công chúa Chàng diệt đại bàng, cứu con vua thủy tề và đ2ợc ban th2ởng. Thạch Sanh bị hồn chằn tinh và đại bàng báo thù, chàng bị hạ ngục Chàng đ2ợc gặp lại công chúa, gặp vua; đ2ợc giải oan và đ2ợc gả công chúa. Thạch Sanh đối phó với quân của 18 n2ớc ch2 hầu. Chàng đã chiến thắng quân sĩ 18 n2ớc. Vua nh2ờng ngôi cho Thạch Sanh. 2034 Những sự cản trở, nguy hiểm cứ dần qua từng chặng, Thạch Sanh đã v2ợt qua những khó khăn đó một cách hào hùng nhờ lòng dũng cảm tài năng và sự trợ giúp của những lực l2ợng thần kì. Hình t2ợng Thạch Sanh giống nh2 chàng dũng sĩ Héc-quyn lập những chiến công nối tiếp nhau, tạo nên sự hấp dẫn hồi hộp của câu chuyện. Những thử thách mà chàng dũng sĩ Thạch Sanh v2ợt qua đã phần nào bộc lộ phẩm Chất tốt đẹp của nhân vật: một con ng2ời Thật thà chất phác, tin t2ởng vào ng2ời khác, có tấm lòng vị tha và bao dung. Hết lần này đến lần khác chàng bị Lí Thông lừa gạt mà không oán thán, rồi không nề hà khi cứu ng2ời, sau cùng lại tha cho mẹ con Lí Thông. Thạch Sanh là một ng2ời dũng cảm và tài năng. Chàng đến miếu chằn tinh giữa đêm khuya, đi xuống hang sâu của đại bàng đi xuống thủy cung, bình tĩnh đối phó với 18 n2ớc ch2 hầu. Những phẩm chất và tài năng đó đã giúp chàng v2ợt qua thử thách và đạt đ2ợc hạnh phúc. 5&'0*6-78%9 8%9 Tranh minh họa Nhân vật Lí Thông Lí Thông kết nghĩa với Thạch Sanh vì muốn lợi dụng chàng Lí Thông gian xảo, lừa Thạch Sanh đến miếu chằn tinh thế mạng, rồi hắn lần l2ợt c2ớp công và hại Thạch Sanh. Lí Thông tàn nhẫn lấp cửa hang, hãm hại Thạch Sanh, lừa dối nhà vua, c2ới công chúa. ,: Truyện cổ tích th2ờng xây dựng hai tuyến nhân vật đối lập với nhau: thiện và ác, tốt và xấu, thật thà và gian xảo Hai tuyến nhân vật này xung đột với nhau quyết liệt về ph2ơng diện quyền lợi, cũng nh2 về phẩm chất, tài năng. Do đó, đối lập với sự gian xảo, khôn ngoan của Lí Thông thì Thạch Sanh luôn thật thà, thậm chí đến những sự lừa dối trắng trợn của hắn, chàng cũng không nhận ra. sự đối lập của nhân vật càng nổi bật càng cho thấy rõ số phận của con ng2ời trong xã hội x2a cũng nh2 khẳng định đ2ợc phẩm chất của họ. Truyện cổ tích là sản phẩm của xã hội phân chia giai cấp. Hai tuyến nhân vật thiện và ác trong truyện đã phản ánh một cách rõ nét những mâu thuẫn và đấu tranh xã hội. Chỉ khi nào một bên thất bại, bị tiêu diệt Thì cuộc đấu tranh đó mới dừng lại. Cái thiện chiến Thắng cái ác chính là 2ớc mơ ngàn đời của nhân dân. Seri tranh minh häa vÒ Th¹ch Sanh vµ LÝ Th«ng ;2<=) Lực l2ợng kì ảo, yếu tố thần kì trong truyện cổ tích (đặc biệt là tiểu loại truyện cổ tích thần kì) là những nhân vật, đồ vật, những phép màu nhiệm vốn không có trong thực tế nh2ng tồn tại trong thế giới t2ởng t2ợng, trong 2ớc mơ của con ng2ời. Những yếu tố thần kì đó tạo nên thế giới kì ảo của truyện cổ tích, chứa đựng những hình ảnh bay bổng, mơ mộng nâng đỡ và an ủi cho những đau khổ của con ng2ời. Đó có thể là con ngựa có cánh, tấm thảm biết bay, viên ngọc 2ớc, cây gậy thần, đền thần Những lực l2ợng thần kì vừa đóng vai trò thử thách nhân vật vừa ban th2ởng cho nhân vật chính. . 2 c gặp lại công chúa, gặp vua; 2 c giải oan và 2 c gả công chúa. Thạch Sanh đối phó với quân của 18 n2ớc ch2 hầu. Chàng đã chiến thắng quân sĩ 18 n2ớc. Vua nh2ờng ngôi cho Thạch Sanh. 20 34 . còn khiến 18 n2ớc ch2 hầu phải cuốn giáp xin hàng. @A<B CD Thạch Sanh lấy 2 c công chúa và lên ngôi vua CD/ Mẹ con Lí Thông tuy 2 c Thạch Sanh tha chết nh2ng đi đến giữa 2 ng bị Thiên. Thông gian xảo, lừa Thạch Sanh đến miếu chằn tinh thế mạng, rồi hắn lần l2ợt c2ớp công và hại Thạch Sanh. Lí Thông tàn nhẫn lấp cửa hang, hãm hại Thạch Sanh, lừa dối nhà vua, c2ới công chúa. ,: Truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: THẠCH SANH BÀI GIẢNG 2, THẠCH SANH BÀI GIẢNG 2, THẠCH SANH BÀI GIẢNG 2

Từ khóa liên quan